Nordsjællands supersygehus skal ligge fjernt fra bus og tog

Nordsjællands nye supersygehus skal betjene omkring 400.000 borgere. Alligevel ser placeringen ud til at blive den, der ligger fjernest fra den kollektive trafik.

Af fire mulige placeringer opfylder den valgte placering syd for landsbyen Ny Hammersholt imellem Hillerød og Allerød ikke kravet om maksimalt 600 meter til S-togslinien.

Det er Region Hovedstadens forretningsudvalg, der har bestemt sig for placeringen på grundlag af Rambølls screening fra april. Beslutningen ventes bekræftet på regionsrådsmødet i denne uge.

Hillerød Kommune har tidligere foreslået en nordligere placering ved Overdrevsvej for dermed at skubbe udviklingen af den sydlige del af Hillerød i gang.

Men dels er grunden forurenet og har komplicerede bundforhold, dels er den heller ikke stor til en fremtidssikret udbygning. Det behov er estimeret til 300.000-500.000 kvadratmeter.

Rambøll har også arbejdet med en nordlig placering på Holmene og en sydøstlig mellem Store Dyrehave og S-banen.

Screeningen viser, at de to nordligste placeringer ville have haft en bedre banebetjening og dermed potentielt flere passagerer, fordi de, ud over Hillerødbanen, også ville have haft kontakt med Frederiksværkbanen.

Derimod er de to sydlige placeringer kun hægtet på Hillerødbanen.

Men hvis der bliver anlagt en bane i den udlagte transportkorridor, bliver der til gengæld direkte kontakt til Helsingør.

Rambøll-rapporten gør også klart, at den valgte placering kræver et nyt vejnet, bl.a. regeringens skitserede udvidelse af Hillerødmotorvejen, en ny Ring 5 og en vejforbindelse i transportkorridoren mellem Hillerødmotorvejen og Kongevejen.

Dokumentation

læs mere hos region hovedstaden:

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...men historien er desværre noget længere. Hvis vi skal tage nogle af de væsentligeste punkter.

 1. Rambøll's rapport ville mildest talt være dumpet som universitets opgave. Den er sjusket og ugennemført, og baseret på alt for mange antagelser.

 2. Forureningen er kun på den ene af de nordlige grunde, og er estimeret til at koste 300 mill. at rense op, det virker højt sat, taget i betragtning at det ikke er nogen voldsom forurening.

 3. Den anden nordlige grund er ca. 30-40 millioner billigere at gøre klar.

 4. Ud over de 30-40 millioner, så ville den (formentlig) valgte placering afhænge af en transport korridor til formentlig 250 millioner (et slag på tasken).

Og sådan kunne man blive ved. Hvis man vil læse mere så har nogle af de lokale i området lavet en indsigelse. http://brodeskov.net/downloads/Indsigelse_...

 • 0
 • 0

Hospitalet i Helsingør lukkes. Helsingør Kommune har over 60.000 indbyggere, byen er en grænseby og en by med mange turister. Der er 25 km mellem Helsingør og Hillerød, men eneste offentlige trafikforbindelse er et tog der tager en time.

 • 0
 • 0

Når man nu bygger så stort, så skal det også være muligt at bygge en form for (førerløst) shuttle til det nærmeste S-tog. Hospitalgrunden bliver så stort det kunne være smart med en form for internt transport alligevel.

 • 0
 • 0

Ikke alene er Rambøll's rapport helt galt på den, men også i praksis stort set umulig at gennemføre.

Jeg bor på selve stedet. Ny Hammersholt er et mini-lokalsamfund hvortil der er 3 veje: Gl.Frederiksborgvej, Frederiksborgvej og Brødeskovvej. De 2 første er som små hovedveje der dagligt er stærkt belastet med trafik.

Flere hundrede biler-store som små-kører på vejene dagligt. Brødeskovvej er en endnu mindre vej der bl.a. går forbi en skole og over en jernbane. Broen bevirker at der kun er overkørsel i én retning styret af trafiklys.

Supersygehuset vil få flere tusinde ansatte ligesom flere tusinde besøgende skal frem og tilbage. Hertil kommer udrykningskørsel med ambulancer. Oven i dette kan lægges 2 busruter hvoraf den ene er en skolebus.

Det er ganske simpelt umuligt at de 3 eksisterende små veje kan klare den belastning. Det er de simpelthen for små til. Der vil opstå nogle trafikpropper af hidtil uset karakter - og særligt alvorlig for ambulancekørsel.

Drop den Rambøll-plan. Der er andre muligheder og med fornuft i.

 • 0
 • 0

Hele Rambøll planen baserer jo også på en beslutning fra 1947 om en transport korridor lige syd for den forslåede placering. En transport korridor der skal forbinde Københavnsvej, Isterødvejen og Hillerød Motorvejen. Men som nævnt er planen fra 1947 (så vidt jeg husker) og der er endnu ikke sket noget. Og chancen for at det sker nu, er nok forholdsvis usandsynlig. Alternativt har de foreslået en "mindre" udvidelse af det eksisterende vejnet (se rapporten for flere detaljer), men det er, udover at været stærkt underfinancieret i rapporten, planlagt til at gå direkte igennem den skov der er foreslået som nationalpark og dermed skal fredes (hvis den ikke allerede er det). Så Rambøll og Region H. er godt klar over at der skal nyt vejnet til før detkan lade sig gøre. Men det forslag til at løse det, som de har givet, er temmelig urealistisk.

 • 0
 • 0

De må være til at undvære,- det er den ene gang efter den anden at disse regionsråd kommer med umulige placeringer, dårlig planlægning etc, ja man kunne blive ved! Hvad skal vi i det hele taget med disse råd? Det må være billigere og mere hensigtsmæssigt at overgive opgaverne til stat/kommune/privat i samhørighed!

 • 0
 • 0

Men dels er grunden forurenet...

Hvad betyder det?

Der skal vel ikke dyrkes grøntsager til patienterne, og der kan vel skaffes rent sand til sandkasserne ved børneafdelingen.

 • 0
 • 0

Du vi flyttede til Ny Hammersholt i 1964, fik vi at vide at der snart kom en jernbanestation ved broen over Brødeskovvej - sporene var jo allerede forberedt for anlæg af perron.

Sygehuset kan næppe komme til at ligge bedre placeret mht offentlig transport. Med den nødvendige udbygning af vejnettet og anlæg af et stort antal parkeringspladser ved stationen, vil tilgangen til offentlig transport mod København blive enormt forbedret.

Leif Rump

 • 0
 • 0

De må være til at undvære,- det er den ene gang efter den anden at disse regionsråd kommer med umulige placeringer, dårlig planlægning etc, ja man kunne blive ved! Hvad skal vi i det hele taget med disse råd? Det må være billigere og mere hensigtsmæssigt at overgive opgaverne til stat/kommune/privat i samhørighed!

Enig - det kunne jo være en del af regeringens spareplan. Så længe regionsrådene ikke er bedre til at tage kompetente beslutninger, kan vi lige så godt afskaffe dem...

(f.eks. placeringen af sygehuset ved Gødstrup. Her ignorerede man tal fra udarbejdet rapport - om flest mulig med kortest mulig afstand. Det var ellers hovedargumentet inden rapporten kom frem, og valgte andre argumenter, som ikke var belyst. Det er vel at mærke beslutninger i mia. klassen.... pinligt). Synd at Bent Hansen får mere i løn end statsministeren.

 • 0
 • 0

Diskussionen om placeringen af de nye supersygehuse lyder til at være helt hjernedød. De SKAL placeres, så man kan nå dem med kollektiv transport.

Men lur mig om monument-byggerne ikke får held til at placere dem på nogle kæmpe grønne arealer imellem motorvejsudfletningerne.

For Fanden, hvor er det trist, at simpel sund fornuft har så trange kår.

 • 0
 • 0

Ikke alene er Rambøll's rapport helt galt på den, men også i praksis stort set umulig at gennemføre.

Tjah, eller også er svaret: Hvordan får man mest "velfærd" ud af projektet?

Først bygger man hospitalet i en udørk og derefter bruger man adskillige milliarder kroner og et par dekader på at opgradere infrastrukturen - med årelange miljøundersøgelser, kævl, bævl og pladder som ved Ringstedbanen ... arbejde til alle.

 • 0
 • 0

Kære Søren

Meget kære Søren, har du nogensinde skulle køre til amtssygehuset Hillerød med et sygt barn eller skulle være til behandling der selv.

For i givet fald, så må jeg sige, at dine udgydelser er uforståelige.

Den viste placering af et nyt sygehus I Hammersholt øst 1 og vest 3 er faktisk en del mere fremtidssikret end du umiddelbart synes at vide ret meget om.

Der er veje på begge sider af området samt til området og S banen er klargjort for en station ud for området. Ydermere komme de fremtidige traffikudvidelser med jernbane og motorringveje til at gå i trafikkorriodoren lige sydfor( det mørke område på ING kortet).

Du skriver derfor om noget du næppe kan have megen viden om, bare for at være interessant.

Jeg tror ikke, du skal vælge at opstille i Nordsjælland, blandt den begavede del af befolkningen, med dine meninger...du vil givet ikke blive valgt.

Fors

 • 0
 • 0

Jeg har tidligere boet i Ny Hammersholt, og kender dermed området ganske godt.

Stod det til mig, placerede man hospitalet i placeringen Vest 1 (nord for Overdrevsvejen), lavede en station hvor Frederiksværkbanen og S-togslinjen mødes, byggede en pendler-parkeringsplads mellem stationen og hospitalet, samt lavede en shuttle-togbane (ringlinje?) der kører mellem station, parkeringsplads og forskellige placeringer/stop på hospitalet. Pendlerparkeringspladsen har der været snak om i mange år, og denne kunne også benyttes af sygehusets gæster og ansatte.

Dermed er problemstillingen om offentlig transport løst (S-tog fra Hillerød St., samt tog fra Hundested/Frederiksværk), samt man kobler sig på de eksisterende vejanlæg til biltrafikken. (Jeg formoder, at en Ring 5 vil ha' meget lange udsigter, hvilket ikke gavner placeringerne Øst 1 og Vest 3.)

Som backupvej for udrykningskøretøjer (og som primær vej for cyklister nordfra) kunne benyttes Amtmandsvej og Salpetermosevej, der dog burde udvides en smule (så vidt jeg husker).

Jeg har desværre ikke den fornødne viden, til at prisfastsætte forslaget. En del af det er allerede nævnt i rapporten fra Rambøll, men station, pendlerparkering og shuttle-bane kan nok trække prisen lidt op... og så er det jo et spørgsmål om prioritering.

Jeg har lavet et lille kort over ovenstående: http://klinting.dk/diverse/hospitalsplacer...

 • 0
 • 0

Jamen dine argumenter kan man heller ikke være uenig med, Kristian.

De fire områder har alle deres fortrin. Det du peger på hedder sikkert vest 1. fordi de lige som øst 1. er de to mest interessante områder hvor der er plads nok.

 • 0
 • 0

Det eneste der trækker i retning af Øst 1 er faktisk netop S-toget. Region H. er kommet med et fuldkommen urealistisk ønske om at det nye hospital helst skal ligge indenfor 600 m. af en S-tog station. Et krav som jeg ikke kan komme i tanke om et eneste større hospital der gør pt. Muligheden for busser er slet ikke bearbejdet i rapporten. Og selvom det da er smart at have det tæt på en S-tog station, så opvejer det altså ikke de massive ulemper der er ved placeringen i Hammersholt.

Og endnu sjovere (eller endnu mere tragisk) bliver det af, at rapporten slet ikke har kigget på den af kommunen anbefalede lokation.

 • 0
 • 0

Så skal jeg hjælpe lidt med at tænke.

Bispebjerg har 600 meter til Emdrupstation. Øresundshospitalet 230 meter til Svanemøllen Kommunehospitalet har også 600 meter Nørreport Frederiksberg har 500 meter til Grøndal

Glostrup og Herlev har lidt omkring 1600 meter

 • 0
 • 0

Meget kære Bjarke,

Jeg vil kort og godt give dig ret i, at jeg ikke har sat mig ind i den konkrete sag - og altså reagerede noget impulsivt på basis af artiklen. Det kan have sine årsager i andre lignende sager, som jeg måske kender mere til. Men det bliver det selvfølgelig ikke mere reasonabelt af i forhold til den konkrete sag. Jeg glæder mig over, at mulighederne for at komme til og fra med kollektiv transport indgår - og forhåbentlig får vægt. At man nok skal tilgodese bilisternes adgang, er jeg ikke i tvivl om.

Til gengæld har du jo ikke rigtig nogen forudsætninger for motivudbredelser på mine vegne. Så din bemærkning herom må da vist betragtes som impulsiv fra din side.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Bestemt Søren!

Jeg siger tak for din "omvendelse" , men tilføjer at vi andre også har temperamenter. Mine reaktioner baseres normalt altid på det skrevne

Du rettede(på politisk bodegavis) smed for bager fordi du troede at der var tale om en vestjysk gentagelse, hvor kun tilfældet råder. Her er der tænkt over tingene.

Jeg bor i området, og ved at det er umuligt at komme til det nuværende sygehus og som alle her ønsker forbedringer, men samtidig også er ked af at det skal går ud over de tre andre velfungerende sygehuse heroppe i Frederikssund,Helsingør og Hørsholm.

 • 0
 • 0

Har Rambøll koordineret sin rapport med Vejdirektoratets ønsker om anlæg af B5? Det er der en del der tyder på, for hvorfor ellers placere sygehuset så tæt på en fremtidig motorvej? I forb. m. anlæg af motorvej til Frederikssund, anlægges et udfletningsanlæg ved Ledøje, og derved sker der en begyndende fastlåsning af B5's linieføring. Det ved Rambøll godt, og så er det jo oplagt, at de indretter sig på regeringens planer.

 • 0
 • 0

Ja selvfølgelig gør det det. Alt andet ville da være tåbeligt

Det poienterede jeg også for For Søren Tafdrup og Fritjof A.Jensen i min svarkommentar til deres rygmarvsreaktionsstyrede indlæg højere oppe i tråden. Artilklen til denne tråds illustration viser B5 området syd for hammersholt som en grå skravering

Hvis man har interesse i motorringvej 5 så er den beskrevet her i Nøren.

http://ing.dk/artikel/107936-ny-motorringv...

 • 0
 • 0

For at gøre en lang historie kort havde det smarteste nok været at placere det nye sygehus i krydset hvor jernbanerne mødes,lige syd for overdrevs vejen og så lave ny station lige der hvor banerne mødes dermed vil alle togpassagerer blivetilgodeset. Hvis B5 nogeninde bliver ført ud i livet så kunne den vel støde til på sydsiden af hospitalet sammen med hillerødvejen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten