Nordmænd vil sprænge skibstunnel indefra

Kystverket, det norske svar på Kystinspektoratet, anbefaler i en ny rapport, at regeringen vedtager byggeriet af en 1,7 kilometer lang skibstunnel gennem den norske halvø Stad ved landets længste fjord, Sognefjorden.

Tunnelen vil være en betydelig lettelse af gods- og passagertransporten i området, og med en tunnel på 36 meter i bredden vil 84 procent af den nuværende skibstrafik have mulighed for at benytte den, fremgår det af Kystverkets rapport.

Udgifterne til byggeriet vil ligge på omkring 1,6 milliarder kroner alt afhængig af, hvad fjeldet indeholder, og hvor store omkostninger der er forbundet med sikringen af tunnelen.

Ifølge civilingeniør fra rådgiverfirmaet Sweco Grøner Jan K.G. Rohde, der også er tunnelekspert i de norske rådgiveres forening (RIF), vil tunnelen formentlig blive sikret ekstra godt.

»Mit bud vil være, at der bliver lavet en rimelig tung sikring hele vejen med brug af systematisk boltning, sprøjtebeton og ekstra forstrækning flere steder,« siger han til Teknisk Ukeblad.

Skibstunnel vil højne skibssikkerheden

Selve sprængningen af tunnelen mener flere eksperter dog ikke bliver det store problem.

Indtil videre er der ikke udarbejdet en detaljeret plan for arbejdet, men den overordnede plan er at sprænge en tunnel over havniveau, som skal udgøre loftet. Derefter vil arbejderne i første omgang sprænge sig nedad i midten af fjeldet og arbejde sig ud mod siderne. Først når hele tunnelen stort set er klar, vil enderne blive sprængt væk, så vandet kan fylde tunnelen op.

Ifølge Kystverket vil tunnelen højne sikkerheden for skibe i farvandene mærkbart, da de normalt må sejle ud i mere åbent farvand for at komme rundt om halvøen.

I vinterhalvåret er det snarere reglen end undtagelsen, at skibe må ligge i læ og vente på bedre vejr. På et år blæser det hård kuling eller mere i 77 dage, hvilket har store økonomiske omkostninger for skibsfarten.

Ventilationssystem skal fjerne osen

Den planlagte tunnel skal have en højde fra bund til top på 49 meter og en dybgang ved lavvande på 12 meter.

Større skibe må kun opholde sig et ad gangen i tunnelen, mens mindre både kan sejle gennem i grupper. Langs tunnelens sider vil der være kraftige fendere, og et ventilationssystem skal sørge for, at passagererne ikke kvæles af røgens fra skibenes udstødninger.

Ifølge Kystverket vil tunnelen få en kapacitet på omkring 80 fartøjer i døgnet, og byggeriet ventes at tage fem år.