Status

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Nordmænd skifter hele jordingssystemet for at få lukket prestigeprojekt på skinner igen

PLUS.
Løbsk returstrøm har ifølge Bane Nor givet problemer i tekniske anlæg på den nye Follobane, der har kostet cirka 37 mia. norske kroner at opføre. Illustration: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Norge er ved at få sin egen IC4-sag.

Den problemramte højhastighedsbane Follobanen har stået stille i tre uger, efter der opstod røgudvikling i flere af de tekniske installationer kort efter åbningen.

En del af problemet ser ud til at være relateret til valget af et i Norge uprøvet system: I dette tilfælde jordingssystemet.

Det har den norske banestyrelse Bane Nor erkendt, og den tager nu konsekvensen og går tilbage til den gængse måde at lave jording på.

»Vi jorder nu på samme måde, som vi gør overalt på det norske jernbanenet,« siger Stine Undrum, direktør i Bane Nor, til fagmediet Teknisk Ukeblad.

Bane Nor skriver på sin hjemmeside, at den traditionelle løsning er, at højspændingskabler jordes i én ende, mens man på Follobanen har valgt en løsning, hvor højspændingskablerne er jordet i begge ender.

Banestyrelsen mener, at dobbelt-jordingen har skabt en parallel vej, som returstrømmen fra de elektriske tog kan bevæge sig ad, men uddyber ikke yderligere. Ingeniøren arbejder på at fremskaffe flere detaljer.

I denne grafik skitserer styrelsen, hvordan returstrømmen er bygget op i Blixtunnelen på 20 km, som udgør størstedelen af banestrækningen. Bane Nor skriver, at grafikken viser strømmens vej fra kraftstation til tog:

Illustration: Bane NOR

Det har angiveligt ført til overophedning i visse installationer, og nu har Bane Nor valgt at bygge om, så Follobanen får den traditionelle jordingsløsning.

Herudover er flere kabelsamlinger, der ifølge styrelsen var dårligt udført, blevet udskiftet, og det er planen, at Follobanen åbner for pendlere 1. februar, hvis de kommende ugers testkørsler tillader det, skriver Bane Nor.

Entreprenør foreslog løsning

Banestyrelsen har for flere år siden godkendt den oprindelige løsning med dobbeltjording, der blev foreslået af entreprenørkonsortiet bag projektet.

Ifølge Bane Nor er det en godkendt løsning på den norske jernbane, og banen blev testet efter reglerne inden åbningen.

Det er kommet frem, at ingeniørfirmaet Norconsult, der var hyret ind som ekstern konsulent, gav udtryk for en række bekymringer i forhold til returstrømsanlægget, inden Follobanen åbnede.

Men det er ikke kommet frem, om punkterne i Norconsult-rapporten er relateret til de tekniske problemer, der har forårsaget overophedning i systemet.

Interesserede kan finde rapporten her.

Emner : Tog