Nordkoreanske tvangsarbejdere havde kontrakt på at bygge dansk inspektionsskib

Lauge Koch i dok under byggeriet af skroget på Crist-værftet i Polen i 2014. Illustration: Karstensens Skibsværft

Gennem en længere årrække har det nordkoreanske regime sendt tvangsarbejdere til Polen for at tjene penge til regimet på byggepladser og værfter. På ét af disse værfter blev skroget til Forsvarets senest indkøbte skib bygget.

Læs også: Forsvaret køber inspektionsskib til Arktis for over en halv mia. kr.

Inspektionsfartøjet Lauge Koch, som er bestilt af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) hos danske Karstensens Skibsværft, fik skroget bygget på det polske værft Crist i perioden maj til december 2014. Og en gruppe på 45 nordkoreanske arbejdere var hyret til at udføre en del af dette arbejde.

Det viser en kontrakt indgået mellem Crists underleverandør Armex og firmaet Korea Rungrado General Trading Corporation; et firma, som ifølge hollandske forskere er ejet af det nordkoreanske regime og sender nordkoreanske tvangsarbejdere til blandt andet Polen.

Sammen med tre lønsedler fra perioden juli til september 2014 fremgår det, hvordan de nordkoreanske arbejdere var hyret til at bygge skibssektioner og lave præfabrikation på ni norske og ét dansk skib. Sidstnævnte er NB428 eller Lauge Koch, som skibet hedder i dag.

Artiklen fortsætter efter grafikken

Illustration: MI Grafik

FMI og værftet afviste påstandene

Efter Ingeniøren i efteråret 2016 kom i besiddelse af denne dokumentation via sit norske søstermedie Teknisk Ukeblad, konfronterede Ingeniøren både FMI og det danske værft Karstensens med påstanden om, at et dansk militærskib skulle være bygget af nordkoreanske tvangsarbejde.

På det tidspunkt var hverken FMI eller Karstensens Skibsværft bekendte med sagen.

FMI henviste i første omgang til sin leverandør Karstensens Skibsværft. Efter at have undersøgt forholdene afviste Karstensens Skibsværft, at der kunne være hold i påstanden.

Både FMI og Karstensens Skibsværft henviste til, at Crist i en erklæring afviser, at der har været nordkoreanske arbejdere ansat på det danske skib. Samtidig refererede begge til, hvordan Karstensens Skibsværft dagligt havde observatører til at følge byggeriet af Lauge Koch, og at ingen af disse genkender påstanden om nordkoreansk arbejdskraft.

Herefter lagde Ingeniøren midlertidigt sagen fra sig uden at publicere artikler om det danske skib.

Dødsulykke satte nordmænd på sagen

Ingeniøren blev i første omgang bekendt med sagen efter at have læst Teknisk Ukeblads historie om, hvordan en koreansk arbejder mistede livet under arbejdet svejsningen af det norske skib Polar Empress i august 2014.

Han døde som følger af forbrændinger på størstedelen af sin krop, efter der gik ild i hans tøj, da han svejsede i skibets tank. Den tyske afdeling af mediet Vice fortæller i dokumentaren Cash for Kim, hvordan 95 procent af mandens hud var brændt.

Ifølge Teknisk Ukeblad kunne det polske arbejdstilsyn Państwowa Inspekcja Pracy efterfølgende påvise, at mandens tøj ikke var brandsikkert, at området ikke var udstyret med ordentligt brandslukningsudstyr, og at manden arbejdede uden supervision.

Den afdøde var én af de nordkoreanere, som var hyret til arbejdet på både de norske og det danske skib.

Danske skattekroner kan være endt hos Kim Jong-un

I forbindelse med projektet Slaves to the System har forskere fra det hollandske universitet i Leiden undersøgt den afdøde nordkoreaners arbejdsforhold og kommer i en efterfølgende rapport med konklusionen:

»[...] arbejdede mindst 12 timer om dagen, 6 dage om ugen. Han havde ikke tilladelse til at gå ud nogle steder i Polen andet end til arbejde eller hjem, og han modtog ikke størstedelen af lønnen for sit udførte arbejde. I sin fritid var han ligesom sine kolleger tvunget til at deltage ved ideologiske sessioner, der hyldede en gudelignende leder. Han modtog aldrig en ansættelseskontrakt og var ikke i besiddelse af sit eget pas. Chŏn og hans nordkoreanske kolleger er ofre for tvangsarbejde.«

Ifølge rapporten er dette tvangsarbejde reguleret af det nordkoreanske regime, som sender arbejderne ud i verden via statsejede selskaber, der sender hovedparten af arbejdernes løn tilbage til det nordkoreanske styre.

Som også Teknisk Ukeblad har dokumenteret det med de ni norske skibe, kan byggeriet af Lauge Koch således forbindes fra FMI via Karstensens Skibsværft, over Crist og dets polske underleverandør Armex til det nordkoreanske selskab Korea Rungrado General Trading Corporation.

Det betyder i sidste instans, at de danske skattekroner, som er gået til byggeriet af Lauge Koch, gennem flere led kan være endt i det nordkoreanske regimes pengekasse.

Mundtlige kilder bekræfter påstanden

I dag har sagen fået nyt liv, eftersom Danmarks Radios dokumentar Krigsskibets Hemmelighed kommer med yderligere beviser. Dokumentaren vises på DR2 tirsdag kl. 20, men Ingeniøren har fået lov at se med inden da. Her beretter seks anonyme værftsarbejdere om, hvordan de er sikre på, at de nordkoreanske arbejdere var på det danske inspektionsskib. To af kilderne arbejdede sammen med nordkoreanerne:

»På et tidspunkt havde vi to personer på holdet. Altså to koreanere,« siger én af kilderne i dokumentaren og fortæller, hvordan nordkoreanerne lavede svejsearbejde på det danske skib.

Samtidig fortæller den tidligere værftsarbejder på Crist, Grzegorz Fobke, at de nordkoreanske arbejdere lavede arbejde på samtlige skibe på Crist i 2014, da Grzegorz Fobke var ansat:

»Jeg mødte koreanere på alle de skibe, jeg har arbejdet på. De var på alle skibe. Først og fremmest svejsede de. De var små, så de kunne komme ind overalt og udføre svejsearbejde, hvor end det skule være,« lyder det fra den tidligere værftsarbejder.

I dag kan forsvaret ikke afvise sagen

Denne dokumentation bliver FMI og Karstensens Skibsværft præsenteret for i DR-dokumentaren, hvorfor Ingeniøren har kontaktet begge parter igen. Fra Karstensens Skibsværft er meldingen den samme som for et år siden:

»Det er stadig vores overbevisning, at der ikke har været nordkoreanske arbejdere på det danske skib,« siger direktør Knud Degn Karstensen.

FMI har ikke ønsket at stille op til et interview, men stabschefen i FMI, Anders M. Pedersen, fastholder i et skriftligt svar, at der ikke findes endegyldig dokumentation for påstandene. Han indvender dog:

»(...) På baggrund af den dokumentation (kontrakter, lønsedler og anonyme kildeudsagn, *red.), som Danmarks Radio har præsenteret FMI for, kan FMI dog ikke afvise, at en underleverandør til en underleverandør til en FMI-leverandør - kan have anvendt nordkoreansk arbejdskraft.*«

På samme vis vil direktøren for Karstensens Skibsværft ikke afvise, at den polske underleverandør Armex kan have lavet konstruktionsarbejde på Lauge Koch ved hjælp af nordkoreansk arbejdskraft – blot uden for Crist’s værftsområde.

Både Karstensens Skibsværft og FMI finder det yderst beklageligt, hvis påstanden skulle vise sig at være sand.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor har Ingeniøren ikke talt med rekrutteringsfirmaet, der jo har indgået de tydeligt vis ulovlige kontrakter med nordkoreanerne?

Problemet er jo ikke at de arbejde på et dansk skib, ejheller at et dansk selskab fik entreprisen. Hvad pokker skal Forsvarsministeriet eller skibsværftet sige til dét? Det er jo fuldstændig uden for deres kontrol.

 • 8
 • 10

Man kunne kræve at skibe blev bygget af et dansk firma i Danmark af danske arbejdere således at danske skattekroner kommer danskerne til gode. Det fungere fint for både Tyskland og Frankrig at holde køb af alt lige fra forsvarsmateriel til tog indenfor egne virksomheder uden at EU kommer på tværs men det kan Danmark åbenbart ikke finde ud af.

 • 21
 • 5

Det ville være for dyrt at opretholde værftskapacitet til at bygge et enkelt krigsskib i ny og næ

- netop; spørgsmålet er om der overhovedet længere findes danske værfter, der kan udføre nybygning af fartøjer i denne størrelse?:

Karstensens Skibsværft fra Skagen er en af de garvede kræfter inden for skibsbyggeri og har en imponerende ordrebog med ordrer fra både Storbritannien, Irland, Norge og Danmark. Vestværftet ApS fra Hvide Sande har aldrig haft så travlt som nu med nybyggerier for kunder fra Storbritannien, Irland, Holland, Norge og Danmark, og for at følge med alle de nye ordrer, har de placeret nye byggeprojekter hos andre værfter...

https://www.tv2nord.dk/artikel/ordrer-vael...

Men det er altså fiskerifartøjer, der tales om.

Og så er der jo også lige EU-reglerne vedr. internationalt udbud!

 • 3
 • 1

Hvad pokker skal Forsvarsministeriet eller skibsværftet sige til dét? Det er jo fuldstændig uden for deres kontrol

- samt ude af proportioner ift. problemerne på visse danske arbejdspladser, eksempelvis:

Men Metroselskabet stiller krav om, at entreprenører og underentreprenører skal efterleve ILO 94-konventionen, som kræver løn- og ansættelsesvilkår svarende til de lokalt gældende.

Noget tyder dog på, at det ikke altid bliver overholdt. Ifølge Politiken er der verserende eller afsluttede sager med fire udenlandske underentreprenører på metrobyggeriet om løn- og ansættelsesvilkår. I begyndelsen af januar afgøres en voldgiftssag mellem 3F og en italiensk underentreprenør. Kort før jul indgik 3F desuden forlig med et polsk vikarfirma, der har betalt en bod på 140.000 kroner samt efterbetalt omkring 400.000 kroner i manglende pension til 46 polske arbejdsmænd...

https://www.business.dk/arbejdsmarked/metr...

 • 5
 • 2

Nu skal skibe også vedligeholdes og på den konto er det vel også for dyrt at have kampvogne og andet grej som kun måske skal bruge lejlighedsvis.. langt nemmere og billigere at leje det når vi skal bruge det.. Som f.eks fine kørende tog som en dansk fabrik med danske arbejdere tilbød at ombygge vore nuværende og kørende tog til at levere samme kapacitet som dem politikerne vil have bygget udenlands, men det giver jo ikke studierejser til politikerne.. og EU regler får skylden selv om Tyskland sjovt nok kan købe tog hos et tysk firma uden at få samme problemer så når prisen regnes ud hvad er så for dyrt?

Hvis at få et polsk værft til at bygge skibet med nordkoreanske arbejdere der sender pengene hjem som så betaler for et våbenprogram som risikere at danske soldater kommer i krig og mister livet er det så stadig billigst ikke at bygge selv? Pris kan gøres op på mange måder og ikke altid i penge.

 • 0
 • 7

Om så det er underleverandører i syvende led, så er der vel stadig en form for bygherreransvar der gør at man skal sikre sig at de arbejdere der arbejder på ena entreprise arbejder under forhold der lever op til lokale vilkår, ligesom der må være en absolut moralsk forpligtelse, som dansk statslig myndighed til at føre tilsyn og sikre sig at det arbejde man får udført foregår under sikre og forsvarlige forhold.

For mig lugter det af at man fra FMIs side ikke har været grundige nok i vurderingen af sine leverandører, inklusiv disses underleverandører og ikke har ført tilstrækkelig tilsyn med arbejdet.

 • 4
 • 2

Karstensens Skibsværft fra Skagen er en af de garvede kræfter inden for skibsbyggeri og har en imponerende ordrebog

Ja, men Karstensen bygger ikke selv stålskrog, alle deres skibe bliver bygget på skrog fra Polen eller baltikum. Der er i dag ingen værfter i danmark der umiddelbart kan bygge et stålskrog af den størrelse. En effektiv stålproduktion kræver en løbende produktion, og det er der ingen danske værfter der har længere.

 • 6
 • 0

At kalde de nordkoreanske arbejderer for tvangsarbejderer er nok at trække historien lidt rigeligt langt, det korrekte er nok snarer kontraktarbejderer. Hvis det virkeligt var tale om tvangsarbejderer ville der være alt for stor rissiko for at de hoppede af. Efter nordkoreanske forhold har de formentlig ganske attraktive arbejdsforhold. Når danske håndværkerer arbejder i Norge udsendt af et dansk firma, beholder det danske firma også en betydelig del af betalingen, til dækning af skat, social bidrag, rejse, ophold og dækningsbidrag.

Den rygende pistol er faktureringen på det danske skib, værfter er normalt meget optaget af at alt arbejde skal faktureres på det aktuelle projekt. Nu har de kun deltaget i bygningen af det nøgne stålskrog, det er ikke der de store militære hemmeligheder ligger begravet.

Hvis man sender arbejde til udlandet, så må man generelt accepterer, at det ikke foregår på danske betingelser, sådan er virkeligheden, alt andet er hykleri. Så er det sådan set liggyldigt om man sender skibe til ophugning i Indien, får syet tøj i Bangladesh, bygger skibe i Polen eller optager TV-serie i Tjekkiet.

Polske værfter mangler i øvrigt arbejdskraft, de dygtige folk er rejst til England og Norge.

 • 3
 • 2

@Bo Leth Andersen

Bo Leth Andersen er det ikke dejligt at kunne skrive lige hvad man har lyst til?

Så skriver jeg til dig.

Ved du hvad der sker med hele familien hvis man afhopper fra Nordkorea?

Til din kommentar "formentlig ganske attraktive arbejdsforhold" kan jeg svare at det ikke er et spørgsmål om det er attraktivt, men om man har et valg. Jeg kan endda ironisk skrive -for at arbejderne ikke skulle få hjemve, så har de lavet et lille Nordkorea til dem. Uden at undertegnet med familien bliver deporteret til f.eks fangelejer nær Haengyong. hvor man kan underholdes med daglige henrettelser, tortur og tvangsarbejde. Det kan måske være dette "attraktive arbejdsforhold" du samlinger med eller var din kommentar en lille tanketorsk?

 • 6
 • 0

@Palle Nielsen

Jeg forsvarer på ingen måde forholdene i Nordkorea.

Men jeg angriber hykleriet, at man tror eller forventer at hele verden arbejder efter danske normer.

Ude i den store verden er lever millioner af migrantarbejderer under urimelige forhold, alle lokket af gyldne løfter om guld og grønne skove, eller bare drevet af sult.

Man kan bare se hvilke problemer, man har med at kontrollere arbejdsforholdene, på den københavnske metro, lige over for Slotsholmen.

 • 2
 • 3

@Bo Leth Andersen

"Men jeg angriber hykleriet, at man tror eller forventer at hele verden arbejder efter danske normer."

Er man hykler hvis man kræver arbejdsforhold som ikke er før 1792?

 • 4
 • 0

Man kan være lidt hurtigt med årstallene. 1792 udstedte Christian 7. Forordning om Neger-Handelen, det var 1803 at det trådte i kraft. Og selve forbud mod slaveri var ved 30-40 år efter.

Nå men pointen er at vi, staten folket ikke kan og vil acceptere, bare mistanken om at et ministerium har anvendt arbejdskraft under slaveligene forhold.

færdig og slut.

 • 2
 • 0

Man kunne kræve at skibe blev bygget af et dansk firma i Danmark af danske arbejdere således at danske skattekroner kommer danskerne til gode

Udmærket tankegang, da endemålet for et sådant statsstøttet projekt så først og fremmest er at skabe kunstige arbejdspladser til udkantsområder. I Danmark betød metoden sidst, at den forrige flok krigsskibe blev designet ned i størrelse, så også det mindste værft kunne få sig en indbringende ordre.

Da militære indkøb til en vis grad er undtaget for kravene til frihandel, er disse oftest den eneste måde at give erhvervsstøtte på i dag. Dette er en væsentlig grund til at USAs militærudgifter per indbygger er tre gange større end Danmarks. F-35 og lignende hvide elefanter produceres, så hvert eneste udkantsområde i USA får del i sådanne dyrt betalte arbejdspladser, hvilket modsat sikrer lokal opbakning til militæret samt stemmer og genvalg til de indfedtede politikere.

 • 5
 • 1

1792 udstedte Christian 7. Forordning om Neger-Handelen, det var 1803 at det trådte i kraft. Og selve forbud mod slaveri var ved 30-40 år efter.

1792 forordningen førte til en forøgelse af handlen, så man kunne få tilstrækkeligt med slaver til handelens ophør. Det var først i 1848 slaveriet blev ophævet på Øerne, efter beslutning af den stedlige guvernør, i modstrid med regeringen i København.

Nå men pointen er at vi, staten folket ikke kan og vil acceptere, bare mistanken om at et ministerium har anvendt arbejdskraft under slaveligene forhold.

Men vi kan godt eksporterer overvågning softwar, til golfstaterne der beskæftiger i hundrede tusinder af asiatiske migrantarbejderer på slavelignende vilkård. Mens en stor del af vores forbrugsvare fremstilles under forhold der heller ikke tåler dagens lys.

 • 7
 • 0

@Bo Leth Andersen

"1792 forordningen førte til en forøgelse af handlen" Hamstring har man jo set i andre sammenhæng, det ændre jo ikke på præmissen at det er en begrænsning. Det ændre heller ikke at vi i Danmark har haft et forbud på anvendelse af slaver siden 1848.

Statens godkendelse af salg af overvågnings software til golfstater, har vist ikke noget med sagen at gøre.

"Mens en stor del af vores forbrugsvare fremstilles under forhold der heller ikke tåler dagens lys."

Jeg forstår ikke din argumentation kalder andre hyklere hvis de siger at kolera er dårligt, fordi vi også har pest.

Men denne sag er grotesk fordi Forsvarsministeriet har indgået en kontrakt uden at sikre, undersøge, kontrollere eller havde yderlig interesse om der anvendes underleverandør fra et land, som vores mest betroede allierede har kaldt slyngestat, siden Bush regeringen.

Selv Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har udtrykt at det vil »helt skandaløst«, hvis der har været tvangsarbejdere i Polen. Problemet er bare at det har været kendt i mere end 10 år i Polen og Tyskland. Man har undersøgt problemet omfang i EU, hvilket også tydeliggøres i de nye FN sanktionerer, som begrænser visum til Nordkoreanerne.

Det viser jo bare at når Staten indgår kontrakt så må de havde krav til underleverandør også.

 • 1
 • 0

Lige en kommentar til ophævelsen af slaveriet. Jeg læste i Weekendavisen for nogle måneder siden, at årsagen til afskaffelsen af slaveriet var at det var blevet billigere at hyre frie arbejdere end at holde slaver. En slave havde altså på trods af sin manglende frihed, bedre forhold end frie arbejdere, den gang altså! I vores del af verden altså!

Nordkorea forsøger at overgå alt, når det kommer til dårlige forhold!

 • 3
 • 0

@Palle Nielsen Danmark ophævede først slaveriet da sukkerroeavlen havde gjort sukkerrør avlen på de vestindiske øer urentabel. Til sidst solgte vi øerne og de tidligere slaver, uden at spørge dem først.

Statens godkendelse af salg af overvågnings software til golfstater, har vist ikke noget med sagen at gøre.

Softwaren bruges blandt andet til at overvåge migrantarbejderne. Samarbejde og våbensalg til golfstaterne er med til at gør al tale om demokrati og menneskerettigheder til hykleri.

Men denne sag er grotesk fordi Forsvarsministeriet har indgået en kontrakt uden at sikre, undersøge, kontrollere eller havde yderlig interesse om der anvendes underleverandør fra et land, som vores mest betroede allierede har kaldt slyngestat, siden Bush regeringen.

Nej, det groteske er at det foregår i et andet EU og NATO land, der burde man kunne forvente at den slags ikke foregår, men som tidligere nævnt er der også løbende problemer med metroen.

Jeg forstår ikke din argumentation kalder andre hyklere hvis de siger at kolera er dårligt, fordi vi også har pest.

Hykleriet består i at man tilsyneladende er ligeglade med pesten.

 • 3
 • 0

Du må gerne kalde det hykleri. Men det medføre kun fokus flytning og afhjælper ikke problemerne, hverken kolera eller pest.

 • 1
 • 0

At der er nogen NK'ere der har svejst bundsektioner på Lauge Koch, kan ikke bringe mit pis i kog. Ellers tilslutter jeg mig Bo Leth's synspunkter omkring bygningen af skibene.

Men at man i et EU land har NordKoreanske tvangsarbejdere hyret ind, det er der skandalen ligger. Hvis vi så også vil straffe NK er det vel bedst at sende alle NK'ske arbejdere hjem, så vil styret i NK mangle den indtjening.....

 • 1
 • 0

Opsigtsvækkende sag som man troede var løgn!

Det kunne dog være interessant lige at sætte straf- og tvangs-arbejde i perspektiv i det hele taget. Det anvendes overalt på kloden, også her i dk med danske fanger. Men hvor omfangsrigt er det egentligt? Og vil man overhovedet kunne vide om de produkter man køber eller bestiller produceres af straf- og tvangs-arbejdere? Er der regler om at oplyse den slags?

Der er lidt at starte med her: 1. antislavery.org 2.The Atlantic 3. Caged Bird Magazine 4. Economist 5. ILO

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten