Nordjyder vil betale 600 mio. kr. til ny Limfjordsforbindelse

Illustration: Vejdirektoratet

Behovet for en tredje forbindelse over Limfjorden er nu så stort, at Aalborg Kommune med støtte fra det nordjyske erhvervsliv har besluttet at tilbyde staten at betale 600 mio. kr. til en ny forbindelse. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

»Vi har i årevis forsøgt at gøre opmærksom på den problematiske trafikudvikling i og omkring vores by. Vi ved, at vi bliver fravalgt af både investorer, turister m.fl. pga. den sårbarhed og flaskehals, som de nuværende fjordkrydsninger udgør,« siger Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), i pressemeddelelsen.

Læs også: Så er det på plads: Her kommer den nye Limfjordsforbindelse

Forbindelsen har været underkastet årelange undersøgelser og er blevet politisk behandlet flere gange. I 2014 besluttede Folketinget så, at en tredje forbindelse skal gå over øen Egholm. Forbindelsen vil koste omkring 6,2 mia. kr. Men siden er der ikke sket meget mere i sagen.

Alt er klart – undtagen pengene

Det frustrerer politikene i Aalborg.

»Vi har linjeføring og planlov på plads og er begyndt at ekspropriere, men trods både Vejdirektoratets og Folketingets godkendelse har vi fortsat ikke tilsagn om finansiering. Derfor håber vi, at vi kan skubbe på ved at foreslå en egenbetaling på ikke mindre end 600 millioner kroner,« siger Thomas Kastrup Larsen.

Læs også: Prognoserne skød for højt: 9.000 færre biler krydser Limfjorden

Betalingen skal finansieres ved at hæve den såkaldte erhvervsdækningsafgift, som kommunens erhvervsliv opkræves. Og det har kommunen fuld opbakning til fra både arbejdsgivere og fagforeninger.

»Hos DI Aalborg er det højt prioriteret at få en 3. Limfjordsforbindelse. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi fortsat skal skabe vækst i Nordjylland. Derfor har vi tiltrådt denne alliance med Aalborg Kommune, LO Aalborg m.fl. Punkterne i aftalen er indbyrdes afhængige, idet en forbedret infrastruktur automatisk vil medføre nye investeringer og vækst blandt regionens virksomheder,« lyder det således fra formand for Dansk Industri i Aalborg, Peter Rindebæk.

Transportminister vil ikke fremrykke forbindelse

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er glad for det nordjyske tilbud, men nordjysk medfinansiering får ham ikke til at gribe pennen og forfatte en anlægslov, fortæller TV2 Nord, der har interviewet ministeren.

Læs også: Reaktioner på Kattegatbro: Hvad nu med alle de andre vejprojekter?

»Jeg hilser alle bidrag til finansiering af projektet velkomne. Det er derfor positivt, hvis Aalborg Kommune vil rejse 600 mio. kr. til at hjælpe en 3. Limfjordsforbindelse på vej – et finansieringsbidrag gør alt andet lige finansieringsudfordringen mindre. Regeringen mener, at en 3. Limfjordsforbindelse er et meget relevant projekt, som indgår i overvejelserne om, hvilke projekter, der skal prioriteres, når der igen er økonomisk råderum,« skriver han til tv-stationen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som det står i artiklen er det besluttet at linieføringen at en 3. forbindelse skal være over Egholm (i modsætning til f.eks. en udvidelse af den eksisterende tunnel og ændring af tilkørsler). Det er det som hovedparten af politikerne i Aalborg har peget på.

Hvorvidt der er flertal for den linieføring hos borgerne vides ikke, de er ikke blevet spurgt. Og det vil ellers få voldsomme miljømæssige konsekvenser for borgerne hvis planen bliver gennemført. Politikerne ser kun en motorvej som en mulighed. Det skyldes formentlig at det så kan blive en statsvej og dermed kan man få staten til at finansere hovedparten af pengene. Måske var en kommunevej i virkeligheden bedre. En motorvej levner ikke plads til cyklister, gående osv.

Tegningen giver et godt indtryk af hvad der vil ske. Byen bliver lukket inde mellem de 2 motorveje med tung gennemgående trafik, der giver støjgener i 2 brede bånd (1-2km på hver side af vejen? Der findes en støjmodel for den vestlige forbindelse, og det er noget i den retning så vidt jeg kan vurdere). Det vestlige område omkring Egholm er i dag et rekreativt område med naturområder, badestrand, sejlklubber, roklubber osv. I min optik er bl.a. sådan områder der kan tiltrække folk til en moderne storby. Værdien af området vil uden tvivl blive forringet med en motorvej som nabo. En by omringet af motorveje minder mere om noget man planlagde i 70'erne hvor løsningerne ofte hed betonblokke med nogle veje imellem.

Hvad tænker I andre - er det en god linieføring der er valgt?

 • 10
 • 4

Med Nyborg-Korsør som betalingsmotorvej og en kommende motorvej imellem Sjællands Odde og Jylland som betalingsmotorvej og med Kastrup-Malmø som betalingsmotorvej og den kommende Rødby-Fehmarn som betalingsmotorvej, og gratis Limfjordsforbindelse og gratis motorvej ned over grænsen imellem Nordslesvig og Sydslesvig, alt betalt også af Sjællændere, er politikken lagt fast:

Danmark opdeles: Jylland og Fyn bliver de facto integreret i Den Tyske Forbundsrepublik og Sjælland med Lolland-Falster og Møn henvises til en sekundær placering i Europa.

Og nå ja: Det er vel OK at Jylland-Fyn med tilhørende øer bliver den 17. delstat i Forbundsrepublikken, godt nok uden parlamentarisk repræsentation i Forbundsdagen, men som Ritt Bjerregård så kækt formulerede det: Jylland er jo bare en grusbanke som forlængelse på det Nordtyske sletteland. (citeret efter hukommelsen).

Vi kender jo begrebet: " Den Jyske Trafikmafia" i Folketinget, men ærlig talt: Nu er den mafia vist ved at ødelægge selve "Den Nationale Sammenhængskraft."

 • 4
 • 11

Det vestlige område omkring Egholm er i dag et rekreativt område med naturområder, badestrand, sejlklubber, roklubber osv. I min optik er bl.a. sådan områder der kan tiltrække folk til en moderne storby.

Naturoplevelser og åbne vider er det storbymennesker vil have. Det rejser naturligvis det spørgsmål hvorfor de ikke bosætter sig på landet? Svaret er folk vil have alt, og det kan man ikke.

Kære medmennesker; træf nu for pokker et valg. Vil I bo sammen med andre i byen eller vil I bo alene på landet. Det er ikke så svært. Men at forsøge at opnå begge dele giver aldrig et godt resultat for nogen.

Beboerne i Nordhavnen i København truer med at flytte fra området. Der er strand og grønne områder. Det tiltrækker folk fra andre dele af byen og det giver så larm i gaden. Og det vil de fine beboere i Nordhavnen ikke have. De vil bo på landet og samtidigt i byen, og det kan man ikke.

 • 8
 • 2

Hvis der skal en 3. forbindelse til - så lad den dog gå øst om, via ny motorvej stik syd fra Langholt. Så kommer den til at gå lige forbi industrihavnen og det nye hospital.

 • 3
 • 3

Hvad tænker I andre - er det en god linieføring der er valgt?

Tja, hvis man vil undgå endnu mere trafik i tæt bebygget områder, og store ekspropriationer af boligområder er det vist den eneste mulighed vest for byen. Der er plads nok og stort set ingen kollision med eksisterende trafikflow, kun nogle få tværgående veje. Og så give det en god forbindelse til den kommunale lufthavn. Alternativet vil være en udbygning af den eksisterende forbindelse, med en masse komplicerede anlæg der skal udføres mens man opretholder trafikken gennem tunnellen.

Med egentlig burde det være en ren kommunal vej, tunnellen har rigelig kapacitet til den nationale og internationale trafik forbi Aalborg. Selv om der er tre store færger der ankommer til Hirtshals og Frederikshavn omkring kl. 20.00, stater der ofte vejarbejde kl 19.00, med et sport i hver retning, uden de store problemer.

 • 1
 • 2

Danmark opdeles: Jylland og Fyn bliver de facto integreret i Den Tyske Forbundsrepublik og Sjælland med Lolland-Falster og Møn henvises til en sekundær placering i Europa.

Jyderne har valgt at bo på fastlandet, hvorfor skal de så betale for deres småbroer?

Fynboer har for 99% vedkommende valgt at bo på en ø, dog med fast forbindelse til kontinentaleuropa siden 1935, hvorfor skal de så lige pludselig til at betale for deres småbroer?

Vi sjællændere har ganske frivilligt valgt at bosætte os på en ø. De fleste af os er født før 1997 hvor Sjælland fik sin første faste forbindelse til kontinentet. En bro langt dyrere og langt større end noget tidligere bygget i Danmark.

Nu synes vi sjællandere så, at fordi vi øboere skal betale for en bro hvor vi før betalte for en færge, så skal jyderne også betale for deres småbroer selvom de ikke tidligere har gjort det.

Må jeg slå fast det er frivilligt om man vil bo på en ø.

 • 5
 • 1

Aalborg Kommune har åbenbart tænkt sig sammen at reservere/stjæle penge fra det nordjyske erhvervslivs afgift til kommunen til at medfinansiere, en ny 3. limfjordsforbindelse.

Der er en klar stigning i fjordkrydsningstrafikken ved Aalborg og mange ønsker berettiget, at der tages stilling til en plan og en bevilling fra staten. Udspillet skal da også først og fremmest ses som en skruebrækker for at få gang i sagerne.

Spørgsmålet er dog stadig, hvilken løsning man bør vælge og nogle mener fejlagtigt at Folketinget har taget stilling. Der er ganske vist lavet en underhåndsaftale blandt nogle politikere men intet er reelt vedtaget. Det afgørende valg står mellem en ny vestlig forbindelse (som et stort flertal af borgerne er imod) til omkr. 7 milliarder kr. og en opgradering af den eksisterende, der kan gennemføres for langt under det halve - nyt ekstra tunnelrør, et par nye motorvejsbroer, nyt elektronisk styringsanlæg og ekstra støjskærme. Så hvor vanskeligt kan valget være, med mindre unødigt spild af statens penge ikke betyder noget.

Så borgere og politikere i hele landet: træf nu et fornuftigt valg og marker det!

For at understrege skævheden, så er en vestlig forbindelse stort set kun til gavn for Aalborg bys interne trafikfordeling og er det rimeligt? Det er da ikke en statslig opgave. Bevares, borgere fra Vesthimmerland og Vestvendsyssel kan da se fordelene men er de 3-4 mia. værd. For småpenge i dette forhold kan der f.eks. anlægges et stykke vej (motorvej/-trafikvej) fra den eksisterende motorvej og mod Aabybro.

Endeligt kommer et meget vigtigt forhold: den nuværende tunnel lever ikke evigt (teknisk eller økonomisk). Dens dage kan være talte inden for 20-30 år og så skal der alligevel bygges en ny tunnel. Det er nemlig helt utænkeligt, at E45 kan lukkes delvist eller helt. Bemærk nemlig, at den påtænkte vestlige forbindelse ikke har tilslutning til E45 mod Frederikshavn. Anlægger man altså en vestlig forbindelse og den nuværende tunnel skal lukkes, skal al trafik ledes ad en mindre landevej til E45. Katastrofalt! Alt i alt handler det altså mest om, at en vestlig forbindelse (måske ti års byggetid) alligevel kræver en ny tunnel inden for overskuelig tid.

Konklusion: Al sund fornuft tilsiger, at Transportministeriet og Vejdirektoratet skal udvikle en plan for opgradering af den nuværende forbindelse. Nyt tresporet tunnelrør og nyt styringsanlæg, der giver 50% kapacitetsforøgelse og mulighed for større fleksibilitet (6 spor til tæt trafik) og dermed langt mindre risiko for uheld. Afhængigt af den nuværende tunnels levetid kan der så bygges endnu et ekstra rør til. Et afgørende skridt kan i så fald være være, at den tunge trafik ledes til de nye rør, mens den nuværende tunnel reserveres til de lettere køretøjer.

Mon ikke den sunde fornuft vil komme til at råde. Det må vi så sandelig håbe!

 • 7
 • 1

Så vidt jeg husker ønskede man at få en bro vest for byen for at få en mere effektiv færdsel til Aalborg lufthavn. Er der nogen der ved hvor stor procent af traffikken over Limfjorden der skal til lufthavnen ?? Er den stor nok, vil det give noget mindre traffik på landeveje og gennem Nr. Sundby.

 • 2
 • 0
 • der er jo ikke mere vand imellem Fyn og Langeland end der er imellem Sjælland og Skåne, så hvorfor i alverden skal fynboerne og Langelænderne så ikke betale for at køre på broerne, medens der stadig skal sejles til tårnhøje takster til et monopolforetagende imellem Helsingør og Hëlsingborg, eller betales uhyrlige summer for at køre imellem Kastrup og Malmø på grund af en tåbelig brolov ?

Det skal der, fordi dansk trafikpolitik bestemmes i Jylland, og det gør den fordi vi har en h...…. udemokratisk valglov der gør mandaterne i Jylland meget billigere end samme mandater fra Sjælland.

Som allerede Shakespeare sagde: "There is something rotten i Denmark."

 • 1
 • 3

Antal passagerer Aalborg Lufthavn er minimalt i forhold til myldretidstrafikken ind mod Aalborg om morgenen og ud om eftermiddagen. En stor del af trafikanterne til lufthavnen er desuden modsat rettet den tætte trafik. Kun de, der kommer fra Aalborgs sydlige del og længere syd fra kan have udfordringer i morgentrafikken og som nævnt meget begrænset i forhold til det store billede.

 • 0
 • 0

Tja, hvis man vil undgå endnu mere trafik i tæt bebygget områder, og store ekspropriationer af boligområder er det vist den eneste mulighed vest for byen. Der er plads nok og stort set ingen kollision med eksisterende trafikflow, kun nogle få tværgående veje. Og så give det en god forbindelse til den kommunale lufthavn.

Det kan godt se ud til at der er masser af plads til en vestlig forbindelse, men hvad tegningen ikke viser er at byen udvides kraftigt i den retning. Allerede nu er der nyanlagte boligområder der kommer til at støde op til den mulige motorvej. Kommunen har tilsyneladende travlt med at få grundene solgt og bebygget, da grundene ikke vil være nær så attraktive med en motorvej i baghaven. Som det er nævnt i en anden kommentar er trafikken til lufthavnen ret begrænset.

 • 2
 • 1

Naturoplevelser og åbne vider er det storbymennesker vil have. Det rejser naturligvis det spørgsmål hvorfor de ikke bosætter sig på landet? Svaret er folk vil have alt, og det kan man ikke.

Kære medmennesker; træf nu for pokker et valg. Vil I bo sammen med andre i byen eller vil I bo alene på landet. Det er ikke så svært. Men at forsøge at opnå begge dele giver aldrig et godt resultat for nogen.

Ja hvis det er så sort-hvidt så kan jeg godt se der ikke er meget at diskutere:-) En af grundene til at jeg bosatte mig i Aalborg for mange år siden var netop at her kunne jeg have glæde af byens muligheder og samtidig kunne jeg også være UDE af byen på 5-15min og nyde naturen og roen. Mon ikke der er andre der kan genkende dette? Jeg synes det giver god mening at stille krav til miljøet og menneskelig trivsel netop nu når man er i planlægningsfasen og har mulighed for at tænke det ind. Verden står ikke stille og de løsninger der var acceptable for 50år siden er ikke nødvendigvis de rigtige i dag. Folk er blevet klar over at f.eks. støjbelastning er en stressfaktor der skal tages alvorligt.

 • 2
 • 1

Hvad tænker I andre - er det en god linieføring der er valgt?

Absolut ikke. Nu har jeg været på Egholm et par gange. Øen vil blive totalt ødelagt af en sådan motorvej. Og ja, netop den vestlige del af Aalborg er kendetegnet med meget natur og lidt industri.

Kender man Aalborg vil det være langt mere oplagt med en bro og motorvej øst om Tranholmvej. Det er alligevel ikke andet end industri derude i forvejen. Th. Sauersvej kunne sagtens omdannes til motorvej uden at genere det store, i den sammenhæng

 • 0
 • 0

Godt med støtte til at det er østpå, at udviklingen sker med byudvikling, universitet, supersygehus, osv. Det er derimod ikke lige meget, hvor udvidelsen skal ske. Som nævnt i andet indlæg, er det vigtigt, at fokus skal være på E45 men den eksisterende tunnel og tilhørende motorvejs linjeføring. En tanke om en ny forbindelse længere mod øst er uhensigtsmæssigt, idet Limfjorden alle steder der er meget bredere og dermed giver en væsentlig fordyrelse. Det ganske enkle valg er som anført at anlægge et nyt tunnelrør (tre spor) tættest muligt op ad den eksisterende, 50% kapacitetsforøgelse. Med nyt elektronisk styringssystem kan der desuden opnås god fleksibilitet for skift af trafikretning i midterste rør, dermed langt færre ulykker, hvilket mange med god ret er sure over.

 • 3
 • 0

Kender man Aalborg vil det være langt mere oplagt med en bro og motorvej øst om Tranholmvej. Det er alligevel ikke andet end industri derude i forvejen.

Kender man Vendsyssel, vil det være langt mere oplagt med en bro vest om Aalborg - især hvis man samtidig kender planerne/idéerne om etablering af nye moroveje ned gennem Jylland. Tænk nu lufthavnen, Jammerbugten/ferieområderne og østlige dele af Thy med. Hvorfor skal man øst om Aalborg med sin campingvogn på turen fra Tyskland til Blokhus? Hvorfor skal man øst om Aalborg for at komme fra Viborg til lufthavnen? Det er da heller ingen fordel for folk, der naturligt færdes omkring tunnelen, at presset på motorvejen øges med en ny østlig udvidelse.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten