Nordisk Ministerråd: Drop statsstøtte til fossile brændsler og spar CO2
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Nordisk Ministerråd: Drop statsstøtte til fossile brændsler og spar CO2

Illustration: Wyoming Mining Association

Udledningen af CO2 kan nedbringes med 11 procent, hvis man frem mod 2020 fjerner statsstøtten til fossile brændsler i 20 udvalgte lande. Det konkluderer en ny rapport fra Nordisk Ministerråd.

Når man fjerner støtten, stiger brændselspriserne, hvilket fører til et lavere forbrug - og dermed reduceres CO2-udledningen. Ifølge rapporten vil den samlede CO2-reduktion for de 20 stater i 2020 nå op på 2,8 Gt CO2-ækvivalenter, og frem mod 2025 kan drivhusgas-besparelserne stige op til 6,316 Gt CO2-ækvivalenter.

Til sammenligning lå den globale udledning på omkring 49 Gt CO2-ækvivalenter i 2010.

Landene i undersøgelsen er valgt, fordi de har mulighed for at reducere udledningen af CO2-ækvivalenter betydeligt, da de alle yder en anseelig støtte til fossile brændsler, som kan ses nederst i diagrammet over potentiel drivhusgasreduktion.

Bonusbesparelser gennem reinvestering

Derudover beregner rapporten, at landene for hvert ton drivhusgas, der ikke udledes som følge af de fjernede subsidier, årligt sparer 625 kroner.

»Med en årlig økonomisk besparelse på omkring 625 kroner pr. ton kuldioxid, der fjernes fra systemet, er en reform af statsstøtte til fossile brændstoffer et politisk redskab, som verdens regeringer ikke længere har råd til at ignorere,« udtaler Sveriges klimaambassadør, Anna Lindstedt i Det Nordiske Ministerråds pressemeddelelse.

Investeres 30 pct. af det sparede beløb i vedvarende energi (10 pct.) og energieffektivisering (20 pct.), kan udledningen af drivhusgasser reduceres med gennemsnitligt 18 pct. på fem år på tværs af de 20 udvalgte nationer i undersøgelsen.

Tallet er inklusive de 11 pct. udledningsbesparelse, som fjernelsen af subsidier ville bidrage med.

Udgifter for investeringer i vedvarende energi er beregnet ud fra IEA's årlige rapport World Energy Outlook, og de tiltænkte energieffektiviseringer har især fokus på bygninger og industrien.

Samlet set spenderede verdens lande i 2013 3.699 milliarder kroner på at subsidiere fossile brændsler. Det er fire gange det beløb, som bliver brugt på at støtte vedvarende energi.

Læs også: Analyse: Kongen af billig energi er stadig kul

Beregningsmodel

Resultaterne i rapporten er baseret på en model udviklet af Det Globale Subsidier Initiativ, som er en del af Det Internationale Institut for Bæredygtig Udvikling.

Modellen er en økonomisk simulationsmodel, som sporer energiefterspørgsel på nationalt niveau fordelt på sektor samt energikilde og projekter – altså potentielle konsekvenser af at gradvist fjerne subsidier begyndende fra 2016 og frem til 2020.

Estimater baseret på modellen i forhold til energiforbrug tager udgangspunkt i en baseline-efterspørgsel, som justeres med elasticiteten forbundet med BNP, befolkning og energi prisændringer.

Læs også: Luftforurening koster Europa op mod 1,4 billioner kroner ... om året

Nordisk samarbejde for reform

De nordiske lande, Sverige, Norge, Finland og Danmark, er ikke kun medlemmer af Det Nordiske Ministerråd, men staterne er også en del af Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform (FFSR).

FFSR bakker op om en reform af statsstøtte til fossile brændstoffer, og som optakt til COP21 i Paris har FFSR-landene sendt et kommuniké, der opfordrer verdenssamfundet til at arbejde for at udfase subsidier til fossil energi.

Foruden de nordiske medlemmer er Costa Rica, New Zealand, Etiopien samt Schweiz en del af FFSR.

at en eventuel fjernelse af statslig subsidiering af afbrænding af fossil brændsel ville nedbringe afbrænding af fossil brændsel?

Ville det ikke være mere overraskende hvis viljen til dette var til stede?

  • 18
  • 0

Gadvist om journalisten har nogen anelses om, hvorfor USA figurerer med den ekstremt lave støtte til fossiler. Kort sagt hvad er medtaget og hvordan er tallene regnet sammen.

Det er specielt interessant, fordi lige netop i USA er store dele af fossil industrien dødsdømt med det samme uden bibeholdelse af subsidierne.

USA bruger ca. 1/5 af al den energi mennesker på kloden forbruger og importerer derudover varer hvortil, der er medgået yderligere mængder energi.

  • 7
  • 2