Nordhavn er snart fyldt: Her skal København vokse fremover

Illustration: Københavns Kommune

Al den jord, der graves op i hovedstaden i forbindelse med metrobyggeriet og andre byggeprojekter, bliver i dag kørt til Nordhavn, hvor det hældes i vandet og over tid kommer til danne et nyt landareal.

Desuden sender andre kommuner også jord til Nordhavn. Men depotet for ren jord er allerede fyldt, og depotet til forurenet jord vil blive fyldt frem mod 2020. Derfor er Københavns Kommune, der anviser, hvor entreprenørerne kan komme af med jorden, gået i gang med at finde ud af, hvor og hvordan de mange ton jord kan bruges.

Læs også: Arkitekter: Byg en helt ny lagune-by, der sikrer København mod stormflod

Før sommerferien vedtog kommunens teknik- og miljøudvalg og økonomiudvalget at arbejde videre med en plan for at bruge overskudsjorden til landvinding ved Prøvestenen og Lynetten på Amager.

»Der bliver brug for meget mere deponi i København – og ikke mindre. Derfor skal vi se på, om vi kan dirigere jorden derhen, hvor vi alligevel har brug for den til eksempelvis kystsikring,« siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Ved Nordhavn er der plads til 7 mio. ton ren jord og 11 mio. ton forurenet jord. Samlet giver det kommunen et nyt areal på 100 hektar. Til sammenligning regner kommunen med, at depotet ved Prøvestenen bliver 12 hektar stort, og Lynetten 25 hektar. Begge områder skal ifølge dagsordenen primært bruges til havneformål.

Læs også: Nordhavnen er på vej ud i sejlrenden

De to depoter kan etableres inden for en kortere årrække. Og når de er fyldt, kan det næste skridt blive endnu mere omfattende.

Stigende havvandstand betyder, at Københavns Havn på sigt skal omkranses af sluser og dæmninger både syd og nord for havneløbet. Beregninger har vist, at det umiddelbart haster mest med sluser mod syd, fordi stormflodsrisikoen fra den kant er størst. Men kommunen overvejer allerede nu, om den overskudsjord, der er, når der graves ud til metrobyggeri og byggeprojekter kan bruges til at bygge en dæmning ud for Trekroner. Illustration: Københavns Kommune

Vokseværk i Nordhavn

Kommunen vil undersøge, om Nordhavn kan gøres endnu større ved at fylde et område kaldet Stubben nord for det nuværende areal. Stubben var en del af den oprindelige masterplan for Nordhavn, men i anlægsloven fra 2011 blev der indskrevet et forbud mod opfyldning i dette område. Derfor vil det kræve en lovændring og en undersøgelse af betydningen for beboerne i Gentofte, for stormflodsikringen af byen og af andre hensyn, før projektet kan begynde. Hvis det bliver til noget, skal både Nordhavnsmetroen og områdets veje forlænges ud til den nye holm.

Dæmning ud for Trekroner

Et alternativ – eller supplement – er at begynde at fylde op på ydersiden af Trekronerfortet. Kommunen har nemlig i forvejen planer om at bygge en dæmning og sluser mellem Nordhavn og Refshaleøen for at beskytte de indre havnearealer mod stigende havvandstand. Ved at bruge deponijord – som kommunen får penge for at modtage – bliver denne stormflodsbeskyttelse billigere at etablere. Dæmningen skal dog også bruges til andre formål, siger Morten Kabell.

»Vi skal altid prøve at tænke flere funktioner ind – ligesom vi gør, når vi sikrer os mod ekstremregn. Skal vi eksempelvis have en dæmning og en sluse ved Nordhavn, skal vi se, om vi kan kombinere det med nye rekreative arealer til gavn for københavnerne. Man kunne også overveje, om de nye anlæg kan kombineres med kollektiv trafik. Men det er alt for tidligt at lægge sig fast på noget bestemt.«

Læs også: Dæmninger til 2-3 milliarder beskytter billigst københavnerne mod stormflod

Kæmpeindvinding overvejes ved Avedøre

Der findes dog også et alternativ uden for kommunen; Hvidovre Kommune undersøger, om Avedøre Holme kan udvides yderligere. I så fald vil det projekt komme til at overgå opfyldningen i både Nordhavn, Lynetten og Prøvestenen til sammen. Der skitseres nemlig en opfyldning med 46 mio. ton jord.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forslagene, når forvaltningen har konkretiseret dem yderligere.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

"Ved Prøvestenen er der plads til ca. 2 mio. ton jord. Ved Lynetten er der plads til ca. 6 mio. ton jord. Nord for Nordhavn i området Stubben. På ydersiden af Trekroner. Ud for Avedøre Holme i Hvidovre Kommune"

Hmmm! Fint nok med et par nye områder, som Ørestaden og Nordhavn. Men hvad med at satse lidt mere på de eksisterende områder? De nye områder skal jo have skoler, veje og kollektive trafikløsninger, ting der også er behov for i de gamle brokvarterer.

Nordhavnen skal naturligvis have sin metro, men der er jo også brug for bedre kollektiv trafik fx. Nørreport-Nørrebro-Husum hvor kunderne allerede er der.

Udbygning af fx. Refshaleøen sender ny trafik igennem city og Christianshavn.

  • 3
  • 0

Egentlig interessant at der ved bygningen af Øresundbroen og anlæggelsen af Peberholm var store "betænkeligheder" med gennemstrømningen i Øresund. Men når det drejer sig om at rykke kysten ud i Øresund såvel på dansk som svensk side - ja så er det bare helt i orden. I 50'erne var man næsten ude i selve Øresund når man nåede enden af langeliniemolen. Fortsætter udviklingen kan man om 2-3 århundrede sikkert går tørskoet til Sverige - medmindre klimaforandringerne har hævet vandstanden med 3-4 meter!

  • 8
  • 0

Måske nogle diger - for at sikre de tørre områder vi har nu ?

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten