Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Nordens største fabriksanlæg til bæredygtig produktion af larver ligger i Østjylland

PLUS.
Fabrikken dyrker larver af sort soldaterflue. De klækker efter tre dage og lever i en grødet suppe af restprodukter fra fødevareindustrien. Illustration: Enorm Biofactory

En ny, første udvidelse af produktionsfaciliteterne er netop taget i brug. Samtidig er støbearbejdet påbegyndt på fundamentet til en yderligere udvidelse på cirka 14.000 kvadratmeter.

Det er status hos Danmarks største producent af insektlarver og insektprotein til dyrefoder, Enorm Biofactory i Flemming vest for Horsens.

»Det går planmæssigt fremad. Indtil videre har vi kørt i pilotskala med en kapacitet på cirka 10 ton om ugen. Med den første del af udvidelsen, som vi er ved at idriftsætte nu, kan vi øge vores kapacitet til 30 ton larver om ugen,« siger Arne Holst Lauridsen, der er CTO ved Enorm Biofactory. 

Virksomheden, der har kørt i pilotproduktion siden 2018, har til formål at producere ingredienser, primært protein, fra insektlarver til brug i dyrefoder. 

Det er planen, at projektet skal kunne opnå en kapacitet på cirka 100 ton larver om dagen – et mål, som Arne Holst Lauridsen forven­ter at nå i august eller september næste år.

Fra larver til proteinpulver

I Enorm Biofactorys produktionsanlæg dyrkes larver fra sort soldaterflue (Hermetia illucens), som derefter udvindes til højkvalitets­olie- og proteinprodukter.

Først opvarmes larverne, så deres fedt kan udskilles som en olie, der kan bruges til foder eller til andre formål. Derefter tørres det resterende produkt, der nu består af protein og øvrige bestanddele af larven. 

Når udvidelsen af Enorm Biofactory er på plads – forventeligt i august-september næste år – er målet en daglig produktion af 100 ton fluelarver. Illustration: Enorm Biofactory A/S

Produkterne bruges blandt andet som ingrediens i dyrefoder til dyr, der har behov for animalsk protein som en del af deres foder – blandt andet laks i dambrug.

Skifter til afbrænding af flis

Som en del af udvidelserne har Enorm Biofactory valgt at sadle om fra en planlagt opvarmning af stalde og forarbejdningsanlæg med naturgas til afbrænding af skovflis, som man forventer vil blive klassificeret som bæredygtigt brændsel.

Det sker blandt andet som en konsekvens af krigen i Ukraine og de deraf forhøjede priser på naturgas.

Indtil nu har fabrikken kørt pilotproduktion af cirka 10 ton larver om ugen, men første del af en udvidelse er i øjeblikket ved at blive sat i drift. Illustration: Enorm Biofactory A/S

»Vi har valgt at investere i en biomassekedel til afbrænding af våd skovflis. På den måde opnår vi en højere forsyningssikkerhed, da skovflisen produceres lokalt i almindeligt skovbrug. Vi har udsigt til, at flisen kommer til at ­blive klassificeret som CO2-neutralt brændsel. Samtidig investeres i et effektivt varmegenvindingsanlæg til vores vækststalde.«

Arne Holst Lauridsen håber, at det på sigt bliver muligt at afbrænde den insektgødning, der er et biprodukt fra Enorm Biofactorys egen produktion. Det er der dog ikke lovhjemmel til i dag.

»Vi håber, at vi får lov til at afbrænde insektgødningen, så produktionen bliver mere cirkulær. Drømmescenariet ville dog være, at vi kan pyrolysere gødningen, så vi får biokoks med næringsværdi som et afledt produkt. Det vil kunne anvendes til gødning,« siger han.

Udvidelserne er blevet gjort mulige af flere kapitalindsprøjtninger, som Enorm Biofactory har modtaget i løbet af 2021 og 2022.

Senest i januar 2022 rejste virksomheden 350 millioner kr. i en finansieringsrunde fra blandt andet DLG, Nykredit og Den Grønne Investeringsfond. 

Slutprodukterne er fedt, protein og fiber, som kan bruges til blandt andet fiskefoder. Illustration: Enorm Biofactory A/S

Ifølge Arne Holst Lauridsen er det den øgede finansiering, der har gjort det muligt at udvide kapaciteten og skifte opvarmningsform:

»Desuden ruster det os også til at imødegå de generelle prisstigninger, som vi alle oplever lige nu,« siger han.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Umiddelbart vil jeg forvente at luftforureningen er noget værre end fra afbrændt træ, uden at kende præcise data derfor. Mener at have dioxin nævnt som et stof fra gødningsafbrænding. Evt. afbrænding burde måske overlades til et større forbrændingsanlæg med de fornødne påkrævede rensningsteknologier?

  • 0
  • 2

Jeg forstår ikke, hvorfor de hele sprællende larver ikke ville være et bedre foder for fisk og fugle/høns. Og, hvis insekt-gødning er hvad jeg tror det er, hører det vel til på marken?

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten