Nøl straffer regeringen i sag om nyt vindmøllecenter i Thy

Det er kun seks måneder siden, regeringen offentliggjorde sine planer om at anlægge et nationalt vindmølletestcenter i Østerild klitplantage i Thy, og allerede til april forventes loven at blive behandlet i Folketinget.

Men processen med at finde og træffe en beslutning om et vindmølletestcenter havde slet ikke behøvet at skulle halses igennem.
Allerede i 2007 efterlyste Region Midt, der huser Siemens Windpower og Vestas, nemlig et vindmølletestcenter.

Sådan lyder det fra Carsten Kissmeyer (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune og medlem af regionens Vækstforum, hvor forslaget blev fremsat:

»I 2007 efterspurgte vi et vindmølletestcenter et sted i Danmark, gerne i Region Midt. Der skal ikke herske tvivl om, at vi herfra har presset endog meget hårdt på,« siger han til ing.dk

Kommunerne i Region Midt kunne ikke selv anlægge et testcenter, fordi de enorme møller på op til 250 meter kræver, at regeringen er ansvarlig for planlægningen.

Carsten Kissmeyer vil ikke dømme, om daværende Erhvervs- og Økonomiminister Bendt Bendtsen ikke forstod vigtigheden af testcenteret, men han mener, at man allerede dengang kunne og burde være gået i gang med arbejdet.

»Hvis man havde forstået behovet, havde man vel lagt sig mere i selen,« siger han.

I stedet for at lede efter plads til et testcenter for prototyper, gik ministeriet nemlig i gang med at lede efter pladser til næsten færdigt udviklede møller-de såkaldte 0-serie møller.

»Det var kombination af, at man undervurderede behovet og ikke satte sig ordentligt ind i materien. I al sin banalitet havde man simpelthen ikke forstået, hvad et testcenter var. Og det er ikke fordi, vi havde været uklare i spyttet,« siger Carsten Kissmeyer, der er glad for, at testcenteret endelig er på vej.

Bendt Bendtsen blev nemlig skiftet ud med Lene Espersen som erhvervs- og økonomiminister, og siden kom der andre boller på suppen.

Efter en lukket forberedelsesproces blev planerne om et nationalt testcenter offentliggjort i september 2009. Siden har en anlægslov været sendt i høring, og lovforslaget forventes behandlet i april.

En lov der ifølge Miljøministeriet er 'en af de største landskabsforandringer, der er gennemført som enkeltprojekt i Danmark', fordi otte til tolv kvadratkilometer fredskov i Østerild Klitplantage skal fældes, for at gøre plads til møllerne.

Vindmølleindustrien et forsømt barn

Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Frede Hvelplund, betegner hele processen som 'panisk'.

Efter i en periode at have snorksovet, er det pludselig gået op for regeringen, at et testcenter er nødvendigt for at fastholde Danmarks førerposition inden for vindkraft, mener han.

»Det er som om, man i panik forsøger at give et forsømt barn en julegave, som man næsten ikke ønsker at give. Og vindmølleindustrien har siden 2002 i slem grad været forsømt,« siger Frede Hvelplund.

Havde regeringen tilbage i 2007 lyttet til Region Midt og Vindmølleindustrien, kunne processen have været en helt andet - og det endelige resultat ligeledes, mener Frede Hvelplund. Så havde der nemlig været tid til at analysere behovet for et testcenter, og hvad det skal kunne, ligesom en række ubesvarede spørgsmål, som han tidligere har rejst på ing.dk, kunne besvares.

»Jeg tvivler ikke på, at der er et behov for et vindmølletestcenter, men jeg synes, processen har været skandaløs. Havde det ikke skullet hastes igennem, havde man undgået at få en masse mennesker imod sig, og man fik et ordentligt testcenter, fordi man kunne diskutere på kvalificeret vis, hvad der er brug for,« siger han og håber på, at udskiftningen af Troels Lund Poulsen med Karen Ellemann kan gøre en forskel.

»Bedre sent end aldrig, og hvis den nye miljøminister vil lave en seriøs diskussion af testcenterbehov og alternative placeringer, vil der kunne rettes op på fortidige fejltagelser i beslutningsprocessen.«

Regeringen er stadig besluttet på placeringen i Østerild, mens de Radikale og Enhedslisten er imod. SF, S og DF har ikke taget stilling endnu.

Karen Ellermann har lovet en eksperthøring af testcenteret, men planen er stadig, at det skal vedtages inden sommerferien.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

. Set heroppefra Nordvestjylland synes valget af et Testcenter i Frøstrup at være lige så begavet som hvis alle Danmarks synshaller blev placeret rundt om Rytterknægten på Bornholm. Et testcenter for de meget store offshore møller kræver gode veje og solide havnefaciliteter alene på grund af den meget høje transportvægt af både tårnelementer, vinger og narcelle. Det er derfor Lindø efterhånden er blevet et interessant produktionssted for kommende offshore byggeri til vindmølleindustrien. Derfor synes det dybt godnat, at man har fundet en placering langt fra havn og midt ude i en skov 150 kilometer fra de nærmeste fabrikker. Hvem der har rådet ministerier kan undre meget, for der synes ikke at være sammenhæng mellem logik og logistik . Man kan vel nærmere betegne statens valg af et testcenter for vindmøllefabrikkerne for industriel chikane. For nu skal man forsøge at anvende faciliteter hinsides Limfjorden hvor alene transport over broerne sydfra vil ligge i overkanten af det forsvarlige, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Og derudover ligger der problemet med selve afprøvningen. Hvor ingeniører skal kører frem og tilbage hver dag fra jobbet i Århus, Brande og Ringkøbing til prøvefaciliteterne . Et testcenter nærmere ved fabrikkerne var at foretrække. Specielt nu hvor det bliver møller på 5 MegaWatt og derover der skal afprøves, trimmes og produktmodnes. Da vi i sin tid udviklede vindmøller var det nødvendigt med placeringer så frit som muligt. Risøs største bidrag dengang var vindatlas metoden , der optimerede resultaterne. I dag gælder stadig, at man ved test har brug for gode stabile vinde uden for megen turbulens. Det får man ikke i Frøstrup, hvor forholdene for test er dårlige. Hvorfor man nok ikke skal regne med at man kan bruge stedet. Så valget af Frøstrup må betegnes som endnu en sten på vejen for udviklingen af vindmøller

 • 0
 • 0

enig At anlægge et test center midt i en fredsskov og med håbløse logistikse forhold for møller fra 5 MW og op efter, er det gale vanvid. Der er ingen tvivl om at vindindustrien skal have et testcenter i Danmark, set udfra de samfund- og ehvervs mæssige økonomiske aspekter. Men at placere tetcenteret i Østerild en ganske enkelt en katastrofal fejl. Og man foranlediges virklig til at stille spørgsmål til hvad det er for personer der rådgiver ministeren i denne sag. Jeg kan i min vildeste fantasi ikke forestille mig, hvordan disse rådgiveres råd tilgodeser vindmølleindustrien og ministeren. Så mit spørgsmål er, hvem er det i virkligheden disse rådgivere forsøger at tilfredsstille ?? Det her ikke bare lugter af råddenskab,,, det stinker !!!

 • 0
 • 0

Det demokratiske overskud i denne hovedløse planlægningsproces er ganske lille, - nærmere negativt. Der er jo tidligere af professor Hvelplund søgt aktindsigt, men uden resultat. Jeg er bekekendt med, at der tillige 1. marts 2010 hos By- og Landsskabsstyrelsen og hos flere andre offentlige myndigheder er søgt om aktindsigt, men i skrivende stund har By- og Landskabsstyrelsen ikke fundet anledning til at besvare anmodning om aktindsigt. Ifølge lovgivningen skal sådanne anmodninger besvares inden 10 dage, men det ser regeringen tilsyneladende stort på !?

På hjemmesiden www.NATIONALTTESTCENTER.dk kan man læse, hvorledes hele grundlaget for udpegning af et område til testcenter er foregået på et forkert grundlag. Den tidligere, stærkt omstridte miljøminister Troels Lund Poulsen har hylet i kor med vindmølleindustriens direktør Jan Hyleberg om, at der ikke var andre muligheder for et testcenter end netop en placering i Hjardemål Klit og Østerild Klitplantage. Det kan nu på www.NATIONALTTESTCENTER.dk dokumenteres, at der alene er gennemført en screening på statslige arealer, hvorfor den tidligere miljøminister Troels Lund Poulsen offentlige forsikringer om, at der ikke er andre placeringsmuligheder for et testcenter er en lettere omskrivning af fakta, for nu at blive i politiker-sprog ! Et testcenter kan bedre etableres andre steder uden tab af naturværdier, og hvor der ikke skal fældes store sammenhængende skovområder i unikt landskabsområde for at etablere et industrianlæg.

Turbulensproblematikken har været anført som noget essentielt. Der er imidlertid ikke fremkommet videnskabelige udredninger eller en behovsanalyse til afdækning heraf. Det er min påstand, at testmøller kan opnå den ønskede turbulens-effekt ved opstilling på havet som den sidste række møller efter eksisterende produktionsmøller. Det er måske nok lidt mere "bøvlet" i forhold til at gennemføre en test på land, men hvis det er det der skal til, for at befolkningens opbakning til vindindustrien fortsat skal være tilstede, er der ikke noget alternativ.

VENSTRES VINDEVENTYR - DRÆBER SKOV OG DYR

 • 0
 • 0

Enig i at det er en mærkelig placering. Derfor minder jeg om tidligere forslag, hvor en placering enten på en kunstig tange nede i nærheden af produktionen (ved Esbjerg) eller et stykke ude i havet ud for Esbjerg. De nødvendige flydekraner og pramme har man (eller de skal alligevel etableres, når møllerne efter afprøvning skal ud på havet). Man slipper for ombygning af veje, broer og rundkørsler - og frem for alt slipper man for at beplante 12 km2 skov et andet sted. Er der et eneste argument FOR at køre det hele til Thy-land - og tilbage igen senere ???

 • 0
 • 0

Men at placere tetcenteret i Østerild en ganske enkelt en katastrofal fejl. Og man foranlediges virklig til at stille spørgsmål til hvad det er for personer der rådgiver ministeren i denne sag. Jeg kan i min vildeste fantasi ikke forestille mig, hvordan disse rådgiveres råd tilgodeser vindmølleindustrien og ministeren.

Mit gæt er at rådgiveren er medlem af DJØF, sandsynligvis med en cand.jur. titel ...

 • 0
 • 0

Hvis det her gennemføres, vil det forhåbentlig rygtes i verden at Danmark fælder fredet skov for vindmølleindustriens skyld, og Danmark vil miste sin good-will inden for vedvarende energi. Det har vi bare fortjent.

 • 0
 • 0

Hvis de kæmpestore testvindmøller absolut skal stå på land, hvorfor stiller man dem så ikke et sted, hvor naturen i forvejen er ødelagt?

F.eks. oven på Cheminovas giftdepot på Harboøre tange eller ved Daniscos giftdepoter i Kærgård Klitplantage?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten