Nogen må gribe ind

»Jeg vil advare offentligheden om, at nedrivningen af reaktoren kan ende helt galt, hvis ikke nogen griber ind,« siger driftschef i Dansk Dekommissionering, DD, Karsten Stendal.

Ifølge Stendal er myndighedernes plan for at nedrive den største reaktor på Risø, DR3, mangelfuld, alt for dyr og fyldt med fejl.

Karsten Stendal blev i begyndelsen af 2004 hentet til DD af daværende direktør Mogens Bagger Hansen for at lede arbejdet med at nedlægge reaktor DR3. Mogens Bagger Hansen går dog af efter uenigheder med departementschef i Videnskabsministeriet, Leo Bjørnskov, som i stedet indsætter Max Østergaard og Ole Kastbjerg Nielsen i direktionen af DD.

Den nye ledelse og Karsten Stendal er fra starten uenige om, hvordan man bedst lukker DR3. Stendal siger til Ingeniøren, at han i februar fremlægger en rapport, hvor han på baggrund af internationale erfaringer anbefaler, at man skal indkalde et hold internationale eksperter til at klare opgaven med det samme, da der ikke længere er tilstrækkeligt med fagligt kvalificerede personer tilbage fra den oprindelige Risø-stab. Dette var en forudsætning for Folketingets beslutning fra 2002. Desuden bør man gå i gang med den største og potentielt farligste reaktor, DR3, først, mens de eksperter fra Risø, der har arbejdet med reaktoren, stadig er til at trække på. En stor del af dem er forsvundet eller meget tæt på pensionsalderen.

Desuden er driftsbudgettet på godt 60 millioner kroner, og ifølge Stendal kan man derfor spare i nærheden af en kvart milliard kroner ved at gå i gang med det samme og ikke vente yderligere fem til seks år, som det står i Folketingsbeslutningen. Karsten Stendals løsning bakkes op af en rapport fra Cowi Consult.

Ledelsen af DD læner sig imidlertid op ad den eksisterende beslutning i Folketinget, der vil lukke DR3 til sidst i forløbet og først være endeligt færdig omkring 2019.

Men i Karsten Stendals optik er ledelsen af DD et andet stort problem. Han mener, at de to chefer intet begreb har om nuklear teknologi og derfor er uegnede til at lede projektet.

Hverken direktør i DD, Max Østergaard, eller administrations- og sikkerhedschef, Ole Kastbjerg Nielsen, har været til at træffe for en kommentar. Men nuklear rådgiver for ledelsen i selskabet, Kurt Lauridsen, afviser anklagerne.

»Jeg fungerer som teknisk rådgiver for ledelsen og har arbejdet på Risø i 30 år. Så selv om Østergaard og Kastbjerg Nielsen ikke selv har nuklear erfaring, er der en stab af rådgivere ud over mig selv, der garanterer for den teknologiske indsigt,« siger Kurt Lauridsen.

Desuden er der endnu ikke nogle konkrete planer, hvad nedlæggelsen DR3-reaktoren angår, påpeger Kurt Lauridsen.

Men ifølge Stendal er det denne mangel på detaljeret planlægning, som er problemet. Derudover siger Stendal, at Kurt Lauridsen aldrig har deltaget i det praktiske arbejde omkring DR3-reaktoren, og at den stab af rådgivere, Lauridsen henviser til, består af ganske få personer – heriblandt Stendal selv.