Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Leder: Regeringens legitimitet kvæles i corona-lukkethed

Illustration: MI Grafik

En lille sejr for demokratiet var det, da Ingeniøren mandag fik ombudsmandens ord for, at det var imod offentlighedsloven, da regionerne i foråret nægtede os aktindsigt i deres sygehusberedskab i form af respiratorer, sengeplads mv. Oplysninger, de allerede havde indsamlet for at sende til Sundhedsstyrelsen, men som de ikke ville dele med medierne – og dermed offentligheden – hvorfor de afviste Ingeniørens aktindsigtsbegæring. Regionerne argumenterede med »tungtvejende beskyttelsesinteresser, og at den offentlige interesse kan lide skade«, og da ombudsmanden dykkede ned i sagen, blev det præciseret med argumentet om, at viden om tingenes tilstand kunne medføre uro og panik.

Når ombudsmandens afgørelse er en sejr for demokratiet, så er det ikke så meget, fordi vi nu kan se, hvordan beredskabet faktisk var dengang, pandemien ramte Danmark – den historie er ikke længere relevant, og det var den heller ikke i august, hvor Region Sjælland alligevel gav os aktindsigten, velvidende at den ikke længere var brugbar. Men fordi ombudsmanden – den øverste instans på området – klart fastslår, at offentligheden har krav på at få klar besked, også hvor en indsigt i forvaltningens forhold kan »give grundlag for utryghed og bekymring«. Ikke mindst hvad angår spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig og sundhedsmæssig interesse.

Sørgeligt er det imidlertid, at der skal en ombudsmand til at fortælle vores myndigheder, hvad der burde være logik for burhøns –. Som ombudsmanden i sin afgørelse meget pædagogisk forklarer, så vil offentligheden gennem indsigt i myndighedernes udførelse af deres opgaver få større forståelse for de hensyn og overvejelser, der ligger bag, ligesom man undgår en hemmelighedskultur, der kan give opfattelsen af en forvaltning, der handler på et »vilkårligt og usagligt grundlag«. Med andre ord så styrker indsigt i den offentlige forvaltning dennes integritet.

Her bør ikke bare regionerne læse med, men også regering og sundhedsmyndigheder. For netop integritet og legitimitet er altafgørende, når man vil have en befolkning til at følge regler og retningslinjer. Det viser også de såkaldte HOPE-undersøgelser, der følger befolkningens reaktioner og handlinger under coronakrisen. Og netop integritet og legitimitet har fået det stadigt sværere, som månederne med covid-19 er gået – kulminerende i den nuværende mink-krise, der i den grad udspringer af en uvilje til at dele den viden, man har, og kommunikere klart om hensyn og overvejelser bag beslutningerne. Det er ikke bare oppositionen i Danmark, der klager over dette. Også forskere i ind- og udland har stærkt kritiseret, at de ikke med det samme kunne få indsigt i SSI’s undersøgelser af mutantvariationen Cluster-5 og dennes påståede immunitet over for antistoffer, der fik regeringen til at beordre alle danske mink slået ned, og Kåre Mølbak til at tegne med den helt mørke pensel og tale om Danmark som det nye Wuhan.

SSI har begrundet lukketheden med, at undersøgelserne ikke var færdige, men her må man bare sige, at hvis de var langt nok til, at man som regering tager så drastiske skridt, så må man samtidig have modet til at dele også de ufærdige resultater. Det havde meget vel givet den legitimitet, der nu er tabt. Måske var de foreløbige resultater på daværende tidspunkt så kritiske, at den dramatiske reaktion var forståelig. Med mindre regeringen har haft en skjult dagsorden med at nedlægge dansk minkavl uanset smittefaren, så ville en større åbenhed fra starten måske have skabt den nødvendige opbakning – eller alternativt fået flere professionelle vurderinger til, at man lige havde turde trække vejret og fundet en løsning, hvor minkavlere kunne følge med, og omkringliggende lande ikke var hoppet med på panikken og havde lukket ned for Danmark til skade for hele erhvervslivet.

At regionerne i marts måned afviste en aktindsigt på et tidspunkt, hvor vi alle stod foran en stor usikkerhed og ikke vidste, hvilket ben vi skulle stå på, kan måske undskyldes til en vis grad. Men at vores statsminister og regering ikke har mere tillid til offentligheden – altså sine egne borgere – heller ikke efter flere måneder, hvor danskerne har udvist allerhøjeste grad af ansvarlighed og samfundssind, kan ikke undskyldes. Det ikke bare lugter af arrogance og magtfuldkommenhed, det skader også regeringens integritet og dermed borgernes vilje til at yde den nødvendige indsats. Og værst af alt i sidste ende vores demokrati. Lad os derfor håbe, at ombudsmandens afgørelse også bliver læst i regeringskontorerne. /trb

Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium.

Illustration: Ingeniøren
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Også forskere i ind- og udland har stærkt kritiseret, at de ikke med det samme kunne få indsigt i SSI’s undersøgelser af mutantvariationen Cluster-5 og dennes påståede immunitet over for antistoffer, der fik regeringen til at beordre alle danske mink slået ned, og Kåre Mølbak til at tegne med den helt mørke pensel og tale om Danmark som det nye Wuhan.

Minkene blev ikke aflivet på grund af den konkrete mutation, men på grund af det som mutationen demonstrerede, nemlig et ustyrligt corona-mutations-miljø der over tid måske producerer en ny pandemi, ligesom dyremarkederne i Wuhan.

 • 19
 • 6

at ingeniøren, som resten af medieverdenen, overdriver betydningen af cluster 5 som myndighedernes begrundelse for aflivning af mink i dk og nedlukning af nordjylland. https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/SUU/kal...

Sammensætningen af ekspertudvalget gav sig udtryk i de forskellige manifestationer, som regering og opposition hver for sig var ude efter, men selv om høringen var sat i værk af oppositionen, så faldt resultatet af høringen ikke ud som ønsket, og Rasmus Jarlov forlod demonstrativt høringen før tid.

Allan Randrup Thomsen påstod mod bedre viden, at undersøgelsen af cluster 5s manglende respons på antistoffer fra mennesker med overstået infektion med den udgave af covid-19, som man forventer vacciner mod i nær fremtid, ikke var noget, som folk med forstand på den slags tog for gode varer.

Han er og var fuldt ud informeret om, at andre med samme eller højere anerkendt ekspertice på området er uenig med ham. Kristian Andersen modsagde ham eksplicit på høringen over sin forbindelse til USA, for på den måde eksplicit at sætte Allan Randrups udsagn i forlegenhed.

Cluster 5s funktion bag begrundelsen for nedlæggelsen af minkindustrien er ikke, sådan som lederen her påstår sammen med stort set alle større statsstøttede demokratimedier, selve "begrundelsen" for indgrebene. Denne mutation indgår i en bredere betragtning som konkretiserende bevis på, at den generelle risiko, der er ved virusmutationer i mink, som spreder sig videre til mennesker, ikke kun er teoretisk, men netop konkret påvist, bl.a. i og med cluster 5, der rammer det spikeprotein, som antistoffer identificerer og angriber virus på.

Som Tyra Grove sagde på høringen, så er begrundelsen for tiltagene, at virus generelt muterer i mink og at vi kunne stå med flere nye clustre, 6, 7, 8 osv. hvis ikke man slog minkene ned.

Man kan sagtens beklage, at offentligheden ikke i tide er blevet informeret om de risici, som myndighederne havde fundet begrundelser for at være bekymret for noget før. Men det er ikke det, som lederen gør. Myndighederne har haft viden om en udvikling af smitte, mutationer og spredning til mennesker, som der ikke er blevet informeret nok om. Men det er lige så meget mediernes skyld, for de har ikke gjort noget for at være på forkant med det, som man trods alt havde en fornemmelse af, hvis man ville orientere sig. Smitten spredte sig allerede i september eksplosivt i mink, og en undersøgelser fra Ålborg universitet havde for længst afsløret, at der var et kæmpe problem her.

Lederen går i med mediernes stærkt tendentiøse fokusering på cluster 5.

Dvs. lederen er sådan set ikke interesseret i at forholde sig til myndighedernes integritet, der hvor den er, nemlig i forhold til begrundelsen for tiltagene, præcist der hvor de blev sat i værk.

Lederen går ikke efter medierne, der slet ikke har været opmærksom på truslen fra mink, men mistænkeliggør beslutningen om at slå minkene ned, hvor der ville have været lige så meget grund til at spørge ind til forklaringen på, hvorfor man ikke blev advaret fra myndighederne noget før.

Det er kommet frem, at det politiske system eksplicit har anmodet om, at myndighederne kom med anbefalinger til, hvordan man kunne begrænse smitten i mink og udbredelsen af den til befolkningen her fra, uden at besætningerne skulle slås ned. Det var en bundet opgave, som Kåre Mølbak lakonisk informerede omverdenen om på høringen.

Oppositionen har sammen med medierne beviseligt og med fuldt overlæg husket at glemme at gøre opmærksom på, at man på intet tidspunkt før de drastiske tiltag var utilfredse med, at inficerede besætninger ikke længere blev slået ned efter de første tre. Men det er her, at fejlen ligger, konsekvens af en politisk beslutning, truffet på foranledning af snævre økonomiske landbrugsinteresser og ønsker fra disses representanter i det politiske system. Venstre kan umuligt være uden skyld her, lige som alle de liberale medier har deres nære kontakter i det politiske system. Venstre har spillet dobbeltspil, lige som medierne.

Nu lader man som om, at man selv ville have været mere konsekvente lige fra begyndelsen, dvs. slået inficerede besætninger ned. Det er en gratis omgang, og strider mod alt, hvad landmænd, venstre, konservative selv har sagt op til det tidspunkt, hvor man pludselig ikke ville være med til at gøre det, som myndighederne anbefalede.

Ingeniøren har ikke været inde og fokuseret på, hvordan det kan være, at mere end 200 ansatte på 6 pelserier kan være inficeret med covid 19 inden for en uge! Det har ingen andre. Sagen er, at hvis disse primært østarbejdere havde været organiseret og hvis de havde haft krav på arbejdsskadeserstatning, lige som sygeplejesker, der smittes på arbejde, så ville helvede være løs. Men det er bare østarbejdere, og de kan rejse hjem med deres muterede udgaver af corona, hvis det står til medierne som flest. De er fløjtende, bare det ikke kommer frem at rumænerne bragte Covid-20, Jyllands-Pesten til Rumænien!

Ingeniøren har ikke overhovedet forholdt sig til, at mindst en minkbesætning er blevet geninficeret efter et par måneder. Det er ellers ekstremt interessant ud fra et fagligt perspektiv, for enten har mink mistet immunitet efter et par månder efter første infektion eller også er der tale om inficering med en muteret udgave af corona, som immunitet fra første infektion ikke gælder i forhold til. Begge muligheder, eneste logiske muligheder, åbner for svimlende perspektiver! Men ing.dk er tavs som graven her.

Det ser ud, som om man kører med medierne som flest og at man dybest set er del af en flokmentalitet, der minder om den type svigt, som hele den fri verden har stået for i forbindelse med pandemien.

Den fri verdens skalten og valten med respekt for videnskabeligt kvalificeret viden og systematiske underminering af virkningen af de tiltag, som myndigheder og politikere tvunget af omstændighederne indfører, er udbredt. Denne undergravende virksomhed stimuleres bl.a. under henvisning til højtidelige erklæringer om at ville underbygge myndighedernes begrænsede autoritet.

Resultatet er lammende: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/op...

Tag jer sammen, og svar venligst på min forpligtende kritik.

 • 21
 • 15

Præcist. Dejligt, at vi er to, der fangede den.

Ing.dk går med alle de andre medier, tilsyneladende uden evne til at forholde sig til hvad myndighederne har fremført igen og igen. Det er skæmmende!

 • 10
 • 10

200 ansatte på 6 pelserier kan være inficeret med covid 19 inden for en uge

Det viser sig nu, at der alene i Sydvestjysk Pelscenter i Varde er 120 smittede, og, at selv om disse smittede ikke tæller med i de landsdækkende opgørelser over smittede i regionerne, fordi det er udlændinge, så er Varde alligevel et af de steder, der er hårdest ramt af smitte! Hvordan kan det hænge sammen, er det ikke bare pudsigt! Der kan stort set ikke være tvivl om, at de er smittet i forbindelse med deres arbejde, og at det er meget sandsynligt, at smitten er startet op i mink. Hvor er de kritiske kompetente betragtninger henne. Sekventeringen af de vira, som østarbejderne er ramt af, tager tid. Man må gå ud fra, at de gennemføres og at resultatet vil være der snarest. Find dog ud af, hvad der sker her, i stedet for konstant at køre på med et og kun et cluster! Spørg ind til, hvad myndighederne gør for at følge op på de formodninger, som man skal være mere end uskyldigt dum for ikke at sidde med. Vis at I kan tænke og være på forkant med det der sker. Spørg ind til det, regn lidt på hvilket nr. af clustre, man ender op med i Varde, og om det ikke burde være strafbart at fortsætte arbejdet på den baggrund!

 • 10
 • 9

Nu har jeg i en personlig henvendelse til Claus Kræmmergård på nordjyske d.22 okt. med henvisning til den daværende mest aktuelle rapport fra SSI, https://www.ddd.dk/media/5662/dvk_epidemio... , gjort opmærksom på, at der var grundlag for de tiltag, der var indført i begyndelsen af okt. Læg mærke til side 4 i udredningen. Det, som sprøjten vælger at fokusere på, siger alt om sprøjten, men det siger ikke noget om den trussel, som mink har udgjort for befolkningerne i Hjørring og Frederikshavn. Hans svar til mig var et spørgsmål, gående på, om jeg havde særlige kompetencer inden for området! Enhver idiot kan læse og forstå udredningen. Men han ville ikke. Lod som om, at han ikke var sat i forlegenhed. Grunden til min henvendelse, var at han på DR2 kørte frem med, hvor mange konsekvenser nedslåningen af de lokale farme ville få for lokaløkonomine. Manden var uinformeret eller ignorerede grundlaget for de tiltag, som var indført på det tidspunkt, og som siden har vist sig ikke at være tilstrækkelige. Smittet spreder sig fortsat ned gennem Jylland. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-... Når man sammenholder mængden af inficerede farme, deres lokalisering, tidspunkterne for deres inficering, med antallet af smittede mennesker, så er det ikke vanskeligt at se en sammenhæng. Mink er en fortsat faktor i spredningen af virus, og ikke nok med det, men smitten kommer fra dyr, og er derfor ekstremt farlig i forhold til problematikken omkring mutationer. Minkindustrien udgør den erhvervsgren, som indeholder den største risiko for smitte med covid 19. Det var ny viden for offentligheden i begyndelsen af okt. Den er ikke blevet mindre aktuel, men Nordjyske fortsætter sin fake news praksis, retter SSI med henvisninger til SSI uden at afsløre andet end sin egen selektive form for omgang med fakta.

 • 7
 • 12

at ingeniøren, som resten af medieverdenen, overdriver betydningen af cluster 5 som myndighedernes begrundelse for aflivning af mink i dk og nedlukning af nordjylland.

Hvis det ikke var frygten for at mutationen skulle slippe ud af Nordylland der lå bag nedlukningen, hvad var det så?

Som Tyra Grove sagde på høringen, så er begrundelsen for tiltagene, at virus generelt muterer i mink og at vi kunne stå med flere nye clustre, 6, 7, 8 osv. hvis ikke man slog minkene ned.

Med den begrundelse kan man nærmest slå alle produktionsdyr ned i Danmark. Hvornår kommer cluster 451 mutationen på Influena A.

Vi må hellere stare med nedslagtningen nu.

 • 16
 • 10

Til de 3 sider fra SSI's ridikovurdering:

Forsat betyder her uændret drift. Eksperter blev 3 timer før pressemedellelse bedt om en risikovurdering ved at lade avlsdyr leve. Den blev der ikke ventet på, så regeringen har overfortolket SSI's risikovurdering. Der var så ingen grund til det halsløse hastværk.

 • 18
 • 5

Jeg er helt på linje med lederens bekymring om manglende åbenhed, som, uden at det skal være en undskyldning for den nuværende regering, har været på vej i lang tid.

Endvidere løber det mig koldt ned af ryggen når Mete Frederiksen undskylder lovbrud med behovet. Det er populistisk/stærk mand/diktator klassisk, som ikke hører hjemme i en reststat.

Når det er sagt så kan man undre sig over hvad regeringen egentlig skulle have gjort? Regeringen får skyld for at iværksætte aflivningen "over night, samtidig får Mogens Jensen skyld for at man har kendt problemet i ugevis.

Oppositionen ønsker en "second opinion" udvalg, som skal se vore myndigheder over skuldrene. Og formentlig komme med en "second opinion" (?). Samme opposition brokker sig over at udmeldingerne fra myndigheder ikke er helt samstemte og kan finde på at ændre sig. F.eks brug af mundbind.

Tallene er ganske entydige. I Danmark har vi indtil nu klaret Corona krisen fint, både mht døde, nedlukninger og økonomi. Mere generelt fornemmer man at lande med en stærk håndfast central og "socialdemokratisk" styring klarer sig bedst.

Skrækeksemplet er USA hvor manglende og til tider direkte modstridende politisk ledelse, kombineret med forvirrende udmeldinger fra myndigheder og allehånde konspirationsteorier har medført at befolkningens adfærd er uensartet og dermed uhensigmæssig.

Det er pr definition altid hjælperen, der får skylden. Og ligesom ing.dks ekspertpanel er klogere og dygtigere en regering og myndighederne, gælder det samme for oppositionen. Lige nu er det sikkert udmærket at have en stærk mand, som Mette Frederiksen på broen, men når røgen har lagt sig vil det være på tide at få de bløde og inkluderende værdier, som den rene og ubesmittede Jakob Elleman står for, på banen.

 • 10
 • 9

Når det er sagt så kan man undre sig over hvad regeringen egentlig skulle have gjort? Regeringen får skyld for at iværksætte aflivningen "over night, samtidig får Mogens Jensen skyld for at man har kendt problemet i ugevis.

Det er regeringens valg at spille med fordækte kort, hvis det ikke er for at skjule noget så bidrager det mere til usikkerhed. Er der ikke nogen bagtanke, så er der handlet overilet. Løbet af sted med halv vind. Et par ugers afklaring kan ikke have været den store risiko. Risikoen for laissez faire fra juli til september var jo iværksat en løsning på, ved at gøre rent bord på besætninger i zonerne.

Hvis alle ministerier havde fået besked om krav til hjemmel til en total udrydelse, så må der jo være nogen der har bedt om det i september-oktober. Måske var arne-pensionen vigtigere og landmænd i socialisters tanklegang, en almue der bare skal trædes på når lejligheden byder? Hvad årsagen end er, så er lukketheden og dokument-tilbageholdelsen stærkt kritisabelt, og støttepartierne må sluge nogle moralske kameler for at lade dette fortsætte.

 • 14
 • 10

Hej Jan C Damgaard

Det er regeringens valg at spille med fordækte kort, hvis det ikke er for at skjule noget så bidrager det mere til usikkerhed. Er der ikke nogen bagtanke, så er der handlet overilet. Løbet af sted med halv vind. Et par ugers afklaring kan ikke have været den store risiko. Risikoen for laissez faire fra juli til september var jo iværksat en løsning på, ved at gøre rent bord på besætninger i zonerne.

Ja det skulle man. Man skulle både have bragt oppositionen og erhvervet med ind for flere uger siden. Der er alligevel ikke nogen der har "røv nok i bukserne" til at sige tale sundhedsmyndighederne i mod. Det er selvfølgelig kun politik, men det er nu engang også ideen med demokratiet.

Nu er har man desværre også givet erhvervet mulighed for at jamre sig til en ekstraordinær stor erstatning. Efter flere år med underskud i minkbranchen er der nok nogen i Skjern Bank, Ringkøbing landbobank etc, der sukker lettet.

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/202...

 • 9
 • 5

Nu er har man desværre også givet erhvervet mulighed for at jamre sig til en ekstraordinær stor erstatning.

Jamen det er da også skidt at vi har et privat erhvervsliv, det hører ingen steder hjemme i socialisternes idealsamfund!

Men tag det roligt, når Mette har regeret 3 år til med enhedskommunisternes støtte og betalt hvad den koster så er der nok heller ikke meget tilbage!

Alle private erhverv er i princippet minoriteter, og hvis ikke demokratiet længere beskytter dem så er det nemt at udrydde dem et efter et, Stalin har ikke levet forgæves! Nu var det så minkavlen man havde set sig gal på dennegang, den blev udryddet overnight af et velforberedt kup, og så kan folk jo tænke over hvornår turen kommer til dem!

Så Mette klarede at aflive minkavlen her i landet, corona går det skidt med at bekæmpe men det var nok heller ikke så vigtigt når ideologien styrer! Mon ikke den vigtigste opgave for en kommende regering burde være at aflive kommunismen her i landet?

 • 13
 • 14

Det er nok guderne der årsag til. at smitten har bevæget fra den ene farm efter den anden, med lynets hast.

I min optik kunne der være en anden årsag. Jeg beskylder ingen for noget, men der er jævnligt nogen der er brudt ind på farmene og har lukket dyrene ud, fordi de ikke kan lide minkavl og minkavlere!

Der også en efterkommer af slavehandlere der smider en uerstattelig slavehandler buste i havnen, så den ødelægges fordi de mener at sådanne sataner ikke bør mindes.

Derfor må ikke alene de røde , men også de blå fremover foretage en sondring, om det er Cand Økoner eller Cand Jurer der skal være departementschefer. For de førstnævnte har ikke den respekt og tålmodighed ,der skal til at nørde i love og lovparagraffer. De vil frem over isen koste hvad det vil ,når deres minister vil have en ting, så skaffer de den.

Hvis jeg skal analogisere det over i vor verden, så ville man vel ikke sætte en arktekt til at beregne styrken i hængebroer eller bygningsstatikken i etagebygninger.

Her skal man være opmærksom på en detalje der forekommer i den annonce som de 5 blå partier har sat ind i dagbladene om Stasministerens "LOVBRUD"

Så her kommer lidt jura nørderi.

Ministeren har ikke brudt nogen love, for der var ingen lov!

Men hendes regering som hun er ansvarlig for ,har netop ikke lavet en lov, der gav tilladelse til ,at udvide loven om at slagte syge besætninger og besætninger i en afstand fra de syge besætninger og så give ordre om at alle besætninger skal slagtes. Denne ordre var der ingen hjemmel til. Det sidste er et brud på GRUNDLOVEN ,der kalder på en kommisionsundersøgelse, for denne beslutning er ireversibel og det var de to forrige ikke. Ninn Hansens tamilsag og Inger Støjbergs familieadskillelse.

 • 9
 • 14

Re, "med antallet af smittede mennesker, så er det ikke vanskeligt at se en sammenhæng" - mig bekendt er der stor smitte i hovedstadsområdet og her er ingen mink... Så vel "relativt". Og C5 er vel uddød pr. September og var kun i 2 af de 7 kommuner, så der fandtes vel ikke et fakta grundlag for at nedlukke 5 ekstra kommuner .... Nå - vi får forhåbentligt en undersøgelseskommision - hvor alle SKAL svare under vidneansvar.

 • 9
 • 9

Man skulle både have bragt oppositionen og erhvervet med ind for flere uger siden

Det er jeg nu ikke så sikker på. Forestil dig et kludetæppe hvis DF pludselig finder på at koble tidlig lukning af værtshuse med forbud imod ophold i moskeer, eller Vanopslagh pludselig finder ud af at et maskepåbud skal betinges af en lavere afgift på firhjulstrækkere. Vi er i krig med corona. For at vinde en krig kræver det at man ser det store billede og man reagerer hurtigt og rationelt (efter bedste evne forstås)

Syntes du jeg overdriver? Så tænk tilbage på sommerens "åbningsdebat" hvor oppositionen stod på nakken af hinanden for at oophæve restriktionener. Havde de fået deres vilje dengang havde vi haft Amerikanske tilstande nu.

et er selvfølgelig kun politik, men det er nu engang også ideen med demokratiet.

I Danmark bekender vi os til repræsentativt demokrati, ikke direkte demokrati. Med andre ord: vi vælger nogle til at repræsentere os. Super smart da det i disse tider forhindrer landet i at blive styret i henhold til dagens Facebook-dille. https://da.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A6se...

 • 16
 • 8

Regeringens legitimitet er helt væk. Ikke pga lukkethed. Det kommer bare oven i. Heller ikke fordi minkbeslutningen var forkert. Det kan diskuteres. Nej, det helt centrale er at statsministeren ulovligt og efter alt at dømme med overlæg gav en ulovlig ordre til at nedlægge i hundredevis af virksomheder. Endvidere at hun misbrugte politi og militær til at gennemtvinge ordren efter ulovligheden blev kendt af hele offentligheden. Samt til slut, at hun fortsat fremturer med at fejlen ligger i den lov som begrænser hende, ikke i at hun overtræder loven.

 • 17
 • 10

Det mønster man så i spredningen, fra Nordjylland og ned mod Vadehavet, kan bedst forklares med trækfugle. Vished får vi nok aldrig.

 • 5
 • 1

Kig på billederne i denne artikel og se hvordan ledende folk fra blå blok er totalt immune overfor sundhedsfaglige råd om mundbind og afstand.

https://fyens.dk/artikel/traktordemo-fra-d...

For at sikre sig en effektiv spredning af både budskab og corona samledes landmænd og supportere fra hele Jylland i protest.

I mine øjne er det utroligt, at Venstre og de andre ballademagere i den grad pisker vandene op.

Et folketingsvalg lige nu er i Venstre & Cos øjne åbenbart en fin måde, at løs coronakrisen på.

Hvis deres balladeprojekt lykkes og Venstre igen bliver regeringsparti , vedtager de sikkert en lov, hvoraf det fremgår at corona må rette ind efter Grundloven og forsvinde.

 • 11
 • 17

Bjarke, jeg kan ikke tage æren for den teori. Den blev fremsat af erhvervets egen epidemilog på høringen arrangeret af de konservative. Han nævnte specifikt stære som en trækfugl der er en velkendt gæst på minkfarme. Se om høringen stadig ligger på nettet. Den er god at få forstand af.

 • 12
 • 0

Nej Søren Ploug Du forstår ikke harmen.

Sosserne sidder i en mindretals regering støttet af to fjolsepartier og et parti som vi ved, enhedslisten, der tænker sig om. Nej ,et folketings valg er det værste scenarie for sosserne og nogen af deres støtte partier lige nu.

For de færreste forstår hvor problemer er. Det er valget mellem Diktatur og Demokrati. Jeg kan forstå at du skider på grundloven. Det gjorde Hitler , Stalin, Franco, Mao, Hiroshito, Polpot og Mussolini, med flere også. Men god fornøjelse med dine betragtninger.

Jeg siger som Linie Tre, Gud bevare danmark -når droningen ikke vil.

For her ville Dronningen blive siddende, hvis hun bad regeringen forlade scenen. er jeg ret overbevist om.

Men tak for din oplysning om Emoils til linux

 • 4
 • 17

I mine øjne er det utroligt, at Venstre og de andre ballademagere i den grad pisker vandene op.

Nu har venstre måttet sidde stille i mere end et halvt år, og blot nikke over alt hvad regeringen kom med. Også selvom det var klart, at regeringen tiltog sig flere rettigheder end godt var.

Det var jo for vores fælles bedste, og der sker jo ikke noget ved det - vel? Vi stoler på hinanden i lille Danmark. Venstre var nødt til at vente på, at der kom lig på bordet.

Og lig på bordet, eller i hvert fald motorvejen, er der kommet. Gasset, smidt i store bunker, forbrændingsovne på overarbejde og massegrave. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro det var noget fra 40’erne. 

 • 4
 • 13

Citat: "Og lig på bordet, eller i hvert fald motorvejen, er der kommet. Gasset, smidt i store bunker, forbrændingsovne på overarbejde og massegrave. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro det var noget fra 40’erne."

Kjeld... Heldigvis ved alle,måske bortset fra dig og Bjarke, bedre. Ja, det lader til at der er sket lovbrud... Og det burde, som oplysningerne er nu, koste Mette statsministerposten. Men begynder man som jer to at drage een til een sammenligninger med historisk notoriske regimer og Holocaust er man jo bare dum og sensationsliderlig.

 • 8
 • 3

Hej Kjeld Flarup Christensen

I mine øjne er det utroligt, at Venstre og de andre ballademagere i den grad pisker vandene op.

Nu har venstre måttet sidde stille i mere end et halvt år, og blot nikke over alt hvad regeringen kom med. Også selvom det var klart, at regeringen tiltog sig flere rettigheder end godt var.

Partiet Venstre har ikke måttet sidde stille, de er selvstændige mennesker og demokratisk valgt af deres vælgere, som de skal repræsentere. Så hvis det er klart at regeringen tiltog sig flere rettigheder end godt var, så er det jo en tilståelsessag at Venstre ikke har passet sit arbejde i det danske demokrati.

Og lig på bordet, eller i hvert fald motorvejen, er der kommet. Gasset, smidt i store bunker, forbrændingsovne på overarbejde og massegrave. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro det var noget fra 40’erne. 

Så er vi jo ude i noget "følelsesporno", som giver èn et klart billede af at for en del aktører handler det her mere om at jamre sig til en ekstraordinær kompensation til et erhverv, som ikke har genereret overskud de senere år.

Gasset ?? Hvordan tror du en minks liv er? Det er kvalmt når minkavlere forsøger at forgøgle minkavl til at være andet end hvad det er. Det er jo ikke sådan at minkene har valgt at leve i det her lykkelige kollektiv og filantropisk donere deres hud med hår til velhavende kineserer og russere. Det er jo heller ikke sådan at når minken dør af alderdom, så bliver den begravet ved en fin lille ceremoni under æbletræet.

 • 14
 • 1

Jo - og pressemøder bruges til profilering af politikerne - savner et pressemøde om at de 7 kommuner åbnes op igen - og et pressemøde om de oplagte fortolknings fejl af ssi data... Og gerne et pressemøde om nye restriktioner for de hårdt smittede københavner kommuner...

 • 2
 • 3

Hej søren ploug

I mine øjne er det utroligt, at Venstre og de andre ballademagere i den grad pisker vandene op.

Et folketingsvalg lige nu er i Venstre & Cos øjne åbenbart en fin måde, at løs coronakrisen på.

Jeg tror Venstre har to grunde til grunde til at "piske vandene op":

1) Det er landbruget, der er ramt.

2) Vaccinen er på vej.

Venstre ønsker ikke noget valg nu. Nej nej skulle de til at tage tunge beslutninger? Historisk er Venstre ledede regeringer ikke særlig effektive. Tænk hvis VLAK regeringen skulle have håndteret Corona krisen.

Det her er en drømmescenarie for Venstre. Når Corona driver over om et halv års tid skal vi have valget, og Jakob Elleman , den ubesmitede, kan blive statsminister.

Det her er en drømmescenarie for minkavlerne. Deres underskudsgivende, moralsk anfægtelige og snart afviklede erhverv kan blive afviklet med overskud.

 • 9
 • 4

Så er vi jo ude i noget "følelsesporno", som giver èn et klart billede af at for en del aktører handler det her mere om at jamre sig til en ekstraordinær kompensation til et erhverv, som ikke har genereret overskud de senere år.

Gasset ?? Hvordan tror du en minks liv er? Det er kvalmt når minkavlere forsøger at forgøgle minkavl til at være andet end hvad det er. Det er jo ikke sådan at minkene har valgt at leve i det her lykkelige kollektiv og filantropisk donere deres hud med hår til velhavende kineserer og russere. Det er jo heller ikke sådan at når minken dør af alderdom, så bliver den begravet ved en fin lille ceremoni under æbletræet.

Det er da et selvmodsigende afsnit, der tydeligt viser en ensporet anskuelse.

Landbrugeres holdning til husdyr er den at dyret skal have et så artsspecifikt godt liv som muligt og dens endeligt sker så respektfuld som muligt. Det betyder ikke et liv til en alderdom præget af sygdom og smerte, men derimod et liv uden. Det er prisen for at vi i 10.000 år ikke nøjedes med at jage vilde dyr på deres årlige vandringer.

Vi har jo set hvad der sker når ukvalificerede folk fra fødevarestyrelsen forestår minkavlivninger. Gassede dyr der blot bliver bedøvede, vågner op i lastbilscontainer omgivet af døde fæller. Daka og forbrændingsanlæg må stå klar til til at skyde de af fødevarestyrelsen mishandlede dyr, fordi de stadig er i live når de bliver læsset af.

Dyrlæger og landmænd ville aldrig udsætte dyrene for den lidelse, stress og smerte. Dyrehold baseret på forskning i dyrevelfærd er det vi har i Danmark, havde for de mink er også blevet aflivet. Forskning i verdensklasse stoppet brat.

 • 3
 • 9

Forsøger du, at fortælle at de der ombyggede fodervogne med gas er nogen fødevarestyrelsen har opfundet og at de personer der stoppede dyrene ned i kasserrne er ukvalificerede folk fra fødevarestyrelsen.

Nej, men de er ikke kvalificerede. Dem der har ansvaret er fødevarestyrelsen, og der skal være en ved aflivningen der er kvalificeret. Ellers ville det ikke være muligt med kun bedøvede dyr.

For en der tilsyneladende "bekæmper" dyremishandling, så forekommer det som tages dyremishandling i forsvar.

 • 2
 • 5

Der er kommentatorer, der hævder, at cluster-5 ikke var en del af argumentet for nedlukning af Nordjylland og masseaflivning af mink. Det er forkert, og det er en efterrationalisering: De to begrundelser blev brugt sammen i SSIs risikovurdering:

"I går meddelte statsminister Mette Frederiksen, at alle mink i Danmark skal aflives.

Årsagen er at smitte blandt minkfarme stiger i antal og geografisk udbredelse, uden at de forebyggende tiltag har virket. At personer i områder med inficerede minkfarme bliver smittet fra minkene. Og at der er set nye minkvarianter af COVID-19, som viser nedsat følsomhed for antistoffer fra flere personer med overstået infektion. Det er alvorligt, da det kan betyde, at en kommende COVID-19 vaccine vil være mindre effektiv over for smitte med disse varianter. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/mu...

Det var også derfor, Kåre Mølbak talte om en "ny pandemi". https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedo...

Det var først efter en enig forskerverden afmonterede cluster-5 truslen, at SSI nedtonede betydningen af cluster 5. https://www.berlingske.dk/danmark/foerende...

Det er udmærket beskrevet af Weekendavisen og DR's detektor. https://www.weekendavisen.dk/2020-46/ideer...

https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detekto...

Det er også derfor, at støttepartierne kristiserer forløbet her: Man blev ikke informeret retvisende: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/st...

Hovedsagen er, at minkproblemet blev nedtonet af regering og myndigheder i månedsvis, man sad på cluster-5 data siden august. https://www.berlingske.dk/danmark/trods-pr...

Lige pludselig kom det hele ud på en gang primo november på en overvurderet trussel om en ny cluster-5 variant, uden at spørge den primære kundskab ift vaccine, lægemiddelstyrelsen: https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detekto...

Så sent som 14. oktober nedtonede SSI minkproblemet - da havde man kendt til cluster 5 i 2 måneder. https://www.berlingske.dk/nyheder/virusfor...

SSI har modtaget massiv kritik for manglende åbenhed og der er tegn på styring af de sammen ministerielle embedsmænd som også har styret Brostrøm/SST. https://www.berlingske.dk/danmark/beskylde...

Konklusionen er, at man gjorde alt for lidt alt for længe, og derefter (delvist som konsekvens) alt for meget på få dage. Spørgsmålet er: Hvorfor?

Behovet for second opinion er fremsat af mange forskere og er ikke kun afledt af cluster-5 men af mange måneders udfordringer med åbenhed og brug af data. Det er ikke et politisk ønske, som regeringspartiet fremstiller det som, men et reelt behov fremsat af mange forskere på baggrund af en lang historik. Minksagen har bare gjort det tydeligere, at der er behov for second opinion i vores informerede demokrati, inden meget store beslutninger tages.

mvh Kasper Planeta Kepp Professor MSO https://twitter.com/KasperKepp/

 • 14
 • 4

Det er da et selvmodsigende afsnit, der tydeligt viser en ensporet anskuelse.

Landbrugeres holdning til husdyr er den at dyret skal have et så artsspecifikt godt liv som muligt og dens endeligt sker så respektfuld som muligt. Det betyder ikke et liv til en alderdom præget af sygdom og smerte, men derimod et liv uden.

Hvis det er din opfattelse, og ikke at minkenes liv og død mindede om "noget fra 40'erne", så var det vel Kjeld Flarups kommentar, du skulle have svaret på?

Eller mener I begge at når millioner af mink levede i alt, alt for små bure, og blev gasset for at ganske få kvinder kunne pynte sig, så er det respektfuldt, men hvis de blev gasset ad hensyn til folkesundheden, så kan i pludselig se ligheden med "noget fra 40'erne"?

Mon ikke det er her, selvmodsigelsen - eller rettere 'hykleriet' - ligger?

Lad mig lige understrege endnu engang:

Minkenes bure var bestemt ikke dimensioneret efter et "så artsspecifikt godt liv" som muligt, men derimod en så kosteffektiv pelsproduktion, som mulig.

 • 8
 • 4

Hej Jan C Damgaard

Nej, men de er ikke kvalificerede. Dem der har ansvaret er fødevarestyrelsen, og der skal være en ved aflivningen der er kvalificeret. Ellers ville det ikke være muligt med kun bedøvede dyr.

Så når Jens eller minkkysserne fra Gøl har aflivet mink er de ikke kvalificeret?

https://www.tv2nord.dk/coronavirus/tvunget...

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekan...

De østeuropiæiske arbejdere som fødevarestyrelsen harer hyret via vikarbeureauer er nøjagtig de samme som erhvervet bruger.

Så lad os lige slå fast; det er samme metode som alytid og samme medarbejdere som altid.

Nu tænker jeg; gud ved hvor mange mink der er vågnet i en tromle og derefter blevet banket til døde mens den er kørt rundt. Se cirka 1 minut inde. Det er jo nok kun i en reklamevideo at man tager minken enkeltvis fra en vogn, som pudsigt nok er lidt kortere end tromlen, og respektfuld lægger dem ned i en tromle.

https://www.youtube.com/watch?v=2KmUPJUKz_w

 • 8
 • 2

Minkenes bure var bestemt ikke dimensioneret efter et "så artsspecifikt godt liv" som muligt, men derimod en så kosteffektiv pelsproduktion, som mulig.

Det ene udelukker ikke det andet. Forskningen i dyrevelfærd har løbende ændret på burene og deres indretning, så mink kunne leve sundt og få en så sund pels af en meget høj kvalitet.

Så kan "din understregning" bruges til noget?

Hensyn til folkesundheden? Læs lige #38, vi har ikke set det faglige dokument til begrundelsen. Er der andet end politiske fortolkninger?

 • 2
 • 11

Hej Jan C Damgaard

Landbrugeres holdning til husdyr er den at dyret skal have et så artsspecifikt godt liv som muligt og dens endeligt sker så respektfuld som muligt

Et så artsspecifikt godt liv som muligt? En mink er en territorial og solitær rovdyr, der naturligt lever af fisk, smådyr og fugle. Umiddelbart virker et liv i trådbur med direkte udsyn til naboen med en menu af fiskesnask ikke specielt artsspecifikt. Men hvis det er de landbruget sætter barren.

Dens endeligt sker så respektfuld som muligt? "Dens endeligt"; nej minken stoppes ned i en kasse fuld med døde og døende artsfæller og her dør den? Jeg må nok sige at du har anden definition af ordet respektfuld end jeg har.

 • 11
 • 3

Årsagen er at smitte blandt minkfarme stiger i antal og geografisk udbredelse, uden at de forebyggende tiltag har virket. At personer i områder med inficerede minkfarme bliver smittet fra minkene. Og at der er set nye minkvarianter af COVID-19, som viser nedsat følsomhed for antistoffer fra flere personer med overstået infektion. Det er alvorligt, da det kan betyde, at en kommende COVID-19 vaccine vil være mindre effektiv over for smitte med disse varianter. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/mu...

Cluster 5 var i sig selv ikke argumentet, for at aflive minkene, men derimod et bevis på at smitteudveksling via minkfarme kan give mutationer af Covid 19, som har andre egenskaber ift antistoffer.

Det var således ikke alene for at stoppe Cluster 5, men også Cluster 6, 7, 8, 9 ... , af hvilke man ikke kan udelukke potentialet for en ny og muligvis endnu værre pandemi, oveni den vi har i forvejen.

 • 13
 • 6

Så hvis det er klart at regeringen tiltog sig flere rettigheder end godt var, så er det jo en tilståelsessag at Venstre ikke har passet sit arbejde i det danske demokrati.

Det kan man sige, men hvis Jakob Ellermann-Jensen går rundt med en statsminister i maven, kunne han ikke tillade sig tilbage i marts at kritisere at nødloven gjaldt et helt år, hvor han reelt var sat uden for indflydelse. Så ville han kunne blive betragtet som skinger og ligeglad med danskernes folkesundhed.

Det er heller et ukendt fænomen at i en krise situation, rykker en befolkning sammen om sin leder uanset hvem det er.

Frygten for COVID-19 har simpelthen været for stor.

Så er vi jo ude i noget "følelsesporno",

Ja, det er faktisk hvad der skal til, for at overtrumpfe den frygt som Mette Frederiksen har regeret på.

Skal jeg fortsætte med kritikken af oppositionen, så har de været alt for dårlige til at stille spørgsmålstegn ved risikoen ved COVID-19 og effekten af alle tiltagene. Der er ikke nogen videnskabelig evidens for at COVID-19 er farligere end den influenza der hærgede i 92-93 og heller ikke for at alle nedlukningerne har hjulpet noget som helst.

Men folk er bange, så de elsker at en stærk politiker gør NOGET. Så ja der er meget følelsesporno i det her, allerede lang tid før minkudryddelsen.

 • 4
 • 8

Hvis du havde lidt respekt for folks intelligens kunne vi som voksne mennesker snakke om regeringsførelse uden lovhjemmel.

Hvis minkudryddelsen var det eneste rigtige at gøre. så ville regeringen være blevet tilgivet for det feltrin.

Enhver kritik ville blot blive afskrevet som skinger, og uden respekt for folkesundheden.

Omvendt, havde regeringen haft jura'en i orden, ville Venstre ikke kunne gøre andet end at sige "Vi støtter Mette."

 • 3
 • 4

Hej Kjeld Flarup Christensen

Det kan man sige, men hvis Jakob Ellermann-Jensen går rundt med en statsminister i maven, kunne han ikke tillade sig tilbage i marts at kritisere at nødloven gjaldt et helt år, hvor han reelt var sat uden for indflydelse. Så ville han kunne blive betragtet som skinger og ligeglad med danskernes folkesundhed.

Jeg håber Jakob Ellemann går rundt med en statsminister i maven, det er hans job.

Hvorfor skulle han ikke kunne kritisere at nødloven gjaldt 1 år? Han kunne have foreslået 6 mnd. Hvad skulle problemet være i det? Oppositionen kunne fint have styrket kampen mod Corona, med en fortælling om at man skal følge myndighedernes retningslinjer, og vi i oppositionen holder vagt. Men i stedet er det blevet til noget småflæbende om " vi bliver holdt udenfor"

Så er vi jo ude i noget "følelsesporno",

Ja, det er faktisk hvad der skal til, for at overtrumpfe den frygt som Mette Frederiksen har regeret på.

Jeg er meget uenig. Når du fremturer med "følelsesporno", så gennemskuer jeg og de fleste andre spinnet. Det er for kvalmt og nemt at afvise.

Diskussionen er nu blevet til at nogen minkavlere skal jamre sig til noget ekstra kompensation og i den forbindelse skønmaler deres erhverv.

Hvis du havde lidt respekt for folks intelligens kunne vi som voksne mennesker snakke om regeringsførelse uden lovhjemme

 • 12
 • 3

Hej Kjeld Flarup Christensen

Hvis du havde lidt respekt for folks intelligens kunne vi som voksne mennesker snakke om regeringsførelse uden lovhjemmel.

Hvis minkudryddelsen var det eneste rigtige at gøre. så ville regeringen være blevet tilgivet for det feltrin.

Ikke for mit vedkommende.

Regeringen skal have lovhjemmel på plads. Den Mette Frederiksen undskyldning om behovets lov duer kun i lande vi ikke har lyst til at sammenligne os med.

Demokrati og grundlov er noget bøvl men alternativet er værre.

 • 6
 • 5

Måske du kunne kaste lys over hvorfor den metode erhvervet lang tid har brugt ikke er ordenlig mere?

Din stædighed kender ingen grænser, dine påstande gør det ikke mere rigtigt.

'Aflivning skal være på dyrenes præmisser og skal foregår så hurtigt og smertefrit som muligt. Aflivning må aldrig ske på akkord. Her kan vi jo se, at det går alt for stærkt.' siger Peder Elbek Pedersen og fortsætter:

'Samtidig står der i dyreværnsloven paragraf 13, at der skal være en person til stede med certifikat til at aflive mink. Det ser der ikke ud til at være her'.

Ifølge Fødevarestyrelsen sidder der en tilsynsførende dyrlæge i en bil udenfor farmen under aflivningen, men ifølge Peder Elbek Pedersen, der skal være en person med certifikat til stede.

(https://landbrugsavisen.dk/styrelse-politi...)

Så måske var dyreværnsloven et sted at starte?

 • 1
 • 4

Ole Rasmussen og Planeta Kepp bringer mange faktuelle og vigtige punkter frem. Resten er vist mere politik. For at træffe en rimelig god beslutning bør det faktuelle være på plads først. Det lykkes bl.a. Cepos at bringe oplysninger frem om det danske Veterinær Konsotium i en podcast. Det fremgår tydeligt, at SSI er gået afmok og har tegnet et meget ensidigt billede uden at have sit bagland i orden. SSI har tilmed direkte tilbageholdt sine oplsyninger så andre fagspecialister har ikke kunnet vurdere materialet og slet ikke udlandet. SSI har ikke opbakning fra udlandet. se Podcast fra CEPOS om smitte og risiko. Af Martin Ågerup. Juridisk er den helt gal. Der har hele tiden været lov om 'hold af dyr', der indeholder beskyttelse mod folkesundheden ved at slå dyr ned. Vel og mærke smittede dyr. (3 farem bliver slået ned i juni og stopper så). I mellem tiden har regeringen ændret den eksisterende epedimilov - hvorfor? Fødevareministeriet er gået i selvsving og har udsendt 36 bekendtgørelser - nogle dage mere end én. Her smugler man uden videre nye grundlovstridige krav ind d. 8 oktober, så nu er ikke kun smittede besætninger noget man kan slå ned men sunde ud til 7,8 km - det har aldrig været inde over Folketinget. Da ballonen går til vejrs, kan vi konstatere, at Statsministren går på åben skærm og nedlægger hele erhvervet uden lovhjemmel (for det indbefatter raske dyr), og det sker trods det at koordinationsudvalget er bekendt med den manglende lovhjemmel (= det har ikke været over Folketinget som lovgivende magt). Justistministeren beordrer sin Rigspolitichef til at stoppe sin ulovlige og uhjemlede aktion. Ordren bliver ikke fulgt.Tilmed bliver militæret sat ind. Fødevareministeriet får ordre til at tilbagekalde den ulovlige ordre af Barabara Bertelsen fra Statsministeriet - det tager tre dage. Alt er for sent pga. en helt utrolig dårlig administration med uduelige departementschefer. Dette kræver en rigsretssag for at blive bragt på plads. Det er samlet i en artikel på: http://optimalpub.dk/page1.html

 • 8
 • 11

Hej Jan C Damgaard

Din stædighed kender ingen grænser, dine påstande gør det ikke mere rigtigt.

Jeg håber min stædighed er større end din lyst og evne til, at komme med usande narrativer. Det er til tider svært, men indtil videre holder jeg ved.

Du er velkommen til at forklare. Hvorfor aflivning i en kasse med CO2 i en bunke sammen med sine døde og døende artsfæller er en respekfuld endelig eller dyreplageri, alt efter om grunden er pelsproduktion eller i forbindelse med Corona bekæmpelse.

Der må rent konkret være noget, der er anderledes.

 • 13
 • 3

Det ene udelukker ikke det andet. Forskningen i dyrevelfærd har løbende ændret på burene og deres indretning, så mink kunne leve sundt og få en så sund pels af en meget høj kvalitet.

Så kan "din understregning" bruges til noget?

Jan, stop nu med det ævl! Ing.dk's læsere er ikke så dumme, som du forsøger at gøre dem til.

Hvorfor tror du minkfarming er blevet forbudt i de fleste EU lande, længe inden der var noget, der hed Covid 19?

Storbritanien 2000

Østrig 2004

Japan 2006

Kroatien 2006

Serbien 2009

Bosnien & Herzegovina 2009

Slovenien 2013

Makedonien 2014

Holland 2015

Tyskland 2017

Tjekkiet 2017

Norge 2008

Luxemborg 2018

Belgien 2018

Irland 2019

Slovakiet 2019

Polen 2020

Alle har de besluttet (i de angivne år) at udfase/forbyde pelsfarming, alene begrundet uacceptabel dyrevelfærd.

Vi kan dermed konstatere at eksempelvis Japan, hele ex-Jugoslavien, og nu også Polen, i dag har højere standarder for dyrevelfærd end Danmark!

I Holland lavede man et komprommis med udfasning frem til 2024, men p.g.a. Covid 19 besluttede man allerede i Juni (med overvældende flertal i parlamentet!), at lukke farmene, dvs allerede inden man havde set eksempler på mutationer, der kunne smitte mennesker.

Mink er vilde rovdyr, der naturligt beskytter deres territorier og jager både til lands og til vands. De trives under ingen omstændigheder med at leve klos op ad naboerne, kun adskilt af tremmer, og da slet ikke i den overvældende stank fra naboernes urin og afføring, som i naturen fortæller minken at de enten skal holde sig væk eller tage kampen op om territoriet.

Enhver minkavler kan fortælle dig, at hvis han fjernede tremmevæggen mellem to minkbure, ville minkene omgående ryge i totterne på hinanden, hvilket betyder at minkene på farmen lever i en evig kombination af stress og kedsomhed, indtil de bliver aflivet.

Her er et neutralt eksempel på hvad "forskningen i dyrevelfærd" siger, når den ikke afhænger af minkavlernes ve og vel:

"On fur farms—even the more regulated ones in Europe, the U.S., and Canada—minks are confined to relatively small wire cages with little enrichment. Even when provided objects for entertainment, studies have found that it’s not enough to stop abnormal behaviors reflective of boredom and stress, such as pacing, fur chewing, and gnawing on the cage."

https://www.nationalgeographic.com/news/20...

Den "forskning i dyrevelfærd", som Jan Damgaard hentyder til, havde alene til formål at reducere dyrenes lidelser, indenfor rammen af et alt, alt for lille tremmebur, vel vidende at det aldrig ville komme i nærheden af at fjerne deres lidelser under disse forhold.

Som Jan D. selv konstaterede, så afhang disse forskeres løn af pelsindustriens overlevelse.

At udgive med en rapport som konkluderede det åbenlyse; at minkfarming aldrig vil kunne forsvares ud fra et dyreetisk synspunkt, ville for dem være ensbetydende med at iværksætte deres egen fyringsrunde.

 • 15
 • 5

Uanset hvad man måtte mene om pelsdyravl kan vi vel alle sammen blive enige om at det kræver en lovhjemmel at nedlægge flere hundrede virksomheder? Statsministeren besluttede det på et lukket møde i et internt regeringudvalg alene på baggrund af et kortfattet notat fra SSI. Det skriger til himlen.

 • 6
 • 9

Uanset hvad man måtte mene om pelsdyravl kan vi vel alle sammen blive enige om at det kræver en lovhjemmel at nedlægge flere hundrede virksomheder? Statsministeren besluttede det på et lukket møde i et internt regeringudvalg alene på baggrund af et kortfattet notat fra SSI. Det skriger til himlen.

Det første kan vi let blive enige om, og også at regeringen begik en fejl, men dit forsøg på at placere ansvaret på personer, vil jeg undlade at tage stilling til på nuværende grundlag.

Regeringen træffer beslutning på grundlag af embedsværkets arbejde og anbefalinger, som også tager stilling til lovgrundlaget. Meget tyder på at fejlen skete i fødevareministeriet, som Mogens Jensen havde ansvaret for, hvorfor han trak sig.

Alt ialt synes jeg ikke sagen er så alvorlig, som oppositionen forsøger at gøre den til, især set i lyset af deres egen obstruktion af den undersøgelse, der burde have været omkring lovgrundlaget for deltagelsen i Irakkrigen, som er en meget mere alvorlig sag.

Hvis vi lige ser bort fra en lille flok vrede landmænd, samt de oppositionspolitikere (der må se til fra sidelinjen, mens regeringen scorer point, både nationalt og internationlt, for den generelt gode håndtering af coronakrisen), så er det vist også de færreste borgere, der ligefrem føler sig krænket på demokratiets vegne.

 • 9
 • 5

Søren, ansvaret ligger klokkeklart hos statsministeren. 1) beslutningen blev truffet i koordinationsudvalget hvor hun sidder for bordenden. Fødevareministeren er ikke engang fast medlem. 2) statsministeren meldte beslutningen ud på det famøse pressemøde. 3) Hun forholdt sig som minimum passivt i dagevis efter det manglende lovgrundlag blev offentligt kendt og hun så til mens politi og militær var sat ind for at fuldføre den ulovlige ordre. 4) Regeringens egen redegørelse gør det umuligt at tro på at det manglende lovgrundlag ikke var kendt af koordinationsudvalget.

 • 3
 • 7

Vedr. påstanden (igen) at cluster-5 ikke var en del af vurderingen der første til hasteslagtning og nedlukning, men at senere mutationer var: Det er som sagt forkert. Der blev blandet en akut trussel fra cluster-5 sammen med den generelle trussel fra mink i den vurdering, politikerne fik. Det var også hovedårsagen til at man valgte at lukke Nordjylland. https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detekto...

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-11-14-...

Det var data for cluster-5s antistof-resistens, som forskerne i hele verden efterspurgte og ventede på, og som hele det akutte trusselbillede hvilede på. https://files.ssi.dk/Mink-cluster-5-short-...

Støttepartierne har netop kritiseret denne sammenblanding med cluster-5. Se f.eks. her: "SSI skulle ikke have brugt cluster-5-mutationen som bærende argument, siger Stinus Lindgreen" https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/st...

Det er muligvis korrekt at det er ministerielle embedsmænd der har lagt vægten på det akutte mere end SSI, men de nuancer kender vi ikke (endnu) så det er spekulation.

SSI forsøgte at nedtone cluster-5 bagefter, og ændre til cluster 6+7, men det er som sagt bagefter, da cluster-5 allerede var afmonteret af forskere i ind- og udland. https://www.dr.dk/nyheder/indland/serumins...

Det er overraskende at nogle danskere ikke kan huske dette, men det skyldes måske, at det kun tog et par dage at afmontere cluster-5 og derefter SSI's argumentskifte 7. november. Men beslutningen blev jo altså taget på det billede der var tegnet inden forskerne udenfor SSI afmonterede cluster-5.

Læs evt. også for flere detaljer: https://www.weekendavisen.dk/2020-46/ideer...

 • 5
 • 5

Søren, ansvaret ligger klokkeklart hos statsministeren.

Det er både statsministeren og jeg enig i, efter som hun har erkendt og beklaget fejlen. Så må sagens instanser jo afgøre hvordan fejlen skal bedømmes og takseres. Det er udenfor mine kompetencer.

HVis du har kompetencerne, kunne jeg tænke mig at høre din bedømmelse af lovgrundlaget, og Fogh's ansvar, ifm Danmarks deltagelse i Irakkrigen, som de blå partier så krampagtigt modsatte sig at få belyst.

Jeg mindes ikke at Fogh og Stig Møller nogensinde erkendte eller undskyldte for disse fejltagelser.

Påstyret omkring minkaflivningerne kommer ensidigt fra oppositionspolitikere, en lille gruppe landmænd i meget store traktorer, samt de sædvanlige gnavpotter, der benytter enhver given lejlighed til at brokke sig over "sosser" og "fjolseparter", så jeg regner det ikke for andet end fløjpolitik.

NB; Jeg glæder mig i øvrigt over at folk på begge sider, kan finde ud af at benytte lovens muligheder for at forsamle sig og ytre deres utilfredshed.

Jeg formoder selvfølgelig at de 850 demonstranter, der benytter deres traktorer til formålet, har betalt registreringsafgift, så de lovligt kan anvendes til privatkørsel?

 • 13
 • 4

Statsministeren bliver ved med at kalde det en "fejl" og tørre konsekvenserne af den lettere komiske, nu tidligere, fødevareminister som efter alt at dømme slet ikke var inde over beslutningen. Det er slet ikke godt nok. Som jeg ser det må hun gå. Man kan diskutere om der skal være valg eller om hun kan give stafetten til en partifælle som ikke er fedtet ind. Derefter, undersøgelseskommision og evt rigsretssag.

 • 3
 • 12

Jeg har svært ved at se hvad der skulle være mere alvorligt end en regering som laver et lovbrud af disse dimensioner. Det kan man ikke bare lade passere. Der er sandt for dyden også andre vigtige spørgsmål. Netop derfor bør statsministeren gå i en fart så folkestyret kan komme videre.

 • 4
 • 12

Jeg formoder selvfølgelig at de 850 demonstranter, der benytter deres traktorer til formålet, har betalt registreringsafgift, så de lovligt kan anvendes til privatkørsel?

De enkelte bøder i Århus har ikke været specifikke i medierne. Man har ikke spurgt efter hvad og særligt ifølge hvilken lov og punkter i cirkulærer og bekendtgørelse der er tale om. Privatkørsel? Har du forsøgt at læse efter i hvad der står omkring registrering af køretøj?

 • 1
 • 9

Karsten, jeg ved ikke hvornår Engel har sagt det der. Jeg har også hørt ham være meget kritisk. I dag ved vi at hjemmel spørgsmålet har været oppe og vende i forskellige regerings og myndighedsfora siden i sommer. På mødet i koordinationsudvalget drøftede man jvf regeringens egen redegørelse at der manglede hjemmel til "midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet". De prøver så med en bortforklaring om at man ikke drøftede spørgsmålet om hjemmel til "aflivning". Problemet er jo bare at det er det samme. Oven i alt dette kommer så selvfølgelig at man blev ved med at føre den ulovlige beslutning ud i livet i dagevis efter alle vidste at der manglede hjemmel.

 • 2
 • 9

Karsten, jeg ved ikke hvornår Engel har sagt det der. Jeg har også hørt ham være meget kritisk.

Videoen blev postet i går, men den kan selvfølgelig godt være ældre. Her er en anden kommentar fra Engell fra i går, som ret præcis gengiver mine egne iagtagelser af partipolitik, når det er værst!

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ha...

Jeg er også enig med Engell i at de borgerlige risikerer at skyde sig selv i foden, da minkavlerne er på vej til en kompensation for deres i forvejen døende branche, som man ikke kan tilbyde nogen af de andre brancher, som rammes mindst ligeså hårdt, om ikke langt hårdere, af denne krise.

I øvrigt en ting, som Hans Engell ikke nævner, er at de også risikerer at græde for mange krokodilletårer overfor en branche, som rigtig mange borgerlige vælgere, ikke har meget sympati for.

Der er mange dyreelskere og hundeejere blandt borgerlige vælgere, som ikke vil savne minkindustrien.

 • 13
 • 2

Jeg er enig i at der er en særlig politisk udfordring i at minkbranchen i forvejen var et ugleset erhverv. Måske var det også derfor statsministeren behandlede dem så nonchalant? Det får vi nok aldrig at vide. For mig er det centrale bare slet ikke om der i forvejen var gode grunde til at lukke det ned. Om det i virkeligheden kan betale sig osv. Det centrale er at statsministeren har gjort det på en ulovlig måde og iøvrigt tilsidesat det samarbejdende folkestyre fuldstændigt. Det er en jeg-alene-vide attitude uden lige.

 • 3
 • 8

Hvis minkudryddelsen var det eneste rigtige at gøre. så ville regeringen være blevet tilgivet for det feltrin.

Ikke for mit vedkommende.

Regeringen skal have lovhjemmel på plads. Den Mette Frederiksen undskyldning om behovets lov duer kun i lande vi ikke har lyst til at sammenligne os med.

Demokrati og grundlov er noget bøvl men alternativet er værre.

Det er da glædeligt at du har den holdning.

Mette Frederiksens vurdering har helt tydeligt været en anden.

Og hvis ikke minfaflivningen havde være et så drastisk og indgribende træk, så havde hun fået ret, og din manglende tilgivelse ville hun have været ligeglad med.

Det kunne være interessant at gå alt igennem, myndighederne har foretaget sig siden Marts om det holder juridisk det hele.

 • 3
 • 3

Jeg er enig i at der er en særlig politisk udfordring i at minkbranchen i forvejen var et ugleset erhverv. Måske var det også derfor statsministeren behandlede dem så nonchalant?

Jeg tvivler stærkt på at der har været plads til den slags bagtanker i den givne situation.

Prøv at sætte dig i Statsministerens sted, vel vidende at DU er øverste ansvarlige for befolkningens sundhed og sikkerhed, og læs så den risikovurdering SSI udsendte d. 3. November:

https://files.ssi.dk/Risikovurdering-human...

Jeg har ikke talt hvor mange gange den nævner "betydelig/alvorlig/stor risiko" for befolkningen, men det er mindst 10 gange fordelt på 3 siders tekst, om hvad der kan ske, hvis man ikke afliver alle mink, inklusiv avlsdyr, uden dog at fortælle Regeringen, hvad den skal gøre (det er SSI's opgave at informere, men ikke rådgive).

Som Statsminister har du det øverste ansvar for befolkningens sikkerhed og sundhed, men det er dine ministrene der sidder med den detaljerede information, inklusiv den relevante lovgivning, fra deres pågældende ministerier, og det er ministrenes ansvar at deres ministerier er klædt på til at give denne information og rådgivning.

Så set med den risikovurdering du nu sidder med i hænderne, og uden en indikation fra din fødevareminister om at der mangler lovhjemmel, skal du nu træffe en go eller nogo beslutning, som kan få fatale konsekvenser for den danske befolkning, og gøre dig til den hovedansvarlige for at en ny og farligere pandemi breder sig ud i verden, udsprunget af Danmark.

Det forekommer mig endvidere naivt at tro at Statsministeren skulle have valgt at overtræde loven med vilje, for derefter at lyve om sin viden om at det var ulovligt.

Havde hun vidst at det krævede mere end de 90 mandater, der var repræsenteret i mødelokalet, at aflive raske mink udenfor smittezonen, kunne hun bare have besluttet at aflive alle mink indenfor zonen, og bagefter indkalde de manglende partier til et møde, hvor man jo nok hurtigt var blevet enige om at aflive resten af bestandene, da intet parti ville gøre sig ansvarlig for lade risikoen opstå én gang til, før man tog beslutningen.

 • 12
 • 2

Søren, hvis jeg sætter mig i statsministerens sted ville jeg helt sikkert også have taget et initiativ i forhold til minkene. Det mener jeg sagtens man kunne inden for lovens rammer: 1) Der var hjemmel til at aflive de syge besætninger og (så vidt jeg forstår) naboer inden for 7.8 km. Det skulle selvfølgelig ske så hurtigt og effektivt som muligt. Alle disse besætninger var i øvrigt i nord, midt og Vestjylland. Der var ingen smittede mink på øerne. 2) Mens det foregik og mens minkavlerens selv slog 80 pct af minkene ned ved almindelig pelsning her i november ville jeg få lavet den nødvendige lovgivning i forhold til resten. I den forbindelse ville jeg få konsulteret erhvervet og eksperter i minkavl og veterinær medicin (AU-Foulum og DTU-fødevareinstitutet) for at få afklaret muligheden for at bevare en genbank af avlsdyr. Det skulle munde ud i et lovforslag til hastebehandling i folketinget.

 • 2
 • 6

Søren, hvis jeg sætter mig i statsministerens sted ville jeg helt sikkert også have taget et initiativ i forhold til minkene.

Alt det du skriver, herunder aflivning af alle mink i Nord, Midt og Vestjylland (som vel nok udgjorde 80% af alle mink i Danmark), ville du mig bekendt have lovhjemmel til med 90 mandater repræsenteret i mødelokalet.

Hvad du ikke ved, når du skal træffe beslutningen, er at det vil kræve mere end 90 mandater at aflive de resterende 20% (for hvis du vidste det, så havde du selvfølgelig inviteret de nødvendige mandater med til mødet).

I din risikovurdering fra SSI står der bl.a.:

"Hvis minkproduktionen fortsættes i Danmark, således at der i 2021 genetableres en stor population af mink, vurderes det for overvejende sandsynligt, at denne population vil være modtagelige for smitte. Derudover forventes der stadigt at være SARS-CoV-2 i omløb blandt mennesker og ingen betydende immunitet i befolkningen før størstedelen af befolkningen er vaccineret. Dermed er der en betydelig risiko for gentagelse af smittespredning blandt mink og mennesker, som er set i Vestdanmark i 2020."

Vil du som statsminister, risikere at udsætte hele befolkningen for denne betydelige risiko én gang til, blot for at tilgodese de resterende 20% minkavlere, som sandsynligvis vil være gladere for at kunne lukke deres underskudsforretninger med en klækkelig kompensation?

Hvis du havde disponeret som du beskriver, så var den manglende lovhjemmel næppe kommet til debat, men mon ikke i bedste fald dine dage som statsminister havde været talte, hvis der udbrød endnu en skræmmende mutant fra en af de minkfarme du lod overleve?

 • 9
 • 1

men mon ikke i bedste fald dine dage som statsminister havde været talte, hvis der udbrød endnu en skræmmende mutant fra en af de minkfarme du lod overleve?

Det var jo den tanke der gik i Mette Frederiksen, og hendes politik har hele tiden været at ingen absoluut INGEN skulle kunne komme og sige at en eneste dansker døde fordi hun undlod at gøre noget.

Hun har altid købt den dyreste forsikring, uanset prisen.

 • 2
 • 9

Søren, du prøver at skabe et billede af at det er helt langt ude at tro statsministeren eller andre i lokalet kendte til den manglende hjemmel. Det er selvfølgelig sådan noget en undersøgelseskommision skal afklare, men selv med det vi ved i dag er der meget som tyder på de vidste det.

1) Af materialet til mødet i koordinationsudvalget fremgår : "Der tages samtidig forbehold for, hvorvidt og hvordan den juridiske hjemmel til at gennemføre de foreslåede løsninger kan findes. Det er umiddelbart vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i epidemiloven eller Sundheds- og Ældreministeriets forbudsbekendtgørelse, da minkavlere ikke er levnedsmiddelsproducenter. Et forbud vil således skulle hjemles i Miljø- og Fødevareministeri- ets Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr eller ved lov. Miljø- og Føde-vareministeriet og Justitsministeriet er ved at afklare dette spørgsmål.”

2) Fødevareminister M. Jensen udtaler 8/11 "Det er en alvorlig situation vi står i. Og regeringen har vurderet, at der i denne alvorlige situation skal handles hurtigt. Regeringen har derfor meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud"

Begge dele kan du læse i regeringens egen redegørelse. Så er der Fødevarestyrelsens melding om at at de har kendt til den manglende hjemmel siden i sommer og det bizarre efterspil hvor man ikke får trukket ordren tilbage.

 • 3
 • 7

Søren, det ville jo ikke række at tage oppositionen i ed på et møde. Der skulle ny lovgivning til, du ved vedtaget i salen. Hun kunne have stillet et hastelovforslag og det forsøgte de jo også efterfølgende. Jeg gad forresten godt vide hvornår man begyndte at forberede teksten til det. Jeg tror den af Mogens Jensens skiftende forklaringer jeg lige har citeret rummer noget af forklaringen. Der er gået lidt panik i den, Statsministeren ville handle med det samme og så havde hun måske forventet få de der juridiske detaljer på plads bagefter. Det er mit gæt, men vi kommer det nok ikke meget nærmere før embedsmændene har forklaret sig for en kommission.

Hvordan forklarer du i øvrigt efterspillet hvor man i dagevis lader politi og militær gennemtvinge en beslutning som hele landet på det tidspunkt vidste manglede lovhjemmel?

 • 1
 • 6

1) Af materialet til mødet i koordinationsudvalget fremgår : "Der tages samtidig forbehold for, hvorvidt og hvordan den juridiske hjemmel til at gennemføre de foreslåede løsninger kan findes. Det er umiddelbart vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i epidemiloven eller Sundheds- og Ældreministeriets forbudsbekendtgørelse, da minkavlere ikke er levnedsmiddelsproducenter. Et forbud vil således skulle hjemles i Miljø- og Fødevareministeri- ets Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr eller ved lov. Miljø- og Føde-vareministeriet og Justitsministeriet er ved at afklare dette spørgsmål.”

Med andre ord:

Hvis ikke der er hjemmel i epidemiloven eller det ene Sundhedsministeriets forbudsbekendtsgørelse, så er der hjemmel i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om Covid 19 hos pelsdyr, og kan således gennemføres med 90 mandater.

(Sidstnævnte hjemmel var den fejlinformation Mogens Jensen leverede, og som kostede ham jobbet)

Ny lovgivning specifikt til formålet, havde givet større rygdækning mod kritik, men når det kan gøres med hjemmel i Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr, og risikovurderingen ikke levner tid til ny lovgivning, hvad venter du så på?

 • 9
 • 1

Læs de to sidste linjer af det du citerer. Det var ikke afklaret om den hjemmel fandtes. Altså måtte man vent på "go" fra de to ministerier, men det forsømte statsministeren.

 • 1
 • 9

Læs de to sidste linjer af det du citerer. Det var ikke afklaret om den hjemmel fandtes. Altså måtte man vent på "go" fra de to ministerier, men det forsømte statsministeren.

Jeg beskriver bare for dig hvordan en sådan et bilag kan blive opfattet, når man sidder i en alvorlig situation, der kræver hurtig handling, det fyger med oplysninger, og meget af det formuleret i covers, som ikke går i detaljer.

Redegørelsen fastslår derfor: "Spørgsmålet om hjemmel til aflivning blev ikke bragt op på mødet. Derimod drøftes spørgsmålet om hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet og økonomisk kompensation i den forbindelse."

Med andre ord; det var lovhjemmel for lukning og erstatning, man afventede afklaring af, ikke lovhjemmel for aflivning.

Som Karstens link viser, så tyder alt bestemt ikke på at Mette F. vidste at hun ikke havde lovhjemmel, eller at hun overtrådte loven med vilje.

Der går hele 5 dage, fra koordinationsudvalgsmødet, eller 4 dage fra pressemødet, hvor hverken Mette F. eller hendes departementchef er klar over at det hun iværksatte på pressemødet manglede lovhjemmel.

Hun får beskeden søndag den 8. november om aftenen, og beder derfor Henrik Dam Kristensen om at indkalde til hastebehandling, som sker næste dag, mandag d. 9. november.

Der er det allerede 3 dage siden minkavlerne havde fået besked om at minkene skulle aflives, og at de ville få en bonus oveni erstatningen, hvis de aflivede dem senest d. 10. November. Løbet var derfor kørt inden hastebehandlingen var overstået og et nyt brev sendt ud til minkavlerne.

 • 9
 • 1

Uenig. I aftes afslører Jesper Bruus, retsordfører for (S), at man allerede den 1 oktober drøfter nedslåning af alle dyr. I Deadline på DR2. Det er der slet ikke belæg for i loven om hold af dyr -kun smittede dyr. Først den 8 oktober får Fødevareministeriet sneget en strammere regel om 7,8 km zone ind i en Bekendtgørelse altså nu inkluderes raske dyr. Og dette går så helt uden om Folketinget. Grundlovsbrud igen. Grundlovsbrud kan aldrig betegnes som en fejl, når ser på hvilken tåbelig måde politi og retsvæsen forfølger folk for rene bagateller (dummebøder) der er der aldrig som i aldrig tale om fejl. Der er i så fald sandelig forskel på Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Det er da heldigvis allerede slået igennem i folkeviddet.

 • 3
 • 11

Karsten, som det fremgår af mine indlæg så har jeg læst selve redegørelsen, så du behøver ikke henvise til dr.dk eller andet. Jeg har iøvrigt selv givet det link i indlæg 76, så måske du kunne have udbytte af at læse tråden.

Søren, jeg tror du er lige ved at være der. Ja, man drøftede netop hjemmel til "midlertidig eller varig i nedlukning af erhvervet". Da bilaget blev skrevet havde man ikke fundet den hjemmel (de to sidste linjer jeg bad dig læse). Ingen har heller siden påstået at den hjemmel findes.

Det efterlader statsministeren (og dig) med et forklaringsproblem: hvordan kunne statsministeren i sin vildeste fantasi tro at der var hjemmel til at aflive alle mink når hun lige har fået at vide at der ikke er hjemmel til "midlertidig eller varig nedlukning". De to ting et jo det samme!

 • 4
 • 9

Jeg har ikke talt hvor mange gange den nævner "betydelig/alvorlig/stor risiko" for befolkningen, men det er mindst 10 gange fordelt på 3 siders tekst, om hvad der kan ske, hvis man ikke afliver alle mink, inklusiv avlsdyr, uden dog at fortælle Regeringen, hvad den skal gøre (det er SSI's opgave at informere, men ikke rådgive).

Hvis det var så alvorligt, hvorfor så ikke inddrage andre forskere hos SSI?

SSI undlod at indvie egne eksperter i cluster 5-fund, der førte til masseaflivninger: »Det er ikke normalt«

Fra Berlingske (bag mur) https://www.berlingske.dk/danmark/ssi-undl...

Statens Serum Institut oplyser nu til Berlingske, at instituttet ikke har involveret instituttets forskningschef Peter Lawætz Andersen fra Center for Vaccineforskning. Heller ikke andre i den afdeling er blevet inddraget i drøftelserne om den afgørende mutation.

Det er normalt, og når der er tale om data af så væsentlig en karakter, så bør det deles med andre forskere. Særligt da hvis det er inden for det samme institut. Hvis SSI ikke overholder de almindelige videnskabelige spilleregler, så begynder eksperter at betvivle deres udmeldinger, hvilket vil undergrave SSIs tillid generelt i befolkningen,« siger Lars Juhl Jensen.

 • 6
 • 0

Ny lovgivning specifikt til formålet, havde givet større rygdækning mod kritik, men når det kan gøres med hjemmel i Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr, og risikovurderingen ikke levner tid til ny lovgivning, hvad venter du så på?

Bekendtgørelsen gælder aflivning når COVID-19 er konstateret, så der skal ny lovgivning til.

§ 10. Når COVID-19 er konstateret i en besætning, kan Fødevarestyrelsen pålægge et offentligt tilsyn i besætningen. Stk. 2. Det offentlige tilsyn kan bl.a. omfatte følgende: 1) Samtlige dyr i besætningen aflives efter Fødevaresty‐ relsens anvisning.

 • 5
 • 0

SIhar slet ikke involveret Dansk Veterinær Konsortium hel ti strid med almindleig praksis 'den dasnke model ' for behandling af epidemologiske forhold. Det er et enmandsprojekt hos SSI, som nu har har sat Thyra grove til at fortsætte i samme spor. I dag indrømmer også Nick Hækkerup, at aflivning af alle raske dyr var på agendaen allerede d. 1 oktober.

 • 0
 • 9

Hvilken udgave henviser du til Fødevareminsiteriet har udgivet daglige nye Bekendtgørelser. Det er et ministerium i panik.

Nu er det slået fast at både Jesper Bruus og Nick Hækkerup er vidende om at alle raske dyr skal slås ned er drøftet d. 1 oktober. På det tidspunkt er der intet som helst lovligt grundlag for at slå dyrehold ned, der er ubesmittede. Det bliver først smuglet ind i en udgave d 8 oktober 1 uge efter det er drøftet på høejeste plan. BEK nr 1455 af 08/10/2020

Og det er helt ulovligt at bruge en ministeriel bekendtgørelse til at ændre Grundloven med. bekendtgørelse og cirkulærer og for den sags skyld pressmeddelser er helt utråværdige og ukorrekte meddelsesmidler i Grundlovsforhold. Det mør være forbeholdt detaljer der skal tilpasses inden for store rammer ikke vidtgående ændringer. Det er netop også problemet med at give en minster vide beføjelser i rammelove = undegravelse af demokratiet = fratagelse af Folketinget som eneste lovgivende forsamling.

 • 1
 • 10

Hvilken udgave henviser du til Fødevareminsiteriet har udgivet daglige nye Bekendtgørelser. Det er et ministerium i panik.

Jeg havde en tidligere version (BEK nr 921 af 20/06/2020), men det ændrer ikke noget.

Fra gældende BEK nr 1589 af 11/11/2020

§ 14. Når COVID-19 er konstateret i en besætning, kan Fødevarestyrelsen sætte besætningen under offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn kan bl.a. omfatte følgende:

1) Besætningen vil blive pålagt yderligere undersøgelser.

2) Samtlige dyr i besætningen aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning.

 • 5
 • 0

Sprøgsmålet om aflivning er taget frem d 1 oktober iflg Nick Hækkerup altså 8 dage før Fødevareministeriet lister en ny paragraf formulering ind i 'lov om hold af dyr' her kun pelsdyr. Her introduceres pludselig en zone på 7,8 km, hvor kom det fra? Det indbefatter raske dyr. Det har der aldrig været grundlag for før. Det er lusk og lovsjusk af værste skuffe.

 • 3
 • 9

Inden du kan påstå at det er den dyreste forsikring, er du vel nødt til at kende prisen for en forsikring, som kunne have dækket omkostningerne i fald SSI's risikovurdering havde materialiseret sig.

Jeg synes ikke 5 mia. kr lyder dyrt i den sammenhæng.

Hun kunne selvfølgelig have købt en af Sanjay Shah til 12 Mia. Kr. I stand corrected.

Imidlertid er der ingen, som seriøst vil sælge sådan en forsikring, med mindre de har tænkt sig at rende med pengene i det fuldstændigt utænkelige tilfælde at det går galt.

Derfor drejer det sig om at tage ansvar, og det har Mette Frederiksen købt sig fra, uden at undersøge tingene ordentligt. Hun har selvfølgelig kun haft siden juni til at gøre det.

 • 2
 • 9

Sprøgsmålet om aflivning er taget frem d 1 oktober iflg Nick Hækkerup altså 8 dage før Fødevareministeriet lister en ny paragraf formulering ind i 'lov om hold af dyr' her kun pelsdyr. Her introduceres pludselig en zone på 7,8 km, hvor kom det fra? Det indbefatter raske dyr. Det har der aldrig været grundlag for før. Det er lusk og lovsjusk af værste skuffe.

De 7,8 kilometer er besluttet udfra en besvarelse af spørgsmål fra FVST til DK-VET ("Vurdering af effekt af strategi og virkemidler ved COVID-19 i mink"/29092020).

Man kan jo tydeligvis IKKE stoppe smittespredningen blandt minkfarmene, så FVST beder 29/9 om vurderinger af forskellige løsningsmodeller, eftersom de hidtidige tiltag med værnemidler og overvågning tydeligvis ikke har virket.

DK-VET henviser så til, at både de hollandske og de danske smittede farme ligger relativt geografisk samlet, men kan dog heller ikke afvise at den største trussel mod smitte til mink ligger i det menneskelige reservoir.

Fødevareministeren har så derfra nærmest enerådig magt (og pligt) til at "hindre, begrænse og imødegå risiko for udbredelse af zoonotiske smitstoffer", jvf. Lov om hold af dyr Paragraf 30.

Der er derfor en meget klar hjemmel til at fastsætte 7,8 kilometer-zonen i Lov om hold af dyr paragraf 30, stk. 2 ("...aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted, eller slagtning på særlige vilkår").

Det er faktisk ikke engang nødvendigt at bruge tid på nye bekendtgørelser, selvom de er blevet lavet her. Stk. 4 lyder nemlig:

"Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om og meddele påbud om særlige foranstaltninger med henblik på behandling af andre end de i stk. 1 omhandlede sygdomme og sygelige tilstande og forbud mod anvendelse af dyr med disse lidelser."

"Grundlovsbruddet" handler derfor ikke spor om ministerens ret til at kræve alle dyr slået ned; men derimod at man - lige præcist her - reelt fratager folk hele deres fremtidige forsørgelsesgrundlag og "opsparede værdier" ved at forhindre fremtidig avl af mink, når avlsdyrene også aflives.

Det kommer derfor i karambolage med Grundlovens paragraf 73 om "ejendomsrettens ukrænkelighed". Og derfor skulle der altså først lige være vedtaget en lov, fordi det blev af så indgribende kaliber.

Grundloven p73) "Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan KUN SKE IFØLGE LOV og mod fuldstændig erstatning.”

Man havde tydeligvis først tænkt over hele den politiske linje, at "Lov om hold af dyr" var gældende, for frygten for zoonotiske sygdomme er meget gammel og velkendt. Det underbygges også af, det faktisk er én af de mest vidtgående love vi overhovedet har.

Det forklarer samtidigt også, hvorfor tidligere Miljø- og Fødevareminister Jacob Ellemann i første omgang ville bakke helt ubetinget op, om regeringens beslutning om aflivning af alle mink, som han jo skrev ud på mail søndag aften.

Det er altså derfor kun spin, når der bliver snakket om lusk og fusk, misbrug af politi og militær, ulovlig adgang, manglende lovgrundlag osv. Der er nemlig vidtgående rettigheder for myndighederne, når det drejer sig om zoonotisk sygdom i dyrebesætninger - og meget langt mellem sundhedsfaglige, som ikke anerkender risikoen ved så store smittereservoirs og zoonostiske sygdomme.

Man kan derfor også argumentere for, at der faktisk var tale om nødret, da smitten pludseligt bredte sig hurtigere end de beskyttende tiltag kunne følge med, og der samtidig var udpræget minksmitte ud til samfundet. Men det får vi nok aldrig opklaret nu, når regeringen allerede har lagt sig fladt ned og beklaget, at det er gået lidt for stærkt.

 • 16
 • 2

Man kan jo tydeligvis IKKE stoppe smittespredningen blandt minkfarmene, så FVST beder 29/9 om vurderinger af forskellige løsningsmodeller, eftersom de hidtidige tiltag med værnemidler og overvågning tydeligvis ikke har virket.

Det ændrer ikke ved, at der ikke som ved andre virus dom mund og klovsyge, aflives syge besætninger og ikke raske. Der har ikke været indført samme restriktioner for mennesker i disse 7,8 km zoner som de 3 og 10 km zoner i M&K.

Først nu indføres der en lov der giver en arbejdsgiver ret til at kræve en test af medarbejdere, vel nok 6-8 mdr. for sent, men bedre sent end aldrig.

Det største problem var at man i "sommerferien" stoppede med aflivning af smittede besætninger samtiddig med man lempede restriktioner for meget i samfundet.

De raske minkbesætninger havde der ikke været behov for at slå ned før normal pelsningstidspunkt, hvilket har skabt unødig flaskehals ved transport, DAKA og forbrændingsanlæg.

Hvad myndighederne ikke offentliggør eksisterer ikke som argument. Det forbliver blot en påstand, Netop offentliggørelse til bl.a. GISAID har jo været ikke eksistent i hele denne pandemi, først da man vælger at destruere alle minkavlere måtte myndighederne komme med noget som ligner en forklaring på beslutningen. Nemlig at aflive de raske besætninger.

Der er nogen myndigheder, der tilsyneladende har siddet på hænderne i for lang tid.

 • 2
 • 10

Jeg vil også kvittere for et indlæg som løfter niveauet Lars Nielsen.

Jeg er enig i at der var hjemmel til at slå syge dyr ned og (jvf. §30 stk 2 som du skriver) til at slå dyr ned i et område omkring en inficeret farm, f.eks. 7.8 km.

Jeg er lidt uenig i at grundlovsbrudet alene består i at man har lukket hele erhvervet ned så ingen af dem reelt i fremtiden kan ernære sig på den måde. Jeg mener faktisk også at man er gået langt ud over den hjemmel som gives i §30 stk 2. Her tales jo explicit om "et område omkring". Når det er skrevet sådan må det jo netop være for at begrænse ministerens beføjelser så han ikke har hjemmel til at beordre en landsdækkende aflivning eller i det hele taget en aflivning som ikke er begrundet i smittefare som konkret skyldes den korte afstand mellem to besætninger.

Har i forresten set at Kåre Mølbak er ude og trække i land i forhold til at han skulle have anbefalet en aflivning af alle mink: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE1258...

 • 6
 • 5

I forhold til nødret, så må man jo konstatere at regeringen ikke selv har ønsket at bruge det forsvar. Jeg tror også man ville få svært ved at forsvare aflivningen af mink på øerne (hvor ingen var smittede, Læsø undtaget) med nødret.

 • 2
 • 9

Jeg ville egentlig ikke ind i en længere juridisk diskussion, for det er næsten kun noget højesteretsdommere kan afklare fuldstændigt. Mit indlæg var derfor blot ment som en forklaring på, hvorfor tingene er gået som de er, og hvor det er gået "galt" i forhold til Grundloven.

Vi kan dog godt prøve at forestille os, at man kun ville bruge paragrafferne i "Lov om hold af dyr" helt ud i yderste konsekvens.

Heraf fremgår det jo også klart, at ministeren "kan tilbagekalde tilladelser" til virksomheder, for at forhindre yderligere spredning af zoonotiske smitstoffer.

Ligeledes er der i paragraf 30 hjemmel til at kræve aflivning af dyr, der vurderes at udgøre en risiko for udbredelse af zoonotisk smitte. Læg specielt også mærke til ordene "herunder" og "bl.a." i stk. 1

Ligeledes bruger paragraf 30 også formuleringen "...imødegå risiko for udbredelse af zoonotiske smitstoffer og af de sygdomme, der er anført i de i § 25 nævnte lister 3 og 4, fastsætte regler om og meddele påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger samt meddele forbud mod anvendelse af dyr"

Samt specielt også "... gennemførelse af særlige smitteforebyggende foranstaltninger i andre tilfælde end ved udbrud eller mistanke om udbrud."

Uanset hvad, er problemet bare, at ingen lov står over Grundloven - og derfor virker det også sandsynligt nok, at paragraf 73 faktisk skal i spil i lige dette tilfælde.

Men hastigheden, hvor smitten blandt nordjyske minkfarme pludselig eksploderede, samtidig med at man i ugerne op til beslutningen om aflivninger havde minkvarianter i helt op til 60% af alle smittede i region Nordjylland OG en helt ny viden om, at virus fra "cluster 5" viste en nedsat følsomhed overfor antistoffer - kombineret med alle de tidligere tiltag, ikke havde haft nogen mærkbar effekt - gør dog, at man også godt kan argumentere for, at der kan være tale om nødret til at handle hurtigt, og så indhente lovgrundlaget senere.

Det var jo ikke ufarligt med så stærkt stigende samfundssmitte, og man så også allerede i første fase af minkepidemien, at smitte fra mink kom helt ind på plejehjem - og en nordjysk minkvariant så vidt omkring som til Bornholm. Frygten for negativ påvirkning af fødevare-eksporten og mistet anseelse i udlandet, vil også have en betydning.

Samtidig kom der også på cirka samme tidspunkt en tiltagende international anerkendelse af, at SARS-CoV-2 kan være luftbåren i nogle situationer, ligesom SSI havde konstateret enkelte positive luftprøver udenfor en smittet minkfarm. Den samme slags luftbårne smitte man også ser, når mink er ramt af Plasmacytose-virus og smittetrykket bliver tilstrækkeligt højt og som branchen stort set kun har kunnet løse ved fuldstændige saneringer og efterfølgende desinfektion af hele farmen.

Den samtidige udvikling af flere forskellige minkvarianter og udbredelse til lokalbefolkningen, antyder også at nogle minkvarianter tidligt er blevet mere smitsomme for - som minimum - minkene, eftersom netop de mutationer har "vundet" den virale evolutionære kamp. Mutationerne i det berømte "cluster 5", viste sig jo faktisk at stamme tilbage fra de allerførste smittede farme (nr. 1 og 4 svjh), og bredte sig pludseligt hastigt til øvrige farme.

Som professor Kristian G. Andersen fra Scripps Research udtalte under høringen i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 16/11, "kan vi ikke bare antage at noget er forkert, blot fordi det ikke kan bevises endnu". (Og han giver i øvrigt i samme ombæring Jens Lundgren en lige højre, for hans 'bagatellisering' af betydningen af antistof-forsøgene, og henviser til at mutationer i influenzavirus, der viser en vis nedsat respons på antistoffer, faktisk får alarmer til at gå og kræve nye vurderinger og evt. opgraderinger af influenzavacciner).

Derfor er det også helt umuligt pt. at basere alle politiske beslutninger på videnskabelig konsensus, peer reviewed forskning og lange nationale og internationale diskussioner, når vi står i den her situation med et stadig meget ukendt virus, der spreder sig hastigt.

Det eneste, der (stort set) er generel viden og bred enighed om på nuværende tidspunkt, er faktisk, at det altid er en god idé at handle hurtigt, når man opdager smitten er ved at komme ud af kontrol - og at zoonotisk smitte helt generelt aldrig er noget man skal negligere risikoen ved.

Og derfra kan man jo så godt diskutere, om det lige pludseligt gik alt for hurtigt her - eller om det i for lang tid var gået alt for langsomt… Og forhåbentligt gør den debat så, at vi i fremtiden bliver klogere og bedre til at handle hensigtsmæssigt i tilsvarende situationer.

I mellemtiden burde man så nok bare få lagt de nuværende politiske magtkampe lidt på hylden, og straks komme i gang med at afklare en fair og rimelig erstatning til de berørte minkavlere og følgeerhverv, så folk ved hvor de står. Andet kan vi simpelthen ikke byde de mennesker, uanset hvad vores foretrukne partifarver eller personlige holdninger til minkavl er.

 • 14
 • 1

For mig understreger det jo blot behovet for en undersøgelseskommision.

Det kan jeg godt tilslutte mig, selvom vi muligvis også kan ende med noget nyt midt i mellem en kommissions- og en advokatundersøgelse. Men lad os bare få at se, hvad de kan grave frem, for der er jo helt åbenlyst nogen, der har svigtet et eller andet sted.

Interessante fejl oplysninger

Det er vist lidt en storm i et glas vand fra Nordjyske. Det fulde overblik over alt mink-smitten fra alle de WGS-analyserede prøver kan ses på ugebasis her, hvis man scroller lidt ned.

60% i uge 41 og en ret stejl stigning fra uge 38 og frem:

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/SUU...

 • 7
 • 0

Oppositionen har sammen med medierne beviseligt og med fuldt overlæg husket at glemme at gøre opmærksom på, at man på intet tidspunkt før de drastiske tiltag var utilfredse med, at inficerede besætninger ikke længere blev slået ned efter de første tre.

Personligt var jeg noget foruroliget over den nølen, som man så i myndighedernes tilgang til udfordringen, da smittet ramte de danske mink. https://ing.dk/andre-skriver/mistanke-coro... men klappede anerkendende i hænderne, da myndighederne så besluttede sig for alligeve at gøre det nødvendige.

Indtil sep. var jeg ikke opmærksom på, hvor omfattende smittespredningen kunne være blive, takket være ændret strategi. De sporadiske oplysninger, der trods alt kom ud desangående, fik mig alligevel til at henvende mig til FVST med nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen var, præcist et døgn før det kom frem i forbindelse med tiltagene i begyndelsen af okt.

Men medierne var ikke på forkant, overhovedet! De spurgte ikke ind. De ville ikke vide, hvordan udviklingen var. Heller ikke, selv om det store dyr i åbenhbaringen her handler om en potentiel ny virus, opstået i dyr/mink, hvorfor overskriften; "Jylland, det næste Wuhan", var yderst rammende for den trussel, man stod over for med dansk minkavl.

Det er forbandet let at være opposition og fritstillet medie her, dvs. ansvarløs i sin selektive omgang med viden og påstande omkring beslutningsgrundlaget for at slå de danske mink ned.

Oppositionen slår sig nu op sammen med sit bagland i medierne med kritik af, at regeringen ulovligt har hevet levebrødet ud af en industri, som kunne gøre Danmark Great again.

"MINK DENMARK GREAT AGAIN" stod der på nogle af de bannere, som de ekstremistiske grupper fra BL bag traktordemonstrationerne bar frem og regeringen fremstilles på andre som lovløs nazibevægelse.

Medierne har ikke været inde over, hvor snævre men kolossale økonomiske interesser, der står bag demonstrationerne. I stedet lader man som om, at sagen er folkelig, samlende sag for opposition og medier.

Hvad husker medierne så at glemme at fortælle?

Rigtigt meget!

En tredjedel af minkproducenterne var gået neden om og hjem inden for de seneste år, og man regnede med en halvering af produktionen til næste år, grundet almindelige markedsvilkår og stigende folkelig modstand over for brugen af pels især i det udenlandske.

De gigantiske erstatningskrav, som Venstre, medier og samlet opposition går efter til pelsavlerne, ville udgøre den noget nær optimale udgang for et på alle måder anløbent erhverv.

Her til lands, hvor debatten ikke nar nogen folkelig forankring, fordi den er topstyret af de liberale demokratistøttede medier, har der ikke været fokus på dansk pelsavl eller på, hvor usympatisk en anvendelse af de små rovdyr der er tale om. Det var ikke i de liberale mediers interesse. Derfor kan man nu uden omkostninger køre frem, som om der er en samlet folkelig juridisk begrundet fordømmelse af nedslåningen af de danske mink.

Man hiver selektivt og stinkende løgnagtigt fat i cluster 5, som om den selvstændigt var argumentet for tiltaget. Det er grimt! Men så længe pressen går i takt, så risikerer man ingen ting, og uvederhæftighed, direkte løgn og misinformation straffes ikke.

Opposition og medier svingede 180 grader, da man eksplicit gjorde opmærksom på at det manglende formelle grundlag for nedslåningen ikke var der, fordi man ikke ville være med til at bringe det i orden.

Siden har det systematisk og forkert hedet sig, at nedslåningen var ulovlig.

Justitsministeriet har henvendt sig til diverse medier, og gjort opmærksom på, at man ikke forholder sig korrekt her.

Grundlaget kom i orden, uden oppositionens hjælp.

Oppositonen og de åh.. så erhvervsvenlige/pelsavlervenlige medier kører på, uden nogen som helst vilje til at se på, hvad det var, der skete, eller hvorfor.

Venstres landbrugsordfører har løjet ved at påstå at kun 4 var smittet af mink i det Nordjyske i perioden op til den endelige beslutning om at slå produktionen helt ned. Det svarer til at påstå, at der kun er en, nemlig den første som fik Covid-19, der er blevet smittet i Kina, dvs. at kun den oprindeligt først smittde i Wuhan er smittet med Covid-19.

Der var flere døde som følge af minkvarianter i det nordjyske før okt. Men det var først, da man besluttede sig for igen at slå inficerede besætninger ned og andre inden for en radius af 7,8 km, at medier og opposition igen fik noget at sige omkring situationen. Man gad ikke forholde sig til den viden, som kom til rådighed via SSI, FVST, KU.

Antallet af inficerede farme nåede op på 289.

En farm blev geninficeret, og forklaringen på, hvordan de immune kunne få virus igen, udestår! Kæmpe vigtig viden, fordi det handler om, at inficerede dyr ikke bevarer immunitet, eller om at virus ændrer sig, så opnået immunitet hurtigt mister virkning.

Et ukendt antal af især østarbejdere, af officielle tal langt over to hundrede, er smittet med covid-19 på pelserieren. De tælles ikke med i de officielle statistikker over inficerede, og ville, hvis de gjorde, have ført til de højeste rater under hele pandemiens udstrækning her i DK.

Den fyldestgørende opgørelse over smitteudbredelse, som kan føres tilbage til mink, er slet ikke i mediernes interesse. De går ikke et eneste sted ind og forsøger på at skabe et velbegrundet estimat over det, men søger udelukkende at underminere beslutningsgrundlaget for regeringens tiltag.

Man farer frem med de fejl, der er begået omkring nedgravningen af døde mink op til en jysk badesø. De samme medier har aldrig bare tilnærmeligt forholdt sig til, at dansk landbrugs overforbrug af gødning systematisk har ødelagt fiskeriet i de indre danske farvende i årtier og at badevandskvaliteten til tider er ikke tilstedeværende af samme grund.

Alligevel, på trods af medier, pelsavlere, landbrug og en samlet oppositions misinformation, så er folkestemningen stadig med MF-regeringen.

jeg er ikke den store fan af regeringen. Men jeg fryder mig dybt og inderligt over, hvordan opposition, medier og landbrug her har valgt at gøre en entydig tabersag til samlingspunkt.

Velkommen til, Ellemann, levebrødspolitiker af tredje generation. Du ender op som din far, missede ambitioner om at blive statsminister.

 • 6
 • 2

Lars, jeg undrer mig over, at du ikke nævner, at kapitel 11 i Lov om hold af dyr beskæftiger sig om betaling og erstatning i forbindelse med myndighedernes påbud.

Det gælder fx 56. Ved påbud om aflivning, fjernelse eller slagtning af dyr efter §§ 30 og 48 eller efter regler fastsat i medfør af §§ 30 og 48 og ved påbud om destruktion, tilintetgørelse eller bortskaffelse af foder, æg og lignende produkter efter § 30 eller regler fastsat i medfør heraf yder staten ejeren en erstatning, der svarer til dyrenes eller produkternes værdi, samt en erstatning til hel eller delvis dækning af det herved opståede driftstab. Hvor betaling af erstatning er fastsat i Den Europæiske Unions forordninger, ydes erstatning dog i henhold hertil.

Disse bestemmelser er jo egentlig helt uafhængige af, hvor mange avlere, der er omfattet af indgrebet.

 • 4
 • 0

jeg undrer mig over, at du ikke nævner, at kapitel 11 i Lov om hold af dyr beskæftiger sig om betaling og erstatning i forbindelse med myndighedernes påbud.

Det er formentlig fordi "nogen" har vurderet, at der ikke kun kan udbetales en almindelig engangserstatning, fordi man også har krævet alle avlsdyrene aflivet.

Minkbranchen siger jo, at det så er blevet til en "de facto" nedlukning af hele erhvervet, og så skal der i stedet betales ekspropriations-erstatning for den fremtidige mistede indtjening og tabt værdi af farme og udstyr osv.

Jeg er ikke nødvendigvis enig, så det undrer mig faktisk også, at Lov om hold af dyr ikke kunne bruges. Ikke mindst, når der kun blev lagt op til et midlertidigt forbud mod hold af mink frem til 31. december 2021.

Der findes jo faktisk også stadig en hel del dyr af oprindelig dansk afstamning i Polen, Letland, Litauen, Ukraine og Kina, for det har jo i de senere år været lukrativt at flytte eller sælge danske avlsdyr til de dele af verden.

 • 3
 • 0

Der findes jo faktisk også stadig en hel del dyr af oprindelig dansk afstamning i Polen, Letland, Litauen, Ukraine og Kina, for det har jo i de senere år været lukrativt at flytte eller sælge danske avlsdyr til de dele af verden.

Det er da fint for dem, men det er sværere at importere dyr, da de har en anden sundhedsstatus. Danske avlere har i årevis holdt dyrene sygdomsfrie, hvorfor avlsdyr har været atraktive i udlandet. Dernæst, så har Danmark haft en dominerende førsteplads i verden, så køb af avlsdyr bliver til en meget høj pris. Det er ikke sikkert nogen vil sælge.

For det tredie er infrastrukturen lukket ned mht. foderforsyning, håndtering og salg.

Minkbranchen er de facto lukket ned, permanent. Hvis nogen minkavlere vil blive i erhvervet, må de flytte til et andet land.

 • 1
 • 4

Kommentar til den øjeblikkelige Corona-elendighed i Danmark og forundring over visse besætningsmedlemmers umiddelbart mere eller mindre kritisable adfærd bestemt af deres vrælende skæbnetro fra de varme lande – og regeringens Corona-lukkethed om problemerne af hensyn til deres parlamentariske grundlag …

For de, der ikke endnu har opdaget det, er der noget faretruende på færde i de bærende spanter og kølsvinet i bunden af Barken ”Daisy af Danmark” – hvilket inden længe risikerer at gnave hul i yderbeklædningen – hvis der ikke foretages noget drastisk forebyggende – vi er som bekendt alle i samme båd …

Om ironi – ”Modsat en hykler, som vil synes bedre end han er, fremstiller ironikeren sig som slettere end han er. Han står også højere end den rene spasmager, der blot laver løjer for at tækkes andre; ironikeren er morsom for sin egen skyld. Og ironi er berettiget over for den umiddelbare, der vræler sin begejstring ud i verden tidligt og silde, og altid på koturnen, altid på støvlerne plager folk med sin begejstring; ironikeren har ligevægten, og dette er højere end uligevægten”. SAK- Afsluttende Efterskrift.

 • 2
 • 0

Det er da fint for dem, men det er sværere at importere dyr, da de har en anden sundhedsstatus. Danske avlere har i årevis holdt dyrene sygdomsfrie, hvorfor avlsdyr har været atraktive i udlandet.

Det er jo en sandhed med modifikationer, når præcis det samme område i Nordjylland, hvor mink-epidemien bredte sig voldsomt hurtigt i starten, også har været meget hårdt ramt af Plasmacytose-virus gennem en meget lang årrække.

Der er jo rigtig mange avlere i Nordjylland, der har aflivet alt flere år i træk, uden man deroppe har kunnet få helt bugt med Plasmacytose - trods et hav af forskellige forebyggende tiltag og meget omfattende saneringer. Der var også et ekstra stort udbrud omkring Holstebro i 2015, hvor ca. 10% af samtlige danske minkbesætninger måtte aflives, for at få det slået ned.

Det var netop også i det samme område, hvor COVID-19 bredte sig til rigtig mange farme i løbet af meget kort tid, efter det først var gået amok i Nordjylland. Hvilket i øvrigt også stadig kan ses i de humane smittetal for de kommuner, der jo ikke blev lukket helt ned efterfølgende.

Så vi må simpelthen bare erkende, at intensiv minkavl og virus generelt går rigtig dårligt hånd i hånd. Når virusset så samtidigt er zoonotisk, er det åbenlyst en tikkende bombe, der bare venter på at gå af.

Seneste nyt er i øvrigt, at tidligere topembedsmand i FVST og FVMM Tage Siboni siger til Politiken, at der var fuld lovhjemmel i Lov om hold af dyr, ved blot at udvide zonernes radius til at dække hele landet.

"Når lovgrundlaget er der, og den videnskabelige rådgivning tilsiger det, er der ikke alene en ret for regeringen til at handle, men faktisk en pligt", siger han til avisen.

Omvendt vurderer FVST over for Politiken, at "man ikke ud fra en veterinærfaglig eller en proportionalitetsmæssig betragtning kan beslutte, at zonerne dækker hele landet".

Så den sidste linje er bestemt ikke skrevet i denne sag endnu, for der er vist efterhånden ingen tvivl om det hele ikke er fuldstændigt sort/hvidt.

Men vi er til gengæld efterhånden ved at være nået alt for langt udenfor trådens emne, og jeg tvivler stærkt på yderligere debat flytter nogen af de tilbageværendes synspunkter.

Så jeg har hermed ikke yderligere at tilføje.

 • 9
 • 0

Om plasmacytose, så har der været minkavl mange andre steder end Nordjylland. De har kunnet holde sig sygdomsfri.

Dernæst har der været mange specielle avlslinjer og viden omkring opnåelse af de bedste kvaliteter pelse.

Så avlsdyr har været i høj kurs, særligt de bedste. Så hvis nogen skulle finde på at starte fra Nul i 2022, bliver det ekstra dyrt.

Om topembedsmænd, så ser vi nok mere hvordan en ål kan sno sig, når de bliver klemt på virkeligheden. Der er så absolut mere brug for åbenhed end røgslør.

 • 1
 • 7

Hvor man kunne parkere politikere, resten af deres valgperiode, som har vist at deres handlinger, har været betinget af angst, for at skulle miste "taburetten".

Man kan sige at den tidligere statsminister på en måde har vist vejen, med sin sejltur til fuld løn til Cairibien.

 • 1
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten