NKT Flexibles først med online- overvågning af offshorerør

Ved hjælp af optisk fiberteknologi, har NKT Flexibles udviklet et avanceret monitoreringssystem til fleksible off-shorerør. Det første system er netop solgt til Statoil, der vil bruge det på et flydende produktionsanlæg i den norske del af Nordsøen.

»Vi forventer, at have nogle års forspring i forhold til vores konkurrenter,« siger administrerende direktør for NKT Flexibles Michael C. Hjorth.

Udviklingsarbejdet har været i gang de sidste fem år, og NKT Flexibles ønsker ikke at oplyse andet, end at det har kostet »adskillige« millioner kroner. Men nu er man altså klar med et system, som kan overvåge temperatur og stress i stålarmerede offshorerør.

Rørene, som NKT Flexibles også producerer, forbinder ofte flydende produktionsplatforme eller produktionsskibe med borebrønde på havbunden. De er derfor udsat for kraftige mekaniske og temperaturmæssige påvirkninger fra havet. Den mekaniske påvirkning kan føre til udmattelse af armeringsjernet med risiko for lækager, hvis det ikke bliver opdaget i tide. Det er ligeledes vigtigt at holde den korrekte temperatur i røret. Hvis den falder for meget er det svært at opretholde et kontinuerligt flow. Hvis flowet helt stopper er det vigtigt at vide, hvornår det skal sættes i gang igen i god tid før olien begynder at udskille paraffin, som kan føre til, at røret indsnævres.

Overvågningsteknikken går i korthed ud på, at et antal lysledere limes fast på stålarmeringen. Laserlys skydes igennem lysledere og ved at studere ændringerne i lyset som reflekteres kan både temperatur og stressniveau efterfølgende beregnes.

Stress i rør

Ved hjælp af optisk fiberteknologi, har NKT Flexibles udviklet et avanceret monitoreringssystem til fleksible off-shorerør. Det første system er netop solgt til Statoil, der vil bruge det på et flydende produktionsanlæg i den norske del af Nordsøen.

Især beregning af stresspåvirkningen har været en udfordring forklarer Michael C. Hjorth:

»Vi lægger nogle specielle gitre ind i den optiske leder, der hvor vi forventer, at den største udbøjning vil optræde. Ved at kigge på forvrængningen af laserlyset kan vi med meget stor nøjagtighed beregne rørets restlevetid.«

En stor del af udviklingsarbejdet er gået med at kombinere teorien om laserlys forvrængning, når fiberen udbøjes, med praktiske og realistiske forsøgsopstillinger.

Systemet er nu kommercielt tilgængeligt og den første kunde, norske Statoil, vil i sommeren 2005 installere overvågningssystemet på et 800 meter langt fleksibelt stigerør i den norske del af Nordsøen.

Michael C. Hjorth vurderer, at der er størst interesse for denne type overvågning i de områder af verden, hvor der er store bølger og hvor havmiljøet har høj prioritet. I første omgang handler det om Nordsøen:

»Men vi regner naturligvis også med, at de driftsmæssige fordele vil være interessante for olie- og gasudvindingsselskaber i resten af verden,« siger han. u