Nikotin-gift i landbruget skader Europas honningbier

Mens honningbier i store dele af det vinterramte Europa sidder musestille i deres stader og holder varmen, er forskere og politikere i stigende grad bekymrede for, om bierne er blevet svækket af for mange skadelige insekticider i de blomster, de har landet på gennem sommeren.

Forskerne er især fokuseret på de såkaldte neonicotider, som over 30 forskningsrapporter nu peger på er en medvirkende årsag til, at bier i store dele af Europa er i tilbagegang og i stigende grad er afhængige af menneskets hjælp til at overleve.

Bekymringen for de små summende insekter bunder i, at hele Europas landbrugsproduktion er dybt afhængig af dem. 84 procent af Europas afgrøder bliver nemlig bestøvet af bier, inklusive frugter, bær, grøntsager og krydderier.

Alene i Danmark bliver biernes arbejde vurderet til at være mellem 600 millioner og en milliard kroner værd for samfundet.

Britisk minister slår alarm

Neonicotider er en forholdsvis ny gruppe af insekticider, der ligesom nikotin klæber sig til receptorer i nervesystemet.

Neonicotiderne bliver blandt andet brugt i Danmark og blev introduceret med stor begejstring, fordi landmænd så dem som en fornuftig erstatning for de såkaldte pyrotider, der er meget giftige, når de ender i vandmiljøet.

Med en række nye forskningsresultater i år fra blandt andre USA, Frankrig og Storbritannien er bunken af resultater, der konkluderer, at Neonicotider er skadelige, oppe på over 30 undersøgelser. Den seneste undersøgelse, foretaget af forskere ved University of Exeter i Storbritannien, slår fast, at også humlebier lider under neonicotiderne.

Det har fået den britiske fødevareminister, Owen Paterson, til at slå alarm.

Tidligere har den britiske regerings holdning ellers været, at der ikke var entydige beviser på, at nenonicotider var skadelige for bier og humlebier, selvom de er forbudt i både Tyskland og Frankrig, men nu er ministeren klar til et forbud. Han kræver dog først en redegørelse fra fødevare- og miljøstyrelsen i Storbritannien.

Trækker gift ind stadet

Neonicotider blev introduceret i 1990'erne og virker ved at angribe centralnervesystemet hos bier. De er en kæmpeforretning for store kemikalievirksomheder som Bayer og Syngenta, der producerer dem.

Forsøg fra USA viser, at bierne trækker neonicotider med ind i bistaderne, hvis de for eksempel laver sukker af majs sprøjtet med neonicotiderne.

Det er især et problem, hvis bierne overvintre på foder iblandet neonicotider, da det øger risikoen for, at hele familien dør, siger lektor Nina Cedergren fra Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU), der netop har deltaget i en konference i Tyskland om blandt andet nenonicotider og bier.

Skovflåt-lignende mide største trussel i Danmark

Hvor stor betydning insekticider og pesticider har i forhold til andre trusler mod bifamilier er dog usikkert. Selvom danske forskere ikke har undersøgt effekt af nenonicotider på bier nærmere, 'så har vi ikke på fornemmelsen, at de har en stor betydning for bierne', lyder det fra seniorforsker Steen Lykke Nielsen fra Aarhus Universitet, der er ekspert i virus- og bakteriesygdomme i bier.

Ifølge både Steen Lykke Nielsen og Nina Cedergren virker nenonicotiderne dog anderledes på bierne end typiske pesticider. Hvor pesticider giver bierne en øjeblikkelig forgiftning, er neonicotiderne mere langsomt virkende og dræber ikke bierne øjeblikkeligt, men svækker dem over længere tid.

Herhjemme får den offentlige bisygdomsbekæmpelse dog meget få indberetninger om pesticidforgiftede bier, siger Steen Lykke Nielsen.

I Danmark er den altoverskyggende trussel mod bierne den såkaldte varroamide, der er en invasiv art, der stammer fra den indiske honningbi, som kan overleve miden.

Miden minder om en skovflåt og sætter sig på bierne for at suge blod og overføre sygdomme. Miden er skyld i udryddelsen af stort set alle vilde bier i Danmark, og uden biavlere er det biforskeres vurdering, at Danmark stort set ville være uden honningbier.

»I Danmark dør bierne typisk som en kombination af varroa-miden, virus og en dårlig sæson, hvor bierne indvintrer i dårlig form,« siger Steen Lykke Nielsen.

Også i USA er varroamiden et stort problem. Hvert år dør mellem 30 og 40 procent af bierne i landet, og nogle steder vurderer biavlerne, at det er bedre for bifamilien at bruge pesticider direkte i bistadet for at slå miderne ihjel. Herhjemme bruger man typisk myresyre og oxalsyre til bekæmpelse af miden.

Undersøgelser af truslerne mod bier i Storbritannien viser også, at naturlige trusler som vejret, manglen på foder og dronningdød ligger øverst på listen over årsager til vinterdød i staderne, mens pesticider ligger nede på en niendeplads.

»Pesticider har den helt store opmærksomhed både i pressen og blandt forskere. Det er egentlig lidt tankevækkende, når man tænker på, at den største udfordring for bierne f.eks. er vejret eller for danske forhold varroamiden,« siger Nina Cedergren, der dog ikke ser forskningen som uvæsentlig.

»Pesticiderne kan være en af de faktorer, der gør, at en bifamilie lige netop ikke kan overleve. Så selvom der er mange faktorer, så er det noget vi kan gøre noget ved, i modsætning til vejret,« siger hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvilke politikere tør i disse (krise-)tider gå imod de mægtige firmaer i den kemiske industri, der åbenbart har forsømt selv at teste sine produkter for biologiske følgevirkninger, inden de sender dem på markederne? Denne her problematik går jo tilbage på opsvinget i den kemiske industri i mellemkrigs-tiden i det 20.århundrede og var grunden til at den økologiske sensibilisering kom i sving efter 2.verdenskrig. Tænk blot på Rachel Carsons 'Det tavse forår' med kampen mod DDT-forureningen.Hvor er miljøpolitikken henne?

 • 0
 • 0

Rolf,

Tænk blot på Rachel Carsons 'Det tavse forår' med kampen mod DDT-forureningen.Hvor er miljøpolitikken henne?

 • Vi tænker naturligvis. DDT blev forbudt i mange lande - i Danmark i 1972. Hvad var resultatet? I følge WHO betød det bl.a. ekstra 40 mio. dødsfald af malaria i 1980. Det besvarer spørgsmålet om, hvor miljøpolitikken var henne - forskere lukker øjnene for denne kendsgerning og vil i stedet hellere tale om miljø. Problemet med DDT er at den havde en meget lang halveringstid. Man kan sagtens fremstille DDT i dag, der hurtigt nedbrydes i naturen, det er et spørgsmål om at isolere en bestemt isomer. Men man må nok erkende, at den ide er dødfødt, selv om DDT havde en række glimrende egenskaber, som man savner hos andre af de midler, der erstatter DDT. I øvrigt fremstilles og bruges en del DDT stadigvæk i lande med malariaproblemer.

  Anvendelse af pesticider har betydet, at det blev muligt at brødføde 2-3 mia. flere mennesker. Faktisk skal de gøre det, ellers bliver deres produkter ikke godkendte. Men det er altid en gratis omgang at står på sidelinien og råbe af de multinationale selskaber, der udfører en masse forskning til gavn for alle. Det største problem er, at den forskning er medvirkende årsag til den fortsatte befolkningstilvækst, som politikere eller forskningsverdenen ikke vil røre ved.

 • 0
 • 1

»Pesticider har den helt store opmærksomhed både i pressen og blandt forskere. Det er egentlig lidt tankevækkende, når man tænker på, at den største udfordring for bierne f.eks. er vejret eller for danske forhold varroamiden«

 • 0
 • 0

Tak for svaret. Men nu var det jo kun et gammelt eksempel. Alligevel viste det ligesom mange andre senere, hvorfor der er brug for miljøbiologer, toksikologer og mange flere, nemlig for at få hold på de negative resultater / bivirkninger som mange produkter medfører i marken. Det er fordi det også er teknikere og analytikere i det hele taget der har fundet på alle de vidundermidler ud fra deres kemiske og fysiske viden, men som oftest uden at der bliver udført de nødvendige tests - inden produkterne bliver markedsført. Det skal jo gå stærkt for ikke at tabe en konkurrencefordel... Angående befolkningsvæksten - jo, da er et problem, men det er også selvskabt, set fra os i den rige verden. Som demografen Nathan Keyfitz argumenterede i 60'erne, var der på det tidspunkt blevet skabt en overbefolkning på ca. 1 milliard mennesker fordi u-landenes befolkningsreguleringer i forbindelse med kolonialismens udplyndringer og omstrukturering af landene ('modernisering') var blevet svækket. Og - mon ikke overbefolkningen bliver udnyttet i dag for at kunne bruge en del af disse mennesker i u-landene og mellemindkomst-landene til at muliggør 'outsourcing' og andre måder at udnytte folkene på?

 • 0
 • 0

Angående befolkningsvæksten - jo, da er et problem, men det er også selvskabt, set fra os i den rige verden. Som demografen Nathan Keyfitz argumenterede i 60'erne, var der på det tidspunkt blevet skabt en overbefolkning på ca. 1 milliard mennesker fordi u-landenes

Bekæmpelse af malaria mm. har nok haft den største indflydelse. Hvis der endelig skulle læses på noget, så fra IFPRI: http://www.ifpri.org/publication/green-rev... Hvad har applied mathematical demography med sagen at gøre?

 • 0
 • 0

Anvendelse af pesticider har betydet, at det blev muligt at brødføde 2-3 mia. flere mennesker. Faktisk skal de gøre det, ellers bliver deres produkter ikke godkendte. Men det er altid en gratis omgang at står på sidelinien og råbe af de multinationale selskaber, der udfører en masse forskning til gavn for alle. Det største problem er, at den forskning er medvirkende årsag til den fortsatte befolkningstilvækst, som politikere eller forskningsverdenen ikke vil røre ved.

Så det du skriver er at den den agrokemiske industri har en MEGET stor del af ansvaret for at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at opbygge den massive overbefolkning som vi har i dag (og som du så øjeblikket efter skyder ansvaret for på politikere og forskere, samtidig med at du raser over at nogen har den frækhed at mene at det de multinationale selskaber gør er forkert).

Ud over den - for nu at sige det mildt - noget selvmodsigende argumentation, så er det et godt eksempel på en udbredt argumentationsform, nemlig at ignorere at det "problem" som løses af nogle virksomheder i mange tilfælde mere eller mindre er skabt af samme virksomheder. I dette tilfælde at vi behøver disse virksomheders produkter for at brødføde mennesker som i mange tilfælde slet ikke ville være blevet født hvis ikke det havde være for disse virksomheders produkter. Jeg hæfter mig også ved dit ordvalg "... til gavn for alle". Jeg kan forstå at "alle" ikke inkludere de millioner af andre arter der er på denne planet, men kun os mennesker?

 • 1
 • 1

Kære Per A. Hansen

Hvad er din baggrund får de håbløst urrealistiske påstande du kommer med?? Det virker ikke som om du bygger dem på faglig viden!!!

Du skriver "Vi tænker naturligvis. DDT blev forbudt i mange lande - i Danmark i 1972. Hvad var resultatet?"

Ud over de åbenlyse miljøpåvirkninger, påvirker pesticider også mennesker. Bare kig på USA, og se hvor mange mennesker, der lever et usselt liv pga. DDT sprøjtning fra 1940'erne til 1950'erne, for at udrydde malaria. Både mennesker og miljøet er stadig mærket idag. I Florida finder du stadig alligatorer med pesticid mængder i kroppen. Utallige dyrearter er blevet udryddet på den baggrund.

Brug af gift i landbrug og industri er generelt en dårlig idé, medmindre giften rammer ekstremt specifikt og man kan forhindre spredning i det omgivende miljø (hvilket i mange tilfælde er umuligt).

Du skriver "Man kan sagtens fremstille DDT i dag, der hurtigt nedbrydes i naturen, det er et spørgsmål om at isolere en bestemt isomer"

DDT står for "dichlorodiphenyltrichloroethane", og der findes to isomer (p,p'-DDT, o,p'-DDT), som begge er svært nedbrydelige i naturen, og lige giftige. Kombineret har de antiandrogene og østrogene effekter, samt giver genotoksiske og endokrineforstyrrelser. Dette resulterer bl.a. i hormonforstyrrelser og ændringer i gener hos mennesker. Der er ikke noget spørgsmålstegn for hvor giftigt DDT og mange andre pesticider er i miljøet for alle dyr, inkl. mennesker.

"Men det er altid en gratis omgang at står på sidelinien og råbe af de multinationale selskaber, der udfører en masse forskning til gavn for alle"

Det er naivt at tro andet end, at multinationale selskabers formål er at tjene penge, bl.a. på deres forskning, eller blive udkonkurreret. Dette er en realitet og fint nok. Det er politikernes ansvar at sætte rammer for denne konkurrence, så alle firmaer (miljøvenlige såvel som ikke miljøvenlige) kan konkurre nogenlunde på samme niveau. Det er universiteterne som udfører forskning til gavn for alle. Dog mindre og mindre pga. at der i højere grad skal søges om private midler til forskningsprojekter (som oftere gives til produktudvikling end grundforskning).

Derfor er det svært at tage dig seriøst kære Per A. Hansen. Din indledning "Rofl" siger selvfølgelig også en del om din indstillling til andre menneskers mening.

 • 1
 • 1

Brug af gift i landbrug og industri er generelt en dårlig idé, medmindre giften rammer ekstremt specifikt og man kan forhindre spredning i det omgivende miljø (hvilket i mange tilfælde er umuligt).

Nu er der nok været mest kontrol med brugen i landbruget, det er mere anden brug der har givet større problemer.

 • 0
 • 0

På sine gamle dage koncentrede Darwin sig om at forske i og skrive om regneormenes betydning for jorden frugtbarhed. Havde han levet lidt længere, ville han nok være nået til biernes betydning for plante- og dermed også dyrelivet (altså også menneskene) på jorden. Alle levende væsener har en betydning, men der er ikke tvilv om at regneormene´s og bierne´s er blandt de største.

vh Mogens Bülow, gammel landmand og biavler

 • 0
 • 0

Det ser ud til at I holder formen, og stadig kæmper en brav kamp for alt som kemiindustrien kommer med, jeg kan dog se at Jans indlæg er meget korte og fattede, det bunder nok i at Jan er biavler og står med et ben i begge lejre. dette gælder ikke for Per der her ikke har noget i klemme.

Det eneste fornuftige vil være at landbruget meldte ud at vi ikke vil være med til at bruge så problematiske midler. midlerne skader overalt hvor de er, og har en op til årelang nedbrydning i naturen, under visse omstændigheder er der målt 0-nedbrydning, de er vandopløselige, dog ikke et problem i drikkevandet --- endnu, for man måler ikke for dem.

Debatten i Westminster UK om insektgiften kan følges på disse link;

http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.a... http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.a... http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.a...

Der er som artiklen siger stadig et eller to møder tilbage i rækken af bevisførelser. Man må sige at politikerne er godt informeret i UK.

Konventionel Svineproducent Ib Borup Pedersen Mariagervej 483 Hvidsten 8981 Spentrup 20129322

 • 1
 • 0

Og spare os for den slags bodegaindlæg

 • incl. stunts som dette:

Din indledning "Rofl" siger selvfølgelig også en del om din indstillling til andre menneskers mening

Som enhver vil kunne overtyde sig om, står der Ro[b]lf[/b], som er fornavnet på den debattør, PAH henvender sig til!

 • 0
 • 0

@ Rolf,

, hvorfor der er brug for miljøbiologer, toksikologer og mange flere, nemlig for at få hold på de negative resultater / bivirkninger som mange produkter medfører i marken.

 • enig. Men disse specialister har man anvendt i mange år - først ved kemikalikontrollen, senere i Miljøstyrelsen, når midler skulle godkendes. Disse externe specialister du efterlyser har vi altid benyttet i Danmark - det samme gælder i øvrigt for WHO. Hvis der var ting, der blev overset blev midlets godkendelse taget op til ny overvejelse.

  Du viger helt udenom at komme med løsningsforslag på befolkningsproblemet, det samme gør forskere, der i mange år har kørt i tomgang. Kom på banen med forslag. Du må nemlig ikke overse, at benyttelse af kemisk planteværn ganske enkelt er en betingelse for at kunne levere mad nok - og FAO peger da også på at alternativet hertil er opdyrkning af mere skov- og naturarealer.

 • 0
 • 1

@Luke,

Ud over de åbenlyse miljøpåvirkninger, påvirker pesticider også mennesker. Bare kig på USA, og se hvor mange mennesker, der lever et usselt liv pga. DDT sprøjtning fra 1940'erne til 1950'erne, for at udrydde malaria.

 • den må du gerne dokumentere nærmere - hvad er det for et usselt liv amerikanerne oplevede pga DDT? Hvis det står i en eller anden biologibog, bør den fjernes fra hylderne, for sagen er den, at man blæste store mængder DDT rundt om i byerne - ikke så meget for at tage sig af malaria, men at stoppe epedemier af gul feber o.a. tropesygdomme. Jeg kan da hilse og sige, at rigtig mange lever et fint liv p.g.a. denne foranstaltning, der senere blev erstattet af afvanding. De overlevende har da sikkert fået et langt bedre liv end hvis de var blevet angrebet af malaria/gul feber.

  Som jeg læser dit indlætg, så foretrækker du at folk dør som fluer af malaria og gul feber, frem for at alligatorer får lidt DDT i kroppen? Ret mig, hvis jeg tager fejl, men det står der rent faktisk - indirekte De 40 millioner som WHO skønnede døde pga. man udfasede DDT har du ingen kommentarer til. Hvorfor ignorerer du og Rolf dette tal, som WHO har skønnet var prisen for at udfase DDT - som vi forresten ikke har andet særlig meget i landbruget - det var mest gartnerier og private haveejere, der bruget det i Danmark.

DDT står for "dichlorodiphenyltrichloroethane", og der findes to isomer (p,p'-DDT, o,p'-DDT), som begge er svært nedbrydelige i naturen, og lige giftige. Kombineret har de antiandrogene og østrogene effekter, samt giver

 • det er ikke helt korrekt - der er 4 isomere, hvoraf vistnok gamma-isomeren let udskilles og nedbrydes. Det var den, jeg hentydede til, og det er en ret simpel sag at isolere den efter kemikeres mening.
Hvad DDT står for ved jeg naturligvis udmærket, men det siger reelt ikke noget om stoffet.

Brug af gift i landbrug og industri er generelt en dårlig idé, medmindre giften rammer ekstremt specifikt og man kan forhindre spredning i det omgivende miljø (hvilket i mange tilfælde er umuligt).

Hvis du med ovenstående mener, at det er en dårlig ide at producere fødevarer nok til at ernære klodens befolkning, så er jeg uenig. Landbruget spreder mindre gift, end du indtager gennem huden i form af hudplejemidler - hvoraf en del har østrogene effekter. Det kun lige for at sætte det lidt i relief.

Brug af "gifte" - som du betegner det - omfatter en række ugiftige midler. Hvis du skulle være konsekvent burde du kalde drikkevandet for "giftvand" - for der er mere arsenik, uran o.a, tungmetaller, end der er ret harmløse pesticidrester. Du kan finde hele listen hos GEUS - læg mærke til at grænseværtdierne for diee er langt højere end for de ugiftige BAM, som vel nok har lukket de fleste boringer.

Du kører også på frihjul - hjælp RUC-forskeren Rolf med at finde en løsning på overbefolkningsproblemet - hvad vil i foreslå som løsning?

Eller vil du gerne ned på det befolkningstal vi havde for 50 år siden? Så skal vi ned på 2 mia.

Derfor er det svært at tage dig seriøst kære Per A. Hansen. Din indledning "Rofl" siger selvfølgelig også en del om din indstillling til andre menneskers mening.

 • Der stod ikke Rofl, men Rolf. Det er en nogen hoven betragtning, du mener åbenbart at der er fri lejde for at klandre landbrugets anvendelse af godkendte sprøjtemidler, men er meget ømskindet, hvis man prøver at rette fejl i antagelserne - du mener åbenbart ikke, at landbruget må tage til genmæle?

Det er universiteterne som udfører forskning til gavn for alle.

Sikkert, men de er ikke gode til at teste midler inden de sendes til godkendelse. Det sørger firmaerne for, og det skal de - ellers bliver midlerne ikke godkendte. Hvis universiteterne skulle stå med ansvaret for pesticider og lægemidler, så tror jeg ikke at NOVO var på banen i dag. Nej - det er ikke universiteternes opgave, men de kan levere så meget andet. -

 • 0
 • 1

@Ib Borup,

Det eneste fornuftige vil være at landbruget meldte ud at vi ikke vil være med til at bruge så problematiske midler. midlerne skader overalt hvor de er, og har en op til årelang nedbrydning i naturen, under visse omstændigheder er der målt 0-nedbrydning, de er vandopløselige, dog ikke et problem i drikkevandet --- endnu, for man måler ikke for dem.

 • jamen der er da ingen, der er uenig i at de nævnte nikotin-midler forbydes. De anvendes da helle rikke i Danmark såvidt jeg ved, men for biavler er det da en katastrofe, hvis bierne mister deres retningssans. So du kan se så er det ikke mig, der trækker den støvede DDT-hest ud af skabet, og jeg synes da at debattørerne har krav på andet end et par løse bemærkninger, enhver kan så give sit besyv med hvis de har noget at tilføje. Men både de nævnte midler og varraomiden er alvorlige problemer. jeg gad forresten nok vide, hvordan "giftmodstanderne" har af forslag til at bekæmpe varraomiden?
Har du det - altså uden kemiens hjælp?
Og så synes jeg fortsat, at det er en luksusholdning at mene, at hverken planter eller dyr må behandles med medicin, antibiotika eller pesticider aht. miljøet, men det alene er forbeholdt homo sapiens.
 • 0
 • 1

[ jeg gad forresten nok vide, hvordan "giftmodstanderne" har af forslag til at bekæmpe varraomiden? ]

Vi bekæmper skam bæsterne ganske uden gift efter Danmarks Biavlerforenings anbefalinger, dels mekanisk, dels med naturligt forekommende syrer som myresyre, mælkesyre og oxalsyre (se biavl.dk). Pesticider mod varroa-mider er dog tilladt i DK og bruges af nogle (især professionelle?) biavlere.

 • 0
 • 0

Vi bekæmper skam bæsterne ganske uden gift efter Danmarks Biavlerforenings anbefalinger, dels mekanisk, dels med naturligt forekommende syrer som myresyre, mælkesyre og oxalsyre

Hej Svend Kan du forklare nærmere om hvorfor du hverken anser de nævnte kemikalier for at være "gifte" eller "pesticider"?

Jeg mener, når nu i bruger dem til at forgifte varroamider med.

Ville naturstoffet nicotin heller ikke være hverken gift eller pesticid, hvis det var egnet til formålet?

 • 0
 • 0

@Svend

myresyre, mælkesyre og oxalsyre (se biavl.dk). Pesticider mod varroa-mider er dog tilladt i DK og bruges af nogle (især professionelle?) biavlere.

 • tak for et præcist svar. Jeg håber det er effektivt nok.
De nævnte stoffer er dog langt mere giftige end mange pesticider - og hvis de anvendes mod skadedyr (miderne) - så er de teknisk set pesticider?

De nævnte midler i artiklen har ingen fremtid her i landet, jeg håber de fjernes totalt fra markedet overalt på kloden.

 • 0
 • 1

Darwin beskæftigede sig faktisk med humlebier. Da nogen bønder klagede over at deres udbytte af rødkløverfrø var for lille, fik de dette gådefulde råd: Få flere katte! Baggrunden var at mus i overtal plyndrede humlebiernes reder for honning og yngel, hvorfor der ikke var nok humlebier til at bestøve- med heraf faldende udbytte af kløver til følge.

Nu er det ovenstående vist nok en anekdote (der findes i flere udgaver), men pointen er, at systemer (netværk) fungerer sammen på måder, der ikke altid virker indlysende før, man ser godt efter.

Og forresten er ikke kun honningbier i aftagen i DK, mange arter humlebi (Agerhumle fx) er også i stærk tilbagegang, uden at nogen rigtig ved hvorfor, eller bekymrer sig om det.

Min egen hypotese er, at ændrede dyrkningsmetoder i landbruget med mere intensiv drift og færre steder, hvor der kan gro tidlige forårsblomster/blomstrende buske (færre læhegn), kan have betydning. Tilsvarende forresten også private haver, hvor en "nem" have er en græsplæne... En gammel prydbusk som fx blodribes er meget søgt af humlebier i det tidlige forår.

Endelig kan dyrenes sundhedstilstand spille en rolle, men erfaring er, at dyr med svækket immunsystem i reglen plages meget af snyltere, som sunde dyr har i mindre antal- og omvendt kan mange snyltere skade helbredet. Det går som så meget andet begge veje.

Mvh Tine- med 11 arter humlebi i haven (den temperede jungle)

 • 0
 • 0

Når vi taler om Darwins "naturbalance" må vil vel desværre huske, at han mente at hvis en art bliver for dominerende i et øko-systen og ikke har "tilstræffeligt" fjender, så begynder arten at udvikle selvdestruktiv adfærd. Det bør vi mennesker have i erindring, for så handler det om hurtigst mulig at befolke nogen andre kloder, for på jorden er vi vist ved at nå grænsen.

Vh Mogens Bülow

 • 0
 • 0

Der er også kræfter der arbejder på sagen med "overbefolkningen" af mennesker på kolden. Chemtrails med kemikalier af forskellige slags påvirker klimaet. Drivhuseffekten kan man så diskutere om den er der eller den er helt naturskabt uanset hvad vi fortælles af "eksperter"!

Nogen tunger siger: at Aids er menneskeskabt for at få bestemte befolkningsgrupper af vejen og malaria kan i øvrigt helbredes ligesom kræft osv Læs Jim Humble.com find ang. malaria og mange sygdomme, som vi fortælles ikke kan helbredes. I de fattige lande med store befolkninger - har de multi-internationale selskaber allerede føden indenfor døren - og lader andre være forsøgskaniner på vacciner - det siges at Bill Gates "hjælper" de fattige med "gratis" vacciner. Hvor er han da venlig - det kan ikke skyldes en skjult dagsorden som vi ikke har lyst til at indvies i, eller hva? Bare sæt store mobilmaster op forskellige steder i Afrika og spørg en farmer om han mærker forskel på sine myrer, træer og frugter. Får de pludselig ikke frugter de kan leve af! Må de nu importere fra udlandet. Skal de nu have "hjælp fra USA og som en "naturlig" forlængelse af den aid - så kommer der militærbaser og så intensiveres hjælpen yderligere. Folk blir syge af moderne sygdomme. Og de blir svækkede og kan ikke forsvare sig mod de nye "ulandsfrivillige" der blot hjælper. Med et har disse overtaget og dominerer store landområder og kontinenter. De enkelte lande er blot brikker i et meget større spil, vi intet kender til. Men dog er der nogle Wistelblowers rundt om forskellige steder... har de ret i bare noget af det de siger? Hvem ved? Medicinsk hjælp får de fattige nu tidligere farmere - nu får de vestlig medicin, mod malaria og aids - de får at vide at hvis ikke de tager det dør de. Og hvem tør at ikke at tro en læge, man kan jo dø og det er ikke til at spøge med. Ikke hvis man ikke er oplyst og har midler til oplysningen.

 • 0
 • 0

Set med dyreøjne er det meget svært at få øje på et positivt bidrag fra mennesket, de sidste 200-300 år, så længe vi render efter penge magt og materielle goder, vil vi styre mod afgrunden, og tage de uskyldige dyr med, og det går stærkt. men vi tænker kun i vækst penge og arbejdspladser, imens alt er i forfald, vi får flere og flere sygdomme,flere og flere bliver stressede og må have lykkepiller, vi bruger mere og mere energi, trods forudsigelser om det modsatte. Valget er vores eget, vil vi hjerne derudaf i jagten på penge status og materielle goder, imens vi går til i vores eget lort, eller vil vi hvile i os selv og finde værdier i andre emner, såsom naturen og større åndelig udvikling. Det etablerede samfund er selvfølgelig imod en verden uden forbrugere, specielt i DK hvor den ene halvdel laver af den anden på overførsel. alle lever af et system der før eller siden vil bryde sammen, økologisk eller økonomisk, men det kan jo være at vi ser lyset når den ene halvdel er blevet syge, og den anden er blevet sygeplejersker, eller pille fremstiller. Du bestemmer, dit liv er dit ansvar, tag ansvaret tilbage, køb økologisk.

 • 0
 • 0

@Tine,

Min egen hypotese er, at ændrede dyrkningsmetoder i landbruget med mere intensiv drift og færre steder, hvor der kan gro tidlige forårsblomster/blomstrende buske (færre læhegn), kan have betydning

 • bortset fra kløveravl til frø, så er der ikke mange landbrugsplanter i dag, der skal bruge bier/humlebier til bestøvning. Derimod er der mange planter i haven, der bestøves af bier - især blomstrende træer og buske. Da ikke mange landbrugsafgrøder besøges af bier, så er der nok andre faktorer, der spiller ind, f.eks., er det i naturarealerne man ser bier/humlebier. Jeg tror at en god pleje af grøfte- og -kanter har en stor betydning for især visse humlebier. Man kunne måske overveje at tilså disse med egnede biplanter?
 • 0
 • 1

@Thøger,

Det etablerede samfund er selvfølgelig imod en verden uden forbrugere, specielt i DK hvor den ene halvdel laver af den anden på overførsel. alle lever af et system der før eller siden vil bryde sammen, økologisk eller økonomisk, men det kan jo være at vi ser lyset når den ene halvdel er blevet syge, og den anden er blevet sygeplejersker, eller pille fremstiller. Du bestemmer, dit liv er dit ansvar, tag ansvaret tilbage, køb økologisk.

 • fint nok du stiller dig op ved håndvasken og fortæller, at det er de andres skyld - og ikke vil tage medansvar. Fint nok at købe okologisk, hvis der indføres globalt med 100% så er der ikke mad til ca. 2 mia. mennesker. Skidt med det, når bare dyrene har det godt mener du sikkert, men som du sikkert har lagt mærke til, så er der dyb tavshed på rækkerne, når jeg efterlyser løsningsforslag på befolkningsproblemet. Hvis du har svært ved at se hvad mennesker gør ved dyrene, så vil jeg anbefale du tager ud og ser på landbrug med husdyrhold. Alle husdyr skyldes alene landmandens indgreb, heste, får, geder, køer og grise. Husdyrene er velegnede til at udnytte afgrøder, du ikke selv vil spise, de er med til at holde naturarealer i tip-top stand. Indtægterne fra salget af landsbrugsprodukter holder samfundet kørende, og skaffer valuta hjem så du kan tage på ferie i udlandet. Hvis dit eneste bidrag til samfundet er at købe økologisk, så er der plads til forbedringer.
 • 0
 • 1

Skidt med det, når bare dyrene har det godt mener du sikkert, men som du sikkert har lagt mærke til, så er der dyb tavshed på rækkerne, når jeg efterlyser løsningsforslag på befolkningsproblemet.

Det mest indlysende ville være, at man undlod at støtte børnefamilierne massivt, som det sker i dag.

Gør det attraktivt at være enlig. (Undlad at brandbeskatte enlige, for at betale børnefamiliernes udgifter).

 • 0
 • 0

Det mest indlysende ville være, at man undlod at støtte børnefamilierne massivt, som det sker i dag.

Gør det attraktivt at være enlig.

(Undlad at brandbeskatte enlige, for at betale børnefamiliernes udgifter).

[/quote]

Så enkelt er det nu nok ikke. Mennesket bliver, når vi bliver gamle, (som det eneste dyr) forsørget og passet af næste generation. Vil vi sænke antallet af mennesker på jorden (altså få færre børn) vil vi også være nødt til at se i øjnene, at så skal vi fremover finde os i at dø (blive aflivet), når vi ikke mere kan klare os selv. Hos dyrene er det "naturen" der afliver, men det er jo netop det vi har ændret for menesker. Vi har sejret, "af helvede til" over naturen. Det er vores dilemma. vh Mogens Bülow

 • 0
 • 0

Så enkelt er det nu nok ikke. Mennesket bliver, når vi bliver gamle, (som det eneste dyr) forsørget og passet af næste generation. Vil vi sænke antallet af mennesker på jorden (altså få færre børn) vil vi også være nødt til at se i øjnene, at så skal vi fremover finde os i at dø (blive aflivet), når vi ikke mere kan klare os selv. Hos dyrene er det "naturen" der afliver, men det er jo netop det vi har ændret for menesker.

Nu påstår jeg ikke det er enkelt; men mit forslag er en konstruktiv omend kontroversiel delløsning.

Mennesket bliver kun passet af næste generation (mere eller mindre direkte efterkommere), fordi den er der. Hvis den enkelte istedet for at bruge pengene på at sætte afkom i verden og/eller betale for andres, brugte samme beløb på en fornuftig opsparing/forsikringsordning, ville vedkommende uden problemer kunne betale for pasning i sin alderdom.

Jeg forestiller mig selvfølgelig, at der stadig ville være mange omend færre, der stadig ville bringe børn til verden. Typisk ville man nok vælge at få et barn i stedet for 2 eller 2 i stedet for flere.

Det er også diskutabelt, hvor længe vi skal holde liv i de gamle - i mange tilfælde (over)lever de ældre under torturlignende forhold de sidste måneder af livet, med store omkostninger for sundhedssystemet.

 • 0
 • 0

Lige nu advarer Rigshospitalet politikerne om at fødselstallet er alarmerede lavt. Hvorfor tror du de gør det? Det er fordi de, i modsætning til dig tilsyneladende, ved at ældre mennesker IKKE kan leve at at have opsparet penge. Penge kan man kun leve af hvis der kan købes noget for dem. Mennesker lever ikke at penge, men af varme-energi og mad-energi. Det skal nogen producere/indfange før end vores opsparing er noget værd. Og det er kun den næste generation, der kan det. Falder den i størrelse, stiger de reelle værdier i pris og inflation sænker opsparingens værdi drastisk. Vi vil få interne kampe i samfundet. Se blot tendensen i USA. Et gammelt vers fra indianerne hedder: "Når den sidste fisk er fanget og det sidste træ er fældet, vil den hvide mand opdage at penge ikke kan spises eller holde os varme vh mogens.

 • 0
 • 0

Det mest indlysende ville være, at man undlod at støtte børnefamilierne massivt, som det sker i dag.

Problemet er ikke dansk, men globalt, hvor man ikke specielt støtter børnefamilier.

 • 0
 • 1

Lige nu advarer Rigshospitalet politikerne om at fødselstallet er alarmerede lavt. Hvorfor tror du de gør det?

Det ved jeg ikke!

Det er fordi de, i modsætning til dig tilsyneladende, ved at ældre mennesker IKKE kan leve at at have opsparet penge.

Her svarer du så selv - forkert!

Hvor ser du at jeg foreslår at man skal have sin opsparing placeret i penge?

Penge kan man kun leve af hvis der kan købes noget for dem. Mennesker lever ikke at penge, men af varme-energi og mad-energi. Det skal nogen producere/indfange før end vores opsparing er noget værd. Og det er kun den næste generation, der kan det.

Forkert igen - det behøver ikke være næste generation, det kan være andre mennesker der ikke er beslægtede - der mangler som bekendt ikke mennesker.

Falder den i størrelse, stiger de reelle værdier i pris og inflation sænker opsparingens værdi drastisk. Vi vil få interne kampe i samfundet. Se blot tendensen i USA. Et gammelt vers fra indianerne hedder: "Når den sidste fisk er fanget og det sidste træ er fældet, vil den hvide mand opdage at penge ikke kan spises eller holde os varme vh mogens.

Det bliver en smule rodet at besvare; men når antallet af mennesker falder vil der bliver flere råvarer og basale goder til rådighed for de tilbageblevne.

Flere fisk og træer du ved ;o)

Magtkampe er svære at undgå, det er en del af menneskets natur.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten