Niels Bohr Bygningen: 2,5 km rør skal udskiftes - kan koste op mod én milliard ekstra

Illustration: Dragør Luftfoto/Bygningsstyrelsen

Det efterhånden skandaleramte byggeri, Niels Bohr Bygningen, står til yderligere udskydelser og prisstigninger. Det sker, efter det er kommet frem, at der er installeret ventilationssystemer og VVS-rør af et forkert materiale i et omfang, som dækker over 2,5 kilometer rørinstallationer.

Ifølge Politiken, som henover weekenden har dækket sagen, kan de yderligere forsinkelser, der kræves for at rette op på de mange fejl, komme til at betyde en stigning i den endelige regning på omkring 1 milliard kroner.

Ifølge instituttets anvisninger, så skulle de ventilationskanaler, som ledtes gennem bygningen være af pvc for at tåle syre. Men de kanaler, som endte i bygningen er af aluminium, og de skal nu udskiftes. Dertil kommer, at der stik imod bygningstegningerne blev ført varmerør gennem lokaler med servere, hvor en regulering af temperaturen er essentiel.

Læs også: Niels Bohr Bygningen bliver mindst 160 mio. kr. dyrere end planlagt

Derudover fortæller en kilde til Uniavisen, at »kommunikationen med Inabensas folk var vanskelig, fordi de ikke talte dansk eller engelsk, og at de trak rør, som det passede dem.«

Spansk entreprenør fyret

Den 10. februar i år blev den spanske entreprenør, Inabensa, som havde ansvaret for ventilation og vvs i byggeriet, fyret.

Det skete med en officiel udmelding om, at Bygningsstyrelsen, som er bygherre på projektet, måtte konstatere »manglende leverancer, store forsinkelser og svigt i de arbejder, som Inabensa har ansvaret for,« som transport- byggeri- og boligminister Ole Birk Olesen kunne orientere Folketinget om i marts.

Meget tyder dog på, at Bygningsstyrelsen kendte til de kritiske forhold omkring byggeriet, som foruden det tidligere nævnte, også dækker over ansættelsen af ufaglærte polske arbejdere til teknisk komplicerede opgaver. Eksempelvis skrev Uniavisen, at arbejdsmiljøreglerne blev brudt af entreprenørfirmaet, og folk blandt andet trak ledninger gennem vand, anvendte vinkelslibere uden afdækning og eftermonterede dele til ventilationsrør i mange meters højde uden sikkerhedsforholdsregler.

Strid om regningen

Selv melder Bygningsstyrelsen ud, at de fejl, som den seneste tid er kommet frem, ikke var nogen, som ville komme frem ved ‘normalt tilsyn. Uniavisen har dog ikke kunnet få svar på, hvad ‘normalt tilsyn’ dækker over.

Nu er der så opstået en strid om regningen mellem Transport- Bygnings og Boligministeriet og Københavns Universitet. For nogen skal jo betale for den ekstra milliard, som byggesjusket ifølge Politiken kan koste. Ministeriet henviser til, at pengene skal findes i en forhøjet husleje ved Københavns Universitet, mens KU benægter, at de skal stå til ansvar for den yderligere prisstigning.

KU truer nu med at springe fra aftalen om indflytning, hvis prisen for forsinkelserne ender i deres husleje:

»Vi er nødt til at overveje, om vi overhovedet har råd til at flytte ind i en bygning, der bliver så meget dyrere – uden at vi endnu ved præcis hvor meget dyrere,« siger vicedirektør for Campus Service på KU, Anders Boe Haugaard til Politiken.

Vigtig forskning i risikozonen

Et andet problem, som Politiken belyste i weekendens dækning, er, hvad der skal blive af de lejere, som venter på at rykke ind i Niels Bohr Bygningen.

For ifølge lektor og forskernes tillidsmand ved Niels Bohr Instituttet, Bjarne B. Andresen, er det meget kompliceret at vente på, at man får grønt lys for at rykke ind i de nye lokaler. Det kan nemlig tage mellem et halvt til et helt år at gøre store dele af forskningsudstyret klar til at flytte.

»Det kan være kryostater, der går helt ned til flydende heliumtemperatur for at måle kvantetransistorers opførsel. Og så er der vores iskerneforskeres isotopmåleudstyr og ikke mindst deres lager af kilometervis af iskerner fra Grønland,« siger Bjarne B. Andresen til Politiken.

Samtidig skal Rockefeller-komplekset, hvor iskernerne på nuværende tidspunkt opbevares, rives ned til sommer. Så der skal findes et nyt sted at opbevare de kritiske prøver:

»Det er to gange et halvt til et helt år, der kan blive revet ud af kalenderen. Vi risikerer at fremstå som en utroværdig partner på grund af forhold, vi ikke er herre over«, siger Bjarne B. Andresen til Politiken.

Han frygter for instituttets renommé blandt internationale samarbejdspartnere og fonde.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det må siges at være utroligt hvis ikke en eller anden med ansvar for det tekniske tilsyn ikke har lagt mærke til at ventillationskanalerne blev klippet og bukket on-site og hængt op og at de blev udført i metal/aluminium og ikke PVC.

 • 0
 • 0

Tja. Og jeg som troede at det var almen viden at rørføring i serverrum er bandlyst. Mon nogle af alle disse problemer ville have været undgået, havde man brugt danske håndværkere. I min branche er de fleste ihvertfald oplært til at stille spørgsmålstegn ved de tegninger vi får udleveret.

Måske skulle man ved offentligt udbud begynde at regne ekstraomkostninger ved elendig udenlandsk arbejdskraft med ind i det samlede budget...

 • 0
 • 0

Min næse kan lugte konkurser i ansvarlige datter selskaber, der sjovt nok er behørigt juridisk adskildt fra moderselskaberne.

Så den havner igen igen hos resten af samfundet! Dels som direkte betaling til dem der retter op på problemet, men også indirekte som følge af afskrivninger i banker og underleverandører

 • 0
 • 0

Lyder helt utroligt at når man i marts 2017 har konstateret manglende overholdelse af materialekrav, ikke har tilbageholdt så mange penge, at man sammen med garantien kunne gøre rørarbejderne færdig indenfor budgetsummen

 • 0
 • 0

Hvor kommer tallet 1 mia fra? Det er jo et helt absurd højt beløb for 2500 m rør. Også selvom en tilsvarende længde skal pilles ned først og de korrekte rør skal sniges ind i et næsten færdigt hus. Mindst 90% af budgettet må da gå til konsulentrapporter??

 • 0
 • 0

Ja. Vi er helt til grin. Vores egne landsmænd må ikke bygge vores egne huse! Hvis det er EU' skyld så må vi ud som englænderne.

Det påstås i dette fra 2012 at Danmark har overskud i handelsbalancen med Spanien http://contacto.dk/dansk-eksport-til-spanien "Spanien er blandt Danmarks 10 største eksportaftager, og Danmark har overskud på handelsbalancen overfor Spanien.

Sammensætningen af den danske eksport til Spanien indeholder stort set alle Danmarks større danske eksportindustrier som produkter til landbruget samt til den farmaceutiske industri. Ligeledes indtager tekstiler og møbler en mærkbar placering." ...... "Sammenholdt med landets relativt lave produktivitet bidrager dette [velstand akkumuleret før krisen] til en desto højere eksportefterspørgsel, og der er som altid plads til konkurrencedygtige produkter."

Mon spanierne, og italienerne for den sags skyld, ville holde op med at købe danske varer hvis deres svindelagtige entreprenører ikke kunne snyde sig til at vinde danske licitationer?

 • 0
 • 0

400.000 kr i meterpris lyder meget, meget voldsomt

Egentligt ikke.

Hvis vi siger der er booket 150 malere til at male i 3 mdr. på en bestemt periode.

Disse bliver nu udskudt på ubestemt tid, kontraktmæssigt skal malerfirmaet stadigt have betaling for de 3 mdr.

Men maler arbejdet er jo ikke udført, hvorfor der skal hyres 150 malere i 3 mdr på et andet tidspunkt.

Elektrikkere, Gulvlæggere......................

 • 0
 • 0

Jamen, lad os da endelig have så dårlig kontrol med vores universitetsbyggeri at de går 1 milliard over budget; men de 350 millioner det ville koste at lade folk uddanne sig som de vil, dem har vi ikke råd til... :(

 • 0
 • 0

Penge vokser ikke på træer - er det helt uhørt at vente med at skifte de ventilationskanaler og regulere temperaturen i det serverrum på anden vis? Det skal sikkert alligevel snart outsources...

 • 0
 • 0

Er setuppet ikke, at Bygningsstyrelsen vil væøre bygherre og ejere, og at Universitetet lejer af Bygningsstyrelsen? Hvis det er tilfældet, er det vel en sag mellem Bygningsstyrelse og udførende! Universitetet kommer vel først på banen som lejer - når en gang Bygningsstyrelsen kan fremvise noget, man har lyst til at leje.

 • 0
 • 0

Danske håndværkere kan jo også sagtens finde på at lave horrible ting, men specielt i forbindelse med EU-udbud ved man da, at der bliver kalkuleret med den billigst mulige arbejdskraft, og derfor er det ekstra vigtigt med et dygtigt tilsyn. Det har man så forsømt i dette tilfælde, så hvor bør regningen for inkompetent tilsyn egentlig havne? Selv en blind mand kan nemt føle med sin stok, om der er tale om blikkanaler eller PVC-rør.

 • 0
 • 0

Jo en site supervisor ville helt sikkert have opdaget det med det samme. En mulighed er dog at der har været et stort tidspres, og der kan være truffet beslutning om at gøre et eller andet andet alligevel - der er jo af og til forskel på "as-planned" og "as-build". Man kan også stille spørgsmålstegn ved hvad der er for en syre der er i ventilationsluften, som kræver at der skal skiftes rør? Acetat fra tæpper eller limtræ som fordamper som eddikesyre, trækkes ud med luften, og kondenserer rundt omkring i systemet? Hvor ikke blot lade alu-rørerene sidde og så tage en reparation i ny og næ hvis der reelt er noget der gennemtærer rørerene. Og hvis der reelt er syre-gas i luften på instituttet, kunne man jo se på hvor syren kommer fra? Er det afkast fra laboratorium, kunne det måske behandles separat inden det blev sendt ind i det øvrigt system.

Varmerør i serverrum er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, men kan en god isolering omkring røret ikke løse problemet? Der kan være at det koster en smule ekstra på kølingen, men det kan vel ikke stå mål med de enorme udgifter der citeres i artiklen? Man kunne forestille sig at der er nogen der øjner nogle store ekstra-kontrakter som de gerne vil have solgt ind, men lidt pragmatisme kunne måske være på sin plads.

 • 0
 • 0

Forsinkelsen har bivirkninger, som der øjeblikkeligt må tages stilling til. De lokaler, som Niels Bohr Instituttet ifølge planerne skal forlade, rives ned for at give plads til nybyggeri eller overgår til andre brugere. Rigshospitalets udbygning bliver forsinket og de andre universitetsafdelingers flytteplaner forstyrrede. Ole Birk Olesen, må træde i karakter. Han har ansvaret. Måske ikke for misèren, men for løsningen. God arbejdslyst

 • 0
 • 0

Det er vist almindeligt kendt, at der IKKE må føres vandbærende rør ind i eller gennem serverrum, da de kan springe læk. Brandbekæmpelsesfly sker med halon eller lignende. Så det er nok ikke bare omkostninger til at fjerne varme der generer - den skal jo alligevel fjernes fra serverne for at de ikke skal gå ned. Mht syre i luften - arbejdes der med saltsyre, svovlsyre, perklorsyre etc så vil der altid være noget i luften fra "stinkskabets". Så jo det må ikke være aluminium eller jern/blik kanalerne er lavet af. Se at få det skiftet. Det virker som om bygherretilsynet har været "underdimensioneret"

 • 0
 • 0

Ja - kun debatreglerne stopper hvad man mest har lyst til at skrive.

Hvad foregår der i Danmark - endnu een af de grove - i rækken af efterhånden mange.

Som et tilfælde er der i dag lige en blok i dette nummer af Ingeniøren:

"Vi skal sammenligne os med verdens stærkeste regioner og ikke med Langbortistan"

Uups !

 • 0
 • 0

Her har vi en regering, der ikke kan få udbud og afregulering nok. Udbuddet gennemtrumfes for at f å lave priser (og dermed også dårligere kvalitet). Afreguleringen skal fjerne alt det, der hæmmer erhvervslivets frie udfoldelse, og hurtige profit - og så går det stort set galt hver eneste gang. Jeg har sq ondt af de stakkels blå ministre, der gang på gang må se, at deres ideologi ramler ind i en forbandet virkelighed, der ikke svare til det blå fatamorgana. Og jeg synes da også, det er urimeligt, at mange af ovenstående bidragydere til denne tråd, forlanger, at politikerne skal lære af begåede fejltagelser. Hvem er dog kommet på den åndssvage ide? Blå politikere - og her medregner jeg Sosserne - har det som i det gamle Sovjet: De fejl der opstår undervejs i en proces, er tilfældige, og ikke systemiske, og det er i hvert fald ikke noget, vi har tænkt os at rette - in casu: ændre på udbudsreglerne eller indføre skærpet tilsyn med anlæg og byggeri.

 • 0
 • 0

Jeg undrer mig over at man udsuger direkte til det centrale udsugningssystem fra stinkskabe. Man må formode at der vil være alt godt tilstede i så fald, som fra ventilationssystemet ledes hvorhen? Og vil der så også være organiske dampe som pvc kan holde til? Ventilatormotorer der skal holde til både saltsyre gas, være Atex klassificerede og leve op til energikrav. Der må jo være udstyr til at håndtere udrensningen af kemikalierne (kondensere, skrubber, filtre, adsorbere etc). Det giver mest mening af behandle stinkskabsafkast isoleret fra almindedlig bygningsventilation. Og det giver sandsynligvis mening af behandle afkastet fra "organisk institut" , "biokemisk institut" og "almen kemisk institut" separat. Det kan godt være at det er tænkt ind, men for et beløb på 2.5 mia må man altså finde på noget andet.

Tankevækkende at udskiftning af ventilationssystemet skal koste 1.5 gange mere en hele bygningens samlede budget - man kan jo så bygge et helt nyt hus og mere til for det beløb, og så lade den "gamle" bygning overgå til andet formål.

 • 0
 • 0

Jeg undre mig over at man vil have ventilationskanaler i PVC, i tilfælde af brand giver det risiko for syre nedfald og korrosion, særligt i elektriske udstyr. Selv en mindre isoleret brand kan give meget store skader på grund af syre nedfald. I skibe har det de sidste 20-25 år været almindeligt at kræve halogenfrie kabler, af samme grund.

 • 0
 • 0

Danskere over en kam er hyper prisbevidste, så fokuserede på pris her og nu at, alt tankevirksomhed smides over venstre skulder, LAVPRIS/BUNDPRIS er eneste vigtige faktor her og nu at, ingen spilder tid på at reflekterer over at det i længden VIL koste ekstra fordi lav pris betyder at materialerne der bliver skaffet oftest er det billigste l... og IKKE det der står i planerne, ("vi kan sikkert godt slippe af sted med at bruge dårlige materialer, for tilsynet er yderst utilstrækkeligt, og så kan vi fore vores lommer !") ! EU kræver udbud, men der er ikke KRAV om at man skal vælge laveste pris !

I vælger også at flyve med Ryan air, trods det at personalet behandles som lort, og at støtte den slags vil i sidste ende føre til tilsvarende tilstande i DK's jobmarked, i vil selv blive tvunget til at give afkald på alle de fordele og al den sikkerhed som det danske system har oparbejdet over de sidste 150 år med meget møje og besvær !

Så alle bør kikke i spejlet når de klager over hvor galt det går når jagten kaldes LAVESTE PRISER !

Hyg jer alle med spejlet !

 • 0
 • 0

Ansvaret ligger kun et sted og det er i toppen af pyramiden.

Første krav ved alle projekter må være at alle ændringer i forhold til de oprindelige planer dokumenteres og tegnes ind i tegningerne. (Forhåbentlig bruger de et CAD program til det, så konsekvensen af den enkelte ændring kendes)

Hvorfor kunne de I Schweiz bygge verdens længste tunnel, tilmed til tiden og nogenlunde inden for budgettet? Vel fordi alle ændringer blev dokumenteret og godkendt oppe fra og at der også var et effektivt tilsyn, samt at næsten alt var planlagt meget detaljeret, for såvidt muligt at undgå fejl.

Vi kan også tage Sønderborg motorvejen, som på grund af god planlægning, var færdig et godt stykke tid tidligere end det var planlagt, men der var det entreprenøren der var dygtig til sit arbejde.

Det er altid nemt at skyde skylden på de uduelige håndværkere, men de laver normalt det de for besked på.

Husk det gamle ordsprog. "Som mester så hans svende". Hvis ikke der er nogen ordentlig styring ovenfra, så er vel alle projekter i fare for at ende i en fiasko og blive meget dyre end planlagt.

 • 0
 • 0

Det eneste der bliver kigget på ved indgåelse af kontrakter er den billigste pris, hvordan de er kommet frem til den, det opdager man under byggeriet , billig, uuddannet arbejdskraft der har en helt anden mentalitet, andre materialer , hermed ikke sagt at danske håndværkere kan lave de samme bommerter , det sker, Men man må stille spørgsmålet , alle de "håndværkere" som kommer fra øst, er de virkelig håndværkere, jeg vil våge den påstand, at hiver du feks 10 malere op er der kun en uddannet, resten er ufaglærte, og det gælder også andre faggrupper, der kan umuligt være så mange faglærte håndværker i de lande.

bliver spændende at se hvordan Herlev Hospitals udbygning kommer til at forløbe, her er Inabensa også involveret i en stor teknik entreprise.

Så vidt jeg husker , havde de en meget billig pris.

længe leve Excel.

 • 0
 • 0

Den eksorbitant høje regning for at udbedre fejlene, kommer af at gulve skal hugges op og støbes på ny, vægge skal rives ned og bygges op igen m.m. Kort sagt stort set alt indvendigt skal laves om.

 • 0
 • 0

400.000 kr i meterpris lyder meget, meget voldsomt

Hej Lars Røssel, 1 mia. kr kan ikke opgøres i meterpris. Men tænk hellere som nedenstående optælling af alle de arbejdere der skal ind igen.

1) Demontering og genmontering af sensor til lys, luft mm i loftet = xxx.xxx kr. 2) Demontering og genmontering af ventilations armaturer i loftet = xxx.xxx kr. 3) Demontering og genmontering af systemlofter, inkl. erstatning af ødelagte loftplader (skønnet 10%) xxx.xxx kr. 4) Demontering og genmontering af El-bakker mm. for at komme til = xxx.xxx kr. 5) Demontering og montering af nye rør til den rigtige type = x.xxx.xxx kr. 6) Maler skal eftergå alle steder, hvor der er plet reparationer efter demontering af lofter = xxx.xxx kr. 7) Forlænget byggepladsperiode = xxx.xxx kr.

Samlet sum ekskl. diverse mangler der ikke fremgår ovenover = 1.000.000.000 kr.

 • 0
 • 0

Der tales om ansvarsplacering, og så må det vel være bygherrens tilsyn der tilsyneladende har været helt fraværende. Og bygherren er den statslige organisation Bygningsstyrelsen.

Men som i alle andre statslige organisationer får elendighederne jo lov til at fortsætte i det uendelige, ingen har ansvar for noget - for ingen i Bygningsstyrelsen har egentligt selv noget i klemme. De forventer bare et slutbrugeren financierer alt over den stadigt stigende husleje.

Vi må håbe at KU her formår at sige effektivt fra og frasiger sig lejemålet med henvisning til misligholdt aftale.

 • 0
 • 0

Alle skandalesagerne, og der er mange.., viser med al tydelighed at det står halvsløjt til med ingeniørstanden.

Eller hvad ?

 • 0
 • 0

Næh, Lars jensen, det er beslutningstagerne, der hænger på den. Ingeniørerne gør jo hvad de bliver sat til, og det er jo arbejdsgiverne, der leder og fordeler arbejdet. Noget andet er så, at der en mange ingeniører, der stemmer på inkompetente politikere, så på den måde har du til en vis grad ret.

 • 0
 • 0

Der er vist ingen grund til at kritisere nogle faggrupper, da problemet jo er, at Bygningsstyrelsen som Statslig organisation, ligesom DSB, er komplet uegnet til at styre noget som helst.

Bygningsstyrelsen hed engang Statens Bygningsdirektorat, og var dengang af politikerne udset til at afgå ved en stille død på grund af dårlige resultater og erkendt overflødighed. Men så tabte Birthe Weiss (S)afstemningen i Folketinget om at blive Tingets formand, og så skulle der jo opfindes en nyt ministerie til hende, og det skulle også gerne have lidt indhold, og så blev Bygningsdirektoratet genoplivet på gravens rand og omdøbt til Bygningsstyrelsen.

Men det er jo den samme elendighed. Man sætter ølse for og ølse bag, pølsen beholder dog sin smag.

Privatiser - Privatiser og igen Privatiser så der kan komme lidt personlig ansvarlighed ind i sagen.

 • 0
 • 0

Det kan undre, efter læsning af alle pt 42 indlæg, at ingen nævner tilsynet: RAMBØLL -som vel står med tilsynets ansvar og forpligtelser ? Danske ingeniørfirmaer er da ikke fredede i dette ellers kvalificerede og velrenommerede nyhedsbrev, vel ?

 • 0
 • 0

Vi vil godt have et konkurrencedygtigt tilbud, fra underleverandører og vi forventer naturligvis - "Spitzen-Qualitet". Ovenstående er en meget simpel opskrift på megen elendighed og ringe kvalitet i byggebranchen. En eller anden idiot tror at man kan få leveret en høj kvalitet for den halve pris - Det kan man ikke. Tåber - lærer i det aldrig !!

 • 0
 • 0

Hvis man er bange for at ventillationsroerene iaf metal bliver taeret af syredampe, hvad med at coate dem med plastik indvendigt. Det er en teknik som flere firmaer behersker.

http://www.tenaris.com/en/products/onshore...

Som det staar i en af kommentarerne er en af grundene til at det er saa dyrt at udskifte metal roerene at gulve skal hugges op for at komme til dem. En coating maa da loese problemet.

 • 0
 • 0

Udsugningsrørene fra stinkskabe skal bl.a. holde til flussyre, og her hjælper hverken coatning eller andre genveje.

Men da regeringen har lagt bud ind på EU´s lægemiddelagentur, kan man vel bare blænde alle disse rør af og glemme dem, og vips: Så står bygningen næsten fiks og færdig til en hurtig indflytning fra London.

Det må da være et tilbud ikke ret mange andre interessanter kan matche, og så slipper KU ud af Bygningsstyrelsens katastrofer.

 • 0
 • 0

Det er nu sådan at, alt er konkurrence udsat , også ingeniør arbejder, tilsyn mm, så alt er banket ned i pris, dvs man når til et punkt hvor man kan se ,at pengene er ved at løbe ud , hvad sparer man så på , tilsyn, projektering mm, det er jo logik for perle høns.

det eneste der tæller hos Djøfferne er deres excel ark, og hvad der står nederst i arket , desværre

eksempel. Der mange kommunale udbud , der udbyder feks håndværkerydelser i ramme udbud, tit ,5000 timer el lign, vinderen af udbuddet vinder på en timepris på 268 kr incl bil mm, hvis kommunen gjorde sig den ulejlighed at kalkulere på hvad en af deres medarbejder i feks vejsektionen koster netto pr time , ville de opdage at 268 kr i timen ikke kan lade sig gøre, men igen bliver der kun kigget nede i højre hjørne af arket, og det er det der tæller , reflekteren over om det kan lade sig gøre eksistere ikke, man beder selv om at blive syndt. det er helt hen i vejret hvad der foregår .

 • 0
 • 0

Det er fint nok at efterspørge mere kritisk gennemgang af tilbuddene, men en sammenligning med hvad kommunale vejfolk koster holder ikke.

Alle offentligt ansatte i sammenlignelige job er langt dyrere incl. overhead end privatansatte, al den stund at offentligt ansatte er ret overadministrerede og nærmest kvalt i mere eller mindre overflødige ufaglige ledelseslag.

 • 0
 • 0
 • jeg mener ikke at offentligt ansatte beskattes hårdere end privatansatte. Mig bekendt er skattereglerne ens for alle, så sammenligningen er vist god nok.

Derimod har fagbevægelsen desværre for nogle faggrupper indgået forskellige overenskomster for hhv. offentligt ansatte og privat ansatte, selv om de udfører det samme arbejde. Og forskellen er en højere løn til de offentligt ansatte, hvorfor disse jævnt hen taber i konkurrencen på udliciteret arbejde. Og det beregnede overhead til de overflødige ledelseslag forværrer det yderligere.

 • 0
 • 0

Rammeudbud: For år tilbage gav vi tilbud på VVS-timer til en af landets største kommuner. Prisen var alt for lav, men som jeg fik forklaret, så kunne man jo bare skrive flere timer på, for kommunens mand godkendte ukritisk alle timeopgørelser, blot han fik tilstrækkelig megen rødvin til jul. Det fungerede fint.

 • 0
 • 0

Så længe det er subtotalen i et flot regne ark der styrer hvem der får rammeudbudende til latterlige lave timepris er , så er der kun en vej hvordan man kan få sine faste omkostninger dækket det jo som Kai skiver, desværre.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten