Ni ud af ti slagtesvin smittet med resistent bakterie

23. januar 2013 kl. 11:1513
På bare et år er antallet af slagtesvin, der er smittet med den antibiotikaresistente bakterie MRSA, fordoblet. Fødevareminister Mette Gjerskov igangsætter undersøgelser.
Artiklen er ældre end 30 dage

Fødevarestyrelsen har fundet dobbelt så mange tilfælde af den antibiotikaresistente MRSA-bakterie i de svin, de har rutineundersøgt i 2012, som i 2011. Ud af 600 slagtesvin var 88 procent smittede, viser nye tal. I 2011 var 44 procent smittet.

Fødevarestyrelsen kan ikke konkludere, hvorfor antallet af tilfælde er eksploderet, men MRSA er en slimhindebakterie, svinene har i næsen, på huden og bag ørerne. Den kan også sidde i støvet i stalden, og de kan hurtigt få flyttet bakterien på transporten eller i ventestalden på slagteriet. Men de bliver sjældnere fundet i besætningerne.

»Vi ved godt, at der også sker smitte ude i besætningerne, men vi tror ikke, der er lige så mange hele besætninger, der har MRSA. Men hvis svin fra forskellige besætninger bliver transporteret sammen, kan de smitte hinanden,« forklarer Gitte Ortved Bjerager, Fødevarestyrelsen.

Kan ikke spise sig til smitte

Myndighederne overvåger allerede bakterierne nøje, og der er ikke noget, der tyder på, at MRSA smitter, når mennesker spiser svinekød.

Artiklen fortsætter efter annoncen

MRSA kan imidlertid smitte fra dyr til mennesker ved jævnlig kontakt, det vil typisk sige ude i besætningerne. Derfor er det interessant at se, om antallet af smittede dyr også er steget i besætningerne, som man senest undersøgte i 2011, da antallet af smittetilfælde var 16 procent.

Så nu vil fødevareminister Mette Gjerskov have Fødevarestyrelsen til at undersøge svinebesætningerne for at se, om der også er sket en stigning i de danske svinestalde.

Antibiotikaresistent bakterie

Problemet med svinebakterien er, at den er resistent over for flere typer af antibiotika, og det kan derfor være vanskeligt at behandle den.

»Det er et problem, vi tager meget seriøst. Resistente bakterier er en trussel mod menneskers sundhed, og sundhedsministeren og jeg har derfor iværksat en lang række initiativer for at komme problemet til livs,« siger Mette Gjerskov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevareministeren har sammen med sundhedsministeren nedsat en aktionsgruppe, der skal komme med konkrete forslag til, hvordan spredningen af MRSA fra svin kan stoppes.

Desuden har et flertal i Folketinget i forbindelse med den nye politiske aftale om veterinærområdet for de næste fire år besluttet at sætte fokus på en ansvarlig anvendelse af antibiotika for at bekæmpe udviklingen af resistens. Det indebærer bl.a. en indsats mod uhensigtsmæssig flokmedicinering, hvor alle dyr i en besætning rutinemæssigt får antibiotika, selvom det ikke er dem alle, der er syge.

Herhjemme har vi stadig været forholdsvist forskånede for MRSA-smitte af mennesker i forhold til andre lande.

I 2011 blev 163 smittet mod 40 i 2009. Langt de fleste er blevet smittet på grund af kontakt med svin, men i 2010 blev 15 tilfælde af MRSA-CC398 fundet hos personer, som ikke havde haft kontakt til svin.

13 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
13
31. januar 2013 kl. 19:30

Import af ulovlige sprøjtegifte og videresolgt til 160 andre landmænd over hele landet. Importen involverede over 500 lastbilsendinger fra 2007 til 2009.

Ifølge myndighederner blev der importeret 15.000 ton gødning og 21 ton ulovlige sprøjtegifte.

Hvorfor opsøger man ikke alle besætninger og kommer på uanmeldt besøg. Check ansatte for MRSA også. Hvad laver det ansvarlige ministerium og minister egentlig for for at bekæmpe de resistente bakterier? Hvorfor hører vi så lidt om emnet i medierne?

12
31. januar 2013 kl. 19:14

@nina svanborg: hvem ved officielt hvad det helt nøjagtige forbrug i ton er? Ingen ved hvor stort forbrug, der foregår i det skjulte i landbruget/svinefabrikkerne i Danmark,vel?

For ikke så længe siden var der en udsendelse på dansk tv, der viste at der i det skjulte sprøjtes med ulovlige skrøjtegifte - hvorfra ved nogen, at det samme ikke gør sig gældende med kødkvæg? Så et tal ,der lyder på 19 ton er det højt eller lavt sat? Hvem ved?

Hvad hjælper det når embedslægen i Syddanmark truer folk, der selv har fundet ud af så gravalvorlige informationer som myndigederne tilsyneladende ikke gør særlig meget ved? Hvorfor straffer man budbringeren og ikke synderen/synderne? Den er da den omvendte verden!

11
24. januar 2013 kl. 15:58

Forbruget faldt åbenbart i 2011 men er stadig alt for højt. Som andre har været inde på, bruges antibiotika på raske dyr. Medicinering med antibiotika er et indgreb i dyret og bør minimeres mest muligt - uanset om vi snakker svin, fjerkræ eller andet og uanset fare for udvikling af resistente bakterier. I tilfælde hvor udeladelse af forebyggende antibiotikabehandling fører til mange syge eller døde dyr, er der vel ikke andet at sige, end at produktionsformen skal ændres. Og kom nu ikke (nogen) med den dårlige undskyldning at vi snart bliver ni milliarder mennesker og derfor ikke må nedsætte produktionen.

10
24. januar 2013 kl. 13:26
 1. Der er ikke noget problem.
 2. Hvis der er et problem, er det ikke vores skyld.
 3. Hvis det er vores skyld, kan det ikke være anderledes.
 4. Hvis det kan være anderledes, er det forbrugernes ansvar: - Vil de betale forskellen?
 5. Vi vil have fuld erstatning!
9
24. januar 2013 kl. 10:37
 • men med den store interesse der er for emnet, kan jeg kun anbefale at studere DANMAP rapporten. http://www.danmap.org/Downloads/~/media/Projekt%20sites/Danmap/DANMAP%20reports/Danmap_2011.ashxher kan man bl.a. læse at:
 • I 2011 faldt det totale antibiotikaforbrug til svin med i alt 19 ton. Opgjort i antal standard doser pr produceret svin, svarer dette til et fald på 30 % i forhold til året før.
 • I 2011 lå det totale forbrug af antibiotika til systemisk brug til mennesker (primærsektoren og hospitalssektoren sammenlagt) på samme høje niveau som i 2010
 • I 2012 var der 1.525 tilfælde af Staphylococcus aureus blodforgiftning. Heraf var de 21 MRSA. (Men man skal lang ind i rapporten for at læse, at ingen af disse stammede fra svin!)

Denne debat er meget politisk og der er mange aspekter der glemmes i kampens hede. Fx at

 • staphylokokker er almindeligt forekommende hos mennesker, og kan undtagelsesvist give anledning til sygdom

 • kun en mindre del af MRSA er relateret til svin

 • de såkaldet svine MRSA stammer oprindeligt fra mennesker.

 • der er langt flere sjællændere end jyder og fynboer der har MRSA

 • er stor del af MRSA infektionerne er erhvervet i udlandet.

 • de såkaldte nye tilfælde af MRSA er for halvdelens vedkommede klinisk raske personer, der er blevet screenet.

 • osv.

8
23. januar 2013 kl. 16:29

En aktiv og opmærksom fødevareminister er dog langt at foretrække - frem for en af slagsen, som er fodslæbende, inaktiv og tøvende.

For mere end to år siden blev det slået fast, at den smitsomme svine-bakterie MRSA, der forårsager bylder og betændte sår hos mennesker, var ude af kontrol i Danmark. Myndighederne havde kendt til problematikken i årevis, men alligevel var omfanget af bakterien ukendt.

Bakterien smitter både fra dyr til mennesker og fra mennesker til mennesker. Alligevel har svine-producenterne frit kunnet videresælge inficerede svin til andre gårde. I 2009 registrerede myndighederne 39 smittede danskere, og i de første ni måneder af 2010 blev bakterien registreret hos 55 danskere.

"Vi har nu i et par år efterlyst undersøgelser, der viser, hvor udbredt dette problem er i de danske svinestalde. Men det har man ikke undersøgt. Måske skyldes det, at når man først har defineret problemet, så er man også nødt til at gøre noget ved det," sagde Hans Jørn Kolmos, professor ved Odense Universitetshospital, i oktober 2010..

Det er det voldsomt stigende forbrug af antibiotika hos danske svine-producenter, der er hovedårsagen til MRSA-bakterien, mener professoren.

"Et af de mest markante problemer er et voldsomt stigende antibiotikaforbrug, som har skabt en syndflod af resistente bakterier. Disse bakterier spredes nu fra svinestaldene og giver anledning til alvorlige infektioner hos mennesker".

Venstres daværende fødevareminister, Henrik Høegh, sendte i sommeren 2010 et såkaldt "gult kort" til 1.249 svineproducenter, "da han blev opmærksom på sammenhængen mellem overforbruget af antibiotika og MRSA-bakterien".

Men Ministeren havde ingen planer om at standse handlen med MRSA-smittede svin eller kræve handling straks. Han vil først se resultatet af et forskningsprojekt, som var ventet færdigt ved udgangen af 2011!

Det kan kun kaldes uansvarlig slendrian på et meget alvorligt område, og derfor er der ekstra meget at rette op på nu!

7
23. januar 2013 kl. 16:18

Når man sig retter henvendelse til minsteriet bliver man belært om alt det der gøres, og samtidigt får man at vide at man ikke kan udtale sig om verserende sager.

Ja, og?...

Sådan er det jo.

6
23. januar 2013 kl. 16:06

Og forsøger man at gøre noget ved det, behandler embedslægen dig på denne perfide måde:

Forfatter Kjeld Hansen www.baeredygtighed.dk skriver i dag på sin Facebook side:

Kære alle

Jeg er i dag blevet ringet op af Århus Politi ved Poul Erik Eriksen tlf 72582042 med oplysning om, at Nils Mulvad som redaktør og jeg som skribent netop er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 152 D styk 2 for uberettiget videregivelse af oplysninger om MRSA-inficerede virksomheder. Straffen er bøde eller fængsel i op til et halvt år.

Eriksen oplyste, at sagen drejer sig om artiklen "Børn fik bylder og betændte sår", som vi offentliggjorde 21. oktober 2010 på aabenhedstinget.dk og hvor der optræder et bilag med en navnene på en række MRSA-inficerede svinefabrikker.

Eriksen oplyste videre, at sigtelsen skyldes en anmodning fra den ledende embedslæge i Syddanmark Henrik L. Hansen. Sigtelsen kommer 14 dage før, sagen ville falde for toårsreglen.

Herefter vil vi blive afhørt med en sigtes rettigheder. Hensigten er, at politiet skal forsøge at få vores forklaringer om, hvor vi har oplysningerne om de MRSA-inficerede svinefabrikker fra. . Jeg afviste at udtale mig nu og forlangte at få tilsendt en skriftlig sigtelse. Nils har også afvist at udtale sig.

Det er denne artikel det handler om.http://www.aabenhedstinget.dk/b%c3%b8rn-i-l%c3%b8gst%c3%b8r-fik-bylder-og-sar-i-otte-ar/

og læste idag dettehttp://www.dmjx.dk/nyheder/view/hemmeligholdelse-af-mrsa-bakterier-i-svinebesaetninger#.UHZiBXm_sjN.facebook

Når man sig retter henvendelse til minsteriet bliver man belært om alt det der gøres, og samtidigt får man at vide at man ikke kan udtale sig om verserende sager. Og når man så skuffet over svaret atter giver udtryk herfor, får man at vide at man ikke agter at foretage sig mere i anledning af ens henvendelse.

5
23. januar 2013 kl. 16:04

Det er som om, resistensen er uhyret. Det er det selvfølgelig også og især, hvis det er en farlig bakterie, både for svinene og for spiserne af dem. "Slimhindebakterie". Det lyder som en svineforkølelse. Er den meget farlig? Hvilke konsekvenser bortset fra resistensen har forekomsten af den bakterie?

4
23. januar 2013 kl. 15:37

Vedrørende antibiotika, er jeg helt enig med læge Lars Bitsch-Larsen Fx grise i SPF-stalde får mange luftvejsinfektioner/gener blandt andet pga luften og ammoniak (de ansatte mennesker kan også få problemer, men de er ikke i stalden døgnet rundt hver dag. Når generne er for store, får de andet arbejde). Grisene opholder sig konstant i stalden. Så vidt jeg har forstået er ventilation et kompromis mellem gener og økonomi, da ventilation er dyrt, Antibiotika er billigere og mere accepteret i landbruget. Reglerne for medicinforbrug hos SPF-grise er ikke nær så strikse som for frilandsgrise. Frilandsgrise ikke må få nær så meget antibiotika og har heller ikke behov for det. Med frilandsgrisene er der til gengæld andre problemer i forhold til produktion.

3
23. januar 2013 kl. 14:48

Som læge undrer det lidt at dette er en nyhed. Landbruget bruger tonsvis af antibiotika, hvor man på sygehus "kun" bruger kilovis. Den absolut bedste måde at fremdyrke resistente bakterier på er at eksponere bakterier for antibiotika hele tiden. På et tidspunkt vil der opstå en mutations som tåler bakterien. Det undrer mig også hvorfor får grise overhovedet antibiotika? For det er vel næppe syge grise der behandles? At antibiotika i landbruget kaldes vækstfremmer, leder tanken hen på newspeak og grov udnyttelse. Burde det ikke være forbudt at bruge antibiotika på friske dyr?

2
23. januar 2013 kl. 13:40

Er det kun SPF-grise eller også frilandsgrise, der er smittet? Man må umiddelbart kunne se meget på mønstrene i smittespredningen og prøverne fra besætningerne og slagterierene?

Men det springer man helt over i pressen. Fødevaremisteren udtaler, at det er et seriøst problem osv. osv. - en fuldstændig tom kommentar.

1
23. januar 2013 kl. 13:09

»Det er et problem, vi tager meget seriøst. Resistente bakterier er en trussel mod menneskers sundhed, og sundhedsministeren og jeg har derfor iværksat en lang række initiativer for at komme problemet til livs,« siger Mette Gjerskov

Ja de tager det seriøst, fordi kritikere har taget det op i medierne - indtil nu har de ellers holdt låg på sagen og hemmeligholdt hvor mange besætninger, der var smittet.