Ni ud af ti rådgivere afskåret fra offentlig milliardaftale

44 rådgivende ingeniørfirmaer får snart lettere adgang til offentlige indkøbsordrer til en værdi på potentielt 2,8 milliarder kroner.

Det sker i form af en ny rammeaftale, der træder i kraft 1. marts trods en aflyst prækvalifikation og sure miner fra rådgiverbranchen. Med den er også teknisk rådgivning nu omfattet af en Statens og Kommunernes Indkøbs Services (SKI) rammeaftale, der skal sikre stat og kommuner billigere indkøb.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører er stærkt kritiske over aftalen, som de især gruer for især vil ramme de små og mellemstore firmaer.

»Den her aftale udelukker 90 procent af de danske rådgivere fra at være med i mindst to år, og det er ikke just befordrende for erhvervsklimaet. Vi stiller os tvivlende over for, hvor mange kommuner der reelt får noget ud af at bruge aftalen,« siger erhvervspolitisk chef, Frank Laybourn.

SKI jubler over aftale

Ud af det offentliges indkøb af teknisk rådgivning i 2006 på fire milliarder kroner bliver cirka 2,8 milliarder omfattet af den nye aftale, som SKI har forhandlet på plads via et EU-udbud.

Fordelen for de vindende firmaer er dels, at de kommer med i en begrænset kreds af foretrukne leverandører, dels at de sparer tid og papirarbejde ved ikke at skulle i udbud på de enkelte opgaver. Omvendt skal stat og kommuner nu sikres mere attraktive priser i deres indkøb. Brugen af den nye aftale er dog indtil videre frivillig.

Administrerende direktør Søren Jakobsen, SKI, kalder rammeaftalen vellykket.

»Der har været en glædelig stor interesse for at blive leverandør, og jeg synes denne rammeaftale er et godt eksempel på, at vi ikke kun har fået fat i de store, nationale spillere, men også i specialiserede og lokale firmaer,« siger han.

Aftale i hus uden ballade

Forud for beslutningen om en aftale har SKI ladet et privat konsulentfirma kortlægge potentialet ved hjælp af interviews med potentielle kunder og leverandører. Rapporten konkluderede, at en rammeaftale kunne omfatte indkøb for 2,8 milliarder kroner.

»Undersøgelsen har vist os, at der er udsigt til en øget efterspørgsel efter rådgivende ingeniørydelser. Dels fordi også det offentlige generelt har mangel på ingeniører, og dels fordi der i de kommende år skal investeres en del i kommunalt nybyggeri, miljøkrav med videre,« siger Søren Jakobsen.

På baggrund af den private analyse indledte SKI sidste år EU-udbudsrunden, hvor interesserede firmaer er blevet bedømt ud fra fire på forhånd fastsatte og vægtede kriterier: Pris og referencer samt faglige og organisatoriske kompetencer. Langt hen ad vejen har der dermed været tale om en matematisk øvelse, men i sidste ende har det været SKI og en følgegruppe på 11 offentlige institutioner, der har udpeget de 44 vindende rådgivere.

Kæmpe arbejde for at blive udvalgt

Blandt de udvalgte er det rådgivende ingeniørfirma Johansson & Kalstrup med hovedsæde i Varde.

»Mere end halvdelen af vores kunder er offentlige, så vi kunne dårligt holde til ikke at gå med. Nu var vi så også heldige at blive udvalgt, og jeg har da en forhåbning om, at det vil føre til flere opgaver end ellers. Men vi har ikke turdet sætte tal på,« siger medejer Flemming Davidsen.

Han vurderer, at det sønderjyske firma med 22 ansatte, har brugt mellem et halvt og trekvart mandeår på processen.

»Det har været et kæmpe arbejde, men har også haft fordele. Blandt andet er vi blevet mere systematiserede, når det handler om at kunne redegøre for vores referencer og arbejdsmetoder. På den måde er vi blevet klædt bedre på til kommende udbud,« forklarer Flemming Davidsen.

FRI vil overvåge effekt

Mens vinderne af konkurrencen glæder sig over resultatet, vil FRI holde skarpt øje med udbredelsen.

»Vi vil holde nøje øje med, om rammeaftalen giver kommunerne de forventede besparelser. På sigt risikerer det her at koste nogle af vores små og mellemstore medlemmer livet, særligt, hvis det bliver obligatorisk at bruge aftalen. Derfor overvejer vi også at gå i dialog med de offentlige indkøbschefer om den reelle værdi af det her,« siger Frank Laybourn.

SKI forventer, at der i resten af 2008 bliver igangsat opgaver under den nye aftale for cirka 155 millioner kroner stigende til 900 millioner i 2009.

Indkøb af visse byggematerialer er i forvejen omfattet af en rammeaftale, mens brugen af entreprenører og håndværkere indtil videre vurderes at være for differentieret til at kunne samles under ét.