Ni ud af ti byboere i Europa hiver skadelige partikler ned i lungerne

En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, EEA, viser at luftforureningen i Europa er foruroligende høj. Dette på trods af årtiers faldende emissionsniveauer.

Selv om udslippet af luftforurenende stoffer er blevet mindsket, konkluderer rapporten, at Europas problemer med luftforurening langt fra er løste.

Nye videnskabelige resultater viser, at vores sundhed påvirkes af meget lavere koncentrationer af luftforurening, end man hidtil har troet. Især fine partikler og ozon ved jordoverfladen er et stort problem, og er årsag til blandt andet hjerte-karsygdomme og forkortede liv.

I en pressemeddelelse siger EU’s miljøkommissær, Janez Potočnik, at han er klar til at skride til handling, når EU’s luftpolitik skal gennemgås inden længe.

Mens 90 procent af byboerne bliver udsat for direkte sundhedsskadelig luftforurening, er 96 procent eksponeret for fine partikler og 98 procent for ozon-niveauer, som overstiger WHO’s generelle retningslinjer.

EU’s grænseværdier er lavere end WHO’s, og administrerende direktør i EEA, Hans Bruyninckx, siger i en pressemeddelelse, at »EU skal være mere ambitiøse og gå videre end gældende lovgivning« for at mindske forurening.

I en række faktaark fra EEA kan man se de vigtigste resultater fra forskellige europæiske lande, blandt andet Danmark.

Emner : Forurening
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tyske medier kunne allerede for to år siden citere tyske myndigheder for lignende oplysninger, der konkluderede, at den stigende anvendelse af brændeovne var delårsag for øget partikeludledning. I de nordtyske delstater udledte de over 300.000 registrerede brændeovne mere 'Feinstaub' end den samlede dieseldrevne bilflåde. Flere biler på vejen betyder også flere partikler fra dækslid og øget produktion kræver øget transport og et højere energiforbrug. Vi kommer aldrig uden om, at menneskets tilstedeværelse forårsager forurening. Vi skal blot finde på brugbare tekniske løsninger og ikke adfærdsregulerende afgifter, der kun fylder statskasserne, men ikke løser det faktiske problem.

 • 0
 • 0

Eet er de værktøjer man har til at reducere den forurening der allerede er, noget andet er den automatiske accept af at land til by udviklingen i et så lille land som Danmark er uundgåelig. En udvikling som alt andet lige vil øge koncentrationerne af enhver forurening.

Der er stort fokus på telemedicin industrien, primært ud fra et besparelseshensyn, men jeg kan se et ret stort potentiale i at se på remote working i et langt bredere perspektiv.

 • 0
 • 0

Med lidt fantasi vil vi sikkert kunne finde en række jobs, hvor fysisk tilstedeværelse helt eller deltvist faktisk ikke er påkrævet, men at det kun er 'traditionen', der sender medarbejdere af sted. Især i forvaltningen vil mange kunne arbejde hjemme fra, hvis de rette it-løsninger var tilgængelige og it ikke blev licensbeskattet.

Samfundet bør lære, at arbejdsrelateret transport skal minimeres mest mulig. Derved reduceres trafikrelateret forurening noget.

 • 0
 • 0

Man kunne jo holde op med direkte at SUBSIDIERE at folk bor langt væk fra arbejdet (kørselsfradrag). I stedet kunne man støtte folk i at flytte hen hvor de arbejder.

Og så kunne man elektrificere og udbygge jernbanerne og sænke elprisen så folk kunne varme op med elvarme fremfor med brændeovnen, der er en miljøsynder både globalt og lokalt. Atomkraft ville gavne miljøet overordentligt meget.

 • 0
 • 0

Kun delvis enig: Kørselsfradrag ydes også for dem, der bruger den kollektive trafik. Men gratis kollektiv trafik ville vende op og ned på billedet. Vi skal dog lige huske på, de indtægter privatbilismen giver til statskassen. Forsvinder de delvist, mangler der penge til andet.

At flytte efter arbejdspladsen, lyder fornuftigt, men hvis nogen skifter/skal skifte pladsen ofte, bliver det meget dyrt for husstanden.

Elopvarming er en udmærket idé - og atomkraft produceret i lavstrålingsreaktorer vil løse mange forureningsproblemer...

 • 0
 • 0

Privatbilisme koster den enkelte familie dyrt, og hæver omkostningsniveauet generelt i samfundet, også for staten i form af lønninger. Derfor: tving folk til at flytte hen hvor de bor. Jeg har kolleger der er tjenestemænd og hvor konen ikke arbejder, men som bor lang pokker i vold og kører i bil ene mand. Hvis VI gør det, hvorfor skulle de andre 11mia (snart) på kloden ikke også? Og hvor længe holder fossilerne så?

 • 0
 • 0

Nu skal du lige differentiere lidt: ikke alle mennesker flytter sig hver dag langt på arbejde og udgangspunktet i artiklen var stigende partikelforurening i storbyerne. De nytter ikke noget, at flytte alle, der har arbejde i en storby, ind i byen, for det reducerer næppe partikeludledningen væsentlig. Tvært om må man gå ud fra, at øget tilflytning betyder øget infrastruktur samt stigning i boligpriserne samtidig med, at en affolkning af landdistrikterne vil sætte ind. Jeg er ikke med på idéen, at landet skal have tre eller fire levecentre, mens resten henligger som naturreservat. Samfundsøkonomisk set er det den billigste model, da masser af infrastruktur på landet kan spares væk, men der må kunne findes bedre løsninger, der passer sammen med den menneskelige mentalitet.

 • 0
 • 0

Efter at have testet sådan en, en hel dag, kan jeg skrive under på, den er støjsvag og den sender ikke noget ubehageligt ned i mine lunger... Iøvrigt, kan da godt være, man "hiver skadelige partikler ned i lungerne", som artiklen lægger op til - men, hvor meget skal der til, for at kroppen renser det ud igen, af motion, m.m., det kunne vel også være interessant at vide? Det hober sig vel ikke alt sammen op i lungerne, eller? Og når man hoster, ryger det så ikke op igen? Men, som cyklist kan jeg godt mærke, når de mere forurenende biler kører forbi mig, kontra de nyere, der til tider bare lugter sært... Nogle af dem, af gas.Derudover, årer, sejl og cykler er godt - hvornår mon vi ser en cyklist med sejl på;-)

 • 0
 • 0

Det er derfor folk skal køre i bil indtil de kommer til en indfaldsvej hvorefter de parkerer og hopper op på cyklen og suser gennem den tætbefolkede del af byen de sidste 5-10 km på en cykel-highway. Denne skal naturligvis være overdækket så den beskytter mod vind og vejr og være placeret i højden så man ikke holder for rødt lys. Der skal også være rensning af luften i systemet, så de der vælger cyklen ikke indånder de skadelige partikler.... hvis man sender en luftstrøm i køreretningen og evt. kombinerer med el-cykel for de der ikke er i god form så har man løsningen, det er også pladsbesparende, og det kræver ikke udvikling af ny teknologi, kun politisk vilje...

 • 0
 • 0

Med en gennemsnitlig forurening der ligger 5-20 gange over gennemsnittet for en Europæisk storby. Men dermed ikke sagt at det ikke er et problem også i Europa. Men her kan det føles på kroppen - nemt...

 • 0
 • 0

En ud af ti hiver altså ikke skadelige partikler ned i lungerne. Det kunne da være interessant at vide hvor det er henne. Man kunne også se om der var bemærkelsesværdige forskelle i sygdomme mellem de ni og den ene. I øvrigt savner jeg nogle ordentlige undersøgelser af disse partiklers oprindelse og respektive skadevirkninger, særligt set i lyset af det store fokus der er på dem. Nogle partikler har en helt naturlig oprindelse, som vi intet kan gøre ved alligevel, så det ville være fornuftigt at finde dem vi selv kan gøre noget ved og som skader mest. Men lad os først få nogle tal på bordet, i stedet for at koge suppe på de samme gamle rapporter.

 • 0
 • 0

Vi kommer aldrig uden om, at menneskets tilstedeværelse forårsager forurening. Vi skal blot finde på brugbare tekniske løsninger og ikke adfærdsregulerende afgifter, der kun fylder statskasserne, men ikke løser det faktiske problem.

Eller, vi kunne bruge afgifterne, til at faktisk løse problemet. Men, det gør vi jo ikke. De bruges til øget sygehusvæsen i stedet. Vist ikke det rette sted, at sætte ind.

Eneste offentlige initiativ jeg kan komme i tanke om, er de elektriske bycykler i København. De kører på miljøvenlig strøm. Men 100 mio kr. er også småt, i forhold til problemet. Trods det, er cyklerne udregnet til, at spare samfundet for en partikel forurening, svarende til et beløb i sygdomsudgifter på over 1 mia kr.

 • 0
 • 0

Rettelse: Huskede forkert. København har en årlig sundheds gevinst ved cykler på ca. 2 mia. kr. om året. De elektriske bycykler udgør kun en mindre del heraf. Så ovenstående var lidt optimistisk.

En enkelt kørt kilometer på cykel, i forhold til en kørt kilometer i bil, sparer samfundet for ca. 10 kroner.

Kilde: http://gobike.dk/LiveableCity

Det kan vi jo så tænke på, hvis vi lejer en elektrisk bycykel i København. Efter kun 25 kilometers kørsel i stedet for bil, har vi sparet samfundet for 250 kroner.

Elcykel er sandsynligvis ekstra besparende, da der indåndes mindre forurenet byluft end ved kørsel på kondicykel i byen.

 • 0
 • 0

Samfundet bør lære, at arbejdsrelateret transport skal minimeres mest mulig. Derved reduceres trafikrelateret forurening noget.

Ved at investere i hurtigere og bedre trafik, gør vi kun det modsatte. Vores investeringer i Internet motorvejen var den rette vej frem. Hvorfor ikke bruge den til at reducere arbejdsrelateret transport? Meget arbejde, kan enten gøres hjemme, eller flyttes til lokale afdelinger, der f.eks. lejes.

Det er fuldt forståeligt at samfundet skal have penge ind, da forureningen naturligvis kræver udgifter til sygehusvæsenet der må kræves ind. Men, det er forkasteligt, at der ikke gøres noget ved problemet. I stedet øger vi blot behovet for sygehuse, og investere i kraftigere infrastruktur - med tilhørende øget transport, forurening, og større sygehuse.

Selvom togene elektrificeres øges den globale forurening, da de skal køre hurtigere, og får et større energiforbrug. Dertil koster infrastruktur forbedringer også forurening, og den er særlig stor ved togtransport per transporteret passager.

 • 0
 • 0

Ja, det er på tide, at der fokuseres på, og gøres noget ved, den menneskeskabte luftforurening! Også den menneskeskabte luftforurening med støj og larm!

Og ja! Osende og støjende tog og andre motoriserede trafikmidler forurener vores livsvigtige luftmiljø med sundhedsskadelige stoffer!

Støj fra trafikken er irriterende og kan være medvirkende til bl.a. høreskaden tinnitus! På mange jernbanestrækninger gnider toghjulene mod skinnerne således, at der frembringes en høj hylende og hvinende støj! DSB gør noget ved det!

Den motoriserede trafik forårsager sundhedsskadeligt svineri af vores livsvigtige indåndingsluft. Man kan ikke bevæge sig mange meter uden for boligen, før man er tvunget til at indånde sundhedsskadelige stoffer og påvirkes af støj fra den motoriserede trafik!

-- Indfør Tomgangs-lov i hele landet – Biler, busser og ikke mindst dieseldrevne lokomotiver holder ofte og ubetænksomt med motoren i tomgang i områder, hvor mennesker færdes! Der bør fokuseres meget mere på det svineri af luftmiljøet, som den motoriserede trafik er årsag til. Politikere! Indfør en landsdækkende Tomgangs-lov!

-- Tænk og snak ikke kun om CO2! -- Fokusér ikke kun på, og bliv ikke spejlneuron-indoktrineret med den kemiske betegnelse CO2, der er en ganske naturlig og livsvigtig føde for alle planter! Tænk mere på og begræns sundhedsskadelige kemikalier, ikke mindst de menneskeskabte, som efterhånden er overalt i vores miljø!

-- Livsvigtig luft -- For at kunne leve skal et menneske i hvile i gennemsnit trække vejret omkring 15 gange pr. minut. Alle mennesker bør derfor kunne leve og færdes i et rent luftmiljø. Alle aktiviteter som bevirker en sundhedsskadelig indåndingsluft bør begrænses så meget som det aktuelt er muligt!

-- Faglig informationsformidling om luftforurening og støj er nødvendig -- Der bør forskes i og arbejdes intenst på at begrænse, og helst helt undgå, at trafikmidler såsom biler, busser, tog og fly er luftforurenende og støjende, og dermed også belastende for Jordens klima.

At vuggestuer, børnehaver, skoler og beboelsesområder er placeret lige i nærheden af veje og jernbaner med luftforurenende og støjende trafik er helt uacceptabelt! Det er ikke mærkeligt at flere og flere får astma, allergi og andre luftvejslidelser.

Rationel byplanlægning bør prioritere sundhedsvenlige bolig – og arbejdsområder. Trafik-områder og beboelsesområder bør adskilles så meget som muligt. Faglig viden om sundhedsskaderne ved trafikforurening, brændeovnes røg, stearinlysafbrænding, sundhedsskadelige stoffer i indeklima, støj osv. skal formidles i skoler og offentlige medier og bevidstgøres for alle.

-- Bryd vaneadfærd og vanetænkning -- Vi har yderst fornuftigt, efter mange års tøven, forbudt tobaksrygning på arbejdspladser og offentlige steder. Nu må der gøres noget ved den stressende, støjende og luftforurenende motoriserede trafik! Vaneadfærd, vanetænkning, magelighed, hygge, manglende faglig vide osv. skal brydes!

Hilsen fra Louis Nielsen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten