New Orleans ruster sig til ny storm med halvfærdige diger

Digerne omkring New Orleans er endnu ikke helt færdige, og på West Bank har dæmningsarbejdere anbragt tons-tunge sække med sten som en midlertidig barrikade mod, hvad indbyggerne frygter, kan blive en gentagelse af katastrofen for tre år siden.

På årsdagen for katastrofen den 29. august 2005, hvor orkanen Katrina ramte delstaten Lousianas hovedstad og kostede 1.500 mennesker livet, ser det nemlig ud til, at en ny orkan ved navn Gustav vil ramme, skriver The Telegraph.

Gustav er i øjeblikket en tropisk storm og har allerede kostet 23 mennesker livet på Haiti og i Den Dominikanske Republik. I øjeblikket flakker det kraftige lavtryk stadig lidt omkring, men holder en ret præcis retning mod Jamaica og ventes at bevæge sig mod oliefelterne i Den Mexicanske Bugt.

Den tropiske storm Gustav har kurs mod Jamaica og ventes at ramme oliefelterne i Den Mexicanske Golf. (Foto: Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center). Illustration: Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center.

Lousianas guvernør, Bobby Jindal, har valgt at erklære delstaten i undtagelsestilstand, og redningsarbejdere og dæmningsarbejdere er på standby, hvis Gustav kommer.

Siden 2005 har hærens korps af ingeniører brugt milliarder af dollars på at forstærke digerne omkring New Orleans, men ifølge den regionale direktør for dæmningsbyggeriet, Robert Turner, er dæmningerne kun bygget til at klare en 30-års-storm - Katarina var en 396-års-storm.

Dæmningerne bliver først færdige om tre år

Først om tre år regner dæmningsarbejderne med at være færdige med at reparere digerne efter Katrinas oversvømmelser, der gik ud over 80 procent af byen.

»Selv om vi har gjort store fremskridt i genopbygningen af vores infrastruktur, så er dæmningerne ikke repareret færdige, og der er et hul i vores budget til at afslutte genopbygningen af kloak- og vandsystemet på fire milliarder kroner,« siger Ray Nagin til nyhedsbureauet Bloomberg.

De seneste to år har orkansæsonen været så mild, at dæmningerne ikke har været udsat for voldsomme belastninger, så ingen aner om de holder.

Redningsarbejdere er klar ved pumperne

Myndighederne tager dog ingen chancer og er klar til at evakuere 30.000 af byens mest udsatte borgere. En tredjedel af alle huse i New Orleans bærer stadig tydelige præg af ødelæggelser efter orkanen Katrina.

3.000 redningsarbejdere er beordret til at være klar, og selv om politiet ikke har tænkt sig at gå rundt og hive folk ud af deres hjem, så vil alle, der går på gaden om aftenen, blive arresteret, skriver The Times-Picayune.

Flere af redningsarbejderne er også blevet trænet til at betjene de mange pumpestationer, der er sat op flere steder for at pumpe voldsomme regnmængder væk fra udvalgte evakueringssteder.

Planen er dog ikke at evakuere folk i selve byen, men at køre dem ud i områder, der ligger i en god afstand til orkanens bane. Ingen ved dog, hvilken vej Gustav vil bevæge sig.

Tre måneder tog det at pumpe byen tør sidste gang

Flere af byens indbyggere lider af post-traumantisk stress-syndrom efter Katrina. Det kostede omkring 300 milliarder kroner til at udbedre diger, genopbygge byen og pumpe vand væk. Det tog tre måneder at pumpe vandet ud af den ødelagte by og et år at reetablere drikkevandsforsyningen.

At oversvømmelserne dengang blev så massive, har flere forklaringer. Katrina var en usædvanlig bred orkan - 320 mod normalt 80 km bred. Vinden sætte gang i så store bevægelser i Lake Pontchartrain, at den skyllede over digerne og eroderede dem indefra.

Myndighederne i New Orleans var ellers blevet advaret. I årevis havde eksperter forudsagt, at byens 560 kilometer lange netværk af diger, sluser og pumpestationer var utilstrækkeligt til at beskytte byen mod en kraftig orkan.

Advarslerne gik også på, at digerne og byen sank på grund af årtiers dræning og erosion af vådområder.