Neurosearchs fedmepille viser effektive vægttab

Forsøgspersoner i Neurosearchs såkaldte fase 2b studier, der netop er afsluttet, har i gennemsnit tabt sig mellem 6,7 og 12,8 kg på 24 uger.

De mindste vægttab skete i en gruppe, der modtog den laveste dosis af midlet tesofensine, mens de største vægttab blev observeret i gruppen med den højeste dosis på 1 mg tesofensine. Gruppen der modtog et placebomiddel tabte i gennemsnit 2,2 kg i perioden.

Der er tale om markante vægttab, mener professor Arne Astrup, leder af afdelingen for Human Ernæring på Københavns Universitet.

»Jeg var overrasket over at se, at tesofensine-forsøget gav et vægttab på omkring ti kg mere end placebo,« siger han i en pressemeddelelse fra Neurosearch, hvor Arne Astrup desuden er formand for den videnskabelige komite.

Gængse fedmepiller, som i dag er på markedet, giver blot et vægttab på tre til fem kg i løbet af et halvt år, oplyser Arne Astrup. Så det er ikke den store hjælp for personer med en seriøs overvægt.

Potentielt milliardmarked

Resultaterne er godt nyt for biotekvirksomheden Neurosearch, der dermed er langt fremme i udviklingen af et lægemiddel med et markedspotentiale på mange milliarder. For WHO skønner, at der i dag er omkring 400 millioner sygeligt overvægtige i verden. Det tal stiger formentlig til 700 millioner i 2015.

Fokus på bivirkninger
Astrup lægger vægt på, at tesofensine tilsyneladende er sikkert for patienterne at benytte. For sikkerheden og omfanget af bivirkninger ved fedmepiller har for tiden stor bevågenhed, efter at de amerikanske myndigheder, FDA, i sommer afviste at godkende et fedmemiddel, eftersom det havde alvorlige psykiske bivirkninger som depression og selvmordstanker.

Ifølge Neurosearch har forsøgspersonerne i dette studie oplevet bivirkninger, der karakteriseres som milde til moderate. Det er tørhed i munden, søvnforstyrrelser, kvalme, forstoppelse og diarré.

Studiet blev foretaget på 203 personer, der inden forsøget havde en gennemsnitlig vægt på lidt mere end 100 kg. Lægemidlet blev testet i tre forskellige doser: 0,25 mg, der resulterede i et gennemsnitligt vægttab på 6,7 kg; 0,50 mg gav et vægttab på 11,3 kg og 1 mg førte til en reduktion på 12,8 kg.

Dokumentation

Pressemeddelelse om resultatet fra Neurosearch

Emner : Medicin