Netværksfabrikant som spåkone

Ikke overraskende forudsiger 3Com en fremtid, der er centreret omkring netværket. Ingeniøren har ladet Director of Consulting for Meta Group i Danmark, Allan Bo Rasmussen, kigge forudsigelserne igennem for at få hans bud på, hvor meget hold der er i de 10 bud på it-fremtiden.

»Det er jo ikke specielt overraskende eller opsigtsvækkende spådomme som 3Com kommer med, og i flere af deres spådomme er der slet ikke noget nyt,« siger Allan Bo Rasmussen.

Med en fortid som partner i rådgivningsfirmaet Fischer & Lorenz, hvor arbejdsområdet var datanetværk, og efterfølgende som selvstændig sikkerhedskonsulent og nu chef for den danske afdeling af det uafhængige analysebureau Meta Group, har Allan Bo Rasmussen stor erfaring med it-udvikling, ikke mindst indenfor netværk og sikkerhed.

I det følgende har Ingeniøren|net taget et par af de 10 spådomme og ladet Allan Bo Rasmussen kommentere dem:

Komplet sikkerhed, både internt og eksternt
I det kommende år vil IT-ansvarlige og virksomhedernes topledelser i langt højere grad have behov for at fastlægge en strategi for datasikkerheden i både faste og trådløse netværk. Sikkerhedsforanstaltningerne skal omfatte både den eksterne side - indtrængende personer udefra (hackere eller terrorister) - og beskytte brugere, informationer, transaktioner og enheder internt. Sikkerhed bliver et af nøgleordene i 2002, når der tales IT og telefoni.

»"Komplet sikkerhed" er noget som ikke eksisterer og som ingen har råd til - tværtimod er sikkerhed noget der skal gradbøjes for at passe til behovet - det er en svær disciplin, som kræver gode metoder. Iøvrigt er sikkerhed ikke kun et netværksspørgsmål - her berøres både applikationer, infrastruktur og den menneskelige faktor,« mener Allan Bo Rasmussen.

Mere intelligens ud til brugerne
Den nye »Layer 4« certificering af trafikken i et netværk er et godt eksempel på, hvad 3Com betegner som "netværksintelligens". Man kan sammenligne Layer 4 med de forskellige klasser på et passagerfly - first class, business class og economy class. Et Layer 4 netværk kan f.eks. indrettes, så samtaletrafikken får første prioritet (first class). En finansapplikation får anden prioritet (business class), mens e-mail, der sjældent er så tidsfølsom, flyver gennem netværket på økonomiklasse. Andre eksempler på netværksintelligens er indholdsfiltrering, cache-lagring og balancering af serverbelastningen.

»For WAN leverandører er klassedelingen vigtig, fordi den giver mulighed for at tilbyde SLA for IP netværk - altså en højere pris for den samme båndbredde, hvis kvaliteten kan garanteres,« vurderer Allan Bo Rasmussen.

Ændringer i peer-to-peer netværk
Ifølge 3Com vil peer-to-peer teknologien få en langt større betydning end i dag, når medarbejdere, kunder og partnere bruger IT til at kommunikere med hinanden. Peer-to-peer decentraliserer netværket, fordi brugerne kommunikerer direkte med hinanden - uden at datatrafikken skal dirigeres gennem en central server.

»Hvad er det nye her? Det er da rigtigt at IP fortsat vil fortrænge FrameRelay netværk på wan siden, og dermed muliggøre lettere alle-til-alle trafik. Men hvis vi taler om VPN, kræver en sådan trafik opsætning af mange tunneler, med deraf følgende behov for RAM, CPU og system-administration. Det er i øvrigt min erfaring, at jo større organisationen er, jo mere centraliseret er kommunikationsbehovet,« siger Allan Bo Rasmussen.

Mobiltelefonselskaber vil levere services til trådløse netværk
3Com mener, at telefonselskaber i det nye år vil begynde at bruge trådløse netværk (Wireless LANs) til at levere nye typer dataservices til deres erhvervskunder. Fremfor at have besværet og omkostningerne ved at flytte store centrale applikationer ud i mobiltelefonnetværket vil de tilbyde services, hvor man kan få adgang til virksomhedens databaser lokalt via mobiltelefonen. 802.11b teknologien kan allerede i dag anvendes på mobiltelefoner.

»Ja, "always-on" vil vinde terræn. Men vi mangler stadig applikationer og middleware, der kan udnytte de centrale informationer fra denne platform. Fokus er på systemarkitekturen og det er ikke godt nok!,« mener Allan Bo Rasmussen.

Netværk som redningsplanke
Virksomheder vil i stigende grad opdage, at teknologi kan bruges til at holde forretningen i gang, selv efter et større uheld eller en ulykke. F.eks. kan fjernadgang til netværket sikre, at medarbejderne kan få fat i data, selvom hovedhvarteret og de centrale servere er lukkede. På samme måde kan videokonferencer over data- og telefonlinier bruges til møder, hvor deltagerne fysisk kan være placeret fjernt fra hinanden. Mange virksomheder vil begynde at kræve af deres IT, at den fremmer en decentraliseret forretningsdrift.

»Altså handler det om at der er et behov for en ny arkitektur! Mere netværk er kun en lille del af de ændringer, der skal til,« siger Allan Bo Rasmussen.