Netværksanalyse afslører de 'usynlige' nøglemedarbejdere

Antallet af stjerner på skulderen er ikke altid proportionalt med graden af indflydelse. Ganske almindelige medarbejdere kan have langt større betydning i en organisation end for eksempel mellemlederne.

Men ofte har topledelsen ikke fokus på 'de usynlige' nøglemedarbejdere, og det er ærgerligt, mener Jeppe Vilstrup Hansgaard fra konsulentvirksomheden Innovisor.

»Medarbejdere, der har brede interne netværk, og som er vellidte for deres sociale og faglige kompetencer, har stor betydning for en organisations virke. Og de kan bruges strategisk, blandt andet når ledelsen ønsker at optimere samarbejdsflowet eller gennemføre forandringer, men det er de færreste virksomheder, der udnytter denne mulighed,« påpeger han.

Usynlige relationer åbenbares

Innovisor har specialiseret sig i at udarbejde såkaldte netværksanalyser, der kan bruges til at åbenbare de usynlige relationer og derigennem udpege nøglemedarbejdere.

I en netværksanalyse svarer medarbejderne typisk på spørgsmål som for eksempel: 'Hvem samarbejder du med?', 'Hvem kunne du blive mere effektiv af at arbejde sammen med?' og 'Hvem får du arbejdsglæde af i det daglige?'.

På den baggrund visualiseres medarbejdernes netværk, og det bliver tydeligt, hvem der er det egentlige omdrejningspunkt i organisationen.

»En netværksanalyse kaster lys over helt andre typer medarbejdere end dem, topledelsen ville udpege. Det er sjældent mellemlederen eller distanceblænderen, der træder frem, men ofte en helt anonym person,« siger Jeppe Vilstrup Hansgaard.

Nøglepersoner som ambassadører

Hvis ledelsen inddrager nøglepersonerne i en forandringsproces og får dem til at tage medejerskab, kan de gennem deres brede netværk og anseelse være med til at skabe positiv stemning og ansvar for de fremtidige ændringer.

De kan med andre ord agere forandringsambassadører og samtidig give feedback til topledelsen om, hvordan tiltagene modtages, og hvorvidt der er behov for tilpasninger af strategien, påpeger Jeppe Vilstrup Hansgaard.

»Med netværksanalysen i hånden kan topledelsen se, om der er 'blinde pletter' i organisationen, hvor nøglepersonernes netværk ikke rækker ud. Er det tilfældet, bør de flyttes, så de udvider deres relationer og dækker størstedelen af organisationen,« siger han.

Ingen geografisk begrænsning

Fordelen ved en netværksanalyse er ifølge Jeppe Vilstrup Hansgaard, at den kan foretages på få uger og ikke er geografisk begrænset, idet datagrundlaget udelukkende er baseret på spørgeskemaer.

Analysen kan altså også udpege en medarbejder i udlandet som nøgleperson. Udfordringen er imidlertid at få analysen brugt på den mest hensigtsmæssige måde.

»Måske placerer analysen en ellers central medarbejder helt i periferien af netværket, fordi vedkommende er på barsel. Analysen skal ikke betragtes som den endelige sandhed. Den er et værktøj, der gør det muligt at handle strategisk, men det kræver, at ledelsen går i dialog med medarbejderne og ved, hvor den vil hen,« siger Jeppe Vilstrup Hansgaard.