Netbiblioteker i lommen på Microsoft

Forbrugerrådet mener, at bibliotekernes aktuelle, netbaserede udlånssystem er uacceptabelt.

»Det er et klart problem, at Netmusik-løsningen kræver, at brugerne har et bestemt program og operativsystem. Bibliotekerne er en meget vigtig indgang for den brede befolkning til kulturlivet. Derfor har bibliotekerne mindst samme forpligtelse i kontakten med borgerne som andre offentlige myndigheder. De skal være superopmærksommme på, at de løsninger, som de tilbyder borgerne, ikke kræver bestemt software eller operativsystemer,« siger Grit Munk, politisk-økonomisk medarbejder i Forbrugerrådet.

Hun understreger, at den store udbredelse af Microsoft Windows med inkluderet mediafspiller ikke er et gyldigt argument for bibliotekernes løsning.

Frihed. "Hvis der medgår offentlige midler til it-projekter, må der også være en valgfrihed, så borgerne ikke er tvunget til en bestemt softwareløsning. Derfor er sagen om folkebibliotekernes netmusiksystem principielt interessant," siger Morten Helveg Petersen (R) [foto: Scan Pix Illustration: Scan Pix

]

»Bibliotekerne bør sikre sig, at de hverken laver en skævdeling af befolkningen eller støtter et monopol, som er problematisk. Vi er stærkt kritiske over for den monopolisering, der sker,« konstaterer Grit Munk.

Politisk krav om valgfrihed

De ansvarlige for projektet hos Statsbiblioteket i Århus og Biblioteksstyrelsen peger samstemmende på, at valget af Microsoft-løsningen var dikteret af samarbejdspartneren Phonofile, som repræsenterer de danske pladeproducenter og kunstnerne. For overhovedet at komme i gang med projektet måtte Netmusik-projektet acceptere Microsofts Windows Media Audio (Wma)-løsning med indbygget digital rettighedshåndtering (Drm). Musiknumrene kan lånerne downloade via internet i Microsofts kopibeskyttede Wma-Drm-format, som kun tillader afspilning i op til syv dage på en enkelt pc, og som kræver en Windows-pc og Windows medieafspiller. Selve projektet er støttet med fire millioner kroner af Kulturministeriet.

Medlem af Folketinget og it-ordfører Morten Helveg Petersen (R) vender sig mod bibliotekernes Microsoft-binding. Han vil opfordre regeringen og videnskabsminister Helge Sander (V) til at leve op til sine egne idealer om leverandørfrihed og markedskonkurrence, og klandrer samtidig ministeren for ikke at handle i pagt med sine egne retningslinier. Konsekvensen er ifølge Morten Helveg Petersen en monopolisering af markedet.

»Derfor agter jeg at forfølge sagen hos både kultur- og videnskabsministeren. Jeg vil have oplyst, hvordan det harmonerer med det offentliges it-politik. De svar, jeg hidtil har fået fra videnskabministeren angående en lignende problemstilling med DR's distribution af netvideoer, er undvigende og taler om at lade det være op til den enkelte myndighed. Det har jeg svært ved at få til at passe med frit valg for borgerne og liberal politik i almindelighed,« siger Morten Helveg Petersen.