Nesa mister Danmarks største elkunde

Danmarks største elforbruger, Stålvalseværket i Frederiksværk, dropper landets største distributionsselskab, Nesa, som elleverandør fra næste år. Værkets nye leverandør er elhandelsselskabet Helia, som ejes af Elsam og det svenske energiselskab Öresundskraft. Der er tale om en ét-årig kontrakt, der begynder 1. januar år 2000. Aftalen har udløst jubel i Elsam, der hermed har slået hul på det sjællandske marked. Aftalen sikrer en afsætning på mindst 500 GWh (500.000.000 kWh) til Stålvalseværket. Stålvalseværket, hvis elforbrug svinger omkring 500-550 GWh, gik på det frie elmarked den 1. marts 1998 og valgte da Nesa som leverandør det første år. Den kontrakt blev forlænget den 1. marts i år, denne gang med elhandelsselskabet Strøm, som Nesa ejer sammen med Svenske Vattenfall, men den slutter til nytår.

Ved siden af aftalen med Stålvalseværket har Elsam også slået et andet hul i det sjællandske marked i år. Elsam/Helia har lavet en såkaldt koncernaftale med Norsk Hydro om at levere strøm til tre af Korn- og Foderstof Kompagniets, KFK, fabrikker på Sjælland. Norsk Hydro i Danmark har som følge af en særlig regel i elreformen lov til at få leveret el fra sit udenlandske moderselskab, når dette har egen produktion af el, og Elsam administrerer så at sige aftalen for Norsk Hydro. Norsk Hydro er det eneste danske selskab med en sådan aftale. Udover Stålvalseværket er Statoil med raffinaderiet i Ka lundborg og Novo Nordisk de eneste sjællandske kunder med et elforbrug over 100 GWh, som giver dem ret til at vælge egen elleverandør. Novo har lavet en leveringsaftale med svenske Sydkraft, og Statoil får strøm fra Nordvestsjællands Energiforsyning, NVE. n