NESA-aktier stiger

Siden forrige mandag er Nesa's aktier steget med 65 procent. Spekulationerne er gået på, om den såkaldte lex Nesa fra 1997 vil blive ophævet nu, hvor en borgerlig regering er kommet til magten.
Allerede før regeringen var på plads smed Venstres, Thor Pedersen, benzin på aktiedrømmene ved at love at se på loven, som han mente var problematisk i forhold til ejendomsretten og dermed ejernes råderet over el-selskabernes kapital.

Loven blev i sin tid indført for at forhindre Gentofte kommune i at indkassere en lille milliard kroner i provenu ved at sælge sin aktiepost på 56,7 procent i Nesa til svenske Vattenfall. Hvis Gentofte solgte vil kommunen blive trukket et tilsvarende beløb i bloktilskud.

Afdelingschef i Dansk Energi, Knud Mosekjær mener, at man hurtigst muligt bliver nødt til at finde en løsning:

»Hvis dansk elforsyning skal overleve, må ejerne have mulighed for at disponere over kapitalen i selskaberne, herunder at sælge selskaberne uden at miste provenuet. Det gælder både kraftværksselskaberne og den kommunale elforsyning.«

Den nye regerings problem er, at lex Nesa er skrevet ind i det store forlig om elreformen fra sidste år. Forliget løber indtil udgangen af 2003, og hvis der skal ændres inden da, er det sandsynligt at hele elforsynings-loven skal til genforhandling.

Både fra Gentofte kommune og fra Nesa selv, er der i den forløbne uge blevet udtrykt tilfredshed med Thor Pedersens udtalelser.