Nej til dansk nyhedslink fra Singapore

Fogedafdelingen under Københavns Byret nedlagde torsdag forbud mod, at virksomheden Web Intelligence Technology (tidligere Visator) videreformidler et Singapore-baseret søsterselskabs klip fra danske avisers artikler. Det skriver Børsen Online.

Ifølge Børsen Online indebærer kendelsen , at Web Intelligence Technology ikke må formidle klip af nyhedsartikler fra dagbladenes internetudgaver eller linke direkte til dagbladenes artikler videre for betalingskunderne hos Visator i Singapore.

Forbuddet mod at anvende de direkte, såkaldte dybe links, til dagblades artikler omfatter gengivelse af overskrifter og andre brudstykker fra dagbladenes artikler - både på virksomhedens websider og i de nyhedsbreve, som Web Intelligence Technology udsender.

Fogedrettens kendelse tolker DDF som et udtryk for, at der nu er retspraksis for at forbyde ophavsretlige krænkelser af dagbladenes rettigheder - også når det sker fra en virksomhed, der er placeret i udlandet.

"Virksomheder, der driver nyhedstjenester baseret på dagbladenes indhold uden aftaler med dagbladene, kan dermed ikke unddrage sig ansvar ved at udbyde tjenesterne fra tredielande," lyder konklusionen fra Danske Dagblades Forening ifølge Børsen Online.