Nej, Øresundsbron har ikke fået ålen til at flygte

Fiskeriverket kan skyde hvid pind efter milliardkrav mod Øresundsbron. Sådan dømte Miljööverdomstolen i en appelsagen, hvori de svenske fiskere beskyldte broen for at være hovedårsag til, at ålen stort set er forsvundet.

I stedet kan Øresundsbro-konsortiet nøjes med at erlægge en årlig sum på 70.000 svenske kroner til Fiskeriverket for ikke nærmere definerede »fangsttab«.

Dommen kommer ikke overraskende, efter at Miljödomstolen sidste år i marts gav Øresunsbro-konsortiet medhold i alle punkter. Øresundsforbindelsen havde ifølge domstolen ikke nogen påviselig negativ indvirkning på fiskebestand og fiskeri.

Så de 40 millioner ål, som Kammarkollegiet havde krævet udsat samt en årlig fiskeafgift på 355.000 svenske kroner, slipper konsortiet for.

Dommen kan stadig appelleres indtil 29. september i år.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Øresundsbron