Nej, coronavacciner øger ikke smitterisikoen efter tre måneder

3. januar 2022 kl. 09:3669
Nej, coronavacciner øger ikke smitterisikoen efter tre måneder
Grafitti i Cornwall rejser spørgsmål om kunstnerens mening om dræbervacciner til voksne. Illustration: Jowanin Pensans, CC BY-SA 4.0.
Et dansk studie af beskyttelsen over tid af coronavacciner har vakt opsigt ved at vise en negativ vaccineeffekt mod Omikron, når der er gået 91 dage siden primærvaccination. Forklaringen har fået mindre opmærksomhed. Men her er den.
Artiklen er ældre end 30 dage

Kort før jul kunne Statens Serum Institut fortælle, at beskyttelsen af coronavaccinerne aftager over tid, men stiger igen efter revaccination. Det viste et nyt studie af forskellen på de to mRNA-vacciners effekt over for Omikron- og Deltavarianten.

Et vigtigt fund i studiet, udover booster-effekten, var, at begge vacciner yder beskyttelse mod Omikron-varianten. Den er dog betydeligt mindre end mod Delta, og beskyttelsen mod Omikron aftager hurtigere efter færdigvaccination.

Studiet blev udgivet i præprint, før fagfællebedømmelsen er færdig, på MedRxiv.org, og det vakte opmærksomhed på en anden måde end tiltænkt. Nederst i studiet viser en tabel nemlig, at begge mRNA-vacciner har en negativ effekt over for Omikron, når der er gået 91 dage siden fuld effekt af primærvaccination, dvs. 14 dage efter 1. stik.

»Et negativt vaccineeffekt-estimat giver ganske enkelt ikke mening. Derfor må vi sige, at det skal tolkes som ingen effekt,« siger Palle Valentiner-Branth, konstitueret afdelingschef for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse ved Statens Seruminstitut, der sammen med kolleger har udført studiet.

Haps, haps, anti-vaxx

I den videnskabelige artikel adresserer forskerne selv den tilsyneladende negative vaccineeffekt og angiver, at effekten kan være underestimeret på grund af forskelle i adfærdsmønster og/eller smitteudsættelse mellem de vaccinerede og uvaccinerede grupper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De negative tal for vaccinebeskyttelse blev dog uden forbehold hurtigt sendt i rundhyl af sites som det canadiske Rebelnews.com.

Under overskriften "Denmark study shows vaccinated more likely to catch Omicron" citerer en anonym skribent en YouTube-udsendelse med Rebel News-stifter Ezra Levant, hvor han blandt andet siger:

»Du har bogstaveligt talt større sandsynlighed for at blive smittet [med Omikron], hvis du er vaccineret med Pfizer eller Moderna, end hvis du ikke er vaccineret. Det er ikke bare min holdning. Det er, hvad tabellen viser i dette danske studie, som er publiceret online i et samarbejde mellem Yale og British Medical Journal, og de er som sagt sponsoreret af Mark Zuckerberg.«

Illustration: RebelNews.com.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er meget at pakke ud alene i den ene sætning, men hvis man nøjes med at se på den grundlæggende påstand om, at SSI-studiet viser, at vaccinerne gør folk mere udsatte for coronasmitte, så er der ikke dækning for den konklusion.

Bias eller regnefejl?

Det kræver dog som noget ret usædvanligt mere end et opslag i den oprindelige videnskabelige artikel at tilbagevise påstanden, fordi studiet rent faktisk viser en negativ vaccineeffekt, VE, af begge mRNA-vaccinerne imod Omikron-varianten. Nærmere betegnet angiver en tabel i artiklen, at Pfizer-vaccinen (BNT162b2) og Moderna (mRNA-1273) har en VE på hhv. -76,5 (fra -95,3 til -59,5) og -39.3 (fra -61,6 til -20,0) for Omikron efter 91-150 dage.

Illustration: SSI / MedRxiv.org.

De negative tal efter 91 dage kunne formelt set tolkes som, at tre måneder efter færdigvaccination stiger risikoen for Omikron-smitte.

Hvis man tager konfidensintervallerne bogstaveligt, stiger risikoen med mindst 20 procent og bliver måske helt op til det dobbelte af risikoen for de uvaccinerede. Og det er vel at mærke efter en periode, hvor den samme tabel i det samme studie viser en beskyttende effekt af begge vacciner mod Omikron. Og hvor der efter 91 dage stadig ses en beskyttende effekt af de samme vacciner mod Delta.

Illustration: SSI / MedRxiv.org.

I en grafisk fremstilling af resultatet hænger VE for begge vacciner i den sidste tidsperiode med hele konfidensintervallet langt under vandskorpen, som når det gælder vaccineeffekt er nul procent - der hvor smitterisikoen er den samme for vaccinerede og uvaccinerede.

VE angives som den procentvise beskyttelse i forhold til grundlinjen - smitte blandt de uvaccinerede - og for Pfizer er beskyttelsen i det danske studie estimeret til 55,2 mod Omikron og 86,7 mod Delta i den første måned efter primærvaccination for personer på 60 og derover. Med andre ord forhindrer vaccinen godt halvdelen af Omikron-smitten og næsten 90 procent af Deltasmitten i den aldersgruppe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og nøgleordet her er "estimeret". VE findes i to udgaver, der begge kan være nyttige: Den gyldne standard for at måle effekten af lægemidler, herunder vacciner, er RCT - randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg - hvor halvdelen af deltagerne ved lodtrækning modtager vaccinen, men den anden halvdel er en kontrolgruppe, der uden at vide det modtager en inaktiv efterligning af vaccinen. Det er den baggrund, vacciner godkendes på.

Senere undersøgelser af VE for allerede godkendte vacciner vil ofte være estimeret ud fra observationer uden intervention, hvilket altid vil trække et studie ned på et lavere trin på evidens-stigen, uanset hvor mange deltagere, der er med, og selvom databehandlingen er udført helt efter bogen.

VE målt med et RCT vil man måske have hørt udtrykt på engelsk som efficacy, der er effekten af en vaccine under ideelle betingelser.

VE ud fra observationer udtrykkes på engelsk som effictiveness, hvor vi på dansk taler om vaccinernes effekt i samfundet.

Observationer af befolkningen

SSI-studiet er en kohorteundersøgelse, hvor man observerer veldefinerede grupper over tid, og her er det afgørende, at den udsatte og den ikke-udsatte gruppe er så ens og sammenlignelige som muligt, hvilket i kliniske forsøg opnås med lodtrækningen.

Forfatterne til studiet angiver selv flere muligheder for bias eller fejlkilder, som kan have skubbet resultaterne systematisk i en bestemt retning, selvom data og beregninger er uangribeligt korrekte.

»Det er en opgørelse over de første 20 dage med Omikron. De første tilfælde blev importeret af folk, der havde rejst i det sydlige Afrika, og de vil alt andet lige være fuldt vaccinerede. Og så var det nogle superspreder-events med unge mennesker. Omikron var slet ikke nået ud i det brede samfund endnu, så både de gamle og børnene er underrepræsenterede, og vi kigger nok på nogle grupper, der ikke nødvendigvis opfører sig ligesom resten af befolkningen,« siger Palle Valentiner-Branth.

Tallene i studiet er justeret for alder, køn og hvor man bor i landet, og der er også taget hensyn til kalendertid, fordi risikoen for Omikron-smitte er steget i perioden.

Tre mulige forklaringer

SSI udarbejdede en forklaring på engelsk af de negative estimater af vaccineeffekt i studiet:

There are a number of reasons why the VE estimate might be negative.

1. In many places including Denmark, vaccinated individuals are tested more frequently than unvaccinated individuals. This causes the incidence rate to be higher in the vaccinated population and resultantly a negative VE estimate.

2. Denmark was very quick to conduct sequencing and to identify the first generations of Omicron cases in the country. Cases during this period occurred to an exaggerated extent in those who were travelling internationally, and those in the social and professional circles of travellers, and were largely vaccinated. We expect therefore that there was an overrepresentation of vaccinated people among the first generations of Omicron cases identified in Denmark, not because the vaccines weren’t protective, but because the variant hadn’t spread far enough into the general population, including into the unvaccinated population, to make for comparable infection rates.

3. VE estimation relies on vaccinated and unvaccinated individuals behaving in a similar fashion in their every-day lives with respect to COVID-19 precautions and exposure to infection risk. It is conceivable that the increasingly small cohort of unvaccinated individuals that remains in Denmark takes further precautions (precisely because they are not well protected), engage less in social activities, etc. Such discrepancies in risk behaviour between vaccinated and unvaccinated individuals will lead to an underestimated VE.

On that basis it is reasonable to expect that the vaccine effectiveness estimates presented in our study are too low, not only for the fourth period (91-150 days after vaccination) but likely also for the earlier time intervals. To conclude, the vaccines’ protective effect may be low against infection with Omicron after 4 months, but it is most unlikely to be negative!
Kilde: SSI

»Men der er ting, vi ikke kan justere for,« siger Palle Valentiner-Branth.

Før sommerferien var der således en større andel af de uvaccinerede, der lod sig teste, mens det i dag er de vaccinerede, som er mest flittige til at lade sig teste. Derfor vil en større andel af coronasmitten i den vaccinerede befolkning blive opdaget, mens der er et større mørketal for de uvaccinerede.

Man har tidligere lavet undersøgelser af den reelle udbredelse af corona ved at tage blodprøver på en repræsentativ mængde af befolkningen, men det var i starten af pandemien. De angivne "incidenser" per 100.000 mennesker i de daglige smitteopdateringer skal derfor tages med et gran salt, fordi de er baseret på et valg om at lade sig teste.

Problematisk at sammenligne med uvaccinerede

Effekten for de færdigvaccinerede uden booster er fundet ved sammenligning med de uvaccinerede, som er standarden for VE ved vaccinegodkendelse.

Men i Danmark er vaccinestatus ikke tilfældigt fordelt i befolkningen - at være uvaccineret er et udtryk for bevidste valg eller bestemte livsvilkår. Og der er så få uvaccinerede, at det kan være et problem af sammenligne vaccinerede med uvaccinerede. Både fordi den ene gruppe er så lille, og fordi grupperne antages at være heterogene.

»Måske er der også en anden adfærd hos uvaccinerede. Vi ved allerede, at de ikke bliver testet i så høj grad og måske gør de mere for at undgå smitte. Det kan gøre, at vi skal tage forbehold for resultaterne,« siger Palle Valentiner-Branth.

VE for færdigvaccinerede er fundet ved sammenligning af vaccinerede med uvaccinerede, mens effekten af boosteren er fundet ved at sammenligne de færdigvaccinerede med dem, der allerede har fået det tredje stik. Det burde være to grupper, som er mere direkte sammenlignelige.

Der var dog på daværende tidspunkt stadig tale om ret få personer, og for Moderna var der ikke tilstrækkeligt mange boostede til at estimere beskyttelsen mod Omikron. Men for begge varianter ser Pfizer-boosteren ud til at bringe beskyttelsen op i nærheden af, hvad den var lige efter færdigvaccination, og det samme gælder Moderna mod Delta.

Studiet handler udelukkende om risikoen for at blive smittet. Der er andre undersøgelser i gang, som ser på risikoen for indlæggelse og død ved Omikron sammenlignet med Delta, men de er ikke færdige endnu. Og de første af den type undersøgelser vil ligesom estimeringen af vaccinebeskyttelse have den iboende usikkerhed, at det ikke er et tilfældigt udsnit af befolkningen, der rammes af første bølge af en ny virusvariant.

69 kommentarer.  Hop til debatten

Fortsæt din læsning

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
72
16. april 2022 kl. 13:39

Det er kun i forbindelse med corona, at jeg har set endemisk brugt som argument for ikke at gøre noget.

Det anvendes ikke på denne måde på malaria, tuberkulose, sovesyge, hpv, stivkrampe, polio, kopper, bluetongue, afrikansk svinepest, varoamider, kartoffelskimmel osv.

Ps ifølge SSI holder tredje stik indtil videre 121 dage mod omikron trods vaccinen er mod den originale variant. Erfaringerne fra Manaus viste også, at infektion med corona heller ikke beskyttede længere end ca. 6 måneder med mange døde til følge.

Godt vi har vaccinerne.

71
15. april 2022 kl. 14:45

@MH Bortset fra at omikron er meget værre end en forkølelse, så jo han fik ret, jeg tager helt sikkert hellere vaccinen end tager en omgang mere.

70
15. april 2022 kl. 11:42

Om 4 måneder er COVID-19 at regne for en forkølelse, som alle andre coronavira, der cirkulere i befolkningen før den også er det. Dermed bliver vinteren 2022 uproblematisk.

Man må kan vist ikke sige andet end at Bror indtil videre har haft ret i sin forudsigelse.

69
8. januar 2022 kl. 07:22

Dagens gode nyhed.

Pandemien er endemisk om ganske kort tid. Den erkendelse vil sprede sig i samfundet lige så hurtigt, som Omnikron gør det. Læs selv her: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8560284/Lektor-H%C3%B8j-smittetal-kan-f%C3%B8re-til-flokimmunitet-om-en-m%C3%A5ned

Citat: ” Med de nuværende høje coronasmittetal vurderer lektor, at Danmark vil have opnået flokimmunitet om en måned. »Vi begynder at se slutningen om en måned«, siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, til mediet.”

Her følger i øvrigt en liste over de kilder, jeg har anvendt her i debatten. Så kan I selv læse videre, hvis I lyster. Tak for nu.

Påstand om krydsbeskyttelse fra Omnikron mod andre varianter:

Påstand om, at Omnikron er langt mere smitsom, men langt mindre farlig, end fx delta:

Påstand om, at Omnikron hurtigt vil føre til flokimmunitet:

  • “As all the public health folks have been saying, it’s going to rip right through the population,” said Dr David Ho, a world-renowned virologist and Columbia University professor. “Sometimes a rapid-fire could burn through very quickly but then put itself out.” https://microbiology.columbia.edu/faculty-david-ho

**Påstand om, at de gældende modeller/scenarier for indlæggelser er helt urealistisk overdrevne: **

Påstand, om at Vaccination ikke beskytter mod spredning af virus i samfundet:

68
7. januar 2022 kl. 07:54

Jeg har ikke fremsat nogen konspirationsteorier. Du kan Google ordet, hvis du er i tvivl om, hvad det betyder. Jeg kan dog afsløre så meget, at en konspirationsteori skal indeholde et konspiratorisk element.

Nej, jeg har ingen respekt for dine eller antivaxxernes konspirationsteorier. Det har du ret i.

Hvem har modbevist, hvad jeg siger? Kan du pege på den kommentar, hvor det blev modbevist, at vaccinen ikke forhindre, at man bliver smittet med omnikron? Kan du evt. Pege på et studie, der dokumenterer, at vaccinen er et effektivt middel til at forhindre spredning af omnikron i befolkningen?

Nej vej. Du kan kun skyde på min person.

67
7. januar 2022 kl. 07:30

Ja, uha, det er spændende. Kan du ikke en interessant konspirationsteori om, hvordan det kan være?

Parakdoksalt så lidt respekt du har for andres konspirationsteorier ?

Eller løb du bare tør for argumenter?

Man argumenterer ikke imod konspirationer - helt på linje med, at man ikke argumenterer imod Jehovas Vidner - og ingen grund til at gå i detaljer med dit sludder, det er jo tilbagevist - rigeligt - af andre.

66
6. januar 2022 kl. 20:32

Ja, uha, det er spændende. Kan du ikke en interessant konspirationsteori om, hvordan det kan være? Eller løb du bare tør for argumenter?

65
6. januar 2022 kl. 20:20

der ikke har været aktiv herinde siden 2013 for at lufte sine mærkværdigheder omkring COVID-19 og vacciner?

hmmmmmm? (og for Mikkel: ???)

63
6. januar 2022 kl. 18:19

Okay, så lad os sige, at de er sammenligne. Så er jeres eneste eksempel på, at en virus er gået fra at være endemisk til at blive særdeles dødelig, et, der ligger 100 år tilbage i tiden. Så lad os bygge vores forståelse af den nuværende situation op omkring det ene eksempel i stedet for de seneste 100 års eksempler på, at det ikke sker? God ide.

60
6. januar 2022 kl. 18:00

Bliv du bare sur og perfid. Det rør mig ikke længere. Ja, det er RNA virus begge dele. Men influenza- og Coronafamilien er ikke sammenlignelige.

58
6. januar 2022 kl. 17:49

"hvor ved du det fra?"</p>
<p>Det kan man vel sige sig selv. Omnikron giver forkølelsessymptomer og samtidig krydsbeskyttelse mod delta og andet godt. Influenza skyldes ikke coronavira. Forkølelse gør. Spansk syge er irrelevant.

"Det kan man vel sige sig selv." !!!

Der gik bullshit alarmen! Når nogen forfalder til til det kan man vel sige sig selv er de i den grad løbet tør for argumenter!

Omikron er dominerende nu, og der er stadig folk som dør af den. Så mildere er absolut ikke det samme som mild.

Til trøst kan det siges at de fleste dødsfald rammer antivaxxerne. Darwin har ikke levet forgæves...

Det, vi kan lære af forkølelse, er, at de farlige varianter, som evolutionsbiologien tilsiger må opstå indimellem, aldrig får tag i befolkningen . Præcis hvorfor, ved jeg ikke. Men jeg er tilhænger af at lære af historien.

Forkølelses coronaer er så gamle at vi ikke kender deres historie. Og dermed ved vi ikke hvor lang til det tog at gøre dem milde, og hvor mange der døde undervejs.

den spanske syge var ikke en coronavirus. Derfor er sammenligningen hermed af mindre relevans.

Det er det argeste vrøvl! Begge er RNA virus, og begge muterer derfor meget hurtigt. Darwinismen er eksakt den samme for begge.

57
6. januar 2022 kl. 17:13

Det, vi kan lære af forkølelse, er, at de farlige varianter, som evolutionsbiologien tilsiger må opstå indimellem, aldrig får tag i befolkningen . Præcis hvorfor, ved jeg ikke. Men jeg er tilhænger af at lære af historien. Og jeg formoder, at det hænger sammen med dels krydsbeskyttelse, dels at der er en eller anden relation mellem dødelighed og smitsomhed, der tilsiger, at en coronavirus sjældent er begge dele i udpræget grad samtidig.

Der så vidt jeg husker 4 eller 5 coronavira, der cirkulere som forkølelse. Så når du bliver ramt af en ny forkølelse hvert år, er det jo ikke en varieret af den samme coronavirus, men en varieret af en coronavirus, der måske var i cirkulation sidst for 5 år siden. Immuniteten er så i mellemtiden blevet tilstrækkelig svag til, at varianten kan få fat. Undre det dig slet ikke, at forkølelsesvira aldrig pludselig skaber død og ødelæggelse med nye varianter?

den spanske syge var ikke en coronavirus. Derfor er sammenligningen hermed af mindre relevans.

56
6. januar 2022 kl. 16:37

Du tager slet ikke højde for, at de milde, smitsomme varianter giver krydsbeskyttelse mod de mere ondsindede af slagsen. Det er vel også grunden til, at de forkølelsevira, vi har levet med de sidste 100 år, aldrig har udviklet sig til dødelige varianter, selvom evolutionsbiologien tilsiger, at sådanne varianter må opstå med jævne mellemrum.

Spansk syge er irrelevant.

Jeg kan ikke rigtig få dine to kommentarer her til at gå op:

For de første er der jo netop ikke krydsbeskyttelse mellem forkølelsesvira - vi bliver gerne smittet med en ny variant hvert år.

For det andet er den spanske syge vel netop et eksempel på at vi blev ramt af en dødelig variant.

55
6. januar 2022 kl. 16:06

"hvor ved du det fra?"

Det kan man vel sige sig selv. Omnikron giver forkølelsessymptomer og samtidig krydsbeskyttelse mod delta og andet godt. Influenza skyldes ikke coronavira. Forkølelse gør. Spansk syge er irrelevant.

53
6. januar 2022 kl. 15:57

Om 4 måneder er COVID-19 at regne for en forkølelse, som alle andre coronavira, der cirkulere i befolkningen før den også er det.

Og det ved du fra?????

Vi har set den ene mutation efter den anden hidtil, og fremtidige kan sagtens blive værre.

Eksempelvis var den spanske syge (influenza) i starten reletivt mild, men muterede til noget langt værre. https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/krigens-og-krisens-helte/den-spanske-syge-1918-20

52
6. januar 2022 kl. 15:51

Hvis du vil citere mig, så citere mig korrekt. SARS blev indlemmet effektivt og har således ikke cirkuleret i befolkningen. Alle coronavira, der har været i bred cirkulation, er endt som milde forkølelser. Det faktum er du forhåbentlig enig i. Eller er det her godt nok op ad bakke.

Du tager slet ikke højde for, at de milde, smitsomme varianter giver krydsbeskyttelse mod de mere ondsindede af slagsen. Det er vel også grunden til, at de forkølelsevira, vi har levet med de sidste 100 år, aldrig har udviklet sig til dødelige varianter, selvom evolutionsbiologien tilsiger, at sådanne varianter må opstå med jævne mellemrum.

Lad nu bare omnikron få fat og gøre arbejdet for os.

51
6. januar 2022 kl. 15:41

Jeg noter mig, at du ikke lader til at være uenig i det synspunkt, at vaccination af børn og de resterende ikkevaccinerede med den nuværende vaccine er uden betydning for smitteforekomsten i befolkningen.

Forudsætningen er dog at de uvaccinerede ikke smitter videre. Hyppigere test og færre kontakter er konsekvens, særligt for uvaccinerede.

Som andre corona-vira som SARS? Virkelig? Jeg oplister ikke nogen skræmmescenarier, men ser på den udvikling vi har haft siden starten i Wuhan. Der har været lavet fejl og foretaget en del overflødige indgreb, men der har været langt flere undladelser. Derfor fremskriver jeg blot den inkonsekvente strategi for smittereducering.

Måske synes mange at vi er færdig med denne virus, men virussen er ikke færdig med os.

49
6. januar 2022 kl. 14:45

Om 4 måneder er COVID-19 at regne for en forkølelse, som alle andre coronavira, der cirkulere i befolkningen før den også er det. Dermed bliver vinteren 2022 uproblematisk. Dit skræmmescenarie har ingen forbindelse til den udvikling, vi ser nu.

Jeg noter mig, at du ikke lader til at være uenig i det synspunkt, at vaccination af børn og de resterende ikkevaccinerede med den nuværende vaccine er uden betydning for smitteforekomsten i befolkningen.

48
6. januar 2022 kl. 13:25

Naturlig immunitet beskytter mindst lige så godt mod nye varianter som den immunitet, du kan få fra en vaccination.

Ja, for tiden da vaccinen er tilpasset den første virus. Nu er vi mange varianter henne. Det er derfor man får en infektion ved omikron og i en periode kan smitte videre.

Skal vi holde dannelsen af varianter nede er social disciplin i samfundet vejen frem.

En bedre opdateret vaccine vil være at foretrække, men den har vi ikke endnu. Derfor regner jeg 2022 som et afgørende år, nu hvor vi forspildte 2021.

Uhæmmet samfundssmitte er ikke en farbar vej, hvis ikke alt lægges ned indtil forår/sommer. Det bliver en logistisk udfordring at minimere konsekvenserne.

Tages der ikke anderledes mere alvorligt fat på problemet i 2022, så fortsætter vi 2023 med.

46
6. januar 2022 kl. 12:03

Du har det problem at dit narrativ ligger fast - Vacciner er noget lort - og så kører du der ud af.

Nej, og atter nej, hvorfor vælger du nu denne tilgang til debatten.

jeg skyder ikke dig noget i skoene og du bedes forholde dig til hvad jeg skriver, ikke hvad du kan tolke ud fra det usagte!

Jeg og mine børn vacinneres når det er nødvendigt. Mine børn følger børneprogrammet men jeg vaccineres da heller ikke for Influenza. Det længeste jeg har været syg i hele mit liv af denne type sygdomme, er et par dage! Nu er jeg tættere på de 50 end de 40. Jeg har et barn i vuggestue (jeg kalder vuggestuen for petriskålen), så tro mig mit immunforsvar har været på opgave det sidste 1 1/2 år.

Da vi også har en spæd, har vi her i huset været yderst bekymret for RS i langt højere grad en COVID men vi er ikke ude at opsøge noget, af hensyn til vores spædbarn.

Hvis jeg skal have en vaccine er det kun for at få min frihed tilbage!

Og så vil jeg ikke have mRNA vaccine, så når jeg modtager en invitation fra SSI til Novavax's protein vaccine, vil jeg overveje det kræftigt men det er kun for at få min frihed.

Og så forbygger vaccinen stadig indlæggelse og død

Det skriver jeg jo også!

Men hvordan i alverden ville du have at man skulle have forudset det taget i betragtning af at den dukkede op i DK medio Dec. 14 dage senere var man godt klar over det og det blev meldt ud.

Hvad er det så Allan Randrup prøver at forklare i linket?

47
6. januar 2022 kl. 12:04

"Det er de uvaccinerede der holder denne virus og dannelse af varianter oppe."

Det er et løst postulat. Uden skyggen af videnskabeligt belæg. Og iøvrigt i direkte modstrid med, hvad du selv konkluderer oven for det citerede.

Naturlig immunitet beskytter mindst lige så godt mod nye varianter som den immunitet, du kan få fra en vaccination.

Kom ned fra din højre moralske hest inden du falder.

45
6. januar 2022 kl. 11:55

For når vaccinen nu ikke beskytter mod samfundsspredning, hvorfor skal vi som samfund så fortsat forsøge at presse flere, inklusiv børn, til at blive vaccineret? Hvorfor ikke nøjes med at fokusere på de udsatte grupper og stoppe fingerpegeriet af de ikkevaccinerede? .

Vaccine beskytter ikke mod samfundsspredning/flokspredning, det har alle (også de lidt klogere på SSI) vidst længe. Mundbind/masker, hygiegne og afstand bremser samfundsspredning.

Derfor har det været uforståeligt at man sløjfede anbefaling om mundbind, så nu er vi sikkert tvunget til at benytte dem til ind i 2023.

Vacciner bremser udviklingen af nye varianter, men det forudsætter at der samtiddig er en lav samfundssmitte. Det er de uvaccinerede der holder denne virus og dannelse af varianter oppe. Særligt dem der ikke kan afholde sig fra sociale kontakter. Egoisme er i dette tilfælde asocialt.

Hvis man ikke vil vaccineres, så er frivillig isolation den logiske konsekvens. I det tilfælde bliver der ingen løftede pegefingre.

44
6. januar 2022 kl. 11:35

Hvis vi så siger, at det var den rigtige beslutning at udrullue vaccinen dengang, og at det var godt, at vi fik reddet x antal mennesker i de udsatte grupper fra at dø, så kan vi måske sætte to streger under det facit for nu og diskutere fremtiden?

For når vaccinen nu ikke beskytter mod samfundsspredning, hvorfor skal vi som samfund så fortsat forsøge at presse flere, inklusiv børn, til at blive vaccineret? Hvorfor ikke nøjes med at fokusere på de udsatte grupper og stoppe fingerpegeriet af de ikkevaccinerede? .

Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, at det er ok at kalde mig for en idiot, bare fordi jeg løber en minimal risiko for at sætte mit eget helbred over styr. Jeg er 35. Jeg bliver ikke alvorligt syg af Corona. Og det gør mine børn i endnu mindre grad. Sådan er det bare. Og vaccinen kan ikke forhindre samfundssmitten. Vaccinen kan ikke udrydde Corona. Det er vel snart ubestridt, også i SSI. Lad os komme videre.

43
6. januar 2022 kl. 11:14

Hvis man har fulgt med i pressemøder, har det jo været tydeligt for den skeptiske, at tal præsenteret ikke havde hold i virkeligheden og at de var, lad os kalde det manupuleret, for at udskamme uvaccinerede og for at skabe grundlag for en høj vaccine tilslutning.

Du har det problem at dit narrativ ligger fast - Vacciner er noget lort - og så kører du der ud af. Det kommer der aldrig nogen erkendelse ud af og det gør en ubrugelig som

Enig i at vaccinen stort set ikke forebygger smitte mod Omikron. Men hvordan i alverden ville du have at man skulle have forudset det taget i betragtning af at den dukkede op i DK medio Dec. 14 dage senere var man godt klar over det og det blev meldt ud. Så jeg kan ikke se nogen stikker noget under bordet.

Og så forbygger vaccinen stadig indlæggelse og død

42
6. januar 2022 kl. 09:08

Mit indlæg mangler ord og der er også en del stavefejl, det gik lidt hurtigt, beklager.

41
6. januar 2022 kl. 09:06

@Bror og Jørgen

Hvis man har fulgt med i pressemøder, har det jo været tydeligt for den skeptiske, at tal præsenteret ikke havde hold i virkeligheden og at de var, lad os kalde det manupuleret, for at udskamme uvaccinerede og for at skabe grundlag for en høj vaccine tilslutning.

Det fik vi så bekræftet af Allan Randrup, den 27 Dec. på tv2 news: https://www.youtube.com/watch?v=yafRYaMRVro

Prøv lige at høre formulering i bedste hakkende stil (han er presset).

Siger manden ikke, at man udemærket godt viste at man ikke kunne opnå en bare kortvarig forebyggelse mod smitte mod denne type virus/infektion via vaccine?

Det handler om tillid, når man også på pressemøder, siger at vaccinen skal tages på et "oplyst" grundlag og samtidgt fabler om immunitet mod smitte, når man udemærket vidste det ikke kunne lade sig gøre, så mister man tillid i min bog, slut færdig.

jeg har altid haft holdning at jeg høre på videnskaben og dem der ved mere end mig om emnet, men når jeg manipuleres grundet en agenda, som besluttes "teknokratisk", så stopper min tillid.

Og her skal de danske sundhedsmydigheder, regeringen, SSI og forsker stabel bag, snart til at kigge indad, hvis I ikke vil miste min og ligesindendes tillid.

Professoren der blev interwievet af BT i Dec. (jeg husker ikke hans navn), Christina Benn Stabell og enkelte læger, er de eneste jeg har følt der delte sandheden med offentligheden.

Og selv i denne artikel skal der køres på de uvaccinerede, læs med her i citat fra artiklen:

»Måske er der også en anden adfærd hos uvaccinerede. Vi ved allerede, at de ikke bliver testet i så høj grad og måske gør de mere for at undgå smitte. Det kan gøre, at vi skal tage forbehold for resultaterne,« siger Palle Valentiner-Branth.

De uvaccinerede bliver ikke testet i så høj grad?

I forhold til hvad? En person der har en test probe konstant monteret hvor solen ikke skinner? (Ja, det er jo den Kineske test metode for Amerikanske diplomater :-))

lad mig drage en konklusion for disse studier, som du sikkert kan gå i byretten med!

Det er jo netop kontrollen, begrænsning og tests af de uvaccinerede, som der bevirker at vi ser disse resultater fra disse statistik øvelser/forskning.

For man har lovet befolkningen en gulerod, hvis de lod sig vaccinere og nu er det jo denne gulerod, der bider sig selv i halen.

De vaccinerede må rande rundt uden kontrol, velvidende fra mydigheders side at de få meget milde forløb og nogle gange symtom fri forløb og derved er superspredere.

Det gik galt for myndighedder helt fra start, fordi man ikke fortalte sandheden eller var bange. (Nej Jørgen, normale sunde og raske mennesker under 60 er ikke bange for en forkølelse og heller ikke COVID) Desuden er vores dygtige sundshedspersonel blevet så gode til at behandle denne sygdom, at det jo kun er ældre, svage og udsatte, som får virkeligt hårde forløb, med få undtagelser.

Man skulle have været ærlig omkring vacinnens evner og ikke stukket en gulerod ud men oplyst at forebyggelse mod slemme forløb og død kunne klare med vacinnen og slut. Så kunne den danske befolk have taget vaccinen på et oplyst grundlag og man kunne med god samvittighed, have indført test krav til de vaccinerede uden det ville koste Mette sin taburat. For glem ikke, det her handler også om politik.

Slutteligt vil jeg sige at det ville klæde myndigheder, at rense data/tal, med henblik på smitte og sygdom blandt uvaccinere, for alle dem som ikke anbefales en vaccine, altså børn under 5 år og svage og udsatte som ikke kan tåle vaccinen. Så sunde og raske kan tage vaccinen på en rigtigt oplyst grundlag.

39
5. januar 2022 kl. 17:51

Jamen, det er jeg helt enig i. Jeg synes bestemt også, at det er en god ide at blive vaccineret, hvis man er i en risikogruppe. Jeg bryder mig bare ikke om, at vaccinen sælges som et værktøj til at forhindre smitte og at ikkevaccinerede hænges ud som smittebærere. For vi kommer alle sammen til at bære smitten. Den erkendelse må vi lære at leve med.

38
5. januar 2022 kl. 17:37

Igen en negativ VE ved 2 stik. Men det kan jo ikke passe.

I og med studierne finder det passer det jo, men forudsætningen er at de uvaccinerede opfører sig fuldstændigt identisk for de faktorer som der ikke korrigeres for.

Personligt ville jeg jo nok gætte på at mobilitets mønsteret var forskelligt i de to grupper idet uvaccinerede passer bedre på (er bange) end de vaccinerede. Men du har ret i at jeg ikke kan bevise det.

Vi kan godt blive enige om at 2 vaccine stik er værdiløse til at forhindre smitte af omikron. Men glæde os over at den forebygger indlæggelse og død hvilket er det vigtigste

37
5. januar 2022 kl. 17:30

Antal døde 80 årige i 2020: 1691

Der er 365 dage i et år.

Men død af corona kræver at man er død inden for 30 dage

Det er ikke helt korrekt at gøre det sådan, men til et slag på tasken er det nu ikke helt galt. Så hvis du dividerer dine 4.57% med 12 giver det en 0.3-0.4%. Du brugte 2020 jeg tog tal fra før corona, så du har nydeligt vist at det var farligt at være 80 årig i denne coronatid

36
5. januar 2022 kl. 15:03

Endnu et studie, samme konklusion.

Så kom det et canadisk studie, der konkluderer følgende:

"Two doses of COVID-19 vaccines are unlikely to protect against infection by Omicron. A third dose provides some protection in the immediate term, but substantially less than against Delta.."

I studiet fandt man følgende VE efter 2 doser:

"receipt of 2 doses of COVID-19 vaccines was not protective against Omicron infection at any point in time, and VE was –38% (95%CI, –61%, –18%) 120-179 days and –42% (95%CI, –69%, –19%) 180-239 days after the second dose. "

Og for 3. Stik:

"VE against Omicron was 37% (95%CI, 19-50%) ≥7 days after receiving an mRNA vaccine for the third dose."

Igen en negativ VE ved 2 stik. Men det kan jo ikke passe. Så i Canada har de åbenbart de samme supersprederbegivenheder, som kun de vaccinerede deltager i, som vi har i Danmark.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.30.21268565v1.full-text

35
5. januar 2022 kl. 11:33

Som forsker ville jeg jo nok bare havde lavet nogen betragtninger om at 30 dages dødeligheden for en 80 årig normalt ligger mellem 0.1-0.2 % dvs at det er en forsvindende lille del af dem der dør der døde af noget andet end COVID.

Jeg kan forstå du er fagmand/specialist og da jeg bare er en simpel M'er, når jeg dig jo ikke til over den hårde hud under dine fødder hvad angår dette emne.

Men jeg forstår simpelthen ikke hvad du skriver, beklager, hjælp mig, hvis du gider.

Hvor kommer de der 0,1-0,2% fra?

Antal døde 80 årige, kan findes her: (2020 længere frem kan ikke opnås ved sammenligning) https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=DOD&PXSId=206354&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

Befolknings antal for 80 årige kan findes her: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=FOLK1A&PXSId=199114&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

Jeg valgte 2020K4 for antal 80 årige, som vist var det største antal, til din fordel!

Antal 80 årige 2020K4: 36971

Antal døde 80 årige i 2020: 1691

1691/36971x100= 4,57%

Hvordan kommer du frem til din konklusion?

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata

Død MED COVID 80-89 årige: 11%

Næste er jo at debatten omhandlede sunde og raske og om de skulle modtage vaccine.

Døde under 60 år: 92 (dette tal, har nok ikke "mørke-tal")

Hvor mange af disse 92 tror du var sunde og raske mennesker?

Næste for under 60 årige: Bekræftede smittet total: 745829 (dette tal mangler "mørke-tal")

92/745829x100= 0,012%

Den øgede risiko er altså for personer under 60, hvis dine 5x holder: 0,062%

33
4. januar 2022 kl. 23:06

Uagtet at jeg tror Valentiner har ret, viser studiet kun at studiet er ubrugeligt. Man kan undre sig over at forskerne publicerde det når de fik en et vink med vognstand.</p>
<p>Årrsagen er formodentligt at der er andre variable som man ikke havde tænkt på der er forskel på i uvaccinerede/vaccinerede. Det er det man kalder confoundere. Hvilket forfatterene skriver.

Er det ikke bare et godt eksempel på "Table 2 fallacy"?

Studier af denne type forudsætter jo gerne at læseren er velbevandret i blandt andet statistik og ikke mindst casual inference.

30
4. januar 2022 kl. 16:33

Der døde 15 af COVID idag.

Det hedder "død med COVID" og ikke "død af COVID".

Kan du dokumentere din påstand at de 15 døde af COVID?

Bare rolig, din misinformation er skam accepteret her på siden, så forsæt du bare!

29
4. januar 2022 kl. 16:09

Hvad har den generelle dødelighed i befolkningen med min specifikke risiko for at dø at gøre?

28
4. januar 2022 kl. 16:05

Hvad er i øvrigt 5 x 0?

Der døde 15 af COVID idag. Så iflg din formel er 5X0 = 15 dgl.

Så må du selv gætte om det er matematikken eller dit 0 den er gal med. Jeg kender godt svaret

27
4. januar 2022 kl. 15:59

Dan og Jørgen. I har helt ret. Hvis truslen er stor nok, kan tvang komme på tale. Truslen er så bare ikke stor nok. Hvad er i øvrigt 5 x 0?

26
4. januar 2022 kl. 15:52

Nej, det har man aldrig gjort. Det er derfor, at det er frivilligt, om man vil være blod- og organdoner, om man vil følge børnevaccinationsprogrammet, om man vil ryge og drikke og om man vil spise kød. Alle disse valg og fravalg påvirker samfundet. Alle disse valg er frie valg. Hvad man gjorde under pesten skal jeg dog ikke gøre mig klog på. Men lad os bare kalde det undtagen, der bekræfter reglen.

Der er meget vide rammer for at være idiot, så længe det hovedsageligt går ud over een selv;

Det er så ikke noget nyt at nogle ikke rigtig kan håndtere friheden til ikke kun at skade sig selv, hvilket så er afspejlet i lovgivningen:

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

...som på den ene side gør meget ud af at pointere at alle indgreb skal være så minimale som muligt men på den anden side er fyldt med elastik i metermål når det kommer til hvad man rent faktisk kan gøre...

Hvis vi kom til Pesten V.17 ville der næppe blive diskuteret ret meget om det frie valg.

25
4. januar 2022 kl. 15:44

Hvad man gjorde under pesten skal jeg dog ikke gøre mig klog på. Men lad os bare kalde det undtagen, der bekræfter reglen.

Nu ved jeg ikke hvor gammel du er, men os med en vis erfaring på CVet kan nu huske at vi ikke kunne komme i skole hvis vi ikke var koppe vaccineret. Så nej det er ikke bare en undtagelse. Det har historisk været en regel hvis noget var farligt nok. Men du må da gerne tage en 5x øget risiko for at dø, det er dit valg. Vi skal nok behandle dig alligevel ligesom vi også behandler rygere med lungecancer

24
4. januar 2022 kl. 15:25

Det ville have pyntet hvis Palle Valentiner kom med en begrundelse for hvorfor dette resultat ikke gav mening.

Uagtet at jeg tror Valentiner har ret, viser studiet kun at studiet er ubrugeligt. Man kan undre sig over at forskerne publicerde det når de fik en et vink med vognstand.

Årrsagen er formodentligt at der er andre variable som man ikke havde tænkt på der er forskel på i uvaccinerede/vaccinerede. Det er det man kalder confoundere. Hvilket forfatterene skriver.

Ingeniørens overskrift er selvfølgelig rent vrøvl og viser at journalisten ikke forstår epidemiologi. Det korrekte er at studiet formodentligt er ubrugeligt fordi forskerne ikke havde tænkt sig om. Det sker tit for os forskere, men de fleste af os har så meget selvrespekt når vi opdager at det vi har lavet er noget vrøvl - så lader vi være med at publicere det og prøver at løse problemet.

23
4. januar 2022 kl. 15:23

Nej, det har man aldrig gjort. Det er derfor, at det er frivilligt, om man vil være blod- og organdoner, om man vil følge børnevaccinationsprogrammet, om man vil ryge og drikke og om man vil spise kød. Alle disse valg og fravalg påvirker samfundet. Alle disse valg er frie valg. Hvad man gjorde under pesten skal jeg dog ikke gøre mig klog på. Men lad os bare kalde det undtagen, der bekræfter reglen.

21
4. januar 2022 kl. 14:30

Naturligvis. Jeg tager konsekvensen af de valg, jeg træffer for mig selv, og for mine børn.

19
4. januar 2022 kl. 13:49

Nej tak. Jeg skal ikke vaccineres. Og det skal mine børn i øvrigt heller ikke. For vi er ikke i risikogruppen. Og det med at lade sig vaccinere for samfundet skyld, det giver jeg ikke meget for. Selv SSI er nu nået til den konklusion, at alle - vaccinerede som ikkevaccinerede - kommer til at blive smittet.

I øvrigt mener jeg princippet ikke, at man bør inddrage hensynet til samfundet i sin beslutning omkring forhold, der vedrører egen sundhed. Men jeg anerkender, at andre har en anden holdning, og jeg opfordrer derfor ikke nogen til at undlade at vaccinere sig. Det er folks eget valg . Jeg ville dog ønske, at andre også kunne acceptere det valg, jeg har truffet.

18
3. januar 2022 kl. 23:37

For teenagedrenge og unge voksne mænd ser Moderna nu faktisk ud til at give myocarditis hos omkring 1 ud af hver 2000: <a href="https://mobile.twitter.com/TracyBethHoeg/s..">https://mobile.twitter.co…;
<p>Det ville jeg ikke kalde en "meget lille risiko", men snarere det modsatte, når man holder det op mod risikoen for et alvorligt COVID-forløb i samme gruppe, som vaccinen ellers skulle afværge.

Hvis det virkeligt var 1 ud af hver 2000 teenagedrenge og unge voksne mænd, ville jeg heller ikke kalde det en meget lille risiko. Der findes et helt nyt stort dansk studie, som heldigvis slet ikke finder en så stor risiko for denne gruppe (se nederst i indlægget).

Betændelse i hjertemusklen er dog en sjælden tilstand, også efter vaccination. Forskerne fandt kun 1 tilfælde per 71.400 vaccinerede med Pfizer-BioNTech og 1 tilfælde per 23.800 vaccinerede med Moderna.

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/nyt-stort-dansk-studie-coronavacciner-giver-kun

Går man længere ned i undersøgelsen finder man bl.a., at:

<strong>Among 498 814 individuals vaccinated with mRNA-1273 (Moderna), 21 developed myocarditis or myopericarditis within 28 days from vaccination date</strong> (adjusted hazard ratio 3.92 (2.30 to 6.68); absolute rate 4.2 per 100 000 vaccinated individuals within 28 days of vaccination (2.6 to 6.4)). Adjusted hazard ratios among women only and men only were 6.33 (2.11 to 18.96) and 3.22 (1.75 to 5.93), respectively, with corresponding absolute rates of 2.0 (0.7 to 4.8) and 6.3 (3.6 to 10.2) per 100 000 vaccinated individuals within 28 days of vaccination, respectively. <strong>The adjusted hazard ratio among 12-39 year olds was 5.24 (2.47 to 11.12) and the absolute rate was 5.7 (3.3 to 9.3) per 100 000 vaccinated individuals within 28 days of vaccination</strong>.

<strong>During follow-up, 269 individuals had myocarditis or myopericarditis, of whom 108 (40%) were 12-39 years old and 196 (73%) were male</strong>. Among individuals vaccinated with BNT162b2 and mRNA-1273, 48 and 21 individuals had myocarditis or myopericarditis within 28 days of vaccination, respectively (fig 1).

https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068665

Min fremhævning med fed skrift.

BNT162b2 er Pfizer vaccinen og mRNA-1273 er Moderna vaccinen.

17
3. januar 2022 kl. 22:08

Nej, Modernas coronavaccine er ikke bandlyst Sverige. Den blev sat på pause frem til 1. december 2021 for unge (født efter 1991) pga. <strong>en formodning om en meget lille risiko for at få hjertebetændelse (for denne gruppe)</strong>. Efter denne periode ville de svenske sundhedsmyndigheder komme med en anbefaling til gruppen. Anbefalingen til denne gruppe er at bruge Pfizer-vaccinen i stedet.

(min fremhævning)

For teenagedrenge og unge voksne mænd ser Moderna nu faktisk ud til at give myocarditis hos omkring 1 ud af hver 2000: https://mobile.twitter.com/TracyBethHoeg/status/1477796774186086400

Det ville jeg ikke kalde en "meget lille risiko", men snarere det modsatte, når man holder det op mod risikoen for et alvorligt COVID-forløb i samme gruppe, som vaccinen ellers skulle afværge.

14
3. januar 2022 kl. 19:24

Studiet peger på at de vaccinerede er dårligere beskyttede efter de 91 dage pgra vaccinen, - hvis altså tallene står til troende. Det er jo det som er det kontroversielle og hvis det faktisk forholder sig sådan, så bør det undre os.

13
3. januar 2022 kl. 19:04

Man skal passe på. Hvis kun 1 person i Danmark var uvaccineret, så vil alle der bliver smittet være vaccineret lige indtil den uvaccinerede bliver smittet.

En gang til for Svend. Vaccinen giver kun mindre beskyttelse mod smitte og den har aldrig lovet andet, hele fidusen er at du bliver mindre syg når du bliver smittet.

Der er forskel på at være vaccineret og få et par off-dage eller måske ikke engang at opdage at du er smittet, eller som uvaccineret blive ramt af long covid, eller ende som en grøntsag i en kørestol, selv om det ikke går så galt for ret mange, så er det slemt for dem det går ud over.

12
3. januar 2022 kl. 18:58

Er uvaccinerede bedre beskyttet end vaccinerede? Det er hvad denne artikel handler om. Den videnskabelige rapport der diskuteres, viser at efter et stykke tid, er ikke vaccinerede bedre beskyttet mod smitte end vaccinerede. Det burde måske ikke undre at det kunne forholde sig sådan, idet en kendt professor netop har udtalt at "vi har hele tiden vidst at vaccinen ikke stoppede smitten, men at den dæmpede symptomerne. Det var bare svært at kommunikere, da folk ikke ville høre det"

Som nævnt i mit tidligere indslag stammede ca 11% ud af 65.000 positive coronaprøver fra uvaccinerede. Sammenholdt med at der er ca. 20% uvaccinerede i Danmark peger det i samme retning som rapporten.

11
3. januar 2022 kl. 18:58

På trods af at det hurtigt blæser op til storm på vaccinehavet, er det jo et meget interessant studie. Kan man opfordre Ingeniøren og Marianne Fajstrup til at få SSI til at opdatere tallene i undersøgelsen løbende - gerne månedligt.