NCC fyrer 120 funktionærer i Danmark

Cirka 120 af de omkring 1700 funktionærer, som er ansat i NCC-koncernens danske afdelinger, skal afskediges. NCC kan ikke umiddelbart oplyse, hvor mange ingeniører der er blandt.

Nedskæringerne er en konsekvens af, at koncernen i dag tirsdag i Stockholm præsenterede et koncernregnskab med et underskud på 1.779 millioner kroner mod sidste års overskud på 475 millioner kroner.

I alt skal 2500 medarbejdere afskediges på koncernplan, svarende til hver tiende. I Danmark betyder nedskæringerne, at anlægsafdelingerne på Fyn og i Jylland lukkes, oplyser Henrik Rosenkilde, tidligere kommunikationsdirektør hos NCC Danmark, i dag brandingdirektør i koncernen.

Forretningsområderne Byg, Anlæg og Ejerboliger lægges samtidig sammen til én enhed: Construction.

Nedskæringerne er begrundet i»forventningerne til markedssituationen og med klart fokus på øget lønsomhed i de kommende år.«

NCC Danmark blev til i efteråret 1996 efter en fusion mellem Armton Entreprenøraktieselskab og de danske entreprenøraktiviteter i det daværende Rasmussen & Schiøtz og senere i 1999 en fusion mellem NCC Rasmussen & Schiøtz og Superfos Construction. Siden er også GH Beton og asfaltvirksomheden Phønix kommet til. Det danske selskab ejes 100 procent af den svenske børsnoterede entreprenørkoncern NCC.