Naturvidenskabelige ansøgere kunne sove roligt

I år var der godt 90.000 håbefulde ansøgere til landets videregående uddannelser. Mange af dem, har formentlig haft nogle urolige dage og nætter i den seneste tid. Men der er en gruppe, der må formodes at have haft mindre søvnbesvær og svedeture.

Det drejer sig om de ansøgere, der har søgt ind på de klassiske naturvidenskabelige uddannelser som fysik, kemi og matematik på landets universiteter. Med undtagelse af Københavns Universitet.

Her er tendensen nemlig den samme som sidste år, hvor alle er blevet optaget, og der meldes samtidigt om ledige pladser.

Adgangskvotienter i København

Modsat universiteterne i provinsen, så er det ikke alle der bliver optaget på hovedstadens universitet.

Siden 2014 har der været begrænset optag på fysik. Her er gennemsnittet steget fra 3,4 i 2014 til 6,1 i år. Til gengæld er alle, der har søgt standbyplads i år blevet optaget. I år søgte 180 optag på fysik i København som første prioritet, og der blev optaget 165.

Også matematik på Københavns Universitet er igen i år begrænset af en adgangskvotient. Hvor gennemsnittet sidste år lå på 7,1 er det steget en smule i år til 7,6, og for at blive tilbudt en standbyplads har man skullet opnå et gennemsnit på 6,6. Der var i år 184 ansøgere, der havde matematik som første prioritet, hvoraf de 154 er blevet optaget.

Til gengæld var der igen i år frit optag på kemi i København, og der er stadigvæk ledige pladser, såfremt de formelle krav er indfriet. I starten af september, starter der 87 nye kemistuderende på Københavns Universitet.

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet melder alle optaget på de tre uddannelser og har samtidigt ledige pladser.

Klassisk naturvidenskab udgør lille del

Der er i år blevet optaget 65.165 nye studerende på landets uddannelsesinstitutioner, men det er en meget lille del, der er fra de tre uddannelser. I alt er der blevet optaget 1.132 nye studerende på fysik, kemi og matematik landet over, hvor der sidste år blev optaget 1.134.

Det svarer til, at 1,7 procent af alle ansøgere har valgt en af de tre uddannelser. Og det tal bliver formentlig lavere, da der på Roskilde Universitet i løbet af det første år skal vælges fag på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.

RUC har haft 328 ansøgere til den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, hvor alle er optaget. Sidste år havde de 325.

På SDU er optaget på de tre uddannelser faldet med lige knap 30 procent fra 127 optagne i 2016 til 89 i år. På Aalborg Universitet melder man ligeledes om fald fra 66 optagne i 2016 til 49 i år, det svarer til et fald på omkring 25 procent.

I København og Århus er der til gengæld en stigning. På Aarhus Universitet kommer der 260 nye studerende på uddannelserne mod 240 sidste år. Det er en stigning på ca. 8 procent, og på Københavns Universitet, er der ligeledes en stigning på godt 8 procent, hvor man er gået fra 376 optagne til 406.

Dyk selv ned i tallene fra den koordinerede tilmeldning her. Tallene går tilbage til 1977.