Naturpakke skal kompensere for landbrugets ekstra kvælstofudledning

Regeringen vil i et kommende udspil til en naturpakke komme med tiltag, der skal sænke udledningen af kvælstof til vandmiljøet i de kommende to år.

Det meddeler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) onsdag morgen til TV 2.

Dermed vil regeringen imødekomme de Konservatives krav om at få reduceret den merudledning fra landbruget, som landbrugspakken giver anledning til i løbet af de næste to år.

Læs også: Ny landbrugsplan: Danske fjorde får 40 pct. mere kvælstof end de kan tåle

Landbrugspakken giver populært sagt landbruget lov til at bruge al den kvælstof på landbrugsjorden, som det finder nødvendigt, frem til 2018, hvor en ny regulering af landbrugets kvælstofudledning skal træde i kraft.

Læs også: Landbrugspakken vil vende bunden i vejret på kvælstofkabalen

Konservative har krævet, at udledningen skal reduceres med samlet set med 624 ton kvælstof i 2017 og 2018, men ministeren vil ikke give garanti for, at tallet ender her:

Læs også: Jyske landmænd slipper billigst fra landbrugspakkens nye regulering

»Jeg lægger mig hverken fast på antallet af tons, antallet af virkemidler eller økonomi – for der skal jo finansiering til. Det skal bero på både udspillet og forhandlingerne, og de foregår som bekendt bag lukkede døre. Men jeg kan sige, at de Konservative bliver imødekommet i forhold til ønsket om, at der kommer kvælstofreduktion i pakken,« siger han til TV 2.

Læs også: Firma lover mindre kvælstof i miljøet med nyt gødningssystem

DN: Det er en uklar aftale

Ministerne siger videre, at han har fået de borgerlige partiers ønske til pakke og ligeledes drøftet sagen med de grønne organisationer og landbruget.

Hos Danmarks Naturfredningsforening forholder præsident Ella Maria Bisschop-Larsen sig afventende til ministerens udmelding, som hun finder meget uklar:

»Han ikke vil sige, hvor meget man vil reducere med og hvordan - men har over for os tilkendegivet, at der bliver tale om frivillige virkemidler, hvor landmændene bliver betalt for at nedbringe deres udledning via randzoner, vådområder med mere,« siger hun.

Læs også: Forsøg med stenrev skal afklare teorier om kvælstof

For lidt tilbage til naturen

Ella Maria Bisschop-Larsen tilføjer, at ifølge DN's beregninger vil kompensationen for de 624 ton løbe op i et beløb på mellem 50 og 200 mio. kroner. DN frygter derfor, at der bliver meget lidt tilbage til naturen i naturpakken.

»Ministerne har tidligere meldt ud, at der vil være 89 mio. til pakken, og det matcher jo slet ikke omkostningen til de frivilige kvælstofreduktioner«, siger hun og peger på, at man med frivillige tiltag ikke kan målrette indsatsen dér, hvor vandmiljøet er hårdest belastet.

Miljø- og fødevareministeren vil præsentere udspillet den 25 .april.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

For det første giver det ingen mening at kræve kompensation for noget, som grundlæggende ikke er noget problem. For det andet siger en beregnet værdi for øget udledning af kvælstof på landsplan intet som helst om, hvor der eventuelt måtte være målbare og konstaterbare negative konsekvenser.

At gennemføre "kompenserende tiltag" af lutter symbolsk karakter tjener derfor heller intet andet formål end at tilfredsstille ignoranter og demagoger; men det kan jo så nok også af og til være nødvendigt i det politiske skakspil.

Under alle omstændigheder er det rent ud løgn, når det insinueres, at den nyligt vedtagne landbrugspakke vil ødelægge miljøet. Kvælstof lyder dejligt fælt for demagoger, men er i almindelighed ikke noget problem, og mange må tale mod bedre vidende i det igangværende, møgbeskidte politiske spil, hvor en (stemme)talmæssigt betydningsløs minoritet i samfundet på det groveste misbruges i tarvelige forsøg på at fremstille sig selv som de gode og som miljøets sande vogtere.

Kom nu til fornuft, "Konservative"! I vinder alligevel ingen stemmer ved at behandle Venstre som fjenden. Et godt råd: Prøv at gå efter haserne på socialisterne i stedet!

  • 3
  • 15
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten