Nationalt testcenter skal bringe Danmark i front på vandteknologi

Miljøminister Ida Auken (SF) vil oprette et testcenter for vandteknologi, der skal give danske virksomheder muligheder for at afprøve deres forskellige vandteknologier. Samtidig vil hun styrke puljen til demonstration af nye systemløsninger indenfor grøn vandteknologi.

Det fremgår af 2013-finansloven, hvor en bevilling på 8,3 mio. kroner puljes med 'overskud' fra 2012, som i alt giver knap 17 mio. kroner til formålet.

Ifølge miljøministeren skal testfaciliteter og demonstrationsanlæg være med til at bringe Danmark tilbage i sin førerposition inden for eksport af vandteknologi:

»Danske virksomheder har godt fat i lande som Kina og Rusland, men eksportpotentialet er langt større, så nu tilbyder vi det ypperste isenkram inden for måleinstrumenter, topmoderne laboratorier og andre demonstrationsfaciliteter. På den måde styrker vi ny forskning og udvikling i Danmark, øger eksporten og får flere i job,« siger miljøminister Ida Auken i en pressemeddelelse.

Ifølge kontorchef Jakob Møller Nielsen regner man med at sende testcentret i udbud i løbet af efteråret. Her lægger man vægt på, at det dels bliver etableret i tilknytning til eksisterende vand- eller spildvandsforsyninger, og dels at det placeres i forbindelse med et universitet eller en anden form for videncenter.

Han oplyser videre, at mens centret primært skal være til test af enkelkomponenter, vil resten af de 17 mio. kroner blive puljet med midler i det eksisterende miljøteknologiske demonstrationsprogram (MUDP) til større demonstrationsprojekter af nye systemløsninger indenfor vand og spildevand.

I brancheforeningen Dansk Miljøteknologi er man meget tilfreds med udsigten til et testcenter:

»Især i små og mellemstore virksomheder er der et stort behov for et sted, hvor man kan teste ny teknologi og vise, at det virker. Og så må det gerne være i et forskningsorienteret miljø,« siger direktør Jørn Jespersen.

I dag eksporterer Danmark vandteknologi for 14,3 milliarder kroner om året. Det er mindre end tidligere. Inden for de seneste fem år er dansk industris andel af EU's samlede eksport af vandteknologi faldet med 12 procent. Lande som Italien, Tyskland og Sverige har en større vækst i eksporten end vi har, viser en ny rapport fra Damvad A/S.

I 2010 omsatte det globale vandmarked for 2.700 milliarder kroner mod vindindustriens 1.000 milliarder kroner. Det forventes, at vandmarkedet vil vokse med godt 6,2 procent over de næste fem år, blandt andet fordi det globale vandforbrug vurderes at stige med 50 procent frem mod 2030.

Hovedelementer på finanslovforslaget for 2013

 • Ny Storstrømsbro. Dobbeltsporet jernbanebro, inkl. vejforbindelse og cykelsti. 3,9 mia. kr. over de kommende år fra Infrastrukturfonden.

 • Fremrykning af erhvervsinvesteringer. 15-20 mia. kr. i 2012 og 2013.

 • Grønne infrastrukturinvesteringer. 300 mio. kr. årligt fra 2013 til takstnedsættelser i den kollektive trafik uden for myldretiden samt ca. 300 mio. kr. årligt til et nyt ungdomskort. Eelektrificering af resten af strækningen København-Esbjerg for 1,2 mia. kr. Investeringer i nyt togmateriel. Samtidig anlægges dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens for 0,7 mia. kr. Hertil kommer bl.a., at Metrocityringen får en afgrening til Nordhavnen til 2,9 mia. kr.

 • **Energiaftale. **Øgede offentlige investeringer i energi og klima med 90-150 mia. kr. frem mod 2020.

 • Klimatilpasning. Med kommuneaftalen for 2013 igangsættes en klimatilpasningsindsats bl.a. i form af investeringer på spildevandsområdet for 2,5 mia. kr. i 2013.

 • Nye supersygehuse. Etableringen af nye supersygehuse bidrager til samlede investeringer i regionerne i 2013 på 5,2 mia. kr.

 • Mere universitetsbyggeri. 6,5 mia. kr. i 2012 og 2013 bl.a. til en modernisering af universitetslaboratorierne.

 • Boliger. Det bliver billigere for kommunerne at opføre nye almene boliger. Samtidig er Landsbyggefondens ramme til renovering af boliger hævet til 4,1 mia. kr. i 2012

 • Offentligt-privat samarbejde. Der afsættes i alt 22 mio. kr. bl.a. til vejledning om konkurrenceregler, indsatsen mod karteller, fusionskontrol, videreførelse af udbudsplatformen mv.

 • Rekordstort optag på uddannelserne. Regeringen afsætter med finanslovforslaget for 2013 i alt næsten 2,9 mia. kr. ekstra i 2013 til uddannelsesudgifter og SU til studerende på ngdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

 • Universiteternes planlægning. Regeringen lægger op til at fastsætte universiteternes basisforskningsmidler for en treårig periode. Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge forskning og uddannelser.

 • Forskning. Regeringen afsætter på finanslovforslaget i alt 596 mio. kr. i 2013 til forskning i fremtidens energisystemer.

 • Trafiksikkerheden styrkes med 110 mio. kr. i 2013 og 225 mio. kr. årligt i 2014 og frem til politiets udgifter til en udvidelse af den automatiske trafikkontrol.