Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

En national energikrisestab skal håndtere og koordinere akut energikrise

PLUS.
En ny energikrisestab skal blandt andet understøtte udbygning af elnettet de steder, hvor der er svagheder Illustration: Tom Ingvardsen

Danmark får en ny, national energikrisestab.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, som Danmarks nye regeringspartier – Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – har præsenteret.

En hurtig frigørelse af fossile brændsler »af sikkerhedspolitiske årsager« samt af hensyn til energipriserne og »opvarmning af danske husstande« er i fokus, som det står skrevet i regeringsgrundlaget.

Til det vil regeringen, som en pendant til den nationale operative stab (NOST), nedsætte en national energikrisestab (NEKST).

Endnu er de præcise opgaver for NEKST ikke klart definerede, men i regeringsgrundlaget står opgivet tre punkter, som staben, »med inddragelse af relevante samfundsaktører,« blandt andet udføre.

NEKST skal:

  • sikre en national koordinering af udrulningen af fjernvarme og andre indsatser, som har til formål hurtigst muligt at nedbringe forbruget af naturgas og erstatte det med vedvarende energi.
  • Identificere barrierer for de aftalte ambitioner for skalering af sol og vind på land samt havvind og anbefale regeringen eventuelle tiltag, der kan accelerere udbygningen.
  • Understøtte udbygning af elnettet de steder, hvor der allerede i dag er udfordringer med kapaciteten, og bidrage til, at udbygningen er på forkant med elforbruget og produktionen af strøm fra vedvarende energi.

Afkoblingsudgift skal fjernes

Generelt fremgår det i regeringsgrundlaget, at den nye regering vil mindske bureaukratiet omkring udbygningen af grøn energi.

Blandt andet lyder udmeldingen, at regeringen vil se på, om der kan »etableres smidigere modeller for udbygning af havvindmøller samtidig med, at samfundet sikres en rimelig del af indtægterne fra energiudvindingen på lands og til vands.«

Samtidig lægger den nye regering op til, at den skal »afløfte« den udgift, som Evida opkræver ved afkobling fra gasnettet på cirka 8.000 kroner.

Som det sidste punkt i afsnittet om vedvarende energi og forsyningssikkerhed skriver den nye regering, at den vil »øge produktion af biogas, så Danmark hurtigere kan fortrænge russisk naturgas. Herunder så vidt muligt fremrykke de aftalte udbud.«