Nasas discount-sonde af sted mod Mars

Nasa opsendte lørdag kl. 11.26 dansk tid sin nyeste marssonde, Phoenix. Sonden skal rejse i ti måneder, inden den når frem til Den Røde Planet 25. maj 2008, hvor den skal lande ved nordpolen.

Opsendelsen fandt sted fra rampe 17 på Cape Canaveral-rumcentret i Florida. Delta-II-rakettens to første trin sendte Phoenix ind i sin planlagte parkeringsbane, og 84 minutter efter opsendelsen sendte det tredje trin Phoenix af sted ud mod Mars.

Blot ni sekunder efter at Phoenix' radiosender blev tændt, modtog Nasa signalerne fra sonden og kunne dernæst bekræfte, at alle sondens systemer fungerer.

Phoenix-sonden er baseret på et koncept, der var planlagt til opsendelse i 2001, men blev droppet af Nasa på grund af økonomiske problemer. Samtidig er den udrustet med forbedrede udgaver af de instrumenter, som var med på sonden Mars Polar Lander, som forvandt i 1999 ved ankomsten til Mars.

Phoenix skal undersøge vandets historie på Mars og herved give et indblik i de klimaforandringer, som planeten har gennemgået. Herudover skal dem undersøge forholdene lige under overfladen, specielt om de er beboeligt for levende organismer.

Phoenix skal med sin robotarm grave ned i marsoverfladen og udtage prøver fra en meters dybde. De skal analyseres af instrumenter om bord på sonden, for at se om der er beboeligt under overfladen eller tegn på, at der har eksisteret liv.

Efter landingen skal Phoenix foretage videnskabelige undersøgelser i tre måneder. Selv om Phoenix ikke direkte er udstyret med instrumenter til at finde liv, håber forskerne på, at den kan fortælle om de nordlige områder på Mars engang har haft betingelserne for at liv har kunnet eksistere.

Hvis Phoenix overlever de første tre måneder, vil den forsætte som en vejrstation og sende data hjem om marsatmosfæren.

Phoenix er opkaldt efter den mytologiske fugl Phønix, som opstår af asken. Med et budget på 2,3 milliarder kroner er der tale om en lavprissonde. Den skal supplere Nasas hjørnestensmission, som blandt andet består af det planlagte Mars Laboratory, der skal bringe prøver tilbage fra planeten og forberede, at mennesker kan sætte fod på planeten.

Dokumentation

Nasa om Phoenix
JPL om Phoenix