Nasa: Vi har ikke opsendt døddrukne astronauter

Nasa afviser i en ny undersøgelse, at der er beviser for, at astronauter har været berusede, da de blev sendt i rummet.

Rygterne blev nævnt i to tidligere Nasa-rapporter, som hævdede, at astronauter i mindst to tilfælde har været berusede.

Den ene episode skulle have drejet sig om en rumfærgeopsendelse, som blev udsat, hvor astronauterne i stedet fik lov til at flyve T-38 træningsfly. Den anden skulle have været i forbindelse med en russisk Soyuz-opsendelse i 2000.

Nasa kan ikke finde tegn på, at der har været fulde astronauter om bord på rumfærgerne. [foto: Nasa Illustration: Nasa

]

I begge tilfælde blev det hævdet, at astronauterne fik lov til at flyve trods advarsler fra kollegaer og flyvelægerne. Begge tilfælde blev fortalt uden angivelse af datoer, navne eller missioner. Rusland har kategorisk benægtet, at astronauter har været fulde inden opsendelse på Soyuz-fartøjerne.

Nasa satte efterfølgende sin sikkerhedschef, Bryan O'Conner, til at undersøge rygterne. Han har gennemgået 94 rumfærgeopsendelser de seneste 20 år og 10 Soyuz-opsendelser siden 1987. Ingen journaler eller rapporter viser tegn på, at astronauter skulle have været beruset inden opsendelsen.

Bryan O'Conner har interviewet flyvelæger og mindst én astronaut fra hver af de forskellige besætninger. Hans 45 sider lange rapport stemmer med Nasas tidligere oplysninger.

Bryan O'Conner anbefaler i sin rapport, at Nasas flyvelæger udvider deres undersøgelser på opsendelsesdagen for at sikre, at astronauterne er helt klar til opsendelsen. Endvidere foreslår han, at man tilføjer "umådeholden alkoholindtagelse" til listen og højrisiko-aktiviteter, som Nasa astronauter skal undgå i det et helt år frem mod en opsendelse.

Nasas sikkerhedschef understreger, at han ikke kan udelukke, at astronauter har været berusede under opsendelsen, men han har ikke kunnet finde beviser på det.

Russerne skåler officielt i champagne før hver Soyuz-opsendelsen, men Bryan O'Conner påpeger, at denne lille smule alkohol under ceremonien ikke skaber bekymring hos Nasas flyvelæger, og ingen bliver presset til at deltage.

På Johnson- og Kennedy-rumcentrene, hvor astronauterne bor i dagene op til opsendelsen, er alkohol frit tilgængeligt, men med den store opmærksomhed der er på astronauterne på selve opsendelsesdagen anser Bryan O'Conner det for usandsynligt, at en astronaut kan have været beruset.

Dokumentation

Nasas rapport om astronauter og alkohol