Nasa-studie: Industrisamfundet er på vej mod kollaps

Voksende økonomisk ulighed og overforbrug af planetens ressourcer vil betyde enden på samfundet, som vi kender det i dag. Det konkluderer et nyt videnskabeligt studie, der står over for at blive udgivet i Ecological Economics, skriver avisen the Guardian.

Det amerikanske rumfartsagentur Nasas Goddard Space Flight Center har finansieret studiet, som er baseret på teoretiske modeller til at forudsige, hvad der vil ske med den industrialiserede civilisation over de næste årtier. Selv de mest konservative fremskrivninger tyder på, at udviklingen vil begynde at gå meget skidt - meget hurtigt.

Vel vidende, at denne type forudsigelser ofte kan blive anset for at være useriøse dommedagsprofetier, bruger forskerne historisk data til at bevise, at processen med ‘storhed og fald’ er en tilbagevendende begivenhed historisk set.

Studiet er baseret på en ny, tværgående ‘Human And Nature Dynamical’-model og er ledet af matematikeren Safa Motesharri fra den amerikanske National Socio-Environmental Synthesis Center i samarbejde med en række samfunds- og naturvidenskabelige forskere.

De mener at bevise, at der er historisk belæg for, at selv avancerede og højt udviklede civilisationer som den moderne kan være skrøbelige og ikke nødvendigvis langtidsholdbare. Forskerne sammenligner med Romerriget, Han-, Mauryan- og Guptaemperiet, der alle er eksempler på sofistikerede civilisationer, som hurtigt kollapsede.

Teknologi kan ikke forhindre sammenbruddet

Ved at undersøge de menneskelige og naturlige dynamikker bag disse forgangne begivenheder har forskerne identificeret de mest afgørende faktorer, der kan forårsage sammenbruddet i vores tids civilisation: befolkningstal, klima, vand, landbrug og energi.

Disse faktorer kan være nedbrydende ved både at nå grænsen for udnyttelsen af de økologiske ressourcer på Jorden og ved at resultere i en opdeling af befolkningen i ‘eliten’ (de rige) og ‘massen’ (de fattige). Sådan ser det moderne samfund allerede ud, hvor eliten, der bor i den industrialiserede del af verden, står for overforbrug og fordeling af ressourcerne, lyder det i rapporten:

»Det indsamlede overskud bliver ikke ligeligt fordelt, men kontrolleres af en elite. Størstedelen af befolkningen, massen, som producerer rigdommen, bliver kun tildelt en mindre del eller kun nøjagtig nok til at overleve af.«

Samtidig udfordrer studiet dem, som måtte mene, at teknologi vil løse disse udfordringer ved at øge effektiviteten:

»Teknologisk udvikling kan højne, hvor effektivt ressourcerne bliver brugt, men har samtidig også tendens til at højne den mængde af ressourcer, der både forbruges og udvindes, så resultatet bliver, at den øgede effektivitet går lige op med det øgede forbrug,« hedder det i studiet.

Eliten: Jamen lige nu går det jo godt

Forskerne noterer sig også en tilbagevendende menneskelig tendens til at fortsætte ‘business-as-usual’, selvom man allerede er klar over, at det er et forkert spor, som det står i rapporten:

»Mens nogle medlemmer af samfundet måske slår alarm om, at systemet bevæger sig imod et uundgåeligt sammenbrud, og derfor taler for at skabe strukturelle ændringer i samfundet for at forhindre det, så vil eliten og dens støtter, der modsætter sig disse ændringer, pege på, hvor holdbart det hele er indtil videre, for at forsvare ikke at gøre noget.«

Forskerne understreger dog, at det ikke er helt umuligt at undgå et kollaps med de rette strukturelle og politiske ændringer. Nøglen er at reducere den økonomiske ulighed ved at fordele ressourcerne mere ligeligt, samtidig med at forbruget skæres drastisk ned.

Den danske lektor Thorkil Casse fra Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet ser frem til, at studiet bliver offentliggjort. Han mener, at mange forskere og politikere i stigende grad er tvivlende over for, om de teknologiske fremskridt går hurtigt nok til at bremse overforbruget.

»Der er bestemt grund til at være bekymret. Når vi ser en overbefolkning og et stadig større pres på ressourcerne, så indtræffer der en ændring i de relative priser på arbejdskraft og prisen på ressourcerne. Prisen på ressourcerne stiger, og prisen på arbejdskraft falder, og det gør det rigtig svært at finde på alternativer på kort sigt. Man kan bruge rigtig meget arbejdskraft i udviklingslandene på at fremskaffe mineraler, fjerne skov, udrydde truede arter, inden det ikke længere kan betale sig,« siger Thorkil Casse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Apps-markedspladserne er forløbere for fremtidens Idesamfund!

Enten udvikles samfundet, eller også afvikles samfundet! Det eneste man kan være sikker på er at alt ikke bliver ved det gode gamle!

Heldigvis er der konstruktive udviklingsmuligheder langt ude i horisonten!

Som situationen er nu har man indset, at vi fortsat er totalt afhængige af industrisamfundet, men man har også indset, at vi er ved at blive overhalet. Vi kan lappe og optimere som vi gør nu, for at udskyde den uafvendelige nedgang, men det er under alle omstændigheder kun et spørgsmål om en stakket frist!

Før krisen var der megen tale om ”informationssamfund”, ”vidensamfund” og senest ”ide-samfund”, men de senere år har vist, at det at få vækst på basis af kreativitet ikke er så simpelt som man havde formodet.

Danmark er det land i Europa som er mest kreativt, men det viser sig desværre helt konkret, at det, på de nuværende betingelser, vanskeligt lader sig gøre at omsætte kreativiteten til arbejdspladser og skatteindtægter.

Som strukturerne er nu, er det nemlig ikke kun arbejdspladser og firmaer som flytter til andre lande, de nye processer og nye ideer flyttes også ud. Så snart et nyt produkt, som er udviklet på basis af dansk know-how og en ny ide er færdigudviklet, ser firmaerne sig naturligvis om efter de bedste og billigste produktionssteder, der som oftest findes i udlandet. Danmark står så tilbage uden at få overskud på basis af sin know-how og iderigdom!

Vejen til fremgang for Danmark er uden tvivl at udnytte det teknologiske og udviklingsmæssige forspring vi fortsat er i besiddelse af, men for at det kan lade sig gøre, mangler der nogle afgørende ændringer hvad angår udnyttelsen af know-how og nye ideer.

Det er altid vanskeligt at forklare og sandsynliggøre noget nyt. Langt lettere er det, såfremt man kan tage udgangspunkt i noget som allerede findes, og som allerede har vist sig at være en bragende succes!

Som det fremgår nedenfor, er den struktur, som kan lede til samfundsmæssig fremgang på basis af vor kreativitet, allerede ved at blive etableret i form af de super succesfulde Apps-markedspladser. Det der mangler at blive forstået er, at Apps-markedsplads strukturen kan videreudvikles, så den kan bruges til udveksling af alle former for kreativitet.

Apps-markedspladserne er de første konkrete, men fortsat rudimentære, eksempler på markedsmæssig Ide-udveksling.

Set fra dagens fysiske-vare udvekslings standpunkt, fremstår Apps-markedspladserne blot som en butik man køber en vare i. Det er det også, men grunden til den bragende succes Apps-markedspladserne har, er at de tillige er meget mere end det!

For at forstå det unikke ved Apps-markedspladserne er man nødt til at tænke tilbage på hvorledes situationen var for programudviklere, før Apps-markedspladserne dukkede op. Lige siden PCens fødsel har situationen for programudviklere været den, at nogle ganske få programmer opnåede stor markedsmæssig udbredelse. Dette gav et enormt afkast, som så blev brugt til at befæste og monopolisere firmaets position og til at udvide programsortimentet helt på de store firmaers præmisser. Vi taler her om især IBM, Microsoft, Oracle med flere - indenfor mere specialiserede områder. For over 90 % af de kreative programudviklere var der ingen andre muligheder end at lægge deres programmer ud til gratis afbenyttelse. Derefter kunne de håbe på at de enten kunne tjene penge på reklamer, eller, når programmet havde opnået en større udbredelse, kunne de lave mere avancerede versioner som folk var villige til at betale for. Sådanne betalinger var dog i småpenge afdelingen, sammenlignet med hvad IBM, Microsoft o.s.v. kunne tillade sig at tage for et program. Udbredelsen af internettet og de bedre og bedre søgemaskiner hjalp lidt på situationen, men det helt store gennembrud for små programudviklere / små nystartede ide baserede firmaer, er i de sidste år kommet gennem etableringen af Apps-markedspladser.

EDB programmer / apps er ”ikke-fysisk knowhow” bygget op omkring en ide! Har man penge nok og er ideen tilstrækkelig banebrydende, kan et patentbureau udforme en patentansøgning som påstår at produktet kan opfattes som en fysisk vare, som dermed er patenterbar. Det gør de store firmaer i vid udstrækning, hvorpå de bruger patentet til at hævde deres dominans. Almindelige dødelige har sjældent penge til at gennemføre en sådan patentbeskyttelse, og desuden er der utallige eksempler på, at det ikke nytter noget, såfremt et af de store og kapitalstærke firmaer ønsker at blokere patentet. Patenter løber kun i 17 år + spidsfindige forlængelser, og i megen af den tid vil et stort firma, der ikke har respekteret patentet, kunne føre en økonomisk udmarvende retssag som ”tager livet af” den lille patentindehaver. Det finder desværre sted daglig!

Med introduktionen af Apps-markedspladser er hele problematikken vendt på hovedet. Nu er det ikke de store der sætter markedet for programmer, men derimod de små nye som tvinger de store til også at levere relativt billige programvarer.

Da mobiltelefonien udviklede sig hen imod trådløst internet, troede teleselskaberne at det nu var deres tur til at sidde tungt på service og indholdsmarkedet, herunder også levering af de programmer som skulle få det hele til at fungere. Virkeligheden blev en helt anden, hvor det ikke er muligt at holde andre ude fra markedet, men derimod et spørgsmål om, på sin Apps-markedsplads, at kunne tilbyde så mange og så gode Apps / programmer som mulig. Kreativiteten får dermed lov til at blomstre til glæde for programudviklerne, individet og for samfundet.

Det der er nyt og unikt ved Apps-markedspladserne er, at der er indført faste regler for platformene samt køb og salg af programmer – Apps. Det firma der ejer Apps-markedspladsen står for de økonomiske transaktioner og sørger også for at faste regler overholdes. Nok så vigtigt er alle programmer samlet på et enkelt sted, en enkelt platform og til de samme specifikationer. Hvor programudviklerne før var på ”herrens mark” hvad angik såvel markedsføring som betaling og beskyttelse, varetages disse funktioner nu i det store og hele af Apps-markedspladsen, således at programudviklerne kan koncentrere sig om det de er specielt gode til – nye ideer – og programudvikling.

Strukturen er som vist nedenfor, hvor ”Idea Originator” svarer til programudvikleren / programudviklerne i et firma. ”Clearing Center” svarer til Apps-markedspladsen som kan have lettere forskellige funktioner og betingelser, og ”Idea Consumer” er den der køber ideen / programmet.

På grund af skitser, som ikke medtages i kommentarer kan det hele - eller resten læses på: http://videnskabeligindsigt.blogspot.dk/20...

se også: "Historien gentager sig - næsten!" http://videnskabeligindsigt.blogspot.com/2...

 • 0
 • 0

"Det amerikanske rumfartsagentur Nasas Goddard Space Flight Center har finansieret studiet" men "Studiet er ledet af matematikeren Safa Motesharri fra den amerikanske National Socio-Environmental Synthesis Center"

Så altså IKKE et NASA studie, men et studie udført af National Socio-Environmental Synthesis Center. Flot klaret, først fejl allerede i overskriften!

Mon navnet National Socio-Environmental Synthesis Center kunne indikere, at man allerede inden "studiet" har et ide om hvad konklusionen skal blive!

Ikke at jeg er i tvivl om, at vi på længere sigt må begynde at producere med mindre ressourceforbrug/større genanvendelse, men ikke nødvendigvis forbruge mindre. Men her har vi vist et "studie" der bare er et påskud for at udbrede et politisk program (som mulivis også kan være meget fornuftigt), men son nok ikke er videnskabeligt understøttet.

 • 1
 • 0

Kloge hoveder må sætte sig sammen og udtænke en spritny samfundsmodel, der endda skal være acceptabel globalt. Kapitalismen uden moral, som den udfolder sig nu, har spillet fallit. De årsager til kollaps som artiklen omtaler, er jo forhold som de fleste er bekendt med.

Hvorfor er vækst en forudsætning for overlevelse her i Vesten? Hvordan indrettes et samfund med nulvækst eller lille minusvækst, uden samtidig at forringe levestandarden? Hvordan kan Vestens subsidiering af landbruget stoppes, så mindre udviklede lande kan eksportere fødevarer til os? Hvordan kan befolkningstilvæksten begrænses, sålænge kulturelle og religiøse forhold forbyder brugen af prævention?

Som artiklen er inde på, kan teknologien næppe redde verden, som billedet ser ud i dag. Der kræves simpelthen nytænkning af forskere, filosoffer og politikere, i et omfang som da vi her i Europa gik fra middelalder til genfødsel (renæssancen)...

 • 0
 • 1

Det er jo udmærket at man forsøger at tage afsæt i historiske data, men man overser lidt at der aldrig i verdenshistorien har eksisteret en civilisation i samme højde som den vi har nu.

Et af kernepunkterne i en civilisation er kommunikation. I tidligere civilisationer varetoges denne funktion af kurerer til hest, nogle gange endda til fods.

Dette forhold alene betød, at information flød ekstremt langsomt og uhyggeligt ineffektivt. Samtidig var det kun de rige og priviligerede som overhovedet kunne kommunikere nogenlunde præcist over afstande større end et par kilometer.

I dag kan selv den fattigste bonde kommunikere hvad som helst til den anden side af jordkloden på sekunder.

Bare det faktum at vores kommunikationshastighed er ganget op med en faktor der trodser enhver beskrivelse, er nok til at historisk dokumentation for holdbarheden af en civilisation ikke kan anvendes på den vi har nu.

 • 1
 • 0

Netop det forhold at de fattige har bedre mulighed for at kommunikere burde vel lægges på listen over ting der vil være medvirkende til at tingene bør gå i hat? Det er vel samme logiske tankegang som at man forsøger at kvæle demonstrationer ved at forhindre kommunikationsmuligheder?

 • 0
 • 0

Som artiklen er inde på, kan teknologien næppe redde verden, som billedet ser ud i dag.

Det er netop den slags ideer om, at teknologi er fjenden, der kan medvirke til at gøre tingene værre end de kunne være.

Vi har netop brug for mere og bedre teknologi. Det er teknologi der tillader os at gøre det samme med mindre. Forureningsfri energi, i form af avanceret VE, atomkraft og fusionsteknologi. Højere udbytter i form af højt forædlede førevarer, som nu yderligere forbedres med gensplejsning. Og meget meget mere.

Uden teknologi levede du stadigvæk i stenalderen og døde som 30årig!

 • 1
 • 0

quote:'»Det indsamlede overskud bliver ikke ligeligt fordelt, men kontrolleres af en elite. Størstedelen af befolkningen, massen, som producerer rigdommen, bliver kun tildelt en mindre del eller kun nøjagtig nok til at overleve af.«'

...skægt. jeg kom lige til at tænke på stavnsbåndet. Det kom vi da af med på en nogenlunde human måde.

 • 0
 • 0

det lyder godt.

så kan det være at den stakkels overanstrengte jordklode kan få lidt fred for den rovdrift vi driver på den. og komme i balance igen.

mennesket er for dumt til at have lov til at have så stor indflydelse på jordens tilstand.

det eneste vi tænker på er vækst. på trods af at det fører lige direkte til undergang.

 • 1
 • 0

Danmarks sværeste problem at løse, er den binding som politikerne har lavet til fossilt energiforbrug. De har derfor ikke "råd til" at danskerne laver hurtig omstilling til fossilfrit energiforbrug.

Desværre er de så bundne af vanetænkning, at alle politikerne tosser videre i vante spor.

Vort første problem bliver derfor at finde dygtige politikere der kan erstatte ALLE DE NUVÆRENDE, og formentligt skal hele embedsmandsværket også udskiftes, og vi har ikke et uendeligt antal til at gøre det i.

 • 1
 • 0

Hvis nu et ekspertudvalg kommer frem til at det uimodsigeligt er nødvendigt at slå det halve af menneskeheden ihjel efter et fordelingsprincip for at resten kan overleve, ville verden så kunne udføre dette, eller må vi, som jeg frygter, se undergangen nærmer sig uden at vi evner at skifte kurs.

 • 0
 • 0

Undskyld, men menneskeheden er her altså endnu. Også selvom romeriget kollapsede! Der vil altid vokse noget nyt op. Historiske paralleller tror jeg ikke så meget på, da der jo i dag eksisterer flere civilisationer side om side på kloden. Derimod så vil fordelingen mellem civilisationer givetvis ændre sig.

At den Vestlige civilisation går til grunde skyldes dog nærmere det demokratiske systems indbyggede selvmordstendenser.

 • 0
 • 0

Som artiklen er inde på, kan teknologien næppe redde verden, som billedet ser ud i dag.

Det er netop den slags ideer om, at teknologi er fjenden, der kan medvirke til at gøre tingene værre end de kunne være.

Jens, din følgeslutning at jeg skulle have en ide om at teknologi er fjenden, må stå for egen regning. Tværtimod kan ny teknik måske forhindre et globalt kollabs - i værste fald udskyde det. Men kun ved samtidig at nytænke den måde vi indretter vort samfund på. Forurenings- og klimaproblematikken er irrelevant i artiklens lys. Her er der tale om en klode med eller uden mennesker alternativt med eller uden kakelakker!

 • 1
 • 0

Det nævnes at klimaforandringerne vil mindske mængden af fødevarer. Det er nok ikke klimaforandringerne som sådan, men at flere og flere fødevarer bruges til at lave motorbrændstof. I øvrigt er det en meget gammel øvelse at forudsige diverse undergange og katastrofer. Pudsigt nok er det altid dem som sidder på flæsket der råber højest om at undergangen er nær, og det er altid de andre som skal lægge ryg til.

 • 0
 • 0

Beskrivelsen af verdens tilstand er helt forkert.

Verden er idag taettere paa baeredygtighed end vi laenge har vaeret.

Befolkningsudviklingen er hastigt paa vej mod 2 barnsfamilier. Det vil om nogle aartider foere til en stabilisering af befolkningstallet.

Verden har en realistisk mulighed for at afskaffe ekstrem fattigdom.

Der er ingen grund til at antage at energi vil blive dyrere i fremtiden. Det er et realistisk scenarie at energi fra sol, vind og fission vil give langt billigere energi i fremtiden. Med billig energi blive meget muligt.

Rigelig og billig energi kan kombineret med GMO, bioteknologi, kunstgoedning og andre former for optimeret dyrkning optimere landbruget og dermed reducere trykket paa landbrugsjord, vand og skove.

Den stoerst trussel mod det moderne samfund er de teknologiforskraekkede groenne nulvaekst romantikkere.

Hans Rosling er altid god at lytte til, hvis man vil forstaa verdens sande tilstand.

http://www.youtube.com/watch?v=Mz_kn45qIvI...

Vi skal se problemerne realistik i oejnene, men ikke lade os kyse.

 • 0
 • 0

Og jer ser ikke hvordan verden skulle kunne evne at tage de beslutninger der er nødvendige for at redde menneskeheden fra den selv, tvært i mod ser jeg mennesket udvikle sig som et dynamisk altspisende monster der udfylder og udrydder den verden som det selv lever i.

 • 0
 • 0

Den eneste civilisation som er gået under er den romerske civilisation. Og det var kun den vestromerske civilisation som gik under. I alle andre tilfælde så er der ikke mere som gik under end der kun opstå et nyt dynasti.

Det er meget muligt at det er slut med den amerikanske dollar som den international valuta. Men dette vil ikke være jordens eller civilisationens undergang. Men at USA går samme vej som andre stormagter i historien.

 • 0
 • 0

...Kapitalismen uden moral, som den udfolder sig nu, har spillet fallit. De årsager til kollaps som artiklen omtaler, er jo forhold som de fleste er bekendt med....

Hvis 'vil bryde sammen inden for de næste årtier' så ved hverken min læge, banker eller pensionsselskab en pind om situationen - så 'alle' må du beholde til dig selv og vennerne.

Kapitalister fremregner da også stadig hvad som helst over de næste 50-100 år - selv vores global opvarmning, klimaproblemer og vandstandsstigning fremregnes videnskaben da i 80-100 år.

Som Peter Ole Kvint beskriver, så er der vist kun romerne, der kvaste sig selv i gigantisk roderi.

 • 0
 • 0

Manglen på fosfat er en større risiko end alle andre risici tilsammen. Glem at være 11mia, hvis der ikke er en lind strøm af fosfat til højeffektivt landbrug. Vand KAN man fremstille udfra havvand, og energi ved fusion, men fosfat kommer ikke bare ud af det blå, og det er en begrænset ressource.

 • 0
 • 0

Mennesket er ikke noget nyttedyr; dets tilstedeværelse er dybest set komplet overflødig.

Menneskeheden gavner ingen udover sig selv.

Kloden kollapser ikke, når menneskeheden forsvinder: tværtom vil den kunne genoprette sig fra de menneskeskabte overgreb.

Studien er værd at vente på; sikkert oplysende læsning!

 • 0
 • 0

Studiet er ledet af en ekspert i anvendt matematik. Det ser blandt andet således ud.

˙xC = βCxC − αCxC

˙xE = βExE − αExE

˙y = γy(λ − y) − δxCy

˙w = δxCy − CC − CE

http://webcache.googleusercontent.com/sear...

Forskerne mener, at vi lever i en verden, der er endelig, og at vi opfører os som om, den er uendelig.

http://www.ep.liu.se/ecp/096/050/ecp140960...

Jeg mener, at matematikere er skyld i finanskrisen. De fik magt over økonomien gennem deres dygtige kollega, Milton Friedman, og har siden 1980 påvirket alle lande i verden med deres differentialregning, som de kopierede fra naturvidenskaben, der jo fik de geometriske sager fra stjernen Newton.

Nu jubler matematikernes fans, idet "en ny rapport viser at" . . .

Den kommer snart i Ecological Economics.

 • 0
 • 0

I lidt længere perspektiv er det jo kun systemer der går under. Der lever stadig mennesker overalt næsten. Det artikelskriverne er bange for, er måske at det system som føder dem går under, og det projiceres så ud til at hele verden går under. Det er da ikke rart at miste sit fede job og rejser til eksotiske steder, men det er altså ikke verdens undergang.

 • 0
 • 0

I dag kan selv den fattigste bonde kommunikere hvad som helst til den anden side af jordkloden på sekunder.

Det er rigtig nok at mobiltelefoner er udbredte i Afrika, men der findes stadig masser af fattige bønder i den tredje verden som ikke råder over en mobiltelefon.

Og desværre har det vist sig at selv den bedste kommunikation ikke bedrer de riges medfølelse for de fattige. Se bare FOX´ nyhedsprogrammer. Her harcellerer man over at de fattige snyder for 3 milliarder dollars årligt med deres madkuponger. Men man synes bare det er godt og sjovt at industrien snyder for 150 milliarder dollars i skat.

 • 0
 • 0

Gamle Rom er meget svært sammenlignligt med nogen nuværende situation.

Romerriget i sine sidste dage lå i konstant internt krig, hvor alvorlige blodudgydelser var hverdag.

Byzantium faldt pga manglende våbenteknologi, Ottomanerne havde en meget artelleri og en stor kanon som gjore kål på de famøse dobbeltmure.

Så nej, situationen er meget langt fra et dommedagssenarie.

 • 1
 • 0

Fosfat Manglen på fosfat er en større risiko end alle andre risici tilsammen. Glem at være 11mia, hvis der ikke er en lind strøm af fosfat til højeffektivt landbrug. Vand KAN man fremstille udfra havvand, og energi ved fusion, men fosfat kommer ikke bare ud af det blå, og det er en begrænset ressource.

Enig at fosfat er en begrænset ressource, og af gode grunde kan vi ikke erstatte P med andre grundstoffer.

Vi kan tillade os at sløse med energi, men ikke med fosfat. Det giver god mening at være yderst påpasselig med at udnytte fosfat optimalt.

Men problemet er ikke akut og der er fosfat nok til mange generationer.

" In 2012, the United States Geological Survey (USGS) estimated that phosphorus reserves worldwide are 71 billion tons, while world mining production in 2011 was 0.19 billion tons.[5] These reserve figures, although widely used for predicting future peak phosphorus, have raised concern as to their accuracy due to the fact that they aren't independently verified by the USGS.[6] Reserves refer to the amount assumed recoverable at current market prices." - http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_phosphorus

Dette er ved nuværende priser. Hvis prisen mangedobles, vil den økonomiske reserve blive meget større og højere priser vil få os til at bruge fosfat mere effektivt.

Da fosfat kun udgør en del af omkostningen ved at producere fødevare, vil selv en mangedobling af fosfatprisen, kun hæve fødevareopriserne i begrænset omfang.

Ultimativt vil mangel på fosfat begrænse, hvor mange mennesker vi kan være. Men der er formedenligt tid nok til at befolkningstallet kan peake på 11-12 mia og derefter falde jævnt og naturligt over de næste generationer.

Som altid skal vi se se problemerne realistisk i øjnene, men ikke lade os kyse.

 • 0
 • 0

" I dag kan selv den fattigste bonde kommunikere hvad som helst til den anden side af jordkloden på sekunder."

Det er rigtig nok at mobiltelefoner er udbredte i Afrika, men der findes stadig masser af fattige bønder i den tredje verden som ikke råder over en mobiltelefon.

Og desværre har det vist sig at selv den bedste kommunikation ikke bedrer de riges medfølelse for de fattige.

Det er ikke medfølelse for de fattige som vil forhindre civilisationens kollaps.

Min pointe er, at det absolut vigtigste i et fungerende, moderne samfund er kommunikation. Hverken mere eller mindre.

Og de kommunikationsteknologier vi råder over i dag slår alle tidligere. Og det i en sådan grad, at hvis vi sammenligner kommunikationsmulighederne fra selv den mest avancerede civilisation før vores, svarer det til at sammenligne en robåd med en jumbojet.

Og derfor kan man ikke uden videre kigge på ældre civilisationers kollaps, og konkludere at det også sker for os.

 • 0
 • 0

Hvis vi forestiler os en meget omfattende ødelæggelse, hvor mennesket som sådan dog overlever, er det måske værd at overveje hvordan man bedst kan videreføre det der er værdifuldt fra "civilisationen" (selvfølgelig for dem der mener der er noget sådant). På Svalbard har Norge en "genbank" for planter. Ville der være en pointe med en videns (og "færdigheds") "bank"? En indvending vil være at viden er lagret på så mange måder i vores samfund at den nærmest vil være umulig at ødelægge, men holder den tanke i tilfælde af en stort sammenbrud på en måde så den relevante viden og "kunnen" også vil være praktisk tilgængelig? F.eks. når det drejer sig om hvordan man "rekonstruerer" en række grundlæggende produkter.

 • 0
 • 0

Marvin Harris udgav i 1979 "Konger og kanibaler" med præcis samme argumentation og konklussion: Alle hidtidige civilisationer er bukket under for ulighed og overforbrug/overbefolkning. Foreløbig tyder alt på, at denne konklussion fortsat er korrekt, og at vi er rykket ret tæt på.

 • 0
 • 0

Det lyder jo umiddelbart godt med biblioteker, internet o.s.v., Men er der ikke nogle forbehold? 1:Biblioteksvæsenet kan jo i principper godt bryde sammen, ligesom samfundet i øvrigt. Bøger er ret forgængelige, og de kræver ofte nogle forkundskaber. Det samme muligvis i endnu højere grad "digitaliseret" viden og information, der yderligere kræver at maskinellet stadig kan bruges, fornys og vedligeholdes. Derfor er jeg en smule usikker m.h.t. de almindelige måder at opbevare viden på.

 • 0
 • 0

App passer alt ikke børn, de sår ikke korn, de bager ikke brød. Nor man ser forældre ignorere deres børn som kalder opmærksomhed, til fordel for en telefon, så ved man der er et problem her i samfundet

 • 0
 • 0

Ledighed (Danmark): 161631 (2012) http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbej... Ledige stillinger (Danmark): 20926 (2013) http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/tilkn...

Lighed: http://www.equalitytrust.org.uk/ (Jo mere lighed der er mellem rig og fattig, desto bedre samfund) Motivation af Daniel H. Pink (peer-reviewed): https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc, http://en.wikipedia.org/wiki/Drive:_The_Su...

Resource Based Economic Model: http://www.theresourcebasedeconomy.com/about/ Relateret litteratur: http://www.robotswillstealyourjob.com/, http://www.thevenusproject.com/, http://thezeitgeistmovement.com/, http://www.freeworldcharter.org/en

Kort beskrivelse; brug videnskab til at bygge de systemer der er brug for, for at dække alle menneskers basale behov som et minimum, samt at sørge for at vi ikke overforbruger jordens ressourcer.

Stort; ja, svært; ja, muligt; ja. Vi ved hvad der skal til, implementeringen er den svære del af det.

 • 0
 • 0

Vækst behøver ikke være fysisk. Det kan også være øget viden. Et konkret eksempel kunne være viden om hygiejne. I flere ikke industrialiserede lande har man stor dødelighed pga. manglende viden om hygiejne. Denne høje dødelighed blandt befolkningen er lig med et ineffektivt samfund. Så her er manglende vækst dårligt for den enkelte indbygger og er ikke et spørgsmål om at ødelægge jordkloden. Til allersidst må jeg nævne at det er os mennesker som har brug for naturen og ikke omvendt.

 • 0
 • 0

Jeg er ked af gøre opmærksom på at jo flere mennesker vi bliver, jo sværere bliver det at være natur. Den naturlige måde som naturen gør tingene på er at regulere fødselsoverskud med sult og for højet dødelighed via sygdomme.

Dette er en naturlov der ligesom tyngdekraften ikke kan omgås.......hvor gerne man end ville.

 • 0
 • 0

Lars Hastrup skriver: Vi burde begynde med at blive færre mennesker på denne ene klode. Helt enig! Selv med den halve befolkning ville der være alt for mange mennesker på moder jord. Mit gæt er: 2 - 3 milliarder, men måske meget færre. Men der er givetvis nogen som har et både seriøst og velunderbygget bud på hvor FÅ vi skal være, samt kan begrunde HVORFOR vi skal være så få. Befolkningseksplosionen minder om en bakteriekoloni som formerer sig eksponentielt - indtil kurven pludselig vender.

 • 0
 • 0

Jeg er ked af gøre opmærksom på at jo flere mennesker vi bliver, jo sværere bliver det at være natur. Den naturlige måde som naturen gør tingene på er at regulere fødselsoverskud med sult og for højet dødelighed via sygdomme.

Dette er en naturlov der ligesom tyngdekraften ikke kan omgås.......hvor gerne man end ville.

Bjarke Mønnike jeg er enig i at det den naturlige måde. Naturlig reproduktiv sundhed er at kvinder føder et barn ca. hvert andet år, og at de i gennemsnit oplever at et barn dør hvert andet år, bortset fra de 2 der i gennemsnit lever til de selv kan få børn.

Men nu styres vores reproduktion ikke af hvad der er naturligt og det er godt.

Børnedødlighed er faldet pga. vacinationer, antibiotika, bedre ernæring, markant højere produktivitet i det moderne landbrug osv.

Fertiliteten er faldet med moderne præventionsmetoder og som en respons til den faldende børnedødelighed. Som population er vi naturligvis underlagt naturens begrænsinger, men vi har for længst taget ansvaret for vores reproduktion i egen hånd. Det er faktisk gået rimeligt godt. Må jeg igen henvise til Hans Rosling f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=Mz_kn45qIvI

Vi er ikke sikkert i mål endnu. Vi skal fortsat kæmpe for at sikre kvinders empowerment til at tage hånd om egen reproduktion og vi har brug for fortsat at styrke landbrugsproduktion (GMO/kemi), sundhedsprogrammer (vacinationer/ernæring/hygiene), billig og rigelig energi (kernekraft) osv. Hvis vi skal sikre at peak child fører til peak population på et bæredygtigt niveau, så må vi ikke lade os forføre af maskinstormende grønne romantikker, men tage hele vores teknologiske og sociale værktøjskasse i brug.

Hvis vi ikke lader os kyse, så skal det nok gå fint.

 • 0
 • 0

Jeg er ked af gøre opmærksom på at jo flere mennesker vi bliver, jo sværere bliver det at være natur. Den naturlige måde som naturen gør tingene på er at regulere fødselsoverskud med sult og for højet dødelighed via sygdomme.

Dette er en naturlov der ligesom tyngdekraften ikke kan omgås.......hvor gerne man end ville.

Bjarke Mønnike jeg er enig i at det den naturlige måde. Naturlig reproduktiv sundhed er at kvinder føder et barn ca. hvert andet år, og at de i gennemsnit oplever at et barn dør hvert andet år, bortset fra de 2 der i gennemsnit lever til de selv kan få børn.

Men nu styres vores reproduktion ikke af hvad der er naturligt og det er godt.

Børnedødlighed er faldet pga. vacinationer, antibiotika, bedre ernæring, markant højere produktivitet i det moderne landbrug osv.

Fertiliteten er faldet med moderne præventionsmetoder og som en respons til den faldende børnedødelighed. Som population er vi naturligvis underlagt naturens begrænsinger, men vi har for længst taget ansvaret for vores reproduktion i egen hånd. Det er faktisk gået rimeligt godt. Må jeg igen henvise til Hans Rosling f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=Mz_kn45qIvI

Vi er ikke sikkert i mål endnu. Vi skal fortsat kæmpe for at sikre kvinders empowerment til at tage hånd om egen reproduktion og vi har brug for fortsat at styrke landbrugsproduktion (GMO/kemi), sundhedsprogrammer (vacinationer/ernæring/hygiene), billig og rigelig energi (kernekraft) osv. Hvis vi skal sikre at peak child fører til peak population på et bæredygtigt niveau, så må vi ikke lade os forføre af maskinstormende grønne romantikker, men tage hele vores teknologiske og sociale værktøjskasse i brug.

Hvis vi ikke lader os kyse, så skal det nok gå fint.

 • 0
 • 0

Kloge hoveder må sætte sig sammen og udtænke en spritny samfundsmodel, der endda skal være acceptabel globalt.

Hej Pierre

Der er en pæn sandsynlighed for at jordens befolkning/civilisation i tide opdager væsentlige problemer og løser det på den ene eller anden måde:

Maltus "profeti" gik ikke i opfyldelse (sortseerne vil sikkert tilføje endnu...): https://en.wikipedia.org/wiki/Malthusian_c... Citat: "... A Malthusian catastrophe (also known as Malthusian check) was originally foreseen to be a forced return to subsistence-level conditions once population growth had outpaced agricultural production. ... In 1798, Thomas Malthus published An Essay on the Principle of Population, in which he wrote: ... Notwithstanding the apocalyptic image conveyed by this particular paragraph, Malthus himself did not subscribe to the notion that mankind was fated for a "catastrophe" due to population overshooting resources. Rather, he believed that population growth was generally restricted by available resources: ..."

-

"Miraklet" er allerede sket - eller skal vi blot kalde det folks sunde fornuft og god oplysning og uddannelse - antallet af fødte børn/tid for jordens folks fertilitetsrate gennemsnit er stagneret på ca. 2, så prognosen er at max. befolkningsantallet vil lande på 10-11 milliarder.

Årsagen til at jorden befolkning stadig stiger, skyldes at menneskers middellevetid stadig stiger!:

https://da.wikipedia.org/wiki/Verdens_befo...

Kilder:

Foredragsvideo: 2012, ted.com: Hans Rosling: Religions and babies: http://www.ted.com/talks/hans_rosling_reli...

-

Faktisk er en del sortseere begyndt at være bange for at nogle landes befolkninger vil forsvinde i fremtiden, hvis man fremskriver befolkningen på baggrund af de lave fertilitetsrater - som stadig falder:

De blålige områders befolkninger er ifølge en del sortseere i fare for at forsvinde: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sove...

Fertility rate, total (births per woman): http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN...

Den danske fertilitetsrate var for 2009-2013 kun på 1.7 og er faldende.

Måske skal politikerne forbyde prævention i DK? - men det virker heller ikke - det meste at det katolske sydeuropa (prævention vistnok forbudt?) har endnu lavere fertilitetsrate... Eller måske skulle DK lokke med masser af personale i vuggestuer og børnehaver? Lave klassekvotienter i folkeskolen og videregående uddannelser?

Eksempler på fertilitetsrater i sydeuropa (2009-2013):

Grækenland 1,3 Italien 1,4 Spanien 1,3 Serbien 1,3 Rumænien 1,5 Bulgarien 1,4 Portugal 1,3

Undtagelser:

Frankrig 2,0

-

Tyskland 1,4 Polen 1,3

Sverige 1,9 Norge 1,9 Finland 1,8

 • 0
 • 0

Måske skal politikerne forbyde prævention i DK? - men det virker heller ikke - det meste at det katolske sydeuropa (prævention vistnok forbudt?) har endnu lavere fertilitetsrate... Eller måske skulle DK lokke med masser af personale i vuggestuer og børnehaver? Lave klassekvotienter i folkeskolen og videregående uddannelser?

Måske er løsningen endnu simplere for DK?:

14.01.2014, Bolleaften i børnehave gav babyboom: http://www.tv2east.dk/artikler/bolleaften-...

-

I USA vil flere orkaner (elnet udfald) give flere børn?:

28 February 2013, The blackout baby boom! Hurricane Sandy to spark 30 PER CENT rise in births this summer after October power outage left couples with little else to do...: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-...

 • 0
 • 0

Først den gode nyhed (som min geografi lærer dog kunne fortælle for allerede 30 år siden), vi føder færre børn.

Så den dårlige, det er kun de veludviklede der føder færre børn, fordi de kan se at deres velstand derved øges.

Og den rigtig dårlige er at som en konsekvens af dette, falder menneskehedens IQ fordi det er de klogeste der holder op med at få mange børn, hvor det førhen var de klogeste som kunne opfostre flest børn.

Færre mennesker vil derfor betyde større ulighed og konflikter mellem rig og fattig.

 • 0
 • 0

Hvad med en tese om, at jo mere internet (facebook...) en befolkning har adgang til, mindre fertilitetsrate? Hvem kan skyde den ned?

Eller at Amish ( https://da.wikipedia.org/wiki/Amish ) overtager USA om nogle hundreder år?:

Thread: Amish population growing even faster than thought: http://www.mmo-champion.com/threads/859411...

How fast are the Amish growing?: http://amishamerica.com/how-fast-are-the-a...

August 9, 2012, Amish enjoy unexpected boom in numbers. High birthrates and decline in defections spur growth: http://www.washingtontimes.com/news/2012/a... Citat: "... A combination of traditionally high birthrates and falling defection rates among adults — more than 4 in 5 people raised in Amish homes now opt to stay within the community — has led demographers to predict that the number of Amish communities in the United States will double over the next 40 years.

Amish families are dispersed across 29 states — stretching from Montana to Florida — within 456 autonomous settlements, a sharp increase from the 179 settlements listed in the 1990 census. Analysts see no reason for this trend to slow and project the number of believers to approach 1 million by the late 2050s. ..."

-

October 3, 2012, Mormon Fertility in the 21st Century and America’s Destiny: http://hailtoyou.wordpress.com/2012/10/03/... Citat: "... If White-Mormon fertility remains a consistent 3.0, each successive Mormon generation will be 143% the size of its parent generation (given a 2.1 replacement TFR), making for steady growth. Meanwhile, as general White-American fertility continues to languish in the 1.6 to 1.7 range, each successive non-Mormon White generation will be something around ~80% as large as its parent generation. ... Similar projections are made for the Amish (7 million Amish by 2050), who have a sky-high TFR (~6.0). Even if the Amish TFR falls after a while, the may well wind up with similar population numbers as the Mormons — perhaps each ‘fringe religion’ exceeding 10% of the White-American population by some point near the end of the present century.

Demography remains destiny. ..."

-

Summa summarum:

Nu ville jeg skrevet - som Storm P. skrev - men Storm P. var faktisk ikke ophavsmanden:

http://biblioteksvagten.dk/single_question... Citat: "... En ting lader til at være sikkert: Citatet skal ikke tilskrive Storm P. Hvem der så skal have æren, vides desværre ikke, men her kan du læse lidt om det: ... Det er svært at spå, især om fremtiden ..."

 • 0
 • 0

»Det indsamlede overskud bliver ikke ligeligt fordelt, men kontrolleres af en elite. Størstedelen af befolkningen, massen, som producerer rigdommen, bliver kun tildelt en mindre del eller kun nøjagtig nok til at overleve af.«

Den muslimske del af verden specielt den arabiske viser sig i alle undersøgelser på enhver måde at udgøre bunden. Samtidig har den i de sidste 100 år fordoblet sit befolkningstal ca. hvert 25. år. Og hvor islam har magt systematisk undertrykt, fordrevet og myrdet ikke muslimer.

Hvem vil påstå at den muslimske verden producerer rigdommen? Hvem vil gå ned i levefod, fordi muslimerne ikke kan få styr på deres fødselsrater? Hvem vil afstå land til dem?

 • 0
 • 0

Europæerne får færre og færre børn: http://ing.dk/artikel/nasa-studie-industri...

Modforanstaltninger så Europa ikke uddør: http://ing.dk/artikel/nasa-studie-industri...

Eksempler på fertilitetsrater i europa (2009-2013):

Grækenland 1,3 Italien 1,4 Spanien 1,3 Serbien 1,3 Rumænien 1,5 Bulgarien 1,4 Portugal 1,3

Undtagelser:

Frankrig 2,0

-

Tyskland 1,4 Polen 1,3

Sverige 1,9 Norge 1,9 Finland 1,8

 • 0
 • 0

30.05.2015. Tyskland gruer for krympende befolkning. Tyskerne føder færrest børn i verden, og det kan føre til markant mindre arbejdsstyrke, siger tysk rapport. http://jyllands-posten.dk/international/eu... Citat: "... Med en fødselsrate på 8,2 [?] i løbet af de seneste fem år har tyskerne "overhalet" japanerne som den langsomt reproducerende befolkning i verden, hvis man måler efter den såkaldte rå fødselsrate. ... "Her i Danmark oplevede vi også meget lave fødselsrater i 1930'erne, og der spåede man også fald i befolkningen. Men man gættede forkert. Bl.a. kom der jo de store baby-boom generationer lige efter krigen, og det viser, at man ikke altid kan stole på prognoserne," siger han. ..."

 • 0
 • 0

Her er hvad NASA siger om denne sag: "Safa Motesharrei and Eugenia Kalnay, and University of Minnesota's Jorge Rivas, was not solicited, directed or reviewed by NASA. It is an independent study by the university researchers utilizing research tools developed for a separate NASA activity. As is the case with all independent research, the views and conclusions in the paper are those of the authors alone. NASA does not endorse the paper or its conclusions." Link her: http://www.990wbob.com/news--politics/nasa... Jeg synes ærligt talt, at I skal gøre jeres arbejde ordentligt for I fyrer den slags af. Det er IKKE ok at plastre NASA's navn på som ophavsmand til et studie af denne type, som er yderst spekulativt og hvis konklusioner ikke støttes af NASA. Eller måske ringe til NASA for at få en kommentar - det er også en mulighed. Vi har rigeligt med spekulative dommedagsprofetier i forvejen. Tak.

 • 1
 • 0

At rapporten ikke repræsenterer NASA er jo ikke i sig selv noget argument for at dens analyse er forkert.

Nu har jeg ikke læst rapporten men det må vel betragtes som et uafviseligt faktum at kollaps er uundgåelig medmindre vi udvikler en bæredygtig måde at leve på. Mao der er en grænse for hvor længe vi kan fortsætte med at overbelaste natur grundlaget. Det er folk som Hans Henrik måske uenig i men så længe vi forsøger at anskue verden rationelt må det vel være sådan.

Det er populært at ignorere det åbenlyse jf Hans Henrik og ligesindede. Men det bliver det jo ikke mindre åbenlyst af. Som sådan kan rapportens konklusioner således siges at være yderst banale men ikke desto mindre også yderst relevante i en strudse kultur som vores.

Al det for at sige at jeg undrer mig over din interesse for nogle lidt ligegyldige formalia i stedet for det vigtige budskab. Men du tilhører måske Hans Henrik lejren.

 • 0
 • 0

Mennesket er toppen af den evolutionære kransekage. Forsvinder toppen, består resten fortsat. Eller med andre ord: Verden lever videre selvom alle mennesker forsvinder, fordi vi kun tjener os selv og ikke har noget andet mål end os selv. Vor narcissesme har opdraget os til at tro, at vi er uundværlige på kloden. Vore religioner lover os evigt liv og i vore hjerner lever vi for evigt. Vi bygger for evigheden, som ingen vil opleve. Derfor reagerer mange negativt på, at nogen forudsiger civilisationens undergang om om x år. Det er ikke givet, at omtalte rapport ringer ind til sidste runde, men jeg kan ikke se andet end, at noget i den retning vil ske ud i fremtiden. Jeg er enig med Kierkegaard i, at vi ikke ved noget. Så slå koldt vand i blodet: vi overlever ikke undergangen!

 • 0
 • 0

Befolkningstallet før den industrielle revolution (især udnyttelsen af olie) var sandsynligvis lige omkring en milliard - måske det var tallet at sigte efter.

Jeg kan meget godt lide Jacques Fresco...... - og Steen Møller fra Friland. Og Oswald Spengler.

Men ikke så vild med Mad Max: Fury Road selvom det nok er der, de overlevende ender.....

 • 0
 • 0

Derfor reagerer mange negativt på, at nogen forudsiger civilisationens undergang om om x år.

Jeg tror ikke menneskeheden vil eksistere til evig tid. Dommedag er lige så sikker som den individuelle død. Hvis nogen vil sætte dato på dommedag er jeg dog stået af - selvom den teknisk set kan være lige om hjørnet, også hvis vi ser bort fra naturlige årsager (supernovaer, kæmpe meteorer, supervulkaner, solen springer i luften). Vi har rigeligt med midler til at klare det på egen hånd.

Jeg finder dog ringe trøst i at vide at verden går videre efter at vi har forladt den. Tænk på al den kreativitet, kunst, ånd, videnskab, skønhed, erkendelse, glæde og lykke som universet vil gå glip af. Hvilket tab i profittens, grådighedens og overforbrugets navn.

 • 1
 • 0

Den danske fertilitetsrate var for 2009-2013 kun på 1.7 og er faldende.

Måske skal politikerne forbyde prævention i DK? - men det virker heller ikke - det meste at det katolske sydeuropa (prævention vistnok forbudt?) har endnu lavere fertilitetsrate... Eller måske skulle DK lokke med masser af personale i vuggestuer og børnehaver? Lave klassekvotienter i folkeskolen og videregående uddannelser?

En kvinde taler ud:

10.10.2015, Gu vil jeg ej knalde for fædrelandet - Stop med at presse os til at få børn! Der er ingen i Danmark, som ikke er bekendt med statistikkerne for, hvornår man nemmest bliver gravid. Vi har godt læst tallene. Gør noget ved årsagerne til vores barnløshed i stedet for at presse på. http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/cami... Citat: "... Boligmarkedet er håbløst. Du kan hverken leje eller købe dig til en bolig, som egner sig til en lille familie. ... Fremdriftsreformen er et glimrende eksempel på en reform, som får enhver til at samle benene. Vi har simpelthen ikke tid. ..."

Response på kampagnen:

.8. okt 15, Ægge-kampagne skal få unge til at få børn: Her er kvindernes geniale svar: http://www.bt.dk/danmark/aegge-kampagne-sk... Citat: "... ’Har du talt dine æg i dag?’ Sådan lyder det i en ny kampagne, som Københavns Kommune og Rigshospitalet i fællesskab står bag. ..."

08/10-15, Kvinder bombarderer københavnsk 'knald-mere-kampagne' med æg. Københavns Kommune bliver bombarderet med ægge-billeder fra unge kvinder på Facebook: http://www.mx.dk/nyheder/kobenhavn/story/2...

-

.10.10.2015, Danmarkskort: I én kommune er huspriserne steget med 528 procent. http://finans.dk/live/privatokonomi/ECE810...

 • 0
 • 1

Jeg tror ikke menneskeheden vil eksistere til evig tid. Dommedag er lige så sikker som den individuelle død. Hvis nogen vil sætte dato på dommedag er jeg dog stået af - selvom den teknisk set kan være lige om hjørnet, også hvis vi ser bort fra naturlige årsager (supernovaer, kæmpe meteorer, supervulkaner, solen springer i luften). Vi har rigeligt med midler til at klare det på egen hånd. Jeg finder dog ringe trøst i at vide at verden går videre efter at vi har forladt den. Tænk på al den kreativitet, kunst, ånd, videnskab, skønhed, erkendelse, glæde og lykke som universet vil gå glip af. Hvilket tab i profittens, grådighedens og overforbrugets navn.

Hej Søren

(1) Dommedag er baseret på religiøs tankegang - ikke videnskab!

(2) Du giver selv "modstanderne" til "profittens, grådighedens og overforbrugets navn" - nemlig bl.a. "kreativitet, kunst, ånd, videnskab, skønhed, erkendelse, glæde og lykke".

Langt de fleste samfund har (i det meste af deres virke) dét hovedformål at gavne samfundets individer:

Formålet med de fleste (religiøse) samfund er også at gavne individerne - dog med mere eller mindre tolerance overfor andre (religiøse) samfund.

Den menneskelige civilisation vi med stor sikkerhed lære af sine begrænsninger og med tiden kunne forvalte planeten jorden bedre. Muligvis vil man komme til at lave syntetisk mad og syntetiske miljøer effektivt, som senere kan anvendes ved rumrejser.

.4. april 2012, Derfor er vi verdens lykkeligste folk: https://web.archive.org/web/20120406185445...

 • 0
 • 1

Supplering:

Det er vel bare at sige tillykke til Japanerne så. Mindre trængsel og mere natur, det må da være vejen frem.

Førende forskere USA er bange for at USAs befolkning forsvinder: youtube: The De-Population Bomb: Citat: "...Recorded on June 14 at the American Enterprise Institute in Washington, DC. In 1970, Stanford professor Paul Ehrlich published a famous book, The Population Bomb, in which he described a disasterous future for humanity: “The battle to feed all of humanity is over. In the 1970s and 1980s hundreds of millions of people will starve to death in spite of any crash programs embarked upon now.” That prediction turned out to be very wrong, and in this interview American Enterprise Institute scholar Nicholas Eberstadt tells how we are in fact heading toward the opposite problem: not enough people...."

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten