Nasa-projekt om fremtidens rumfærge

Sammen med et stort hold af rumfirmaer er Nasa gået i gang med at udvikle koncepter til fremtidens rumfærge. De nye rumfærger skal afløse Nasas nuværende rumfærger, der er mere end 20 år gamle, og i øjeblikket er holdet i gang med at evaluere 15 forskellige forslag.

Udviklingen af de nye rumfærger foregår under Nasas nye program, Space Launch Initiative (SLI), og ifølge programlederen Dennis Smith er formålet i første omgang at få føling med de nye teknologier, der skal gøre det muligt at udvikle den fremtidige rumfærge. SLI-programmet er efterfølgerne til Nasas nu skrinlagte X-33/Venture Star rumfærge, der blev aflyst for nogle år siden på grund af tekniske og økonomiske problemer.

Petroleum og brint

I løbet af de næste fem år vil Nasa bruge 43 milliarder kroner på at afprøve lovende teknologier, men omkring 2012 er det meningen, at den næste generation af rumfærger skal bringe astronauter og last op til Den Internationale Rumstation.

Koncepterne til fremtidens rumfærge er alle baseret på to- eller tretrins-systemer. Nogle starter lodret som raketter, mens andre starter som flyvemaskiner fra en landingsbane. I flere af koncepterne vil det første trin vende om og flyve tilbage til Jorden efter at have bragt det andet trin et godt stykke ud i rummet.

Blandt de motorkoncepter der i øjeblikket bliver undersøgt, ser det ud til, at de foretrukne fremdriftsmidler er petroleum og brint. Enten alene eller i en kombination.

Mindre risiko
Hovedformålet med SLI-programmet er at søsætte de kritiske teknologiprojekter, og ifølge Dennis Smith er den største udfordring at få øget pålideligheden.

I dag er der en sandsynlighed på 1/250-1/500 for, at en opsendelse af en rumfærge går galt. I det fremtidige rumfærgeprogram vil man gerne have den ned på 1/10.000. Det vil sige, at man regner det for sandsynligt, at en ud af hver 10.000 opsendelser ender galt. Et andet formål er at reducere prisen pr. kilo, der sendes ud i rummet, fra de nuværende 170.000 kroner pr. kilo til 17.000.

Tre vælges ud
Nasa samarbejder med tre grupper af rumfirmaer – Boeing, Lockheed Martin og Orbital Science Corporation/Northrop Grumman – om de forskellige koncepter. Det er meningen, at grupperne skal have reduceret mængden af ideer fra 15 til tre i slutningen af 2002. Til næste år skal de tre tilbageblevne så konkurrere om at blive det ledende koncept til Nasas næste rumfærgesystem.