Nasa: Hidtil usete mængder varme bliver i atmosfæren

Illustration: Tom Wang / Bigstock

I dag bliver næsten dobbelt så meget af solens stråleenergi fanget på Jorden sammenlignet med i år 2005. Sådan lyder konklusionen i et videnskabeligt studie fra Nasa, der beskriver udviklingen som alarmerende.

Det skriver The Guardian.

Når energien fra solens stråler passerer gennem atmosfæren og rammer Jordens bliver en stor del af energien kastet tilbage ud i verdensrummet. En del af energien bliver imidlertid absorberet af atmosfæren, verdenshavene og Jordens overflade, og er med til at opvarme planeten. Og det er altså denne del, som ifølge forskerne næsten er fordoblet gennem de sidste årtier.

»Det skyldes sandsynligvis en blanding af menneskeskabte faktorer og naturlige variabler. Begge faktorer leder til en stor forandring i Jordens energibalance. Det er en udvikling uden fortilfælde,« siger Norman Loeb, der er hovedforfatter til studiet.

Delvist menneskeskabt forandring

En del af udviklingen er altså forårsaget af mennesker. De sidste århundredes udledning af drivhusgasser til atmosfæren blokerer nemlig for noget af den energi, der ellers ville have forladt planeten igen.

Det skaber en opvarmning, som sætter gang i en selvforstærkende effekt. Når temperaturen stiger, smelter dele af de store ismasser, der reflekterer solens stråler tilbage mod rummet. Dermed bliver endnu mere af energien på Jorden.

Samtidig med den menneskeskabte globale opvarmning, peger forskerne på, at der er sket et naturligt temperaturskift i Stillehavet. Det har også en stor betydning for udviklingen imod en varmere klode.

Fremtidens klima

Forskernes konklusion er baseret på analyser fra sensorer på satellitter, der opfanger hvor meget energi, der passerer ud og ind af atmosfæren, samt data om temperaturændringer i havene.

»De to meget uafhængige måder at måle ændringer i jordens energibalance på viser begge den samme udvikling. Det giver os tilpas meget tillid til, at det vi har konstateret er et rigtigt fænomen,« forklarer Norman Loeb.

Ifølge Norman Loeb er det ikke muligt at forudsige, hvordan energibalancen på jorden kommer til at udvikle sig i de næste årtier. Studiet fastslår dog, at vi må forvente store forandringer i klimaet, hvis den nuværende stigning fortsætter.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

af Joseph Fourier.

Olieindustrien lavede sine egne interne undersøgelser, og kom frem til meget realistiske estimater over sammenhængen mellem udslip af CO2 fra afbrændingen af deres produkter og den globale opvarmning i slut70'erne, og det kan bevises, at dem, der har haft størst interesse i at dække over sammenhængen, har gjort alt for at underminere tilliden til den videnskab, som man selv benyttede sig af. https://www.dr.dk/drtv/se/kampagnen-mod-kl...

De store irreversible mekanismer i klimaet skulle undgås ved at begrænse stigningen til 1,5 grad i forhold til førindustrielt niveau. Det er hvad Parisaftalen sigter til.

Der er nu ca. 40% sandsynlighed for, at stigningen allerede er nået år 2025.

Det vestlige USA ser i år en hede og tørkebølge der vurderes at være den værste i 1200 år.

Naturbrande i Sibirien, USA og andre steder kan blive de værste i år.

Albedoeffekten er indtrådt.

Mængderne af metan, som slipper ud fra de store lagre på den nordlige halvkugle, forstærker opvarmningen.

Mette Frederiksens regering kom til på klimasagen, har investeret flere hundrede milliarder i forsøget på at stimulere den traditionelle fossilbaserede økonomi i forbindelse med pandemien, men har udskudt alle faktuelle tiltag i forhold til det at begrænse udslippet fra privatbilismen og landbruget, der står for broderparten af nationens udslip. Intet tyder på, at der kommer noget her fra.

Der spærres ben for udbygningen af solceller, fordi de ikke er pæne, lige som den hidtil mest økonomisk bæredygtige form for vedvarende energi, landvind, er stoppet også af æstetiske årsager.

Der er 83 millioner fordrevne mennesker i verden i øjeblikket. De har forladt deres hjemegn, direkte og indirekte som konsekvens af den globale opvarmning. Der er tale om større folkevandringer, end det man så efter anden verdenskrig.

Nato anser ændringerne i klimaet for at være årsag til de største trusler mod freden i fremtiden. 2 milliarder mennesker fx kan miste adgang til vand i Asien, fordi de gletchere, der leverer vandet, forsvinder, smelter definitivt. Det vil være anledning til krig, hungersnød og folkevandringer, lige som klimaændringerne allerede spiller ind mange andre steder.

Her på stedet, på ing.dk, diskuterer man fortsat, om der er noget problem, om det er vores skyld, om der er nogen grund til at gøre noget og om dem, der ikke anser sig selv for at være bedre kvalificeret end videnskaben til at give svaret, er rigtige i hovedet.

Således lader menneskeheden sig styre af den demokratiske form for kvalificering af, hvad der er menneskehedens største udfordringer, hvor videnskaben selv har et helt anderledes sprog. Det hedder social dysfunktion, når demokratiet i frihedens navn nægter at tage ved lære af fakta og erstatter fakta med fake news og propaganda, fordi fakta er ubekvemme for den herskende ordens foretrukne fortælling om udvikling.

Den tyske højesteret insisterer nu på, at den tyske forbundsregering skal agere i overensstemmelse med en rationalitet, der er højere end den kun økonomiske, fordi prioriteringen af de øjeblikkelige økonomiske interesser sker på bekostning af fremtidens generationer og deres frihedsrettigheder.

Den belgiske har vedtaget noget lignende.

Problemet er, at menneskeheden agerer ud fra en konkret og abstrakt virkelighed, et frihedsideal og en kortsigtet formålsmæssighed, der underminerer forudsætningerne for mulighederne for at sætte sig mål og stræbe efter dem i det hele taget.

De delrationaliteter, der styrer udviklingen, bygger ikke op om nogen overordnet rationalitet, formålsmæssighed. Men verden har ingen højesteret. Så derfor får især det fri marked med det ekstremt kortsigtede rationale lov til at fortsætte i demokratiets navn på bekostning af sin egen fremtid. Alt sammen sker det i udviklingens navn.

Samtlige politiske grupperinger ser konkurrencestaten som fundamentet for udviklingen, det er den junglelov/delrationalitet, der styrer mod sin egen underminering.

For at få råd til at tage sig af problemet, menneskeskabt global opvarmning, er vi nødt til at sætte fuld turbo på en global markedsøkonomi, der står for den menneskeskabte globale opvarming, synes de herskende at tænke.

Evolutionen har skabt mennesket, og mennesket tror på udviklingen. Det er to forskellige ting. Jeg foretrækker evolutionen, frem for en selvnegerende udvikling.

http://arbejdsforskning.dk/visartikel.php?...

 • 63
 • 10

Jeg har lige genset en del af foredraget 2020 Soil Health Conference Keynote Speaker: Dr. Christine Jones, P.H.D. Soil Biochemistry

utube-foredrag

fordi hun fra ca. en time inde viser vand-damp% (drivhus-gas) i atmosfæren er uendelig mange gange større end CO2% og følgelig antager at dét er klima-problemet. Hele videoen lægger op til denne konklusion, at det er vores landbrugs-praxisser der ligger i roden af problemet. Og, argumentationen fejler ikke noget. Der er ikke god overensstemmelse med, at dette problem skulle have sat stærkt ind siden 2005, men det samme kan siges mht CO2. Foredraget giver en god argumentation for at ændre praxis for klimaets skyld .. men alle de andre store problemer som landbruget skaber står selvsagt for et løft i samme ombæring. Det er to sider af samme sag.

så..æææ, er der nogen som har forstand på at lave gennemgribende landbrugs-reformer?

 • 7
 • 14

fordi hun fra ca. en time inde viser vand-damp% (drivhus-gas) i atmosfæren er uendelig mange gange større end CO2% og følgelig antager at dét er klima-problemet.

Vand er i ligevægt i atmosfæren: Der er en øvre grænse for hvor meget vanddamp en given volumen luft kan indeholde og forsøges den overskrevet falder det overskydende vand ud af luften.

Grundlæggende skyldes dette at vands trippelpunkt er lige midt i atmosfærens normale tilstand, og ja, der er en helt klar hønen/ægget situation.

Jo varmere luft er, jo mere vanddamp kan det indeholde, inden vandet falder ud.

Både vanddamp og CO2 er drivhusgasser og virker isolerende, jo mere co2, jo mere vanddamp og des højere opvarmning.

Men hvor overskydende vand regner ud, er der ingen tilsvarende mekanisme der reducerer CO2 indholdet, den primære måde CO2 fjernes fra atmosfæren er via absorption i verdenshavene og biologisk omsætning til kalkdyrs skaller som synker til bunds.

Derfor er CO2 (og andre ikke-vanddamp) drivhusgasser det store problem. Vanddampen virker bare som en multiplikativ faktor der gør problemet større.

 • 55
 • 6

Kunne vi ikke bygge nogle kraftværker som kan leverer ren energi i store mængder, uden CO2 og andre giftige gasser?

Jeg læst om noget metal man kan grave op af jorden, og sætte ind i en maskine og som så kan producere mere end 1 million gange mere energi end fx kul.

 • 26
 • 44

Kunne vi ikke bygge nogle kraftværker som kan leverer ren energi i store mængder, uden CO2 og andre giftige gasser?

Det ville faktisk være langt mere værd, hvis man kunne lave aktive atomdrevne CO2 scrubbers, så vi rent faktisk kan fjerne så meget CO2, som det nu er påkrævet, i stedet for at skulle vente.

Det aner jeg ikke en dyt om man kan, men så kunne man passende ombygge eksisterende atomkraftværk til opgaven i stedet for at bruge dem til netdrift, og så lade netdriften køre over sol og vind.

 • 5
 • 17

Det største problem er overbefolkning på kladen, dernæst forurening. Læs "Grænser for vækst" fra engang i 70erne. Og så mentaliteten med at vi skal vækste

 • 15
 • 15

Selfølgelig kan vi bygge skrubbere til at fjerne CO2 fra atmosfæren, men at fjerne eksisterende Atomkraft fra nettet og bruge til opgaven giver ingen mening.

Så får vi et elnet der er endnu mere ustabilt, hvis det kun køre på vejrafhængige energikilder.

Men vi kunne bygge en masse atomkraft, og lade det køre fuld kraft (hensyn til økonomien) og så kunne vi omdirigerer al VE og overskudsproduktion til CO2 skrubbere.

Men intet af det giver mening, før vi ophører med at brænde fossile brændstoffer af.

 • 20
 • 13

Selfølgelig kan vi bygge skrubbere til at fjerne CO2 fra atmosfæren,

Der er meget af den nyeste forskning der tyder på at vi kan nøjes med de existererende "scrubbere" hvis vi får CO2-forureningen elimineret.

Pt. er atmosfæren ikke i en ligevægt mht CO2 og derfor er CO2 indholdet målt i PPM højere end det ville være i ligevægt.

Det betyder at jo hurtigere lader kul(brinter) blive i jorden, jo hurtigere vil CO2 indholdet i atmosfæren flade ud og begynde at falde.

Så opskriften er meget simpel: Forbyd eller brandskat alle fossile brændsler og plant en masse træer.

 • 34
 • 7

Når der i dag er politisk konsensus om, at forskellen mellem 0.028 og 0.042 procent CO2 i atmosfæren bærer ansvaret for knap eller godt en grad K opvarmning, er det baseret på en alt andet lige teori om den forøgede drivhuseffekt fra CO2. Man forestiller sig klodens drivhuseffekt som et absolut lukket system og beregner så den forøgede laboratorieeffekt fra de ekstra 0.014 procentpoint CO2.

Jordens samlede drivhuseffekt er derimod resultatet af et gigantisk kaotisk system fuld af konduktion mellem samtlige molekyler i atmosfæren og varmetransport ved konvention og fordampning og fortætning og vind og vejr og bølger tæt på en roterende kugleoverflade. Al den aktivitet binder varmeenergien i troposfæren. Selv kulstofkredsløbet udgør en væsentlig part i drivhuseffekten. Planterne på marken binder solenergi sammen med den optagne CO2 og gemmer til huse. Den sidste energi frigives først når koen har spist planterne og har leveret mælk til den brie, du omsætter langt senere. Energien gemmes i plantevæksten i modsætning til at stråle direkte ud i rummet.

Det vi normalt kalder drivhuseffekten, den atomare drivhuseffekt, er også en udveksling mellem stråling og bevægelse. Her er blot tale om atombevægelser i molekyler, bestående af tre eller flere atomer. Varmestråling af specifikke frekvenser optages i form af svingninger, rotationer og vrid på atomerne i resonans og binder varmeenergien kortvarigt og udsender den igen i form af stråling. Vand er speciel i denne sammenhæng, fordi den i dampform har et stort spektrum for optag og forekommer i stor mængde i troposfæren. Derudover optræder H2O som vædske og i fast form med ekstra stor klimaeffekt i en kombination af atomar drivhuseffekt og konduktion.

Man kan beregne den energi et CO2 molekyle er i stand til at optage/udsende i et laboratorium. Man kan beregne den ekstra energi en forøgelse af CO2 på 0.014 procentpoint i et laboratorium repræsenterer. Klodens samlede drivhuseffekt udgør summen af samtlige atmosfærens molekylers konduktion og rigtig megen anden aktivitet plus drivhusgassernes interne atombevægelser. Hvis vi ser isoleret på CO2 forøgelsen siden industrialisering start, udgør den ekstra drivhuseffekt herfra en forsvindende andel af atmosfærens evne til at ’holde på varmen’.

I ethvert kaotisk system er der støj, og jo større systemet er, og jo flere parametre der spiller med, jo større er den underliggende støj i systemet, og hvis laboratorieresultaterne for den ekstra CO2s bidrag til systemet er langt mindre end baggrundsstøjen, burde det være legitimt at stille spørgsmålstegn ved grundlaget bag alt andet lige teorien om den menneskeskabte globale opvarmning gennem CO2 i en verden hvor intet andet er lige. Den primære menneskeskabte opvarmning gennem stor aktivitet og omsætning og forbrænding af fossile brændsler er et direkte tilskud til temperaturen nær klodens overflade på linie med returstrålingen fra solens indstråling og det udsættes altsammen for atmosfærens drivhuseffekt. Temperaturstigningen herfra er naturligvis størst i byerne og ved store industrikoncentrationer (UHI) men resultatet og effekten er global.

Iskernedata i forbindelse med skift mellem istider og mellemistider. Her ser vi ingen forøgelse af CO2 før starten af en mellemistid, og ikke mindst ser vi intet fald i CO2 før længe efter afslutningen på mellemistiden. Det er temperaturen der driver CO2 fra verdenshavet og biosfæren op i atmosfæren efter mellemistid start og tilbage igen over lang tid efter mellemistid slut. Alene dette faktum burde være nok til at falsificere teorien i en videnskabelig sammenhæng. Teorien hævder den omvendte kausalitet, men jeg har stadig til gode at se historiske data som underbygger teorien om CO2 som hesten og temperaturen som vognen.

 • 8
 • 34

Læs "Grænser for vækst" fra engang i 70erne.

Eller læs det 20 år ældre videnskabsmagasin hvor der står at det menneskelige øre kan opfange lyd op til 80.000 hertz:-) Det passede heller ikke. Mit forslag er at Google i stedet for at læse gamle forudsigelser.

Befolkningstallet begynder at falde allerede omkring 2050 Mener det nu er omkring 3 mia de gamle forudsigelser har skudt over hvad den nyeste forskning estimere. Vi skal bare passere en håndfuld årgange der bliver ubetænksomt gamle så falder den globale befolkning.

https://www.bloomberg.com/news/articles/20...

 • 3
 • 16

Grundlæggende skyldes dette at vands trippelpunkt er lige midt i atmosfærens normale tilstand...

Vands trippelpunkt ligger på 0.01 °C og 0.00603659 atm tryk, og der skal man altså langt uden for atmosfæren for at komme så langt ned i tryk.

Men PHC har på en måde ret alligevel, for det er faseovergangen mellem damp og vand der er afgørende for hvornår der sker fortætning, dvs. hvornår det regner, og den overgang ligger pænt fordelt gennem atmosfærens temperatur- og trykområde.

Jeg lavede en video om vand for nogle år siden, hvor jeg nævner disse interessante faseovargange og ikke mindst de mange forskellige typer is (eller vand i fast form, som man måske mere retteligt bør kalde det) som findes.

Videoen ligger her: https://youtu.be/ArZ7FbrieC0

 • 14
 • 0

@Poul Henning Kamp,

.. vand-damp% (drivhus-gas) i atmosfæren er uendelig mange gange større end CO2% og følgelig antager at dét er klima-problemet

Den kommer til at stå for Dr. Christine Jones egen regning. Ikke at det ikke er et problem, men du har selvfølgelig ret i mekanikken du beskriver.

Jeg må lige korrigere "Hele videoen lægger op til denne konklusion, at det er vores landbrugs-praxisser der ligger i roden af problemet." .. Det er måske lige at trække den. Jeg fandt en kilde med et kvantitativt estimat af problemet:

soil-carbon-loss

"Considering humans have emitted about 450bn tonnes of carbon since the industrial revolution, soil carbon losses to the atmosphere may represent 10 to 20% of this number. But it has hard to calculate exactly how much of this has ended up in the atmosphere versus how much has been transported due to erosion."

Jeg er stadigvæk beskæmmet over, at et land som Danmark, så intensivt dyrket som det er, slipper afsted med at kigge den anden vej når det kommer til at gøre noget ved problemerne. Jeg tænker ikke specielt på klimaet, men på hele spektraet af problemer der følger i hælene på de konventionelle dyrkningsformer.

Jeg faldt over 48 gode grunde og måder på at gøre noget. regenerative-agriculture

 • 11
 • 2

Det er temperaturen der driver CO2 fra verdenshavet og biosfæren op i atmosfæren efter mellemistid start og tilbage igen over lang tid efter mellemistid slut. Alene dette faktum burde være nok til at falsificere teorien i en videnskabelig sammenhæng.

I guder, ikke den gamle krikke igen!

Ja, CO2 har i mellemistidsperioderne været lagging indikater. Der er dog ingen tvivl om at CO2 på nuværende tidspunk er ca. fordoblet ift. før industrialiseringen.

Da iskernerne viser at stigende temperatur -> mere co2, og vi ved at øget co2 giver mere isolering(1), så er det helt naturlige spørgsmål her ikke om CO2 nu også er årsagen, men istedet:

ok, hvor stor er tilbagekoblingskoeeficienten så?

(1) Den del er eftervist på så mange forskellige måder at det efterhånden være udtryk for et betalt standpunkt hvis man forsøger at argumentere imod.

 • 31
 • 4

@Dan Jensen "Der er dog ingen tvivl om at CO2 på nuværende tidspunk er ca. fordoblet ift. før industrialiseringen"

Lidt tvivl er der vel altid: ln(420/280)/ln(2) = 0,585. Vi er godt halvvejs mod fordoblingen. Temperaturstigningen fra istid til mellemistid udløser ln(270/190)/ln(2) = 0.507, og den halve fordobling havde ingen udsættende effekt på starten af den efterfølgende istid

 • 3
 • 21

På den ande side: Hvis hun ville redde (samfunds)økonomien, kunne hun jo ikke tage sig tid til 'lige' at forgrønne den forinden!

Hvorfor ikke? Og hvad vil det sige at redde økonomien? Er det godt at skabe lånepenge og pumpe dem ud i økonomien? Er det ikke lidt det samme som at pisse i bukserne for at holde varmen? Og er det ikke først og fremmest godt for nogle, mere end for andre og er det neutralt for prisdannelsen, dvs. fordelingen af værdierne? Når man ser på markedsværdiernes dannelse og fordelingen af dem, så er det klart, at økonomien ikke er noget entydigt mål for udvikling, men snarere et udtryk der dækker over et bestemt pengesystem, som er truet af sin egen succes, lidt på samme måde som arten homo sapiens udbredelse og succes tenderer mod at underminere sig selv. ECB har planer om at begynde udstedelsen af E-valuta, som konsekvens af de omvæltninger, man frygter i forbindelse med de gigantiske mængder af penge, der er skabt for at afbøde virkningerne af pandemien og en potentiel trussel fra Kina i forhold til vestens monetære overherredømme. Kinas nyligt indførte modstand i forhold til Bitcoin kan delvis forklares i det, at man planlægger introduktionen af egen global kinesisk e-valuta, en valuta som vil gå uden om det vestlige clearingssystem, swift. Mange mener at blockchainteknologien før eller siden vil bryde den centrale styring af verdens betalingssystemer, og dermed underminere pengeøkonomien, som vi kender den. Vesten vil kalde det en trussel mod udviklingen. Men spørgsmålet er, om økonomisk udvikling er af det gode.

 • 12
 • 2

at vi tidligere producerede (og stadig gør det) mere energi end solen leverer gratis i form af vind og varme?

Som min gymnasiefysiklærer sagde: "energi kan ikke forsvinde", så al den energi vi kan producerer udfra ting vi hiver ud/op af jorden bliver (før eller siden) til varme, som har rigtig svært ved at slippe ud i "verdenrummet".

Længe før hippierne i sluttredserne, var det også folk, som talte om at "sætte tæring efter næring". Dem har vi også bare glemt i vores vækstiver. Det forekommer mig at vi må stoppe al ekstra energiproduktion, indtil har fundet ud af hvordan vi slipper af med "varmen".

Selvfølgelig kan vi ikke bare stoppe (al ekstra energi), men vi kan (blive nødt til) at begrænse den fremover.

 • 5
 • 17

@Poul-Henning Kamp "Pt. er atmosfæren ikke i en ligevægt mht CO2 og derfor er CO2 indholdet målt i PPM højere end det ville være i ligevægt"

Den cirkelslutning siger intet om ligevægten på en klode med så stor, grådig og hyperaktiv en biosfære, som i dag udfolder sig.

"Så opskriften er meget simpel: Forbyd eller brandskat alle fossile brændsler og plant en masse træer"

Hvad skal vores børnebørn stille op med alle de træer, hvis de bliver sultne ? Hvad nu hvis 'klimakatastrofen' ikke begrænser sig til vores generation ! De skal nok blive himmel-henrykte for vores efterladte carbonaktive affald

 • 2
 • 28

www.drroyspencer.com :

First of all, the 0.5 to 1.0 W/m2 energy imbalance is much smaller than our knowledge of any of the natural energy flows in the climate system. It can be compared to the estimated natural energy flows of 235-245 W/m2 in and out of the climate system on an annual basis, approximately 1 part in 300.

Secondly, since we don’t have good global energy imbalance measurements before this period, there is no justification for the claim, “the magnitude of the increase is unprecedented.” To expect the natural energy flows in the climate system to stay stable to 1 part in 300 over thousands of years has no scientific basis, and is merely a statement of faith. We have no idea whether such changes have occurred in centuries past.

This is not to fault the CERES data. I think that NASA’s Bruce Wielicki and Norm Loeb have done a fantastic job with these satellite instruments and their detailed processing of those data.

What bothers me is the alarmist language attached to (1) such a tiny number, and (2) the likelihood that no one will bother to mention the authors attribute part of the change to a natural climate cycle, the PDO.

 • 3
 • 23

Hvad med blot at kritisere det han skriver, hvis der er fejl i det. Dem der er betalt af stat eller andre fonde er åbenbart altid troværdige uanset hvad de siger?

Debatten kom meget hurtigt til at handle om CO2, men det er en noget usikker argumentation der dæmoniserer CO2.

Fossil afbrænding danner CO2, denne CO2 får atmosfærens indhold til at stige, øget indhold af CO2 giver global opvarmning, global opvarmning medføre klimaændring, klimaændring er altid skadelig. Dermed er cirklen sluttet: CO2 er skyld i det hele og bare vi mindsker udslippet får vi paradisisk klima.

 • 3
 • 35

Debatten kom meget hurtigt til at handle om CO2, men det er en noget usikker argumentation der dæmoniserer CO2.

Vrøvl Svend, vi har været der før, f.eks i tråden der har alt....

https://ing.dk/artikel/derfor-holder-vi-de...

Skal vi nu ikke holde op med at benægte det åbenlyse og komme videre? Din (og min) generation svigtede deres ansvar med hensyn til CO2 udledning. At benægte fakta gør ikke sagen bedre - det får blot benægterne til at fremstå forstokkede og ude af trit med virkeligheden.

 • 31
 • 3

Bemærk bla.: "Hans bog, der udkom 4. maj, har siden været blandt de ti bedst solgte fagbøger i USA"

Skal du nu hive den gamle mølædte kanin op ad hatten igen Hans Henrik? - den lugter fælt - - -

Steve Koonin anses ikke for troværdig, hvad klimaet angår i forskerkredse. Alene hans relationer til Trump burde imho diskvalificere ham totalt fra spalteplads - men nu er det jo også Weekendavisen (som kalder Koonin en fremtrædende forsker )🤣🤣🤣

 • 28
 • 7

Fossil afbrænding danner CO2, denne CO2 får atmosfærens indhold til at stige, øget indhold af CO2 giver global opvarmning, global opvarmning medføre klimaændring, klimaændring er altid skadelig.

Og er der noget af overnstående, du er uenig i Svend - eller troller du blot som sædvanligt?

Man kunne vel producere ca. 2ppm CO2/år uden at indholdet ville stige. Kun omkring halvdelen af hvad vi producerer giver stigning. Det er noget usikkert hvor meget temperaturen vil stige ved fordobling af indhold. Den sidste er den mest usikre, at klimaændring altid er skadeligt.

Synd for de områder af Jorden der har et ugæstfrit klima, de vil aldrig få det bedre hvis vi stopper klimaforandringerne.

 • 3
 • 32

Synd for de områder af Jorden der har et ugæstfrit klima, de vil aldrig få det bedre hvis vi stopper klimaforandringerne

Fra Wiki: Michael E. Mann in "six stages of denial", a ladder model whereby deniers have over time conceded acceptance of points, while retreating to a position which still rejects the mainstream consensus

1: CO2 is not actually increasing.

2: Even if it is, the increase has no impact on the climate since there is no convincing evidence of warming.

3: Even if there is warming, it is due to natural causes.

4: Even if the warming cannot be explained by natural causes, the human impact is small, and the impact of continued greenhouse gas emissions will be minor.

5: Even if the current and future projected human effects on Earth's climate are not negligible, the changes are generally going to be good for us.

6:Whether or not the changes are going to be good for us, humans are very adept at adapting to changes; besides, it's too late to do anything about it, and/or a technological fix is bound to come along when we really need it.

Uhmmm... skal vi kalde det en 5-en-halver?

Hav en god aften...

 • 32
 • 2

Steve Koonin anses ikke for troværdig, hvad klimaet angår i forskerkredse

Hvis du nu havde læst interviewet, ville du vide, at det især er modellernes pålidelighed, han anfægter - og at netop fysiske modeller er et område, hvor hans faglige pondus er betydelig, jf.:

De bygger på videnskabelig databehandling ved hjælp af computermodeller. En klimamodel er et gigantisk, matematisk ligningssystem, der kun kan løses på meget store, superhurtige computere. Det er et redskab, som Koonin selv er ekspert i at bruge. Han har som en af de allerførste skrevet lærebøger om brug af computermodeller tilbage i 1980erne

Et andet (hoved)ankepunkt er, at mediernes formidling af forskningsresultater er system(at)isk tendentiøs:

Medierne spiller en særlig rolle i Koonins bog. Han anklager dem for ikke at læse selve IPCCs rapporter, men ukritisk nøjes med resumeerne – der tit er skrevet af regeringsembedsmænd snarere end af klimaforskere. I resumeerne er konklusionerne ofte trukket skarpt op, og det resulterer i en mere alarmistisk dækning. Medierne tenderer også til at give ngo’erne en autoritativ rolle med deres budskaber om »klimakrise« og »klimakatastrofer« og glemmer, at ngo-organisationerne også er interessegrupper

Endelig er det værd at bide mærke i, at bogen i USA har været en bestseller - og at næppe alle køberne har anskaffet den alene med det formål at kaste den på kætterbålet! :)

 • 3
 • 29

Og dette er så en to'er...

hvorfor dét? Koonin udtaler:

...at temperaturen globalt er steget med én grad i det forløbne århundrede – og han mener, at det egentlig har været godt for verden. Han er også enig i, at den kan stige med yderligere en grad i dette århundrede, samt at klimagasser naturligvis påvirker klimaet...

 • 2
 • 27

Endelig er det værd at bide mærke i, at bogen i USA har været en bestseller - og at næppe alle køberne har anskaffet den alene med det formål at kaste den på kætterbålet! :)

"Bogbrændinger" minder jo om noget helt andetvi har set før i historien, - som fanatikerne i CO2 hysteriet jo ikke viger tilbage for at gribe til. Deaf de mærkelige kommentarer fra diverse diehards.

https://klimatupplysningen.se/gwpf-annual-... f. deks. om de apokalyptiske middelaldersynspunkter , som minder meget om klimahysterikernes fremfærd.

 • 3
 • 25

Hvis du nu havde læst interviewet, ville du vide, at det især er modellernes pålidelighed, han anfægter - og at netop fysiske modeller er et område, hvor hans faglige pondus er betydelig, jf.:

Den frygtelige opvarmning vi trues med er i væsentlig grad baseret på klimamodeller, som ikke kan vise naturens egen evne til at påvirke temperaturen. Ifølge modellerne skyldes alle temperaturændringer at nogle klimagasser ændres.

 • 2
 • 27

f. deks. om de apokalyptiske middelaldersynspunkter , som minder meget om klimahysterikernes fremfærd

eller denne sammenhæng (kommentar #27):

...klimatalarmismen i grunden är ett folkpsykologiskt fenomen, en global skrämsel, en “scare”. Sådana går med regelbundna mellanrum genom världen : skogsdöden, ozonhålet, galna ko-sjukan, 2Ky-problemet. Mönstret är detsamma : det finns ett visst faktaunderlag, på vilket det sedan byggs en ideologi eller tro som inte står i någonsomhelst proportion till själva saken. Det brukar lugna ned sig efter en tid, men klimatfrågan har varit ovanligt “seg”. Den har dels omfattats av ungdomen som protest och världsförbättring – iofs en nödvändig del av uppväxten ! – dels underblåsts av de möjligheter de nya medierna erbjuder

 • 2
 • 24

De er ihærdige hva? - det er i det mindste dejligt gennemskueligt for os andre

Det er særdeles svært for mig som en teknisk videnskabeligt uddannet person at forstå, at nogen kan have et så idiotisk syn på, hvad der foregår.

Her har vi en flok benægtere, som vel og mærke befinder sig på vidt forskellige stader af evolutionen - og dermed i princippet er dybt uenige. Det forhindrer dem dog ikke i at råbe “i kor”, at verdens samlede videnskabelige samfund er nogle idioter i forhold til dem.

Dunning og Kruger må gnide sig i deres hænder.

🤣🤣🤣

 • 28
 • 4

Endelig er det værd at bide mærke i, at bogen i USA har været en bestseller - og at næppe alle køberne har anskaffet den alene med det formål at kaste den på kætterbålet! :)

Ja, og hvor mange er det lige derovre, der mener:

At Trump vandt valget?

At månelandingerne er en hoax?

At jorden blev skabt for 6.000 år siden?

At demokraterne er en babyspisende kult?

 • hver enkelt af de grupper er væsentligt større end salgstallet for din bibel

🤣🤣🤣

Parakdoksalt at HHH kan bruge et (i hans øjne højt) salgstal om en usaglig bog som argument for dens valør, mens et samlet videnskabeligt samfunds konklusioner om AGW ingen værdi har for ham. Et meget lille mindretal af den USA'nske befokning tæller mere end et meget stort flertal af folk, der rent faktisk har en akademisk uddannelse i det, de taler om. Skyklapperne er godt spændt hårdt op.

 • 31
 • 2

Sådana går med regelbundna mellanrum genom världen : skogsdöden, ozonhålet, galna ko-sjukan, 2Ky-problemet. Mönstret är detsamma : det finns ett visst faktaunderlag, på vilket det sedan byggs en ideologi eller tro som inte står i någonsomhelst proportion till själva saken.

...lige præcis disse skulle altså være udtryk for hysteri?

Hvis det skulle være et argument mod tiltag overfor temperaturstigninger er det ikke bare ramt forbi målet, men helt ude af laden. Alle eksemplerne ovenfor er idag ikke længere problemer netop fordi der blev gjort en indsats:

Olie og kul blev renset for svovl

Freon i spraydåser blev forbudt

Vi fodrer ikke længere køer med andre døde køer

Der blev rettet en hulens bunke kode

.. så at trække disse eksempler frem tyder enten på en helt usædvanlig historieløshed eller en generel mangel på evne til at forstå at problemer nogle gange er blevet til netop ikke-problemer på grund af den indsats der blev gjort.

Hvis vi skulle tage dagens modstandre og sætte dem tilbage i tiden ville de vel så argumentere for at svovlsyre er godt for nåletræer, mindre ozon bare giver os mere D-vitamin, Jakob-Creutzfeldt ikke er bevist og det alt i alt er bedre at der er nogle der dør hvis kødet bare bliver lidt billigere at producere, og at det er billigere at vente og se hvilke datamaterprogrammer der fejler og så nøjes med at rette dem...

 • 26
 • 1

Den frygtelige opvarmning vi trues med er i væsentlig grad baseret på klimamodeller, som ikke kan vise naturens egen evne til at påvirke temperaturen. Ifølge modellerne skyldes alle temperaturændringer at nogle klimagasser ændres.

Reference?

Det er skam ikke gået forskernes hoved forbi at der findes naturlige variationer. Det er et punkt hvor modellerne - ligesom på så mange andre punkter - er blevet langt bedre over årene.

Desværre er resultatet stadigvæk at modellerne ser ud til at være ret nøjagtige men ikke præcise, og en smule til den konservative [som i underestimerer opvarmningen] side og langt den overvejende del af temperaturstigningen kan henføres til antropogene faktorer.

 • 22
 • 2

Med Koonins bog

Har du prøvet at spørge dig selv, hvorfor netop denne bog tiltaler dig så meget - mens alt det videnskabelige materiale, der til fulde demonstrerer AGW og de dermed forbundne problemer er helt uinteressant for dig.

I min optik kaldes det religion, når man "tilbeder" det usaglige på bekostning af det videnskabelige. Og ja, vi har religionsfrihed i Danmark. Men når man forkynder en antividenskabelig religion på et videnskabeligt tidsskrift, er det altså lidt op ad bakke at vinde gehør.

Mit råd til dig vil være at prøve på sites som klima"realisme".dk og lignende.

 • 27
 • 3

Den bog tiltaler mig fordi alle påstande i den er dokumenteret meget omhyggeligt. Dine vurderinger giver jeg ikke meget for - du evner kun at nedgøre personer du ikke er enig med.

 • 3
 • 29

Den bog tiltaler mig fordi alle påstande i den er dokumenteret meget omhyggeligt.

Og det føler du dig videnskabeligt klædt på til at afgøre?

Ikke alle er enige:

https://www.scientificamerican.com/article...

https://yaleclimateconnections.org/2021/05...

https://climatefeedback.org/evaluation/wal...

https://c-changeconversations.org/news/rev...

https://insideclimatenews.org/news/0405202...

 • og det var bare et minuts søgning på nettet. Prøv evt. selv at søge på steve koonin unsettled review

Igen: Du (og de øvrige benægtere) søger de helt små marginaler for at finde opbakning til religionen

 • 25
 • 3

Som jeg før skrev er 'femhæreslaget' igangsat.

Og du tager fejl - igen. Der er (stadig) ikke fem hære (eller to ligeværdige sider) - eller noget slag for den sags skyld - i denne tvist. Der er et enigt videnskabeligt samfund, der forsøger at oplyse befolkning og politikere om en mulig forestående katastrofe. Den modsat rettede "kampagne" drives primært økonomisk af fossilindustrien (har Koonon ikke arbejdet for BP?) og bakkes op af konspirationsfanatikere og folk, der ikke vil opgive deres nuværende livsstil - eller er ligeglade, fordi de forventer at være døde, inden det går helt galt.

 • 23
 • 2

Nis Schmidt

Længe før hippierne i sluttredserne, var det også folk, som talte om at "sætte tæring efter næring". Dem har vi også bare glemt i vores vækstiver. Det forekommer mig at vi må stoppe al ekstra energiproduktion, indtil har fundet ud af hvordan vi slipper af med "varmen".

Der er ikke grund til at bruge mere energi end nødvendigt, men der er heller ikke mangel på energi - slet ikke faktisk.

Det er heller ikke sådan at energi er dyr - slet ikke faktisk.

Det er heller ikke sådan at det teknisk, økonomisk eller af resource årsager er vanskeligt at skifte hurtigt og smertefrit til vedvarende energi - slet ikke.

Der hvor problemerne ligger er i træg beslutningsproces.

Klimabenægterne skulle jo om ikke af andre årsager, så dog i det mindste af økonomiske årsager presse ligeså meget på for at vedvarende energi bliver enerådende som alle andre.

 • 14
 • 1

Diskussionen er overstået. Det der de sidste par år har fundet sted her minder mig om et citat:

“The storm had now definitely abated, and what thunder there was now grumbled over more distant hills, like a man saying 'And another thing...' twenty minutes after admitting he'd lost the argument.”

― Douglas Adams, So Long, and Thanks for All the Fish

 • 15
 • 1

Reference?

Det er skam ikke gået forskernes hoved forbi at der findes naturlige variationer. Det er et punkt hvor modellerne - ligesom på så mange andre punkter - er blevet langt bedre over årene.

De er ikke blevet bedre til naturlige variationer/tendenser. Modellerne kører et test-run med konstante betingelser fra før 1900, og enhver tendens må betragtes som drift af modellen eller fejl, som så rettes. Der er ingen mulighed for at vurdere om det er medellen der selv gør det eller om det er naturen der gør det. Det ligger simpelthen i forudsætningerne for modellerne, at de kun må reagere på eksterne forcinger, ellers kan du ikke vide hvad du får ud af dem.

Det jeg kunne ønske var, at man også kørte test-run på nogle konstante betingelser af mere nutidige størrelser. At de ikke "driver" med betingelser fra 1900, garanterer ikke at der ingen "drift" er med nutidige betingelser.

Jeg tror denne reference beskriver noget af det: https://www.carbonbrief.org/qa-how-do-clim...

 • 2
 • 19

JØ #67 Hvis du henregner mig til dem, kan jeg kun være enig i at vi skal omstille og spare på fossilreserverne, men vi har ikke så travlt som alarmister hævder

 • 2
 • 20

Hvor har du den idé fra, Svend?

Som sædvanlig gerne med underbyggende links!

Det står faktisk i mit link #69.

"Then there are climate model “control runs”, where radiative forcing is held constant for hundreds or thousands of years. This allows scientists to compare the modelled climate with and without changes in human or natural forcings, and assess how much “unforced” natural variability occurs."

Prøv blot at overveje hvordan du ville sikre dig at modellen ikke havde dift af sig selv.

Det er åbenbart svært for nogle, at forestille sig at modellerne har nogle væsentlige begrænsninger.

 • 3
 • 15

Det er åbenbart svært for nogle, at forestille sig at modellerne har nogle væsentlige begrænsninger.

Egentlig ikke - men at andre bruger disse begrænsninger til at dømme hele AGW konceptet ude er simpelthen torskedumt - - -

Og som PHK er inde på: De rammer sgu' meget godt - omend lidt for optimistisk.

Prøv nu (igen) at kigge på dette og dette billede - og så sig lige naturlige variationer en gang mere.

Kurver fundet her - læs evt. selv for tolkning.

Hvad der er af natulige variationer siden 1900 drukner fuldstændigt i de antropogent inducerede stigninger. Og husk igen: Uden AGW ville temperaturen med meget stor sandsynlighed være faldende i øjeblikket - netop pga. de naturlige cyklusser - f.eks. solpletter, som jo er på et historisk minimum.

 • 16
 • 4

Diskussionen er overstået. Det der de sidste par år har fundet sted her minder mig om et citat:

“The storm had now definitely abated, and what thunder there was now grumbled over more distant hills, like a man saying 'And another thing...' twenty minutes after admitting he'd lost the argument.”

― Douglas Adams, So Long, and Thanks for All the Fish

Det er latterligt hvorledes modeller bruges til at så tvivl om effekter. Fordi jeg ikke kan forudsige et projektils præcise trajektorie igennem mine indvolde er jeg stadig ikke i tvivl om at det er farligt at blive skudt i maven.

Øget CO2 i atmosfæren giver mindre udstråling af IR til verdensrummet. Det er i virkligheden det eneste man har brug for at tage stilling til. Modeltvivl er rendyrket whatsabaoutism (og en uderkategori af en to'er fra Michael Manns liste)

Med hensyn til videnskabelig konsensus: https://climate.nasa.gov/scientific-consen...

 • 17
 • 2

Det her er måske lidt scifi tænkning. Men kunne man teoretisk ikke opsende en eller flere satelitter og placere dem i en bane hvor de altid ersamme sted imellem jorden og solen og så folde nogle store gennesigtige "solbriller" ud som kan skygge for jorden og derved få temperaturen til at falde en lille smule ved at blænde ned for solens stråler / varmen indtil at klimaet over eks 100 år er blevet lidt mere som det vi opfatter som normalt.

( jeg er dog ikke tilhænger af at menneskeheden leger "gud" og tror man kan kontrollere klima, genetisk manipulation osv. )

ps. Egentligt er det lidt sjovt at tænke på at jorden klima faktisk næsten aldrig har været koldere end vi har det idag når vi ser på klodens klima over en periode på millioner af år. Men siden gæt år 1850 er varmen så begyndt at stige og det har taget voldsom fart gæt fra 1950ernene af. Naturligvis kan man prøve alt muligt med el biler og gøre tingene grønnere, men en ting er helt sikkert når vi ser på arters og menneskets overlevelse igennem tusindevis af år. Det er dem som er bedst til at tilpasse sig de nye omstændigheder som klare sig bedst og overlever. Derved ment at når klimaet ændre sig ( hvilket det jo har gjort i millioner af år med varme perioder og sågar store og små istider ) så bør vi forbedre os på et vildere klima så som højere vandstande, mere regn, mere tørke osv. Med andre ord skal de tænkes ind i nybyggerier og kritiske ting som som diger skal forstærkes osv. Med andre ord vi skal tilpasse os den nye virkelighed for at klare os bedst muligt igennem.

 • 0
 • 12

Modellerne er vel det bedste bud vi har, udover bagsiden af en konvolut, men man skal være bevidst om deres begrænsninger.

Her skriver du så direkte at bagsiden af en konvolut er bedre end modellerne!!!

Vil du ikke prøve at komme med et estimat for de næste 100 års udvikling af atmosfære, land, hav og is - formuleret på bagsiden af en konvolut - og måske samtidig (på forsiden) skrive nogle kommentarer om begrænsningerne af det du har skrevet på bagsiden.

 • 15
 • 2

Observation:

 • Vand og is er åbenbart nogle af de mest effektive materialer til at absorbere infrarød stråling, og genudsender den i langt mindre grad
 • Planter reflekterer i stor grad infrarøde stråling
 • Jord (alt der ikke er vand) vil, afhængig mørkheden) reflektere infrarød stråling, men jo mindre den reflekterer, jo mere vil den også genudsende igen (f.eks. set ved farven sort)
 • CO2 absorberer effektivt infrarød stråling, men genudsender den igen, i en tilfældig retning.

Spørgsmål:

Da største delen af jordens opvarmning kommer fra solens infrarøde stråling, og da jorden for 70% vedkommende er dækket af vand eller is, som begge er ekstremt gode til at absorbere af infrarød stråling, er det så ikke en fordel (greenhouse mæssigt) at have et lag mellem solen og jorden, som filtrerer de infrarøde stråler?

Da CO2 genudsender infrarøde photoner i tilfældig retning, så må et "massivt" 1 atom højt CO2 lag sikre at den infrarøde indstråling fra solen i princippet halveres (da retningen for genudsendelse er tilfældig).

En del af den indtrængende infrarøde stråling bliver reflekteret tilbage, og 1/2 af denne må i princippet vel også genudsendes i det 1 atom høje CO2 lag?

Hvis så CO2 laget bliver 2, 3, 4 etc. atomer tykt, så må der ske en halvering af gennemtrængningen for hvert massive lag, både når vi snakker om indgående og udgående stråling.

Men da den reflekterende stråling allerede er filtreret gennem CO2 "filteret", og noget af denne reflekterende stråling også ender med at trænge gennem laget væk fra jorden, vil det så ikke resultere i en reel nedkøling af jorden, frem for en opvarmning, såfremt CO2 laget er tilstrækkelig massivt?

 • 1
 • 14

Og der ud over, så må procent delen der genudsendes væk fra jorden være en anelse større end procent delen der genudsendes ind mod jorden, da overfladen er en smule større på ydersiden af atmosfære krumningen end på indersiden.

Mod argumentet er selvf. at enhver IR foton der kommer ind og ikke kan komme ud, vil være medvirkende til at øge temperaturen (en isoleret gryde), og at det kun vil sætte opvarmnings hastigheden ned, men ikke forhindre den.

Omvendt kunne man måske konvertere de modtagne IR fotoner til el produktion, således en del af dem bliver taget ud af omløb. Det er dog nok stadig scifi i realiteten.

Men spørgsmålet er reelt og jeg er nysgerrig på analytiske svar :)

 • 1
 • 12

Vand og is er åbenbart nogle af de mest effektive materialer til at absorbere infrarød stråling, og genudsender den i langt mindre grad

Nej! Der kommer lys ind i atmosfæren hele det synlige vindue (og lidt til vi kalder det synligt lys her) .

Lidt firkantet:

Når det synlige lys rammer en (sort) overflade opvarmes denne og energien tilbagestråles som IR. Rammes en hvid overflade reflekteres fotonerne direkte. En pløjemark er sort fordi den absorberer al synligt lys og returnerer strålingen indirekte som IR. En ismark er hvid fordi den returnerer det meste lys direkte.

Drivhuseffekten er, at atmosfæren slipper synligt lys ned til jorden, men forhindrer den indirekte IR udstråling i at forlade atmosfæren igen.

 • 14
 • 1

Nej! Der kommer lys ind i atmosfæren hele det synlige vindue (og lidt til vi kalder det synligt lys her) .

Lidt firkantet:

Hej Kristian, Tak for svaret!

Der er noget med at 44% af lyset fra solen er i det synlige spekter, 7% UV og resten IR, så et filter der påvirker IR må have en positiv effekt, men jeg forstår godt at balancen, qva noget af det synlige lys også konverteres til IR, nok risikerer at blive skæv, med mindre der er tilstrækkelig mængde vanddamp i atmosfæren således også størstedelen af det synlige lys reflekteres i atmosfæren.

 • 1
 • 10

Da største delen af jordens opvarmning kommer fra solens infrarøde stråling

Helt forkert!

Note the following for the solar spectrum:

About half of the energy is in the visible wavelengths below 0.7 μm. We can tell this by doing a quick integration.

Kilde: https://www.e-education.psu.edu/meteo300/n...

Jeg tror ikke at du har forstået hvorfor der bliver varmt i et drivhus. Hint: synligt lys passerer ret uhindret gennem glas, men det gør IR ikke!

 • 9
 • 1

Helt forkert!

Note the following for the solar spectrum:

https://www.fondriest.com/environmental-me...

"Of the light that reaches Earth’s surface, infrared radiation makes up 49.4% of while visible light provides 42.3%"

Du kan ikke sammenligne atmosfæren og glas. De har forskellige filtrerings egenskaber.

Og så er der en konverterings faktor for de 42.3% i forhold til at blive til IR. Jeg synes at have læst at de bedste grundstoffer til at konvertere synligt lys til IR, kan konvertere op til ca. 70%. Men nu bliver meget af det synlige lys ikke konverteret da det bliver omsat på anden måde (fotosyntese vel primært).

Derfor må en nedgang i indkommende IR have en målbar effekt. Spørgsmålet er selvf. om denne nedgang (svaret er nok nej :) ) er stor nok til at modvægte den på jorden dannede IR.

 • 1
 • 14

Og så er der en konverterings faktor for de 42.3% i forhold til at blive til IR.

Og så glemmer du at energien i lyset er omvendt proportional med bølgelængden, dvs. at langbølget IR rummer meget mindre energi end synligt lys og ikke mindst UV.

Samt at IR er et bredt spektrum fra nær-synligt til meget langbølget varmestråling. Det meste af den indkommende energi i IR ligger i det nær-synlige område, hvorimod det udstrålede er meget mere langbølget.

Hint: de fleste kameraer kan se nær-synligt IR, men kun specielle (og kostbare) termografiske kameraer kan se varmestrålingen. Det er simpelt hen ikke de samme bølgelængder.

 • 10
 • 0

Hej Peter,

Tak for svarene! Jeg var nu godt klar over at foton energien i IR er lavere end i synligt lys, men måtte lige læse op på photon downconversion, hvor jeg kan se det er muligt kunstigt at downkonvertere 1 høj energi foton til 2 lavere energi fotoner næsten uden tab. Da dette kan lade sig gøre i et lab. sker det nok også ofte i naturen (dog formentlig med et højere gennemsnitligt tab).

Alt i alt så giver det en yderligere IR produktion indenfor atmosfæren.

 • 2
 • 12

PL #84 Sådan virker et drivhus (fra Wiki) IR kan fint stråle gennem glas - Drivhuset virker ved at den varme luft ikke blæses væk af vinden As the structure is not open to the atmosphere, the warmed air cannot escape via convection, so the temperature inside the greenhouse rises. This differs from the earth-oriented theory known as the "greenhouse effect".

 • 2
 • 15

KM Den energi som CO2 og H2O molekyler modtager i form af IR-stråling fra den opvarmede overflade afgives igen, men i første omgang ikke som IR stråling. I stedet afgives den ved konduktion ved kollisioner til en masse N2 og O2-molekyler som herved opvarmes (den opfangede energi fordeles til den omgivende luft), så jo flere CO2 og H2O molekyler der er i luften, jo varmere bliver luften - dog i virkning dæmpet af deres mætning . Den nu varmere luft stiger til vejrs (konvektion) og undervejs kondenserer en stor del af vanddampen i den til skyer og regn og drivhusgaskoncentrationen formindskes derfor - så meget, at det bliver muligt for de tilbageværende drivhusgasmolekyler at modtage energien fra de andre molekyler og frit udstråle den i form af IR stråling til verdensrummet (drivhusgassernes afkølende funktion). Udstrålingen til i verdensrummet ville have foregået direkte fra jordoverfladen, hvis der ikke havde været drivhusgasser til stede i atmosfæren ved overfladetemperaturen minus 18 gr. Dvs jo mere drivhusgas der er til stede, jo højere oppe i atmosfæren vi afgivelsen af IR-stråler til verdensrummet foregå. Da det bliver koldere og koldere med højden og drivhusgasmolekylerne skal varmes op til en bestemt temperatur (minus 18 gr) for at udstråle IR-stråling, må temperturen i atmosfæren nedenunder udstrålingslaget nødvendigvis øges (længst nede til plus 15 gr). Med øget temperatur kommer der mere vanddamp, som er en mættet drivhusgas (hvad CO2 også er) og mere vanddamp danner flere skyer som virker mere afkølende end opvarmende.

 • 2
 • 14

Her skriver du så direkte at bagsiden af en konvolut er bedre end modellerne!!!

Det var ikke det jeg skrev, men tæt på. Helt simpelt er den globale temperatur bestemt af en energi- eller effekt-betragtning, som klimamodellerne kan forfine ved at tage hensyn til jordens hældning og fordeling af sol over overfladen samt selvfølgelig stråling ud gennem atmosfæren. Blot ved at bruge det helt simple udtryk deltaP=5,34ln(C/Co) rammer man næsten rigtigt. Jeg mener modellerne er vokset så meget ved knopskydning og tilføjelse af nye sammenhænge, at man har mistet overblikket og dermed kontrollen med deres resultater. Altsammen for at gøre dem "bedre", men det er trods alt modeller, som ikke kan blive bedre end den usikkerhed der er i de processer man hele tiden tilføjer. Man ved ikke mere hvilke parametre og sammenhænge der forårsager hvad.

Klimamodeller kunne være kandidat til en hel debat, men sikkert omsonst, da emnet er for teknisk og derfor vil blive baseret på tro og mistro i de sædvanlige lejre, uden at opnå nogen dybere indsigt.

Mit link fra #69 er stadig værd at læse: https://www.carbonbrief.org/qa-how-do-clim...

 • 2
 • 14

Sådan virker et drivhus (fra Wiki) IR kan fint stråle gennem glas - Drivhuset virker ved at den varme luft ikke blæses væk af vinden As the structure is not open to the atmosphere

Wiki-hvad? Findes der en wiki-Trumpista derude et sted? I så fald må du hoste op med et link, jeg trænger til noget at grine af.

I mellemtiden:

Drivhuseffekt er det fænomen, at glasfladerne i et drivhus tillader de kortbølgede solstråler at passere ind i drivhuset, men ikke den langbølgede varmestråling at forlade drivhuset, og resultatet bliver, at drivhuset virker som en varmefælde.

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Drivhuseffekt

Præcist som i atmosfæren, præcist som beskrevet ovenfor, præcist som eksperimentelt eftervist de sidste tre dekader, med konstant stigende global temperatur.

 • 16
 • 2

drivhus

Jeez..

Der er to slags drivhuse. Dem af glas, som drivhuseffekten er opkaldt efter. Og så er det blevet populært med drivhuse af plast (gerne polycarbonat). Plasten har ikke rigtig nogen drivhuseffekt. Eller ihvertfald ikke nok. Så derfor laver man tit "glassene" dobbeltlags med luft imellem for via isolering at opnå de samme dyrkningsmæssige fordele som i et traditionelt drivhus af glas.

Bjarne, emnet har været vendt før og du må selv gætte hvordan du fremstår, når du fremturer med det igen.

 • 14
 • 2

Da det bliver koldere og koldere med højden og drivhusgasmolekylerne skal varmes op til en bestemt temperatur (minus 18 gr) for at udstråle IR-stråling, må temperturen i atmosfæren nedenunder udstrålingslaget nødvendigvis øges (længst nede til plus 15 gr).

Drivhusgasserne stråler altså ifølge SB og de bånd de kan stråle og absorbere i. Der er ikke nogen nedre eller øvre temperatur. Atmosfæren kan, med forbehold for båndbredder, betragtes som en flerlagsrude. Hvert lag stråler ifølge sin temperatur, og da temperaturen falder udad/opad stråles der mindre fra det yderste lag. Tag dog i betragtning at absorbtion og stråling foregår i begrænsede bølgelængder, og for CO2 er der det atmosfæriske vindue hvor CO2 ingen virkning har. Klimagasser stråler uanset hvordan de er blevet varmet op, ikke kun efter at de har absorberet stråling.

 • 3
 • 10

Jeg synes det giver mening hvad Lindzen skriver:

Above some height there is so little water vapor remaining that radiation from this level can now escape to space. It is at this elevated level (around 5 km) that the temperature must be about 255 K in order to balance incoming radiation. However, because the temperature decreases with height, the surface of the Earth now has to actually be warmer than 255 K. It turns out that it has to be about 288 K (which is indeed the average temperature of the earth’s surface). The addition of other greenhouse gases (like CO2) increases further the emission level and causes an additional increase of the ground temperature

 • 2
 • 11

Fourier filosoferede sig frem til, at der måtte være en drivhuseffekt, men det var vel egentlig først med John Tyndalls eksperimenter op til 1859, der kom empirisk evidens for en drivhuseffekt på bordet.

Man skelner selvfølgelig mellem fremsættelsen af en teori og den intuitive tilgang til viden og så de egentlige beviser for teoriens rigtighed. Og det er rigtigt, at de første naturvidenskabeligt eksperimentelle bevisførelser for forskellige luftarters drivhuseffekt først forelå senere, dvs. et år efter Darwins "arternes oprindelse", i 1858. Det falder ind under en kvalificeret videnskabshistorisk fremstilling.

Her på stedet, på ing.dk, diskuterer man fortsat, om der er noget problem, om det er vores skyld, om der er nogen grund til at gøre noget, og om dem, der ikke anser sig selv for at være bedre kvalificeret end videnskaben til at give svaret, er rigtige i hovedet.

Det har ikke nogen videnskabshistorisk interesse, da diskussionen ikke finder sted på et videnskabeligt kvalificeret grundlag.

Men, hvis man forstår indholdet i det, som videnskaben kom frem til og bevidste eksperimentelt allerede i 1858, så er det ret beskæmmende for det væsen, der kalder sig Homo sapiens, at det fortsat forsøger at afmontere en viden, der stod fast i videnskabshistorisk forstand for mere end 160 år siden.

Geologisk er vi trådt ind i den antropocæne tid. Det betyder, at Homo sapiens er blevet en forklarende faktor, ikke bare som den kognitive baggrund (subjektet) for forklaringen af de geologiske fænomener, men som genstanden (objektet-der kompliceres helt vilt af at være både objekt og subjekt for erkendelsen samtidigt) for feltet for videnskabelig undersøgelse i geologisk forstand.

Den naturlige udvikling, som Darwin påviste, går ikke længere mod højere diversitet, men afvikler i rasende fart artsmangfoldigheden på grund af en arts succes med at udbrede sig på livets betingelser.

Det hører med til den videnskabelige beskrivelse af denne udvikling, at den art, der er årsag til og forklaringen på afviklingen af livets mangfoldighed og forudsætninger, ikke kan få det til at passe ind i sin egen ideologiserede udgave af Darwins udviklingslære, evolutionen, at den i og med sin succes tenderer mod at underminere ikke bare egen succes men selve evolutionen.

I stedet fortsætter arten med sine ideologiske fortolkninger af udviklingslæren:

 • Fx hedder det sig inden for mainstream økonomisk teori, at det lader sig gøre at producere sig ud af de former for mangel, der skyldes forsøgene på at afskaffe mangelen i økonomisk forstand.
 • Fx hedder det sig, at de problemer, der skyldes implementeringen af forskellige teknologier, alle kan afhjælpes med nye teknologiske landvindinger (uanset om de kendes eller ikke kendes endnu, uanset hvad de grundlæggende kræver og giver af nye problemer).

Mangfoldigheden af socialdarwinistiske former for selvforståelse, gående lige fra neoliberalisme over forgudelsen af teknikken til Hitlers tro på den ariske races overlegenhed, satser alle på, at de sejrendes vilje til sejr er vejen frem for udviklingen, at meningen er viljen til sejr og at det eneste, der er og giver mening, er viljen til sejr, mere af det samme, det sejrende uanset hvor klart det er, at det netop er de sejrende, der underminerer det hele for sig selv.

Historievidenskaben, videnskaben om menneskets selvforståelse, fortællinger op gennem tiderne, viser hvordan mennesket med sprog og skrift sætter sig selv ind i udviklingen, og hvordan det altid har identificeret sig selv med udviklingen, også der hvor forskellige kulturer er gået under for netop sin egen succes, læs romerriget og det tredje rige fx.

Naturbeherskelsen er i den antropocæne tid slået om, afsløret som sin egen modsætning, dvs. som afmagt grundet magtens arrogance.

Domænet for humant design stråler ikke som beviset på menneskets magt over sig selv og alt andet, men som forarmelse, fordummelse, afmagt.

Selvskabte problemer benægtes, fortrænges, politiseres, søges fortrængt fra jordens overflade med fake news, total mangel på respekt for viden og videnskabelighed. Arterne forsvinder, vandet, jorden og luften forurenes og på trods af al viden, så søger arten at løse problemerne med mere af det samme, nemlig teknik, økonomisk vækst, osv.

https://www.google.com/search?q=naturbeher...

Evolutionen går under for en arts selvnegerende succes. Men arten har sin historiefortælling, hvor fortællingen om udviklingen hersker, på bekostning af sandheden. Dem, der ikke går ind for udviklingen, må gå under for den. Vi kan jo ikke stoppe udviklingen. Alle, også dem der ikke bryder sig om konkurrencestaten, den globale konkurrence, er tilsyneladende nødt til at bøje sig for og bidrage til udviklingen. Ellers går de under for den. Det er socialdarwinisme i praksis, evolutionens negation, den direkte vej til en planet behersket af karkelakker, rotter og en flok halvaber kogt i eget fedt.

Bravo!

 • 10
 • 1

Siden 2005 er der tilføjet dobbelt så meget varme som i perioden før 2005. Det ses ikke særlig tydeligt i de forskellige temperaturserier der findes. De ser ud til at stige i nogenlunde samme takt som før 2005. Hvor er al den varme blevet af?

 • 2
 • 13

"drivhus" må være et halv-dårligt quick-fix for et navn til et fænomen. At få fænomenet til bogstaveligt at passe til navnet må være ørkesløst. Mit personlige aha ligger i, at den kortbølgede sol-indstråling kun konverteres til varme på jordoverfladen og således at klodens temperatur afhænger af denne varmes rejse op til et approximalt vakuum med fri udstråling til rummet.

Jeg mistænker konvektionen, kondensionen og frigivelsen af latent varme i stor højde for at være effektiv i at sende varmen retur. CO2 har ikke denne konvektions-mulighed og kan måske derfor proportionalt være et større problem end de 0.04% antyder. Det er en spekulation.

Min gamle 'forståelse' holder såvidt stadigt: CO2 har et unikt frekvens-område ved 4 um som ikke er dækket af andre drivhusgasser, så her er atmosfæren transperant for ir-udstråling, hvis ikke CO2 er nærværende. Det er almindeligt accepteret, at effekten af gasserne ikke er lineært propertional med massen, men aftagende. Det giver en lille masse som CO2 en forholdsvis stor effekt i det nævnte frekvens-område.

At kigge på Wiens lov, black-body radiation og alt andet der er nødvendigt for en skarp beregning ligger ikke bare udenfor mine indsigter, men selve fornemmelsen for, hvad der skér smuldrer undervejs osse. Kan man undgå kvantemekanik hvis man går i detaljerne? Varme er et kollektivt fænomen mens vores skarpeste forståelse hviler på enkelte enheder (atom, molekyle, elektron, foton).

 • 4
 • 0

De sidste 15 år er meget rødere end de foregående 30 år (dog få undtagelser)

sådan ser det ikke ud iflg. DMI!:

https://www.klimadebat.dk/images/grafdk3_s...

Sagde han og linkede til en graf med 20 års data.... Hvad skal vi lige med den?

Her er hvad DMI selv viser: https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/B...

ØH, forresten. Er vi tilbage ved at diskuttere om temperaturen er steget? Hvorfor nu det... Hvad er det lige der sker på det her site?

 • 12
 • 2

happy now? :)

Du gør da, hvad du kan for at underbygge Kristians holdning i #114.

Prøv evt. et seniorkursus i dataforståelse - det er jo langt fra første gang, du glimrer ved total mangel på indsigt i dette emne - hvem husker ikke din det går rigtigt fint med havisen i Arktis - bommert.

Et lille hint: Vi taler om globale temperaturer - som stiger - mere og mere

 • 10
 • 3

happy now? :)

Det ved jeg ikke. Så vidt jeg kan se på den graf, så er der relativt flere søjler over nul de seneste 15 år end de foregående 30 år. Sådan som Karsten skrev. Hvad er det egentlig du prøver at fortælle?

PS. Bemærk lige at nulpunktet er defineret forskelligt på alle de her grafer.

 • 11
 • 1

Hvad taler vi egentlig om?

Det lader til at nogle mener at det er nok at det er varmere nu end det var før, og det er der ikke meget tvivl om. Jeg mener at det må være temperaturstigningen over et vist antal år, her 15 år, og det er mere tvivlsom om den stigning er så meget større, som artiklen taler om.

Ingen temperaturgrafer viser et fald over de sidste 15 år, men heller ingen viser at de foregående 15 år (1990 til 2005) steg meget mindre end de nuværende 15 år.

Når der tales om mængden af varme må det være udtrykt ved en temperaturstigning, da det bliver svært at definere en absolut mængde varme (i forhold til 0 K?).

 • 1
 • 12

Nej, vi har dem, fordi visse folk bare ikke vil opgive at forkynde deres tro - og det kommer aldrig til at ændre sig, så længe de får fri spamme-ret.

Det passer præcist på dig. Ude af stand til at debattere gentager du dine evindelige klagesange om andre, uden at forholde dig til dataserier, som tydeligt for enhver modbeviser alarmisme og katastrofer etc etc. på grund af CO2 og andre drivhusgasser.

 • 1
 • 18

som tydeligt for enhver

I termen enhver er så ikke inkluderet en eneste forsker inden for klima - de er derimod alle i den gruppe, du kalder alarmister.

Det er absolut intet af det pseudo-videnskabelige juks fra fossilindustriens marionetdukker, du bliver ved med at poste herinde, der ikke er manet fuldstændigt i jorden.

Du er imho en skamplet på dette forum.

 • 21
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten