Nasa: Det er for sent at redde Antarktis-gletsjere fra at smelte

Forskere fra Nasa og University of California har fundet frem til, at det er for sent at undgå, at gletsjerne i en del af Vestantarktis smelter og løber ud i havet. Studiet rummer således 40 års observationer, der indikerer, at gletsjerne ved Amundsenhavet har nået et ‘point of no return,’ skriver Nasa.

Gletsjerne i dette område bidrager allerede markant til havstigninger. De rummer så meget is, at de vil få verdenshavene til at stige 1,2 meter, når de er fuldstændig smeltet.

»Denne sektor bliver en kæmpe medvirkende årsag til havets stigning i de kommende årtier og århundreder,« siger Eric Rignot, der er hovedforfatter bag undersøgelsen, som bliver offentliggjort i tidsskriftet Geophysical Research Letters.

Han og de andre forskere er kommet frem til den nedslående konklusion ved tre gennemgående observationer. Blandt andet har de konstateret, at gletsjerne i stigende grad trækker sig tilbage mod land.

Gletsjerne flyder ud fra land med deres forreste kanter på havoverfladen. Punktet på en gletsjer, hvor den først mister kontakt med land, hedder på engelsk en ‘grounding line’. Næsten alle afsmeltninger af gletsjere foregår på undersiden bag ved denne linje.

De gletsjere, som videnskabsfolkene har undersøgt, er tyndet så meget ud, at de bevæger sig over land, hvor de førhen ville stå stille på jorden. Det betyder, lyder forklaringen fra Eric Rignot, at de såkaldte grounding lines trækker sig tilbage mod land, hvilket altså er et sikkert tegn på, at gletsjerne er ved at afsmelte.

Forskerne har derudover også observeret ændringer i hastigheden, gletsjerne flyder med, og hvor langt de går ned under havoverfladen.

Forskerholdet bag undersøgelsen er ifølge BBC overbevist om, at den dramatiske afsmeltning skyldes global opvarmning. Holder fastslår samtidig, at gletsjerne formentlig først vil være smeltet helt om flere hundrede år, hvilket dog stadig er langt hurtigere end tidligere antaget.

Kilde NASA
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ismassen afhænger ikke blot at udbredelsen, som er let at måle med satellit, men også af tykkelsen. Målinger viser, at isen på Antarktis mange steder bliver tykkere, hvilket lyder logisk, da en øget fordampning fra havet vil medføre øget snefald i Antarktis.

 • 0
 • 0

Det er en "gammel nyhed" at gletcherne i Vest Antarktis "smelter". trenden har været der gennem flere hundrede år og skyldes ikke opvarmning - temperaturen i Antarktis er så lav at der simpelthen ikke forekommer afsmeltning. Gennem flere hundrede år er den is man finder i vest Antarktis på en såkaldt kontinental shelf været i opbrud - efter en forudgånde lang periode med akkumulering af is. NASA ved man er afhængig af fortsat finansiering af "forskning" og fra den kant vil man altid finde udtalelser som støtter "fortsat udforskning" af "interessante" fænomener.

 • 0
 • 0

Ja, der var en lille istid i middelalderen med lave temperaturer frem til 1850 vil jeg tro - Antarktis reagerer ved at afstøde den akkumulering som fandt sted i den periode - og netop på Vest Antarktis (hvis det er afsmeltning man vil påstå finder sted er det helt forkert - temperaturen i Antarktis er under -15 grader C og der er aldrig tale om afsmeltning). Grunden til at det nu sker i Vest Antarktis er derfor at der loaklt er nogle omrader med kontinental "shelves" (hylder hedder det vel på dansk) som nu er i opbrud. NASA har også en anden nyhed kan jeg se i Ingeniøren - den gamle traver med "turboen" ved Antarktis, som igen påstås at blive kraftigere på gr. .a. "global opvarmning". Den globale opvarmning er jo en myte man længe har prøvet at promovere selvom målingerne de sidste 15-20 år viser en konstant eller faldende global middeltemperatur (hvordan man så definerer den!).

 • 0
 • 0

Ja, der var en lille istid i middelalderen med lave temperaturer frem til 1850 vil jeg tro - Antarktis reagerer ved at afstøde den akkumulering som fandt sted i den periode

Har du nogen dokumentation for at der skete en akkumulering under "den lille istod", eller gætter du bare? Og hvorfor skulle der ske en afstødning fordi den lille istid er forbi - du skriver jo selv at temperaturen i arktis i dag stadig er så lav at der ikke finder afsmeltning sted? Endelig ladder "afstødningen" til at være stigende - det ville man vel næppe forvente hvis den skyldtes noget der skete for flere hundrede år siden - så burde den vel være aftagende med årene?

og netop på Vest Antarktis (hvis det er afsmeltning man vil påstå finder sted er det helt forkert - temperaturen i Antarktis er under -15 grader C og der er aldrig tale om afsmeltning)

Afsmeltningen sker pga. stigende havtemperatur.

Den globale opvarmning er jo en myte man længe har prøvet at promovere

Den diskussion gider jeg ikke spilde tid på - eksistensen af menneskeskabte klimaforandringer står efterhånden uden for enhver diskussion.

Og så en enkelt kommentar til dit første indlæg:

NASA ved man er afhængig af fortsat finansiering af "forskning" og fra den kant vil man altid finde udtalelser som støtter "fortsat udforskning" af "interessante" fænomener.

Er det din erfaring med den videnskabelige verden, at man stort set ingen hæmninger har når det kommer til at skaffe forskningsmidler? Hvad kendskab har du i øvrigt til den videnskabelige verden? Mere eller mindre direkte antydninger af at forskningsreslutater ikke bør tages alvorlige fordi de nok bare handler om at få flere penge er efterhånden normen i disse diskussioner - og typisk fremsættes de af mennesker med lille eller ingen kendskab til forskningsverdenen, og slet ingen kendskab til de aktuelle forskere som de angriber - siden hvornår er det blevet acceptabelt?

 • 0
 • 0

Er det din erfaring med den videnskabelige verden, at man stort set ingen hæmninger har når det kommer til at skaffe forskningsmidler? Hvad kendskab har du i øvrigt til den videnskabelige verden?

 • vi tør måske antage, at professor Ole Humlum har 'nogen' erfaring med omtalte 'verden'(?); han skrev for nogle dage siden:

Forskning og politik er i kraft af deres natur to forskellige størrelser, som bør holdes adskilte. Det er det, som er gået helt galt for IPCC, og som på grund af denne utidige sammenblanding grundlæggende er en unaturlig konstruktion. Hensyntagen til forskningsresultater kan ofte være en god hjælp for frie politikere, men hensyntagen til politiske holdninger er sjældent en god hjælp for frie forskere...

Kilde:

http://www.klimadebat.dk/ole-humlum-frygte...

 • 0
 • 0

vi tør måske antage, at professor Ole Humlum har 'nogen' erfaring med omtalte 'verden'(?); han skrev for nogle dage siden:

Hans - cherry picking kan man ikke rigtig bruge til noget. Hvis du vil forholde dig til hele spørgsmålet om klimaforandringer - menneskeskabte eller ej - så må du forholde dig til hvad forskere over en bred kam mener, og ikke kun den ene eller de få forskere der siger noget du gerne vil høre.

Jeg kender godt Ole Humlum's holdninger og meninger - han har jo være flittigt citeret og henvist til i disse debatter - men det skal holdes op mod hvad et (meget) stort antal andre forskere mener. Det skal ikke forstås sådan at videnskab er en demokratisk proces hvor flertallet altid har ret, men hvis man som lægperson (eller forsker inden for et andet felt for den sags skyld) skal forholde sig til et komplekst emne (som fx klimaforandringer), så så skal man dælme have en mere end almindelig god grund til ikke at acceptere konsensus.

Selv om der i historien kan findes eksempler på at flertallet af forskere inden for et forskningsområde har taget fejl og fuldstængigt har afvist alternativer, og et lille mindretal har haft ret, så er det undtagelsen - ikke reglen. Så med mindre man sidder inde med solid faglig viden inden for et område, så er det vanskeligt at se hvad saglig basis der skulle begrunde at man som amatør kan afvise hvad et stort flertal af eksperter mener.

Og hvis snyd svindel og humburg inden for videnskab er så almindelig (og det er IKKE min erfaring), så rejser det naturligvis spørgsmålet om hvad der gør Ole Humlum så meget mere troværdig en de mange andre forskere. Hvordan kan du fx vide at det ikke er ham der bare er misundelig på de andre forskere fx fordi de scorer flere forskningsmidler end han gør. I det hele taget - hvorfor mener du at det er mere sandsynligt at det store flertal af forskere lyver, end at et lille mindretal (skeptikere) gør - hvis der altså overhovedet er nogen der lyver?

 • 0
 • 0

"Afsmeltningen sker pga. stigende havtemperatur."

"Blandt andet har de konstateret, at gletsjerne i stigende grad trækker sig tilbage mod land."

Så får det vel ende af sig selv ... :o)

 • 0
 • 0

Ja der er dokumentation for at der fandt en akkumulering sted i Antarktis som nu justeres tilbage. Se f. eks. Henrik Svensmark og Calders bog om klimaet. Der står en del om de observerede forhold ved Antarktis. Der er aldrig tale om afsmeltning dernede. Men netop tale om opbrud i den isdannelse man har på en kontinentalsokkel vestpå. Hvorfor vil du mene at det kun skal ske vestpå hvis der er tale om "stigende havtemperaturer"? Det ville være interessant høre. Næh, afsmeltningen må da ske ligeligt langs hele området ud mod havet. Der er iøvrigt observeret stigende isdannelse ved Antarktis - andre steder langs havfronten.

Den med den menneskeskabte klimaændring gider du ikke diskutere. Fint så gør vi ikke det. Men vi diskuterer vel stadig NASAs paper?

Ja, NASA har jeg faktisk set i aktion for mange år siden på RISØ, da de skulle fortælle om "ozonhullet" som dengang var meget fremme. Der fik den hele armen med postulater om det "menneskeskabte problem" og andet som bestemt var uhyre egnet til at få flere penge i kassen. Hvad der også blev sagt mellem linjerne da flere andre forskere stillede store spørgsmålstegn ved deres tolkninger og fremlægninger. Når man ser NASAs udlægninger i pressen kan man være nogenlunde sikker på at overskrifterne er egnede til at give flere penge.

 • 0
 • 0

Hvorfor vil du mene at det kun skal ske vestpå hvis der er tale om "stigende havtemperaturer"?

"Den gigantiske iskappe i øst vil næppe blive berørt i væsentligt omfang af den igangværende opvarmning af kloden, fordi .... Samtidig ligger iskappen på et grundfjeld over havets overflade, og derfor er kæmpen også godt beskyttet imod opvarmning af det omgivende hav."

"Iskappen på Vestantarktis er fra naturens hånd anderledes sårbar over for klimaændringer, fordi de centrale dele af iskappen er frosset fast til klippegrund, som ligger helt ned til 2,5 kilometer under havniveau, hvilket gør iskappen følsom over for temperaturstigninger i Sydhavet."

"Satellitobservationer gennem de senere år har vist, at iskapperne på Antarktis nu svinder ind med omkring 50-100 millioner tons is om året svarende til en vandstandsstigning i oceanerne på 0,1 - 0,2 millimeter. Hovedparten af massetabet stammer fra Vestantarktis og den Antarktiske Halvø, mens Østantarktis faktisk vokser en lille smulle på grund af forøget snefald."

Se http://www.dmi.dk/laer-om/tema/iskapper/is... for den fulde tekst.

Jeg kan i øvrigt tilføje at stigningen i verdenshavenes vandstand er veldokumenteret. Så hvis vi ikke har klimaforandringer, og der heller ikke sker nettoafsmeltning af sne og is fra verdens kolde egne, hvorkommer denne stigning så fra?

Ja, NASA har jeg faktisk set i aktion for mange år siden på RISØ, da de skulle fortælle om "ozonhullet" som dengang var meget fremme. Der fik den hele armen med postulater om det "menneskeskabte problem" og andet som bestemt var uhyre egnet til at få flere penge i kassen.

Jeg tør næsten ikke spørge, men skal jeg forstå ovenstående sådan at du er af den opfattelse at nedbrydning af ozonlaget bare var noget NASA fandt på for at få flere penge? For mig bekendt er der ingen der seriøst betvivler hverken at der skete (og fortsat sker) en nedbrydning af ozonlaget, og at årsagen hertil er menneskabte emissioner. Så hvis det er din "dokumentation" af at NASA kun er ude efter penge, så tror jeg du er voldsomt på vildspor.

 • 0
 • 0

...men hvis man som lægperson (eller forsker inden for et andet felt for den sags skyld) skal forholde sig til et komplekst emne (som fx klimaforandringer), så så skal man dælme have en mere end almindelig god grund til ikke at acceptere konsensus.

- man tør vel da formode, at du ligeledes til betegne Lennart Bengtsson som 'lægmand'(?); han skrev for en måned siden bla.:

It is no surprise that there are other forces that are driving rapid change. Because once government subsidies are involved, huge profits are available. However, before radical and hasty changes to the current energy system are implemented, there must be robust evidence that climate change is significantly detrimental. We are still far away from such evidence. It would be wrong to conclude from the report of the IPCC and similar reports that the science is settled.

We do not yet know how best to solve the energy problems of our planet. But many things can happen in the next 100 years. A moderate climate sensitivity, as suggested by recent observations, could provide the world a breathing space of about half a century (but not much longer) if at the same a switch from coal to natural gas occurs. This gives us the opportunity to avoid unnecessary and panicked investment, and to invest the available resources in well thought-out and long-term oriented research programs instead. These include new types of nuclear energy as well as the use of nuclear waste to generate energy

Kilde:

http://www.thegwpf.org/lennart-bengtsson-t...

 • 0
 • 0

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-20...

At DMI er glimrende meteorologer betyder ikke, at de er gode til klimaforskning? At DMI benytter sig af cherry-picking er noget overraskende! Hvor er teorien "klimavippen" henne? Den Har J. P. Steffensen beskrevet meget fint.

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-20...

Fra Bionyt: - citat- - løbet af 100-200 år (Diskussion: 3721 3547 3555) 80 % af havisen kan være væk i år 2050. Havisen ud for Antarktis er uændret eller lidt øget siden 1979 (3555). - citat slut-

http://viden.jp.dk/klima/indsigt/temaartik...

Som man kan se er der delte meninger om sagen. Nogle satellitter måler udbredelsen, andre måler på iskappens højde. Det giver forskellige resultater - vælg selv efter holdning! DMU har valgt side.

 • 0
 • 0

@Ebbe,

Målinger viser, at isen på Antarktis mange steder bliver tykkere Hvad er din pointe?

Undskyld den sene respons, jeg havde overset dit spørgsmål. Min pointe er, at der rent faktisk ophobes mere is/sne ved Antarktis, end der afsmelter.

Hvad der tabes i Vestantarktis af is vinder man ind i Østantarktis!

Egentlig ikke særlig overraskende, man har i mange år kendt til fænomenet "klimavippen", hvor Antarktis og Arktis reagerer modsat. Se f.eks. hvad J. P. Steffensen har skrevet om den sag.

http://www.klimadebat.dk/rene-gummer-joerg...

 • 0
 • 0

Forskerholdet bag undersøgelsen er ifølge BBC overbevist om, at den dramatiske afsmeltning skyldes global opvarmning

 • en overbevisning som dog måske ikke er helt vand-(is-?)tæt:

Although forward modeling of gravity data is non-unique in respect to these alternative possibilities, we prefer the hypothesis that Marie Byrd Land volcanoes are thermally-supported by warmer upper mantle. The presence of such inferred warm upper mantle also suggests regionally elevated geothermal heat flux in this sector of the West Antarctic Rift System and consequently the potential for enhanced meltwater production beneath parts of Thwaites Glacier itself...

Kilde:

http://www.sciencedirect.com/science/artic...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten