Leder: Når forskernes frihed trues, bør alle lytte

Vi ser dem efterhånden alle vegne: tegnene på, at forskningsfriheden i Danmark er under pres. I 2007 viste en sammenligning af forskningsfriheden i 28 EU-lande, at Danmark lå næstsidst. Ti år efter fik Danmark en 24.-plads på samme liste. De svære kår for forskningsfriheden har professor emeritus Heine Andersen også dokumenteret i sin bog ‘Forskningsfrihed’, og kort før jul kom en ny rapport, der viste, at 16 procent af 1.500 adspurgte forskere på Aarhus Universitet oplever, at forskningsfriheden er under pres.

‘Topstyring’ er det ord, forskerne oftest fremhæver, når de bliver spurgt om, hvad problemerne bunder i. Forskerne føler sig styret, overvåget og underlagt uklare regler for, hvad de må sige og gøre. Til sidstnævnte kategori hører de stærkt omdiskuterede krænkelsessager, som har fyldt i medierne det seneste år. I den lette ende af skalaen finder man forbud mod udklædningsfester på KU og CBS-sagen om ‘Den danske sang er en ung blond pige’.

I den tunge ende af skalaen finder man de eksempler, hvor sagerne begynder at ændre på undervisningen eller forskernes adfærd i forhold til egen forskning. Her skal vi spidse ører. I ét tilfælde holdt en lektor på KU op med at skelne mellem mænd og kvinder i sin undervisning i statistik, fordi nogle studerende følte sig krænket, da de ikke identificerede sig med biologiske køn. En professor på KU har også fortalt, hvordan han forsker i årsager til transkønnethed og frygter at skabe vrede og frustration, fordi »nogle vil mene, at vi nedgør deres kønsopfattelse ved at forske i de medicinske forklaringer«.

Endnu er sagerne få, men de bliver ved med at komme drypvis, som da professor Erik Albæk ved Syddansk Universitet i søndags i en kronik i Berlingske fortalte om den helt absurde sag, hvor hans computer bliver undersøgt for børnepornografisk materiale, og selv om man efterfølgende frikendte ham, fik han – efter eget udsagn – en tjenstlig påtale, fordi it-supporteren »har følt sig krænket over at være eksponeret for billeder af nøgne mænd under arbejdet med din pc«.

Krænkelsessagerne har et fælles stridspunkt, som kan findes i KU’s egne retningslinjer: at den krænkede som udgangspunkt har ret. »Det er medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet,« står der sort på hvidt. Grænserne er altså flydende, defineret af den krænkede, og således kan ingen føle sig sikre. Der er ikke engang plads til en undskyldning, for man kigger ikke længere på intentionen bag en adfærd, men alene på oplevelsen af at være krænket. Vi kigger mod en fremtid med amerikanske tilstande, hvor enhver må navigere i et juridisk limbo, hvor man er skyldig, til det modsatte er bevist.

Når de små ulmende sager er vigtige at bemærke, er det især, fordi vi i Danmark kender værdien af et frit og åbent forskningsmiljø med højt til loftet. Frie rammer er forudsætningen for kreativitet og innovation. Og vores frihed og åbenhed er måske netop det, der har banet vejen for, at Danmark historisk er gået foran med rettigheder for kvinder, religions- og trosfrihed, ytringsfrihed og fri seksualitet. Værdier, som vi nu risikerer at tage som gidsler af frygt for krænkelse.

Hvad vi tager for givet i Danmark i dag, er et særsyn ude i den store verden. Forskningsfrihed og trykkefrihed er tæt forbundet, og kun 14 procent af verden har en fri presse. Struensee ophævede censuren i 1770, men den vendte tilbage i 1773, hvor aviser fik forbud mod at bringe »fornærmeligt og uanstændigt indhold«. Det er svært ikke at se ligheder med den spirende krænkelsesbevægelse i dag, selvom grundloven fra 1849 sikrer trykke- og ytringsfrihed.

For nylig meldte KU ud, at de ville reevaluere deres retningslinjer og komme med nye til næste sommer. I det arbejde kan man håbe på, at ledelsen tager kritikken af den voksende topstyring til sig og faciliterer en bred debat om krænkelseskulturen - for det er vigtigt, når 1.194 ud af 150.000 adspurgte studerende oplever krænkende adfærd.

Alle skal inviteres til dialog. Fra de utrygge forskere til de rabiate studerende i gruppen Front, der kræver en undskyldning, når en underviser kommer til at udbryde ‘bøsselort’, da han støder sin tå mod en stol. I en tid, hvor stadigt flere nationaliteter og forskelligheder skal fungere sammen på danske læreanstalter – og i virksomheder – er der brug for mere dialog med respekt for hinanden. Der er også brug for højt til loftet og en tro på, at man vil hinanden det bedste. Ender dialogen ikke i konkrete regler, så vær glad. Målet er nemlig ikke regler. Målet er dialogen. Målet er at forstå hinanden og intentionen bag. Og skulle man så risikere at krænke hinanden, så prøv, om de her to ord virker, før du går til ledelsen: ‘undskyld’ og ‘pyt’.

/thd


Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "1.194 ud af 150.000 adspurgte studerende oplever krænkende adfærd."

En bedre formulering er nok, at 1.194 ud af 150.000 adspurgte studerende hævder, at de oplever krænkende adfærd, hvilket er noget ganske andet.

På vegne af et meget stort antal anonyme mexikanere føler jeg mig krænket over, at studenter ved ku ikke må udklæde sig solidarisk med Mexicos befolkning.

Som europæer føler jeg mig endnu mere krænket over, at folk fra Afrika og Asien formummer sig i europæiske klæder !!!!!!!!!

 • 7
 • 1

Emnet er relevant nok, men fortjener en mere saglig behandling end Ingeniøren evner.

Sammenlig f.eks. Ingeniørens udsagn ” I ét tilfælde holdt en lektor på KU op med at skelne mellem mænd og kvinder i sin undervisning i statistik, fordi nogle studerende følte sig krænket, da de ikke identificerede sig med biologiske køn.” med denne: ”Lektor om sammenligning af mænd og kvinder i biologi: ”Min undervisning bliver ikke lavet om”. Der må stadig tales om mænd og kvinder i biologi timerne. Det fastslår en lektor og dekan på Københavns Universitet. ” https://politiken.dk/indland/uddannelse/ar...

Alle skal inviteres til dialog står der i lederen. Brug for mere dialog med respekt for hinanden. Der er også brug for højt til loftet og en tro på, at man vil hinanden det bedste.

Det lyder jo rigtig godt, men hvordan er virkeligheden på Ingeniøren? Ved muligheden for at Ingeniøren kan nedgøre en af dem man politisk ikke bryder sig om, er der absolut ingen plads til hverken respekt eller dialog, loftshøjden er sænket helt ned til de stærkt krummede tæer. F.eks. i det tilfælde hvor en minister har fået den opfattelse, at personen bag et af de største gravmæler på en af de mest kendte kirkegårde i landet, skulle have en form for religiøs tro. Her var der absolut ikke mulighed for at diskutere andet end underkastelse til Ingeniøren skråsikre dogmer. Naturligt nok medførte det at Ingeniøren blev forment adgang til at fremtidig dialog med det pågældene ministerium, og dermed svækkede bladets gennemslagskraft.

Nok så højstemte erklæringer i en leder fjerner ikke den grimme lugt fra den praksis der udøves.

 • 0
 • 3

Husk nu lige på, at den pågældende lektor først valgte at holde fast i sin undervisningsform efter han fik en snak med sin dekan og dennes opbakning. De første udmeldinger fra lektoren var meget tydelige om, at han ville ændre praksis for ikke at krænke nogen og netop derfor fandt han på løsningen med farveforskelle i stedet for kønsforskelle.

 • 5
 • 0

Helt rigtigt, Thomas.

"Dean Jacobsen følte sig nødsaget til at rette ind og ændre sin undervisning på Københavns Universitet efter klager fra studerende ... ... Dean Jacobsen blev helt paf, da han fik beskeden af repræsentanter for de studerende under et møde 4. december sidste år, og valgte at bøje sig for de studerendes krav og lovede fremover at bruge farver i stedet for køn i sine eksempler i statistikundervisningen." https://www.bt.dk/samfund/ny-kraenkersag-p...

 • 3
 • 0

Men husk nu lige på at den korrekte, aktuelle version blev givet for 44 dage siden, og kom kun to dage (16/1 i Politiken og Berlingske) efter at det første interview med lektoren kom i Jyllands-Posten 14/1. Har Ingeniørens leder en produktionstid på 44 dage?

Der står f.eks. heller ikke i Københavns Universitet's retningslinjer at den krænkede som udgangspunkt har ret, som Ingeniøren skriver. Der står at den krænkedes opfattelse er udgangspunkt for behandling af sagen.

Lederen har heller ikke omtalt at retningslinjerne for Københavns Universitet er under revision ovenpå et stormøde om retningslinjerne den 20. december 2018.

Vi kan kun konstatere at Ingeniøren i sin leder ikke ønsker at formidle den korrekte, aktuelle version til læserne. Årsagen hertil er naturligvis ren spekulation, f.eks. en eller flere af disse muligheder: - Det er en velkendt hypotese at dårlig omtale giver flere klik end god (se f.eks. Klaus Riskjær's kandidatur), derfor vil Ingeniøren helst formidle historier der sætter folk i dårligt lys. - Hjemmesider der baserer sig på halve sandheder og tvivlsom journalistik er blandt de meste besøgte, se f.eks. #1 i Danmark, eb.dk. Da Ingeniøren gerne vil have flere klik og besøgende går man den vej. - Ingeniøren bruger ikke så mange ressourcer på en leder, at man verificerer sine påstande fra mere end en kilde.

Men uanset årsag, debatten om ytringsfrihed, krænkelsesparathed og Københavns Universitets ageren er for vigtig til at blive trukket ned af dårligt underbyggede artikler som denne.

Jeg håber ikke at nogen mener at denne leder lever op til en professionel standard.

 • 1
 • 3

Det bliver rodet gevaldig rundt i gryden med ovenstående begreber.

Selvfølgelig »Det er medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet,« Hidtil har de krænkende let kunnet afvise de krænkede med ”det var humor, det ikke ondt ment, ….” og helt ignorere den krænkede. Metoo bevægelsen har vist, at den var nødvendig for at også mænd forstod alvoren og omfanget af seksuelle krænkelser, der herskede i visse miljøer.

Hvis en universitetsansat (professor, ….) har brug for nøgenbiller i sin forskning er det OK at have dem på sin PC udleveret og serviceret af Universitetet, men ellers må han som alle andre gemme den slags privatlivsinteresser på sin private PC. Det har ikke noget med ytringsfrihed og forskningsfrihed at gøre. Grænserne defineres ikke af den krænkede, de defineres af ledelsen, men ledelsen er endeligt tvunget til at tage de krænkedes udsagn seriøst, og ikke bare svare med et skuldertræk.

Ord som ”bøsselort” hører ikke hjemme i undervisningssammenhænge, men viser mig at for vedkommende er bøsselort et ord i normalområdet, og det bør det ikke være i alle sociale sammenhænge. Hvis nogens forskningsfrihed er afhængig af billeder af nøgne mænd, bøsselort, valg af morgensang så står det sløjt til med forskningsfrihedstrangen.

Forskningsfriheden bliver truet når ministeriet ringer og stopper offentliggørelse af ubekvem forskning.

 • 3
 • 3

Hvis der virkelig tages udgangspunkt i den krænkedes oplevelse, så har man indført omvendt bevisbyrde!

Og for hele hule helvede da, der vil jo altid være en eller anden person hvis grænser ligger på kanten af normal fordelingen!

Kan vi ikke blive enige om at det må være hovedpartens normer der er gældende og ikke personerne i begge ekstremer af fordelingen?

 • 6
 • 2

En person eller gruppe føler sig krænket, og dem kan man så have en dialog med, eventuelt via en talsmand. Det væsentlige er at det er rigtige personer der er krænket. Så kommer en og mener at en diffus gruppe kan føle sig krænket. Du kan ikke kontakte gruppen, for den er måske frit opfundet af klageren, og blot taget som gidsel i et personligt korstog. Det er jo umuligt at have en dialog om sådan en sag.

 • 7
 • 0

Endnu en importeret og invasiv såkaldt ’kulturberigelse’, som naturen tro får populationen af ”nyttige idioter” til at vokse alle vegne - folk med ofte virulente identitetsproblemer skaber en voksende irritabilitet i samfundet og det voksende stressniveau medfører en mediebåret aggregattilstand af en alt for ofte heftig og giftig ophidselse i alle retninger grundet i ”falsk bevidsthed” – det politiske højre mod de venstreliberale, folket mod eliten, køn mod køn, gammel mod ung, religion mod religion, sorthårede piger mod blonde, hvide huder mod brune, Pia Kjærsgaard mod Pelle Dragsted, indlændere mod udlændinge – fortsæt selv …

At folk personligt tager sig den frihed at deklamere over for alle andre, at de skam er krænket, er åbenbart noget vi også skal bruge tid på - selvom der sjældent er tale om en opfordring til at ville føre en demokratisk samtale – som f.eks. på de betændte områder som flerkoneri, barnebrude, leverpostej, religionskritik og hele den fordærvede garniture af postmoderne fremmedheder til folkestyrets afskaffelse og barbariets komme …

 • 4
 • 1

Ingeniøren skriver atter om at der skal gives plads til forskerne og at alternative løsninger og konklusioner bør kunne fremføres. Der er skrevet tilsvarende positivt om aktivistiske forsker og videnskabs personer, og hvor vigtigt det er at hæve stemmen og protesterer når viden bliver ensrettet og politiseret.

Men det sker ikke mindst her i debatten, hvor ukvemsord og spydigheder fyger om ørene på debatørerne. Debatter bliver til skænderier og mudderkastning, og ikke udveksling af information, til oplysning. Hvis vi skal den destruktive tone til livs? Så bliver Ingeniøren nødt til at langt mere aktivistisk i sin overvågning af debatten så de mest ubehøvlede indvider sorteres fra.

Ikke permanent, men bare i den pågældende debat.

Vi behøver konstruktive debatter, og desværre er det yderst sjældent vi får det.

En af de mindst konstruktive funktioner i debatten er ?? fuktionen, som ikke bidrager med information, men kun bruges til voksenmobning.

 • 7
 • 0

En af de mindst konstruktive funktioner i debatten er ?? fuktionen, som ikke bidrager med information, men kun bruges til voksenmobning.

Der burde kun være en "tommel op" --- jeg bruger den somme tider til et godt indlæg. Det er ikke sikkert jeg er enig med kommentatoren, men hvis indlægget er underbygget, eller giver mig stof til eftertanke, kan det godt give en "tommel op".

De gange, jeg har lyst til at give en "tommel ned" vurderer jeg at vedkommende er "udenfor pædagogisk rækkevidde" eller en troll, og sparer derfor mine tommelfingre :-)

 • 2
 • 0

Som sagt, denne såkaldte 'krænkelseskultur' i bred forstand rammer ikke kun forskere, men er efterhånden desværre blevet en omsiggribende og integreret det af den offentlige diskurs, hvor de fleste har glemt, hvorfra fænomenet oprindeligt stammer - nemlig bl.a. fra religionskritikken de seneste henved tredive år og herfra er diffunderet over i måden vi omgås hinanden i øvrigt ...

Situationen er nu blevet så toksisk, at samfundskontrakten også omfatter en nødvendig politibeskyttelse af f.eks. politikere, kunstnere og intellektuelle - denne sociale aberration var vi ikke engang vidne til under den kolde krig eller i '60-erne ...

Det postdemokratiske samfund kalder på barbariet - de demokratiske frihedsrettigheder bliver kun en overgang, hvis ikke alle passer på og benytter sig af dem - det fremstår forhåbentlig ikke alt for hysterisk ...

 • 1
 • 0

Som sagt, denne såkaldte 'krænkelseskultur' i bred forstand rammer ikke kun forskere, men er efterhånden desværre blevet en omsiggribende og integreret det af den offentlige diskurs, hvor de fleste har glemt, hvorfra fænomenet oprindeligt stammer

- i morges fortalte DR, at kommunalpolitikere i København (+ Aarhus, var det vist?) kræver 'kønsneutrale røde/grønne mænd' ved fodgængerovergangene (for ikke at krænke transkønnede medborgere)! :)

Se ivørigt interviewet med Jens Martin Eriksen i gårsdagens Deadline:

https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-...

 • 1
 • 0

I USA er man som bekendt på forkant, som det hedder på nudansk. Ingeniøren ser tilsyneladende ud til at ville med på vognen. Går ud fra at Ingeniøren snarest vil foreslå noget lignende det der omtales her :-)

https://www.klimarealistene.com/2019/02/24...

Eller går det mon for langt i dette mærkelige medieklima med tendenser i retning af "ekstrabladisering" som Ingeniøren jo også er en del af efterhånden.

 • 1
 • 5

til at lave en uvildig undersøgelse af klimaforskningen vil svare til at sætte Jehovas Vidner til at lave en uvildig undersøgelse af Darwins teorier ;o)

At NVJ er nødt til at ty til noget så obskurt som det norske site klimarealistene, viser med al ønskelig tydelighed hvor fintmasket et net, han er nødt til at bruge for at finde noget, der blot marginalt kan understøtte hans vildfarelse.

mvh Flemming

 • 4
 • 3

Klimaforskerne siger jo, at de ved hvad der skal vides og kender sammenhængene, men alligevel undgår de omhyggeligt enhver samtale/diskussion med realisterne. Det burde ellers være let at vise sammenhængen, men de få gange det er sket har det ikke været frugtbart for alarmisterne. Her forleden blev en eneboer, der havde målt snedybder i Colorado i 30+ år, udråbt som et guldfund af data. Det havde ingen klimaforsker åbenbart fundet værdigt at gøre! William Happer og hans kommite kan måske få bragt lidt sund fornuft ind i hele cirkuset.

 • 3
 • 6

Svend:

Klimaforskerne siger jo, at de ved hvad der skal vides og kender sammenhængene, men alligevel undgår de omhyggeligt enhver samtale/diskussion med realisterne.

Det har jeg nu ikke hørt nogen sige - der er altid mere at vide. Jeg finder det dog bemærkelsværdigt, at nogen har behov for at kalde sig realister i en debat, når de ovenikøbet er oppe mod verdens (stort set) samlede videnskab. Kan du give mig nogle eksempler på, at klimaforskerne omhyggeligt undgår debat med kvalificerede opponenter?

Det burde ellers være let at vise sammenhængen, men de få gange det er sket har det ikke været frugtbart for alarmisterne.

Hvis man ikke føler, der er påvist en sammenhæng mellem menneskelig aktivitet og GW, kan det så ikke (som jeg henviser til ovenfor) sammenstilles med, at det trods rigtig meget forskning og mange forsøg stadig ikke har været frugtbart for Darwinisterne at forsøge at overbevise kreationisterne. Igen Svend: Find lige selv den artikel i Nature, hvor sammenhængen er etableret med 99.99% sandsynlighed.

William Happer og hans kommite kan måske få bragt lidt sund fornuft ind i hele cirkuset.

Sjovt nok betragter jeg WH som klovnen i cirkusset. Bortset fra, at det er spild af penge, er den store fare ved denne "uafhængige" kommision, at dens konklusion utvivlsomt vil blive modtaget med kyshånd af fossilindustrien og ikke mindst af alle dem, der er så selvretfærdige, at de er meget klogere end videnskabsmænd. Husk at dette foregår i USA, hvor videnskaben har ret så trange kår - mængden af folk, der er kreationister er stadig skræmmende høj.

Om WH: https://www.theguardian.com/environment/20...

Hvis det er det bedste, man fra benægtersiden kan præstere til at lede en "uafhængig" kommision - initieret af Det Hvide Hus, som jo bestemt heller ikke er kendt for sin uafhængighed i forhold til hverken AGW eller fossilindustrien, ser det sort ud (no pun intended) for jeres sag Svend.

Den manglende troværdighed, som måske er bevidst, viser en af de helt store svagheder ved vores nuværende samfund. Det er altid muligt at "sælge" en vilkårlig holdning til (en del af) de brede masser, bare den er "convenient" eller religiøs. Valget af Trump er et klart eksempel på dette.

Som sagt har videnskaben og sandheden trange kår - "sandheden" er, hvad vi vi helst vil have, den er, eller hvad vi har set på SoMe.

Hånden på hjertet Svend: Hvorfor tror du, vi oplever så dramatisk GW i øjeblikket, hvis kun en minimal del af den skal tilskrives A - eller er du lige så talblind som NVJ, der jo slet ikke mener, der er GW?

mvh Flemming

 • 3
 • 3

Find lige selv den artikel i Nature, hvor sammenhængen er etableret med 99.99% sandsynlighed.

Du underdriver. Artiklen, som kan læses her, påstår at påvise sammenhængen med mere end 5σ svarende til 99,99994 % sandsynlighed.

Nu betyder 5σ at man eksperimentelt kan udelukke en veldefineret nulhypotese med en sandsynlighed på mere end 99,99994 %. Og mht. klima og specielt AGW er der alt for store naturlige variationer - som i forhold til hypotesen er støj - til at det er muligt. Så artiklen - som i øvrigt er rubriceret som en kommentar - er i mine øjne ubeføjet ønsketænkning.

IPCCs diverse resultater mht. AGW har det for klimaforskningen rimelige konfidensniveau (interval) på 2σ svarende til 95,4 %, hvilket burde være tilstrækkeligt til at overbevise de fleste.

 • 5
 • 0

https://klimarealisme.dk/2019/03/05/vi-er-...

Haha, sjov artikel :-)

Vi deler simpelthen op i 3 grupper: A- Dem som støtter AGW B- Dem som ikke nævner AGW (langt hovedparten, fx. artikler som kun snakker matematik) C- Dem som kun støtter AGW i begrænset omfang, eller slet ikke

A/(A+B+C) giver 32%, dét er ikke en konsensus. Simpelthen!

(i mellemtiden sidder alle ingeniører og ryster på hovedet over klaphatten)

Den er forresten fra 2013, hvor konsensus "kun" var lidt over 97%. Konsensus er nu langt, langt højere.

 • 1
 • 1

Den er forresten fra 2013, hvor konsensus "kun" var lidt over 97%. Konsensus er nu langt, langt højere

Nåda, hvor har du det fra? Hvad mener du Iøvrigt med AGW? De fleste er jo enige om at CO2 har nogen virkning. Men der er vild uenighed om hvor meget. Og helt sikkert slet ikke 97% opbakning til IPCC. IPCC har jo ikke noget videnskabelig belæg for de tal man slynger om sig med fra uverificerede computermodeller, d er jo konstant må rette på de parametre man påstår repræsenterer virkeligheden. Og som ignorerer solide målinger fra mange forskellige kilder. Giv mig lige nogle ting der passer med IPCCS GCMer,:temperaturer, naturlige cyklusser som man kan modellere, eller som kan verificere påstande om acceleret vandstandsstigning,, nettoafsmeltning af Grønlands indlandsis mm

Ser frem til data fra dig.

 • 2
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten