Nanotråd uden superledning

Superledning er karakteriseret ved, at elektronerne bevæger sig sammen to og to. Da to elektroner kræver mere plads end en, er det ikke overraskende, at i tynde superledere kan der opstå problemer. Det har Michael Tinkham fra Harvard University påvist er korrekt.

Bevæbnet med tynde tråde (10-20 nm) af molybdæn-germanium deponeret på kulstof nanorør har han eftervist, at der opstår et såkaldt "quantum phase slip", hvor den superledende bølgefunktion spontant skifter fra en tilstand til en anden. En proces, der resulterer i en kortvarig spændingsforskel og dermed en elektrisk modstand, selv hvis temperaturen reduceres til det absolutte nulpunkt. Effekten opstår kun ved tråde, der er tyndere end 30 nm. (Phys. Rev. Lett., 19/11-01)