Nanopartikler i produkter bliver nu kortlagt i nyt register

Vores viden om nanopartikler i produkter er relativt begrænset. Især når det kommer til nanomaterialer i nye sammenhænge, som f.eks. rengøringsmidler eller byggematerialer.

Derfor har Miljøstyrelsen indført et register, hvor danske virksomheder, der producerer eller importerer forbrugerprodukter med nanomaterialer, fremover skal indberette deres produkter.

»Bedre styr på nano« er et initiativ som blev aftalt som del af finanslovsaftalen for 2012. Initiativet løber i 2012-15. Som et supplement til registret er der en rapport, så man får et samlet overblik over nanoprodukter i DK. Rapporten og registeret er begge en del af »Bedre styr på nano«.

»For at give et fyldestgørende billede suppleres registeret med rapporten. Dvs. rapporten omfatter produkter, som er fødevarer, foderprodukter, kosmetik, pesticider, medicin og produkter til vandbehandling,« siger civilingeniør hos Miljøstyrelsen Flemming Ingerslev.

Det vil dreje sig om produkter som f.eks. tøj, der er behandlet med eksempelvis nanosølv for at fjerne lugtgener. Eller bilplejeprodukter til at smøre på forruden for nemmere at holde den ren. Også kemiske rengøringsmidler og byggematerialer som vinduer og tagsten vil skulle registreres fremover, hvis de indeholder nanomaterialer, som kan frigives fra produktet.

Læs også: Nanosølv - er det farligere end almindeligt sølv?

»Producenter og importører skal angive, hvor stor andel af materialet der er i produktet, men de skal ikke stå på mål for risikovurdering af materialet. Det er udelukkende til at skabe overblik over, hvor der er nanoprodukter, og hvad de bruges til,« fortæller Flemming Ingerslev.

Bekendtgørelsen om indberetning til nanoproduktregistret trådte i kraft juni 2014 med krav om, at virksomhederne skal indberette første gang senest den 30. august 2015 for perioden 20. juni 2014 til 20. juni 2015.

Læs også: Ny rapport frikender - næsten - nanopartikler