Nanokapsler skal levere gift direkte i kræftvæv

Udfordringen med dagens kræftbehandling er ikke mindst at undgå at ødelægge for meget af det raske væv, når kampen mod det syge sættes ind med eksempelvis stråleterapi. Forskerne tackler problemet på mange måder, alt efter hvilken behandling der er tale om, men målet om at skåne det raske væv er fælles for alle metoder.

En af måderne er den såkaldte leveringsteknologi, hvor den gift, der kan dræbe kræftcellerne, pakkes ind i et gitter af molekyler, der er i stand til at efterligne en cellemembran – også kaldet liposomer.

Infografik: Målrettet giftleverandør

Liposomerne kan designes, så de opløser sig – og dermed leverer deres ladning af gift – når de rammer bestemte proteiner, som man ved er forbundet med bestemte kræftformer. På denne måde kan en langt stærkere gift, end kroppen ellers kan tåle, fragtes hen til kræftcellerne, hvor giften så kan få lov til at virke. Dermed begrænses de skadelige virkninger på resten af kroppen.

Teknologien har været på vej i flere år, dog uden det forventede gennembrud, så nu har Lundbeckfonden besluttet, at der skal ske noget mere på området. Det sker gennem en bevilling på 10 mio. kr. til DTU-forskeren Thomas Andresen, som designer nanokapsler, der kan levere lægemidler direkte i kræftvævet.

Mere effektiv stråleterapi

»Vi kommer til at arbejde med en ny leveringsteknologi, der er fokuseret mod nogle enzymer, som er kendte for at være overeksponerede i cancer­inflamatorisk væv. Det helt specielle er, at frem for at tænke det som en enkeltstående kemoterapeutisk ting, så har vi valgt at se på, hvordan vi kan levere stoffer, der gør stråleterapi mere effektiv,« forklarer han.

»Med stråleterapi inducerer man dna-skader, som cellen selv vil prøve at reparere. Men med stråleterapi sammen med leveringsteknologien modvirker vi, at cellerne reparerer sig selv,« forklarer han.

Og det er lidt af en opgave, for kapslen skal både kunne finde frem til kræften, undgå at immunforsvaret reagerer på den, være stabil nok til at klare turen og samtidig være indrettet, så den først nedbrydes, når den når frem.

Det betyder, at Thomas Andresen skridt for skridt skal designe nanokapslerne, så de f.eks. kan narre immunforsvaret til at ignorere dem, og så de samtidig er følsomme over for kræftenzymerne, så de nedbrydes og frigiver medicinen, når de møder kræftceller.

Velkendt teknologi på ny måde

Thomas Andresen arbejder også på et andet projekt med fokus på bedre strålebehandling. Her er det guld­nanopartikler, der lægger sig omkring det kræftramte væv, der er med til at fokusere stråleterapien, så skadevirkningerne minimeres, men der er dog ikke tale om samme teknologi, forklarer Thomas Andresen.

»Via den viden, jeg har fået omkring stråleterapien, og i kraft af det samarbejde, vi har haft på området, er tanken om at udvikle en leveringsteknologi, der kan gøre stråleterapi mere effektiv, opstået. Der vil også være en mulighed for at kombinere de to behandlinger, men det ligger ikke i dette projekt,« siger han.

Thomas Andresen håber, at anvendelsen af velafprøvede metoder kan være med til at fremskynde ibrugtagningen af en ny behandling, men det er dog for tidligt at sige noget endeligt om dette.

»Det handler om at tage de velkendte teknologier og anvende dem på en ny måde – så vi frem for at kigge på den ene eller den anden metode laver en kombination,« siger han.