Næste uge skal man have dronekørekort - men der er ingen godkendte droneskoler

Kommuner og regioner, mediehuse og fotografer, politi og brandvæsen. Ifølge Trafikstyrelsens seneste opgørelse er der mere end 350 registrerede droneoperatører i Danmark, som beskæftiger sig med alt fra bygningsinspektion til overvågning af ildebrande.

Den øgede brug af droner til hobbyaktiviteter og erhvervsflyvning har medført, at regeringen i maj 2016 vedtog den såkaldte dronelov, der blandt andet stiller krav om et dronebevis til professionelle piloter. Men til trods for, at loven træder i kraft om et par uger, er der stadig ingen godkendte uddannelsessteder, hvor piloterne kan tage beviset.

Læs også: Folketinget vedtager ny lov om dronekørekort

Indtil nu har erhvervspiloter kunnet flyve med droner på baggrund af en dispensationstilladelse, som gælder for hver registrerede operatør. En operatør kan have flere piloter ansat, som arbejder under samme dispensation, men fra 1. september skal alle piloter have eget bevis, som skal tages ved et godkendt uddannelsessted.

Kravene til beviset og den påkrævede undervisning er beskrevet i en endnu ikke vedtaget bekendtgørelse, som træder i kraft samtidig med droneloven. Det er på baggrund af udkast til denne bekendtgørelse, som har været i høring hos droneoperatører og dronekursusudbydere, at potentielle uddannelsessteder har kunnet ansøge Trafikstyrelsen om tilladelse til at uddanne dronepiloter. Ifølge Trafikstyrelsen har fem skoler indtil videre sendt en ansøgning af sted, som styrelsen håber på at besvare inden for de næste to uger.

Men hvor kommende piloter skal tage deres bevis efter 1. september er endnu uklart.

Et presset forløb

Droner.dk og UAS Flight Academy, Odense er to af de nuværende droneskoler, som har ansøgt om at blive godkendt som uddannelsessted. De regner med, at Trafikstyrelsen gør sit bedste, for at det hele falder på plads inden 1. september. Alligevel har begge droneskoler en opfattelse af, at implementeringen af loven går lige rigeligt stærkt:

»Hele forløbet med at få lovgivningen rullet ud har været meget presset. Man kunne med fordel have ventet til 2017 med at indføre kravet om dronebeviser, så der var mulighed for at forberede skolerne ordentligt, inden loven træder i kraft,« siger Frederik Skøt, administrerende direktør hos Droner.dk.

»Det virker, som om der er nogle procedurer, der ikke er på plads endnu. Så det kan godt tænkes, at der bliver rigtig travlt i styrelsen 1. september.«

Jesper Matthiesen, chef for UAS Flight Academy i Odense, forstår, at implementeringen af en så omfattende lovgivning tager tid. Da der er tale om luftfart, må intet overlades til tilfældet. Men han ser også et embedsværk, der arbejder under tidspres:

»Vi er kommet igennem en sommerferieperiode, som selvfølgelig også har betydet ferie for medarbejderne i Trafikstyrelsen. Så i sidste ende tror jeg, at færdiggørelsen af bekendtgørelsen er ramt af mængden af indkomne høringssvar og det faktum, at Trafik- og Byggestyrelsen kun har ganske få medarbejdere, der behandler regler for droneområdet. Det er blevet et lidt for presset program.«

I et skriftligt svar til Ingeniøren forklarer styrelsen deres oplevelse af implementeringsprocessen:

»Det har været vigtigt for Trafik- og Byggestyrelsen, at reglerne kunne træde i kraft så hurtigt som muligt, da de nye regler medfører forenklinger, der er efterspurgt af branchen. Samtidig lægger Trafik- og Byggestyrelsen stor vægt på, at de endelige regler er fuldt bearbejdede efter høringen af bekendtgørelsen. Det medfører, at de nye regler bliver offentliggjort, kort inden de træder i kraft, men at branchen i medfør af høringen og dialogen med Trafik- og Byggestyrelsen har haft god mulighed for at forberede sig på de nye regler.«

Ærgerlig ventetid

Både UAS Flight Academy, Odense og Droner.dk har lavet deres eget undervisningsmateriale som en del af deres ansøgning om tilladelse til at uddanne erhvervspiloter. Det er baseret på, hvad de har set af bekendtgørelsen indtil nu. Men ellers kan skolerne ikke gøre meget andet end at vente på styrelsens afgørelse og håbe på, at de kurser, de har planlagt at udbyde resten af året, kan godkendes som grundlag for at udstede dronebeviser.

»Jeg havde da håbet, at der havde været en ordning, hvor skolerne kunne få en betinget forhåndsgodkendelse, der kunne gælde i eksempelvis tre måneder, indtil styrelsen var færdig med sagsbehandlingen. Men så er vi nok ovre i ønskeafdelingen,« siger Jesper Matthiesen som kommentar på den venteposition, som droneskolerne befinder sig i lige nu.

For Frederik Skøt har ventetiden været forbundet med sparsom information, og at det i det hele taget har været kendetegnende for processen med at implementere loven. Han oplever, at det giver udfordringer for ham som kursusudbyder:

»Droneejere og kommende dronepiloter kommer tit til os med konkrete spørgsmål om reglerne, men Trafikstyrelsen har kun kunnet give os overordnede retningslinjer for lovgivningen, så vi har måttet vejlede vores kunder ud fra egne vurderinger og tage en del forbehold,« siger Frederik Skøt.

Trafik- og Byggestyrelsen anerkender, at specielt for de skoler, der vil godkendes til at uddanne til dronebevis, har tiden været knap. En udskydelse af de nye regler vurderes dog samlet set ikke at være i branchens interesse.

Uklarheder om meritordning

Ifølge Trafikstyrelsens hjemmeside kan dronepiloter med den nuværende dispensationstilladelse regne med få et dronebevis som en slags direkte meritoverførsel. Det kræver dog, at de opfylder endnu ikke bekendtgjorte erfaringsmæssige krav.

Indtil nu er dispensationstilladelserne blevet behandlet hos UAS Test Center Denmark, som UAS Flight Academy, Odense også er en del af. Her oplever Jesper Matthiesen, at de dagligt bliver ringet op af virksomheder, som er usikre på, hvilke regler de skal flyve under, når loven er trådt i kraft. Konverteringen fra dispensationer til dronebevis rejser altså også mange spørgsmål.

»Jeg formoder, at det bliver undervisningsstederne, der kan indstille til at få overflyttet dispensationstilladelser til dronebeviser. Men der er mange detaljer, som ikke er meldt ud endnu,« siger Jesper Matthiesen og uddyber:

»Jeg tror eksempelvis ikke, at systemet til at kunne indstille piloter til dronebeviset er på plads endnu.«

De nuværende dispensation gælder frem til september 2017, hvorefter alle erhvervspiloter skal have eget bevis.

Emner : Droner
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

over, at denne situation ville opstå ? Minder lidt om tinglysningens digitalisering. Lovgiverne lovgiver og sætter deadlines, uden at ane, hvad det reelle omfang af lovgivningens konsekvenser er. Man skulle næsten tro, de bruger et par terninger til at finde datoen med. Gad vidst, om man på noget tidspunkt har involveret de, der bliver omfattet af lovgivningen, incl. Trafikmyndighederne ? Næppe, som sagen ser ud nu. Skal vi efterhånden til at kalde den slags for "Typisk dansk" ?

 • 6
 • 1

Det er ikke helt sandt, at den ikke blev til noget. I §112b, står der:

Stk. 3. Transport- og bygningsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om en øvre vægtgrænse for, hvad der forstås ved en mindre drone.

Stk. 4. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at mindre droner under en nærmere fastsat minimumsgrænse helt eller delvist undtages fra reglerne i denne lov.

Så 250-grams reglen, eller hvor bagatelgrænsen nu sættes, er altså op til ministeriet at fastsætte. Man kan jo ikke begynde at kriminalisere alle de børn, der køber en 10 grams mikrodrone til 99 kr. i BR-legetøj.

 • 1
 • 0

Der er vel ingen grund til at tro at reglerne bliver mere lempelige for amatørpiloter end erhversmæssige piloter.

De kommende regler vil i praksis sætte en stopper for dronesporten i Danmark.

Citat fra den linkede bekendtgørelse: " Særlige tilladelser til flyvninger med forhøjet risiko § 10. Flyvninger, der er forbundet med en forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko, må ikke udføres uden særlig tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.

6) Flyvning med hastigheder over 50 km/t. "

I weekenden blev der afholdt Danish Drone Nationals. Og jeg mener at de hurtigste piloter holder omkring 75 km/t i GENNEMSNIT. Hvis man fremover skal ud og ansøge om særlig tilladelse hver gang man bare skal træne, dør sporten jo inden den rigtigt kommer igang herhjemme.

Her er en rå-optagelse af vinderens finaleløb. Der er smæk på og der er potentielt farligt, men det må kunne lade sig gøre at udføre på lovlig vis uden at skulle skubbe rød tape hver eneste gang man skal ud og flyve.

https://www.youtube.com/watch?v=dEyvRk05Fq0

 • 0
 • 0

@Mogens Kjær

Hvis man fremover skal ud og ansøge om særlig tilladelse hver gang man bare skal træne, dør sporten jo inden den rigtigt kommer igang herhjemme.

Jeg kender ikke detaljerne i DK, men jeg tror at modelflyveklubber har en permanent tilladelse til at flyve både hurtigere og højere end de generelle tilladelser. Det er sådan det fungerer i Luxembourg. Mit firma har professionel flyvelicens i Luxembourg, men bruger en modelflyveplads til test og træning.

Venlig hilsen, Richard Foersom, FASE Micro-Copter

 • 2
 • 0

Man kan jo ikke begynde at kriminalisere alle de børn, der køber en 10 grams mikrodrone til 99 kr. i BR-legetøj.

Hvad skulle problemet være med det? Man kan jo kriminalisere en håndværker inde i kiosken, fordi han glemte han havde en skruetrækker i lommen inden han gik derind.

Selv om man ikke kan sætte børn i fængsel, så kan man jo slå om sig med bøder for alt muligt. Majoriteten i befolkningen synes jo åbenbart, at man 'bare skal overholde loven', og stiller ingen spørgsmål om hvor indtægterne fra bøderne bliver af. Jo, bøder og afgifter er politisk gratis penge!

 • 2
 • 0

Nu hvor man har så travlt med at sætte krav til operatøren - hvad med hardwaren?

Jeg har set "professionelle" droner med dårlige lodninger og latterlige kina-kopi-radioer.

Det er dronerne som kan falde ned, ikke operatørerne! Uanset kørekort, så falder droner langt de fleste gange ned på grund af TEKNISKE FEJL.

Er der nogen der har tænkt på følgende, bare for at starte et sted:

1) Krav til "syn" af droner, hvert år. Gennemgå elektriske systemer. Kabler skal sidde fornuftigt, og kabler skal være aflastede og fastmonteret. 2) Skærpede krav til "syn" af professionelle droner som må flyve over bymæssig bebyggelse.

 • 1
 • 0

@Thomas Jørgensen

Det er dronerne som kan falde ned, ikke operatørerne! Uanset kørekort, så falder droner langt de fleste gange ned på grund af TEKNISKE FEJL.

Det er ikke korrekt. Langt de fleste problemer er operatøren, som ikke har øvet sig, flyver ud over egne evner, ikke forstår vind og vejr, og ikke har sat sig ind i materiellet og dets begrænsninger. Den typiske nye bruger forstår ikke kompas kalibrering eller geomagnetisk-storm (solstorm) indflydelse på GNSS (GPS), ej heller LiPo batterier eller farer ved propeller.

Problemet er at selv droner over 1 kg bliver solgt som legetøj i butikker med konsum-elektronik. Når folk køber legetøj tror de ikke behøver at læse instruktioner og ligegyldig hvad de gør kan der ikke gå noget galt. Det bliver sendt direkte i luften, og derefter fuld gas for at se hvor højt og hvor hurtigt den kan flyve. Det er det farlige.

En drone skal behandles som et værktøj ikke som et legetøj. Er en motorsav eller et komfur farlig? Nej ikke hvis de bliver brugt korrekt, men hvis man ikke har sat ind i hvordan de fungerer kan man lave alvorlige ulykker og komme slemt til skade. Ikke desto mindre bliver disse solgt til almindelige mennesker, uden krav om jævnligt syn eller kørekort.

Komponenter på en drone kan godt fejle, men brugerfejl er meget mere almindelige.

 • 2
 • 0

Er du nu så sikker på det? Jeg taler netop om professionel anvendelse (som dig selv, og iøvrigt aktiklens kontekst), og ikke legetøj. Hvis du selv har et alvorligt uheld med en drone indenfor de næste par år, så er jeg 99% sikker på, at det vil skyldes en teknisk fejl i dronen eller radiogrejet. Det hverken håber eller regner jeg selvfølgelig ikke med at du har - pointen er bare, at der burde være krav til kvaliteten af teknikken. Mange af de store 15-25 kg droner er jo netop meget mere hjemmelavede end købe-droner (Dji inpire fx., som har virkelig lækker hardware).

 • 0
 • 0

Er en motorsav eller et komfur farlig? Nej ikke hvis de bliver brugt korrekt, men hvis man ikke har sat ind i hvordan de fungerer kan man lave alvorlige ulykker og komme slemt til skade. Ikke desto mindre bliver disse solgt til almindelige mennesker, uden krav om jævnligt syn eller kørekort.

Jeg tænker at forskellen her ligger i at vi snakker om et "fartøj" af en art, hvor man selv ved alm. brug har risiko for at kunne skade andre mennesker. (især hvis man ikke kan finde ud af at flyve dem)

Jeg mener ikke vi skal "kontrollere" os ud af alting, men en løsning kunne jo være at kigge i retning af hvad man gør hos folk der flyver modelfly, og så kopiere den model.

 • 0
 • 0

@Jørgensen Når du svarer på et indlæg, så brug venligst svar linket og skriv hvem du svarer og lad være med at ændre emnelinjen.

Er du nu så sikker på det?

Ja.

Jeg taler netop om professionel anvendelse (som dig selv, og iøvrigt aktiklens kontekst), og ikke legetøj.

Der er desværre også professionelle brugere blot køber en færdig samlet drone, og ikke sætter sig ind i materiellet og begrænsninger som dem jeg angav før. Derfor er ideen om et kørekort i orden. Årlig kontrol af materiel hjælper ikke. Skal alle kameraer og måleinstrumenter vi sætter på dronen så også checkes? Det er meget vigtigere at operatøren forstår materiel, og checker materiel inden hver flyveoperation.

Det ville være bedre at sætte tekniske minimums krav til dronen. Okto-kopter sikrer at selv hvis en motor stopper eller propel brækker, flyver dronen videre uden problemer. Østrig har krav om dobbelt flyve-computer på dronen. I Frankrig er der krav om dronen skal have faldskærm.

Hvis du selv har et alvorligt uheld med en drone indenfor de næste par år, så er jeg 99% sikker på, at det vil skyldes en teknisk fejl i dronen eller radiogrejet. Det hverken håber eller regner jeg selvfølgelig ikke med at du har - pointen er bare, at der burde være krav til kvaliteten af teknikken.

Det er svært at sammenligne med andre da jeg flyver mange trænings session, netop for at teste udstyrs grænser og flyveprocedurer så frem en komponent ikke virker, eller der kommer forstyrrelse fra anden side.

(Dji inpire fx., som har virkelig lækker hardware).

Inpire er et dyrt legetøj. Ikke okto-kopter, kun et batteri, kan ikke installere full-frame kamera. Kun et kamera så pilot og fotograf kan ikke bruge hver deres kamera. For professionelt brug vil jeg anbefale dig MikroKopter.

 • 0
 • 0

@Richard Som du selv skriver, er Østrig og Frankrig åbenbart langt bedre end Danmark til at forstå vigtigheden af krav til teknikken. Du antyder at jeg er imod kørekortet - det er jeg bestemt ikke. Jeg pointerer blot, at man ikke naivt skal stole på hardwaren.

 • 0
 • 0

Der er i loven bestemt at ministeren sammen med trafikstyrelsen kan fastsætte en bagatelgrænse (som kunne være 10g, 250g eller 2kg). Ministeren er bange for at blive fotograferet når han lave fyfy, og han mener ikke at straffelovensparagraffer om privatlivets fred, og videoovervågning er tilstrækkelige. Der skal åbenbart helt andre regner til når man monteret kameraet på en drone. Hvis man vil lave video ind ad et vindue på 2. sal, så kan man dog lovligt bruge en drage eller ballon, eller muligvis en drone med snor i, til at fremføre kameraet. De er udenfor luftfartsloven. Herefter gælder dog straffelovens regler. Trafikstyrelsen har dog skrevet til mig, at de arbejder med interne regler. Så en 175g Frisbee vil de ikke forfølge - Selvom den er omfattet af luftfartsloven (den bevæge sig med aerodynamisk kraft). Det samme gælder papirsflyvere. Deres holdning er, at lovens hensigt ikke er at regulere dette. Så der er reelt en form for bagatelgrænse i dag. Og det ser ud til at den mindst er på 175g for ikke-motoriserede luftfartøjer. Man kan ikke undtage en 175g frisbee, og påstå at et 175g papirsfly/skumfly er omfattet med hjemmel i gældende lov og bestemmelser.

Roterende propeller vil dog øge risikoen - Men risikoen er ikke større end boldspil selv med droner op til 250g jf førende eksperter, og dette er også grænsen i USA.

Det er ikke droner ministeren er bange for. Det er kameraer, som allerede er reguleret i straffeloven. Og luftfartsloven kan undgås i dag med en snor i dronen så den er ikke længere vil være et luftfartøj, men en luftfartshindring som en drage. Ejendomsmægler fotografer bruger denne metode til at slippe udenom reglerne.

Så reglerne fungerer ikke som politikerne har tænkt dem. Giv os en bagatelgrænse, og lav så særlige regler for video/foto optagelser i bymæssig bebyggelse hvis man ikke mener at straffeloven er dækkende (Det synes jeg den er). Droner skal ikke have andre kameraregler end ballon, drage, selfie-stick etc.

 • 1
 • 0

WeFly ApS, som ikke er nævnt i artiklen, (utroligt nok), har uddannet mere end 70 erhvervspiloter gennem de sidste 3 år, og er mere end klar.

Siden vi fik udkastet for 3 måneder siden, har vi klargjort vores materiale og regner da stærkt med at blive godkendt på fredag når trafikstyrelsen møder op på vores HQ.

Vi har solgt kurser efter d. 1/9.16 og vi er klar:).

I morgen sender vi 6 nye piloters dokumenter afsted til godkendelse, som altså alle flyver på deres dispensation indtil de får dronebeviset, inden d. 1/9-17

Jeg ser ikke problemet.

Se mere på http://wefly.dk/bliv-dronepilot/ -

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten