Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Når borgerne føler sig til grin koster det på vanen med at affaldssortere

PLUS.
Nyopsat sorteringssystem ved Odense Rådhus. Illustration: Odense Kommune

Det er ofte ubevidste handlingsmønstre, der afgør, om vi sorterer eller smider noget genanvendeligt i spanden til restaffald.

Hver gang vi sorterer, kommer det tættere på at blive en automatisk handling. Hver gang, vi ikke gør, reproduceres sortering af affald som en indsats ud over det sædvanlige. Derfor kalder forsker i affaldssortering Lina Katan på politisk vilje til at sikre muligheden for sortering af affald i på offentlige steder og det store hele de steder, vi bevæger os og producerer affald i.

De foreløbige resultater af hendes forskning, som PRO-mediet WasteTech kan offentliggøre, er lavet i samarbejde med Dansk Affaldsforening, viser, at sortering skal være en konsekvent del af vores hverdag, før vi for alvor kan komme i mål med den grønne omstilling.

Hun har fulgt affaldssortering i tolv hjem for at undersøge hvilke forhold, der påvirker hvor stor en andel af affaldet i hjemmet, vi får sorteret.

»Hvis vi kommer til at se på sortering som en ekstraordinær handling, bliver det nemt noget, der er genstand for forhandling. Så kan vi lettere forsvare at smide genanvendeligt affald til rest, fordi noget andet er vigtigere, fx for at komme ud af døren eller at få aftensmaden færdig før ungerne bliver utidige,« siger hun.

Foreløbigt er det kun private og virksomheder (fra i år), der tvinges til at sortere. Kommunernes tilbud om affaldssortering på offentlig steder er fortsat frivillig og på forsøgsplan.

»Når vi færdes en masse steder, hvor det ikke er muligt at sortere sit affald, er det med til at spænde ben for den grønne omstilling,« forklarer hun til Ingeniøren.

Udover i første omgang at kunne tilbyde borgere muligheden for at sortere, er det ifølge Søren Stocholm, der er medstifter af rådgivningsfirmaet for bæredygtig udvikling, Worldperfect, vigtigt, at man kan love borgerne, at det sorterede affald faktisk ender med at blive genanvendt.

Når borgerne føler sig til grin

I forrige uge kunne JydskeVestkysten bringe en historie om, at en skraldespand i Kolding Storcenter, der var designet til sortering i tre fraktioner, kun havde en enkelt affaldsbeholder. Hullerne til affaldet førte ganske enkelt til den samme plastpose. Den historie gik viralt.

Her kan du se Thomas Nichums optagelse til Facebook af en af skraldespandene i Kolding Storcenter.

»Hvis ikke man kan sikre den videre genanvendelse overfor borgerne - og ikke mindst kommunikere det meget tydeligt, kan sorteringen nemt komme til at virke nyttesløs. Så bliver borgerne skeptiske overfor sortering i det hele taget,« siger Søren Stochholm fra Perfectworld.

En 10 år gammel Aarhus-historie er stadig indprentet i hukommelsen på mange danskere. Mange frygter, at sorteret affald bliver blandet sammen igen på et senere tidspunkt. Den frygt stammer fra et mislykket forsøg med affaldssortering i Aarhus.

For Aarhus’ vedkommende handlede problemerne om, at man fra 2001 til 2004 forsøgte sig med en affaldsordning, som betød, at kommunens husstande blev udstyret med sorte og grønne poser. I de poser sorterede aarhusianerne husholdningsaffaldet. Men projektet var ikke økonomisk rentabelt og blev droppet. I medierne blev det til historien om, at borgerne sorterede, men det hele endte med at blive blandet sammen til sidst.

Mestre i at producere affald

I en ny affaldsstatistik fra Eurostat ligger Danmark som en sørgelig nummer et i EU på listen over mængden af affald produceret per indbygger (805 kg/år).

Nedenfor ses et screenshot fra Eurostats undersøgelse

Grafik af mængder affald produceret husholdningen i EU-landene og U.K. Illustration: EU

»Vi er jo nærmest mestre i at producere affald herhjemme. Selvom der blev sat fokus på bedre sorteringsmuligheder i sommerhusområder i forbindelse med klimaloven fra 2020, er der stadig lang vej igen,« siger Lina Katan.

En af de løsninger, hun ser på problemet, er simpelthen at få sat spande op, der kan give borgerne mulighed for at sortere de steder, vi bevæger os og producerer affald i.

Nedenfor ses et af de affaldssystemer, Aarhus Kommune har sat op omkring i byen.

Skraldespande med mulighed for sortering ved havnen i Aarhus. Fotograf: Aarhus Kommune Illustration: Aarhus Kommune

»Når vi får rullet flere spande ud i flere dele af vores hverdag og fritidsliv, så er det medvirkende til at styrke den kommunikation, som spandene selv bærer: ”Plast, glas og metal hører ikke til i restaffald".«

Opgaven i at få normaliseret affaldssortering er heldigvis bundet op på en forudgående fortælling med en lykkelig slutning: Lina Katan understreger, at langt de fleste danske borgere aldrig ville smide glas eller papir ud med restaffaldet derhjemme den dag i dag.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

blandet plast og kartoner, er da at holde folk for nar.

Vi er ikke i nærheden af at kunne genbruge det, og det miljømæssigt bedste er at omdanne det til strøm og varme.

 • 22
 • 3

"viser, at sortering skal være en konsekvent del af vores hverdag, før vi for alvor kan komme i mål med den grønne omstilling."

At hænge den grønne omstilling op på sortering er lige lovlig flot, sammen med påstanden at affaldet er en værdifuld ressource.

Det meste af værdien i affaldet ligger hos de firmaer der indsamler og bearbejder det. Det der kommer ud af al sorteringen står ikke mål med håndteringsomkostningerne.

 • 14
 • 1

Danske beslutningstagere og vejledere må for po.... da snart forstå at tiltag i grøn omstilling kun har reel værdi for vores fælles planet og fælles klima (der ikke kender grænser) hvis løsningerne har potentiale til at skalere i praksis på globalt plan. Det er ikke tilfældet for manuel affaldssortering - Kina, Indien og US m.fl. tager det ikke til sig i overskuelig fremtid og så har det ingen signifikant værdi. Tværtimod skader manuel affaldssortering fordi det spilder kritiske og knappe resourcer og stiller sig i vejen for udvikling og anvendelse af automatisk affaldssortering der HAR potentiale til at skalere på globalt niveau. Desværre er danske politikere og beslutningstagere i verdenseliten når det kommer til greenwashing og pressen er for inkompetent til at fange dem - den almindelige befolkning er dermed chanceløs og så fungere demokrati ikke. Smertefuldt at se og ovenikøbet betale for :-( Løsningen er fuld fart på forskning, udvikling og udrulning af automatisk affalsdsortering (samt en bedre presse der kender sin H.C. Andersen "Kejserens nye klæder" og råber op når politikerne sminker sig for samfundets midler til egen vinding).

 • 12
 • 2

som borger har jeg brug for at være helt overbevist om, at et givent stykke affald vitterligt går til fornuftig genanvendelse. Det ville hjælpe gevaldigt, hvis jeg kunne gå ind i en offentlig tilgængelig database og se, præcist hvor fx mælkekartoner, papir, glas fra min by lander på et givent tidspunkt, og til hvilket slutformål. Inkl. link til slutmodtagerens firma. Ville det teoretisk være muligt?

 • 8
 • 1

Affaldsmængder pr, indbygger: Ja. i opgørelserne ligger vi i Danmark sikkert i top over mængden af affald pr. indbygger, men klap nu lige hesten. Årsagen er i vid udstrækning, at vi er de absolut bedste til at registrere vores affaldsproduktion og behandling i alle led - og at 99% af vores affald følger de retningslinjer, der er opsat. I en række lande brænder man en stor del af affaldet lokalt - dvs. i en tønde på den enkelte ejendom - der er ingen eller meget begrænset afhentning. Selvfølgelig ligger sådanne lande lavt i registreret mængde pr. indbygger!

Affaldssortering: Ja, vi bliver i mange tilfælde til grin, men må vel alligevel holde fast i, at vi er ret gode til at sortere vores affald. Det er blot vældig deprimerende, at man nogle steder vælger at blande fraktioner, så sandsynligheden for genanvendelse bliver væsentlig mindre - og omkostningerne større.

Maskinel sortering: Ja, det ville være så nemt, hvis nogen kunne klare opgaven for os, så vi bare skulle gøre som tidligere: Blandet affald i én fraktion!

Men sådan spiller klaveret altså ikke. Blander man papir og pap med fødevareforurenet affald og bleer med indhold, vil det slet ikke kunne genanvendes - og det er faktisk her, at der både er de største mængder og den største værdi. Metal fra husholdninger i blandet affald vil ikke blive renset før udsmidning - og langt det meste at denne fraktion har jo indeholdt mad - altså letfordærveligt affald. Tilsvarende for glas og plast. Maskinel sortering har været prøvet før med meget ringe resultater og med nogle sundhedsmæssige ulemper, som man ikke har kunnet løse. Fødevarerester vil efter nogle ugers opbevaring ved normale ude-temperatuer udvikle massive mængder af endotoxiner - altså bakterier, svampesporer og meget andet godt. Et sortereanlæg vil naturligvis ikke tage skade, men alle de personer, som under alle omstændigheder skal ind på anlægget for at afhjælpe problemer af enhver slags, skal i heldragter med åndedrætsværn og friskluftsforsyning for at sikre deres helbred.

Og et sådan anlæg vil i løbet af ingen tid blive en veritabel 'bakteriebombe', som ingen levende mennesker bør komme i nærkontakt med! Spørg bare Arbejdstilsynet.

Jo mindre opmærksomhed husholdningen har på sortering, jo værre vil det blive. Man undgår heller ikke mindre mængder farligt affald og andet, som ikke burde være i affaldet overhovedet.

 • 4
 • 0

Affaldssorteringen i Århus blev ikke bare droppet fordi den var økonomisk urentabel. Problemet var at den var direkte skadelig for miljøet. Og det var ikke fordi folk sorterede forkert, eller affaldet blev blandet sammen. Der var flere årsager:

Der var en del ekstra kørsel med affald, fordi det ikke kunne komprimeres så meget i affaldsbilerne, for så gik poserne i stykker.

For det andet blev der uddelt vandvittigt mange grønne og sorte poser til husstandende. Jeg kan sige at vi her 18 år efter stadig har ruller med grønne poser, som vi bruger til alt muligt affald. Vi har aldrig købt affaldsposer, men prøver at minimere mængden af affald.

For det tredje var energiudbyttet ikke højere ved biogasproduktion end ved at brænde affaldet. Men methanudslippet nok noget højere, men det var ikke noget man var opmærksom på dengang.

Og kommunen var blevet advaret af ingeniører og affaldsfolk. Det triste er at staten nu er i gang med samme eksperiment. Vi skal så sandelig sortere og genanvende, men vi skal gå efter kvalitet i stedet for at fokusere entydigt på kvantitet.

 • 3
 • 0

Nu er tømningen af min såkaldte bio-affaldsbeholder udeblevet i to måneder. Den holder sig fint frostfri, har jeg bemærket, så værdien af biomaterialet i beholderen er for nedadgående. Jeg bor i København og har netop modtaget en pjece, om alle de nye beholdere der skal stilles op på min grund. Dem ser jeg med stor forventning frem til, og så håber jeg, at der følger en passende tømningsfrekvens med. Man skal jo tro på det.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten