Mytedræber: Elbiler og varmepumper ligegyldige for dansk vindkraft

29. juni 2010 kl. 15:4047
Hvis vi skal bruge strømmen fra flere vindmøller, så skal det være til fjernvarme. Alt andet batter for lidt, viser ny rapport fra Skatteministeriet. Energiprofessor er enig: Jubelstemningen om det intelligente elnet er kørt af sporet.
Artiklen er ældre end 30 dage

En ny redegørelse fra Skatteministeriet punkterer en af de mest udbredte myter i debatten om, hvordan Danmark gør sig fri af olie, kul og gas.

Rapporten fastslår flere gange og med en stribe forskellige formuleringer, at elbiler, varmepumper og andre apparater, som et såkaldt intelligent elnet kan tænde og slukke for, umuligt kan integrere strømmen fra nye vindmøller. Og dem skal Danmark bygge mange af, hvis vi skal leve op til målet om, at 30 procent af energien i 2020 skal komme fra vedvarende kilder mod 20 procent i dag.

Hele tanken bag det intelligente elnet er ellers at give danskerne mulighed for at flytte deres forbrug af strøm til, når vinden blæser. Men det kan kun lade sig gøre i meget begrænset omfang, konkluderer Skatteministeriet.

»Det skyldes, at den store vindkraftproduktion kommer i længere sammenhængende bølger afbrudt af midlertidige korte perioder, hvor vinden løjer af. Omvendt kan der gå måneder afbrudt af enkelte timer med stor vindkraftproduktion. Derfor vil modellen ikke have den store betydning for f.eks. elbiler, varmepumper eller individuel elvarme, hvor man eventuelt kan forskyde forbrug i en kort tid. Vindmøllernes gevinst er derfor begrænset,« lyder det for eksempel i rapporten.

»En myte, at man bør bruge strøm om natten«

Myten er ellers, at danskerne vil flytte deres strømforbrug, hvis blot prisen svinger, så der er tilstrækkeligt meget at spare, når vinden blæser. Skatteministeriet har derfor undersøgt fire modeller til differentierede priser på strømmen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den ene er en simpel model, hvor afgifterne ændres, så strømmen bliver 50 øre billigere om natten end om dagen.

»Der er meget små virkninger for vindmøllerne i gennemsnit. Det skyldes, at vindkraftproduktionen samvarierer med forbruget over døgnets timer i gennemsnit. Det er således en myte, at man bør bruge el om natten af hensyn til vindmøllerne,« lyder ministeriets dom.

Billig strøm kommer i stimer

Den anden model går ud på, at afgiften ikke som i dag er en fast pris, men varierer sammen med strømprisen, der er lav, når vinden blæser.

Men del model vil kun flytte et minimalt forbrug, fordi den største del af prisforskellen ikke skyldes kortvarige prissving, men længere perioder med enten lave eller høje priser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Værdimodellen integrerer måske mere vedvarende energi, men det er fortrinsvis vandkraft (fra Sverige og Norge, red.). Gevinsten for dansk vindkraft er igen stort set usynlig.«

Endelig har ministeriet undersøgt to modeller, hvor stærkt differentierede afgifter med op til en krone per kilowatttime i forskel træder i kraft, når bestemte parametre er opfyldt. I dag koster en kilowatttime oftest omkring et par kroner.

»Men der kan næppe forventes flyttet meget, selv om incitamentet er meget stort. Det skyldes, at de lave afgifter vil komme i stimer, og de høje i længere sammenhængende perioder,« konstaterer rapporten.

Kun én fornuftig løsning: Fjernvarme

Skatteministeriet har regnet på, hvad der skal til for at få det optimale ud af strømmen, hvis der kommer halvanden gang flere vindmøller i Vestdanmark. Allerede i dag er der mest vindkraft vest for Storebælt, helt op til 25 procent af elproduktionen, hvilket altså kan komme op på 60 procent.

Det vil betyde, at der i 22 procent af tiden er mere produktion fra vindmøller, end der kan bruges i Vestdanmark. Resten skal eksporteres til nabolandene.

Ifølge Skatteministeriet er der kun én farbar vej til at udnytte vindmøllestrømmen - til fjernvarme. Allerede sidste år vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny lov, som giver fjernvarmeselskaberne mulighed for at benytte strøm til at opvarme vandet til kundernes radiatorer, når der er overskud af vindkraft.

Konsulentfirmaet EA Energianalyse fastslog i en rapport sidste år, at potentialet for den integration er 1000 MW alene med elpatroner, som er simpel opvarmning af vandet. Men fjernvarmens samlede kapacitet er ifølge rapporten »væsentligt større«.

Det skal sammenlignes med, at potentialet for elbiler i hele landet er 200 MW, hvis elbilerne vel at mærke får stor succes. Det tror blandt andet Energistyrelsen ikke på bliver tilfældet inden 2020. Forbruget i Vestdanmark er gennemsnitligt 2.400 MW.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skatteministeriet anbefaler derfor at udvide muligheden for, at fjernvarmen benytter strøm, når der er masser af vindkraft til rådighed.

Jubelstemningen er kørt af sporet

Energiprofessor Henrik Lund fra Aalborg Universitet er enig med Skatteministeriet i at punktere myterne om det intelligente elnet.

»Jubelstemningen er kørt en lille smule af sporet,« som han udtrykker det.

»Det er udmærket at udvikle nogle intelligente elmålere, men de kan ikke integrere vindkraft,« siger professoren.

»Ude hos den enkelte forbruger, kan der kun integreres så små mængder i så kort tid, at det ikke batter en hel masse. Når man tager de investeringer og anstrengelser, det kræver, med i betragtning, så er det ikke vejen frem. Det er langt vigtigere at bede den enkelte dansker om at spare på sit elforbrug,« argumenterer Henrik Lund.

Godt med intelligente målere - men først på lang sigt

Han fremhæver, at Danmark har integreret 20 procent strøm fra vindmøller, og at problemerne nu så småt begynder at vise sig.

»Men dem kan vi løse ved at lade kraftvarmeværkerne regulere produktionen ned, når vinden er høj,« siger energiprofessoren.

Hans egne beregninger viser, at vi kan fordoble strømmen fra vindmøller alene ved at udnytte fjernvarmeforsyningen, blandt andet fordi der relativt billigt kan etableres varmelagre ved kraftvarmeværkerne, som kan fyldes i stormfulde perioder.

Skal vi derimod over 40 procent vindkraft i det danske elsystem, så er det ifølge Henrik Lund vigtigt at have transportsektoren med. Derfor finder han det væsentligt at fortsætte med at udvikle intelligente elmålere, der kan integreres med elbiler og varmepumper, men vi har først brug for det på lang sigt.

Dokumentation

Skatteministeriets rapport

47 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
47
2. februar 2011 kl. 00:34

Hvordan kan det være effektivt at brænde vindmølle el af i varmeværker? Tidligere beregninger på elvarme i den enkelte bolig medtog tabet ved omdannelsen fra varme til el på kraftværkerne OG tabet i elnettet. Vindmøllestrøm er allerede lavet, så det er kun tabet i elnettet der skal med. OG tabet i elnettet er vel det samme om det transporteres til varmeværket eller til den enkelte forbruger. Varmenettet har derimod et tab >15% ifølge "eksperterne" herover. OK på kort sigt kan man argumentere at elnettet ikke kan bære det øgede forbrug herved og at det koster langt mindre at trække et ekstra kabel til varmeværket.. Men på sigt kan det vel godt betale sig.. Findes der beregninger på det? Husk man skal BÅDE tænke på klimamål og økonomi.

Har ikke set nogen tal for hvor stor en del af elproduktionen der kan stamme fra vindmøller uden at det giver transientproblemer. Med de gamle vindmøller i 80'erne var det jo et kæmpeproblem, da faseforskellene ville lægge et net ned, hvis der blev for mange. Hvordan ser det ud med de nye møller?? Der må da være nogen af de kloge hoveder her, der kan sige noget nøjagtigt.. Har i de seneste år kun læst om problemer med svingende kapacitet. Er faseproblemet løst med de "rigtige" generatorer i moderne møller??

Varmepumper kræver at der er noget at køle på. Det kan nok ikke gøres i tæt byggeri, især ikke når det er koldt og der virkelig er brug for varme, da luft/luft vekslere ikke er særligt effektive ved lave temperaturer. OG larmende iskolde fordampere er ikke sagen når de er for tæt på. For fritliggende huse med både jordmasser og masser af luft er varmepumper derimod indlysende løsninger. Her er fjernvarme heller ikke den mest almindelig varmekilde.

Det er når vinden blæser vi bruger mest varme. -10 grader i vindstille er billigere end 0 grader i stiv kuling.. især hvis et hus er dårligt isoleret og vi opretholder en høj indetemperatur. I den situation er elpatroner rigtigt gode aftagere af den forøgede produktion ved god vind.

MEN hvad med varme sommeraftener?? Industrien bruger ikk' så meget, og vi har lys til langt ud på aftenen fra solen.. (Aircondition er forhåbentlig en dekadance man kan få dødsstraf for i nær fremtid) Og vore naboer har atom- og vandkraft til billige penge, som de gerne vil sælge billigt. Men er problemet så stort?? Om sommeren blæser det jo sjældent ret meget om natten. Og en stor del af omkostningerne ved vindmølledrift er fra slid, så levetiden på møllen stiger lidt og den samlede renteudgift gør vel også, men er det store beløb der mistes ved at stoppe møllerne på sommeraftener?? Så kan vindmølleskeptikerfanatikerne også få det ben, at de store stygge vindmøller i det mindste ikke larmer på de stille lune sommeraftener...

Intelligente elmålere kan styre hvornår elpatronen slår til. Afregningen pr kW brugt til varme skal selvfølgelig være den samme som for den vandbårne fjernvarme når det er vindmøllestrømmen der bruges. Den gamle varmeblæser skal selvfølgelig i stikkontakten og brandbeskattes som altid.. Så er der ikke nogen der "frådser i billig energi" som der er nogen her der mener er et potentielt problem ved vindvarme. (!!!)

MEN langt den største besparelse skal selvfølgelig findes ved isolering. Det har den ene udredning efter den anden slået fast. Staten kunne med stor fordel for opnåelsen af klimamålet og for handelsbalancen give store subsidier til isoleringsmaterialer helt uden puljeordninger, der er dyre at administrere. Der er jo ikke den store chance for, at man køber f.eks. rockwoll til andet end at spare på energien. Men her er det nok igen SKAT der er tungnem og GRÅDIG og står i vejen for fremskridt, som det var tilfældet, da men ikke kunne få lov at brænde gødning af, så gylleproblemet kunne løses ved biologisk rensning (som vi renser vores menneskelige spild) da SKAT (og den siddende regering) ville have uhyrlige affaldsafgifter for tykfraktionen desuagtet at det er biomasse med en god brændværdi.

Genindvinding af varme fra udluftningsluften - "Genvex", med AKTIV varmeveksling (varmepumper) ved kondensation giver en effektivitet på langt over 4. (Forøvrigt mener jeg der skal indføres dødstraf for roterende varmevekslere, der udover temperaturen (ikke energien) effektivt genbruger lugt, fugt, skimmel og andet uønsket stads)

Isolering af os selv (mere tøj) er også effektivt. Jeg har 16 grader i huset for tiden. Det er godt for blodcirkulationen, samvittigheden, pengepungen, betalingsbalancen - og vægten.. PRØV DET :o)

46
6. juli 2010 kl. 11:09

[quote]Hvis Danmark vil være på forkant m.h.t. at vise verden, hvordan en bæredygtig energiforsyning skrues sammen, så er en af de vigtigste nøgler hertil at fokusere på, hvordan det sikres, at el bruges med stor omtanke, dvs. således at vi for mest mulig ud af denne energi.</p>
<p>Det gør vi ikke ved at sætte elpatroner i fjernvarmeværkernes akkumuleringstanke.

Det sidste har du selvfølgelig helt ret i.

Men hvis vi i fremtiden står med godt udbyggede linier til Norge, der kan opsuge 95% af hele eksportpotientialet og har valget imellem at lave endnu en 1 GW linie derop, som kun sjældent vil blive brugt, og installere 1 GW elpatroner i kraftvarmeværkerne, så er det seriøst værd at overveje det sidste. Når vi står overfor løsninger der kun sjældent vil blive brugt, så handler det om at få kaitalomkostningerne ned og accepterer nogle omkostninger per kWh, her udmøntet i forholdsvist dårlig udnyttelse.

Alternativt kan ma jo beregne på effekten af bare at lukke et mindretal af møllerne i de berørte tidsrum.[/quote] Enig. Det er desuden en ubekendt faktor, hvor meget Norge vil udbygge sin vindkraft (i perfekt kombi med vandkraft) med henblik på eksport til Centraleuropa. Jeg tror, det vil ske i forholdsvis stort omfang af åre (årtier), og at der derfor vil komme nogle 'elmotorveje', som den danske vindkraft også skal ses i forhold til.

Det, jeg reagerer imod, er argumentationer, der mere eller mindre åbent er baseret på den forestilling, at el er billig energi, som vi derfor bare kan bruge-løs-af (sat lidt på spidsen) f.eks. til gammeldags elvarme. Hvis el-energien er billig og grøn, kan det jo heller ikke betale sig at isolere husene særlig godt, vel?

Vores evne til at anvende el effektivt har stor betydning for vores muligheder for generelt at anvende energien effektivt og altså for vores evne til at reducere det samlede energiforbrug. I global sammenhæng er dette en nøgleproblemstilling.

45
6. juli 2010 kl. 10:45

En af de største fiaskoer var beslutningen om at liberalæisere elmarkedet, det har fordyret el-energien unødigt, det eneste dfer skete var, at forbrugerens opsparede midler blev okkuperet af selskaberne, der ikke et eneste øjeblik tænker på forbrugernes fordel.
Den eneste rigtige måde at anvende intelligente elmålere på er, alle forbrugere kan tilmelde sig en ordning, hvor el-selskaberne fra central side kan styre forbruget, f.eks. sætte vaskemaskiner i gang på tidspunkter, hvor der er overskud af strøm og hvor priser er billig.
Men elselskaberne tænker kun i baner, hvor de kan optimere deres indtjening. Den holdning har medført stærkt stigende forbrugerpriser.</p>
<p>Mvh. Per A. Hansen

Præcis formuleret, tak for det, Per. Bortset fra én ting. De elselskaber, der skal styre fleksibelt elforbrug, skal vel ikke være de samme, som tjener kassen på de høje elpriser. Styringen må skulle ligge hos det systemansvar, der har til opgave at optimere det samlede system.

44
1. juli 2010 kl. 21:04

[/quote] En af de største fiaskoer var beslutningen om at liberalæisere elmarkedet, det har fordyret el-energien unødigt, det eneste der skete var, at forbrugerens opsparede midler blev okkuperet af selskaberne, der ikke et eneste øjeblik tænker på forbrugernes fordel. [/quote]

Enig Per ! Jeg vil ikke tøve med at kalde det Danmarkshistoriens største tyveri fra forbrugerne, at man fjernede omkring 59 milliarder fra forbrugerne i forbindelse med DONG/Elsam fusionen.

43
1. juli 2010 kl. 20:29

Jamen det er selvfølgelig tal for produktion, forbrug og pris, der viser om der er mulighed for at skyde forbrug. Skatteministeriets påstand er, at 1) vindenergis nationale produktionsmønster er af en sådan type, at det ikke giver mulighed for at fremrykke el</p>
<p>ler udskyde særligt meget forbrug og 2) prisen ikke er sammenfaldende med vindproduktionen, så forbrug ved lave elpriser kan ske ved importeret energi.

Anders Jakobsen

Hvorfor tales om at påvirke forbrug når alle ved at det stort set er umulig at flytte forbrug, så der virkelig flyttes kapaciteter af betydning over mod møllestrøm.

Hvorfor taler ingen om at nedlukke de produktioner som afsætter strøm når der ikke er brug for strøm og som dels forbruger de brændsler som gerne skulle spares og herunder at det virkelig er et redskab som virkelig giver plads for møllestrømmen.

Det virker altså ikke særlig genialt at betale bla biogasstrøm med 760 kr/Mwh og den pumpes uhæmmet ud i el-nettet og det øvrige energisystem kan have store problemer med at udtage denne (dyrt betalte) strøm.

42
1. juli 2010 kl. 19:46

Og så er det jo nok sådant at det samlet vil være langt at foretrække at anvende elkedler.

Flemming

Hvorfor skal der omsættes en eneste magawatt i el-patroner når end ikke vindmøllestrømmen kan dække landets strømforbrug. Hvorfor skal der omsættes strøm i el-patroner når der netop er kraftværksproduktioner som afsætter strøm til el-nettet. Var det ikke mere hensigtsmæssigt at lukke disse el-produktioner ned når møller forsyner så der ikke skal udtages strøm.

Det kan da ikke være særlig oplagt, dels at bruge brændsler på strøm som er ubrugelig og så udtage strømmen og omsætte denne til varme.

41
1. juli 2010 kl. 10:49

»Det er udmærket at udvikle nogle intelligente elmålere, men de kan ikke integrere vindkraft,« siger professoren.</p>
<p>»Ude hos den enkelte forbruger, kan der kun integreres så små mængder i så kort tid, at det ikke batter en hel masse. Når man tager de investeringer og anstrengelser, det kræver, med i betragtning, så er det ikke vejen frem. Det er langt vigtigere at bede den enkelte dansker om at spare på sit elforbrug,« argumenterer Henrik Lund

  • den sædvanlige traditionelle tankegang. En af de største fiaskoer var beslutningen om at liberalæisere elmarkedet, det har fordyret el-energien unødigt, det eneste dfer skete var, at forbrugerens opsparede midler blev okkuperet af selskaberne, der ikke et eneste øjeblik tænker på forbrugernes fordel. Den eneste rigtige måde at anvende intelligente elmålere på er, alle forbrugere kan tilmelde sig en ordning, hvor el-selskaberne fra central side kan styre forbruget, f.eks. sætte vaskemaskiner i gang på tidspunkter, hvor der er overskud af strøm og hvor priser er billig. Men elselskaberne tænker kun i baner, hvor de kan optimere deres indtjening. Den holdning har medført stærkt stigende forbrugerpriser.

Mvh. Per A. Hansen

40
30. juni 2010 kl. 16:21

2) prisen ikke er sammenfaldende med vindproduktionen, så forbrug ved lave elpriser kan ske ved importeret energi.</p>
<p>Det er lige til for enhver, inklusiv dig, at checke disse påstande. Hvis de er rigtige, så er det svært ikke at komme til samme konklusion som Skatteministeriet. Kritik uden bare at lave denne minimale sammenligning er temmelig tynd.

Når vi taler om tynd kritik, så synes jeg du selv lige skal genlæse afsnittet om sammenfaldet mellem elpriser og vind-el produktion. For mig at se virker det som om der rodes ganske meget rundt i årsag og virkning når det kommer til prisdannelsen. Det er muligt at du er enig i skatteministeriets konklusion, men det ændrer ikke ved at det er objektivt tydeligt for enhver, inklusive dig, at der fuldstændig savnes kilder og dokumentation for de anvendte analysemetoder.

39
30. juni 2010 kl. 16:06

[quote]
Så kan du simpelthen ikke have læst den. En af de vigtigste pointer er hvordan vindenergi fordeler sig time for time og om hvor godt forandringer over kortere perioder kan udnyttes til fleksibelt forbrug.

Jeg har læst en del, og nu har jeg læst endnu mere. Og jeg er stadig ikke imponeret. De tal som lægges til grund for analyserne stiller jeg ikke spørgsmålstegn ved, men den måde de benyttes på er generelt udokumenteret, uden referencer som kan underbygge de forudsætninger der benyttes. Ændringer i forbrugsmønster beregnes udfra "modeller" som der ikke angives nogen kilde til, eller simpelthen "antagelser", igen uden referencer til kilder som kunne understøtte disse. Der er ganske meget tekst og analyse, men det meste er gennemsyret af vendinger som "man må formode", "det forventes" og lignende. Så vidt jeg kan se er hele indholdet udokumenteret på nær de rå tal fra Danmarks Statistik og Energistyrelsen.[/quote]

Jamen det er selvfølgelig tal for produktion, forbrug og pris, der viser om der er mulighed for at skyde forbrug. Skatteministeriets påstand er, at 1) vindenergis nationale produktionsmønster er af en sådan type, at det ikke giver mulighed for at fremrykke eller udskyde særligt meget forbrug og 2) prisen ikke er sammenfaldende med vindproduktionen, så forbrug ved lave elpriser kan ske ved importeret energi.

Det er lige til for enhver, inklusiv dig, at checke disse påstande. Hvis de er rigtige, så er det svært ikke at komme til samme konklusion som Skatteministeriet. Kritik uden bare at lave denne minimale sammenligning er temmelig tynd.

38
30. juni 2010 kl. 15:57

Så kan du simpelthen ikke have læst den. En af de vigtigste pointer er hvordan vindenergi fordeler sig time for time og om hvor godt forandringer over kortere perioder kan udnyttes til fleksibelt forbrug.

Jeg har læst en del, og nu har jeg læst endnu mere. Og jeg er stadig ikke imponeret. De tal som lægges til grund for analyserne stiller jeg ikke spørgsmålstegn ved, men den måde de benyttes på er generelt udokumenteret, uden referencer som kan underbygge de forudsætninger der benyttes. Ændringer i forbrugsmønster beregnes udfra "modeller" som der ikke angives nogen kilde til, eller simpelthen "antagelser", igen uden referencer til kilder som kunne understøtte disse. Der er ganske meget tekst og analyse, men det meste er gennemsyret af vendinger som "man må formode", "det forventes" og lignende. Så vidt jeg kan se er hele indholdet udokumenteret på nær de rå tal fra Danmarks Statistik og Energistyrelsen.

37
30. juni 2010 kl. 14:41

Jeg er enig med Anders i at driftstiden, ligeså længe vi kan se frem vil være så kort at elkelder, må være det naturlgie valg.

Det er jo her vigtigt at bemærke sig at emd 60% vindkraft i vestdanmark vil der kun være 22% af tiden, hvor vi eksporterer el.

Hvis vi skulle tage munden meget fuld og vil bruge el herhjemme, fremfor at eksportere den, giver det under 2.000 driftstimer pr år.

De 2.000 timer pr år er efter min vurdering langt over det niveau som vil blive aktuelt, fordi der vil være god økonomi i en vis eksport af el, fremfor at brænde den af til varme. Men allright med de 2.000 timer pr år:

Med store varmepumper til 3 mio kr / MW varme, installeret, bliver forrentning og afskrivning af et sådant anlæg 120 kr / MWh. Dertil afgift på den varme, som produceres på ca. 200,-/ MWh og endeligt køb af el/COP.

Den producerede varme kommer således op i et niveau, hvor der findes mange langt billigere alternativer. Med andre ord mener jeg at varmepumperne ikke er interessant som produktionsenher med mange driftstimer, men alene som regulering af elmarkedet. Og så er det jo nok sådant at det samlet vil være langt at foretrække at anvende elkedler.

36
30. juni 2010 kl. 14:27

[quote]hvorfor ideen om elpatroner måske slet ikke er så dum en ide alligevel.

Ideen er vel "dum" al den stund vi kan gemme spildvarmen fra sommerens elproduktion, så det ikke er nødvendig at producere denne varme 2 gange - det er, det vi i SDE kalder et omvendt supermarkedstilbud køb 1 og betal for 2, hvis vi tager ledningstabet med hedder tilbudet fra fjernvarmen - køb 1 betal for 3.[/quote]

Det er ikke dumt i den forstand, at såfremt vi taler om forholdsvist få GWh, så er “dypkogermodellen” ganske fornuftig.

Hvis du kører 1000 km om året i din bil, så køber du en 10000 kr spand der kører 5 km per liter. Hvis du kører 100000, så køber du en til 300000, der kører 20 km per liter.

35
30. juni 2010 kl. 14:06

hvorfor ideen om elpatroner måske slet ikke er så dum en ide alligevel.

Ideen er vel "dum" al den stund vi kan gemme spildvarmen fra sommerens elproduktion, så det ikke er nødvendig at producere denne varme 2 gange - det er, det vi i SDE kalder et omvendt supermarkedstilbud køb 1 og betal for 2, hvis vi tager ledningstabet med hedder tilbudet fra fjernvarmen - køb 1 betal for 3.

34
30. juni 2010 kl. 12:31

det er forstemmende at de såkaldte eksperter helt overser at man kemisk kan lave både syntetisk brændstof og kvælstofgødning af den overskydende energi i vindmølleel ----se eventuelt mere på www.projektsamarbejde.dk----en anden mulighed er at opbevare energien i store akkus ---

33
30. juni 2010 kl. 12:26

[quote]Hvis Danmark vil være på forkant m.h.t. at vise verden, hvordan en bæredygtig energiforsyning skrues sammen, så er en af de vigtigste nøgler hertil at fokusere på, hvordan det sikres, at el bruges med stor omtanke, dvs. således at vi for mest mulig ud af denne energi.

Det er da en meget vigtig faktor men langt fra den vigtigste.

Den vigtigste: At brændsler indsættes til strømproduktion når der faktuelt er brug for strømproduktion og først da. Vi kan ikke tillade at brændsler og el-produktioner pågår efter et svingende behov i et fjernvarmenet. [/quote]

hvorfor ideen om elpatroner måske slet ikke er så dum en ide alligevel.

32
30. juni 2010 kl. 12:22

Hvis Danmark vil være på forkant m.h.t. at vise verden, hvordan en bæredygtig energiforsyning skrues sammen, så er en af de vigtigste nøgler hertil at fokusere på, hvordan det sikres, at el bruges med stor omtanke, dvs. således at vi for mest mulig ud af denne energi.

Det er da en meget vigtig faktor men langt fra den vigtigste.

Den vigtigste: At brændsler indsættes til strømproduktion når der faktuelt er brug for strømproduktion og først da. Vi kan ikke tillade at brændsler og el-produktioner pågår efter et svingende behov i et fjernvarmenet.

31
30. juni 2010 kl. 12:15

Jeg er ikke særlig imponeret af skatteministeriets arbejde. Det ligner en meget overfladisk analyse som hovedsagelig består i at afbilde produktionen af vind-el sammen med forbrug over året og lignende.

Så kan du simpelthen ikke have læst den. En af de vigtigste pointer er hvordan vindenergi fordeler sig time for time og om hvor godt forandringer over kortere perioder kan udnyttes til fleksibelt forbrug.

Når det tages i betragtning hvor detaljeret det rent faktisk er muligt at modellere et energisystem som det danske, hvilket fremgår af IDA 2050 baggrundsrapporten som Henrik Lund er medforfatter på, så virker det fuldstændig utroværdigt at bruge så simple analyser som grundlag for en "dynamisk afgiftspolitik".

Jamen det handler om forskellige problemstillinger. IDAs rapport går slet ikke så dybt ind i adfærdsvirkning og provenupåvirkning af ændret afgiftpolitik. Til gengæld går Skatteministeriets rapport ikke ind i f.eks. hvordan biobrændsel og -gas kan spille sammen med vind (men det ville faktisk kun underbygge Skats pointer). Derfor supplerer de hinanden og står ikke i modsætning til hinanden.

30
30. juni 2010 kl. 11:54

Jeg er ikke særlig imponeret af skatteministeriets arbejde. Det ligner en meget overfladisk analyse som hovedsagelig består i at afbilde produktionen af vind-el sammen med forbrug over året og lignende. Når det tages i betragtning hvor detaljeret det rent faktisk er muligt at modellere et energisystem som det danske, hvilket fremgår af IDA 2050 baggrundsrapporten som Henrik Lund er medforfatter på, så virker det fuldstændig utroværdigt at bruge så simple analyser som grundlag for en "dynamisk afgiftspolitik".

link til IDA 2050 baggrundsrapport: ida.dk/News/Dagsordener/Klima/Klimaplan2050/Documents/Baggrundsrapport - IDAs klimaplan.pdf

29
30. juni 2010 kl. 11:47

Hvis Danmark vil være på forkant m.h.t. at vise verden, hvordan en bæredygtig energiforsyning skrues sammen, så er en af de vigtigste nøgler hertil at fokusere på, hvordan det sikres, at el bruges med stor omtanke, dvs. således at vi for mest mulig ud af denne energi.</p>
<p>Det gør vi ikke ved at sætte elpatroner i fjernvarmeværkernes akkumuleringstanke.

Det sidste har du selvfølgelig helt ret i.

Men hvis vi i fremtiden står med godt udbyggede linier til Norge, der kan opsuge 95% af hele eksportpotientialet og har valget imellem at lave endnu en 1 GW linie derop, som kun sjældent vil blive brugt, og installere 1 GW elpatroner i kraftvarmeværkerne, så er det seriøst værd at overveje det sidste. Når vi står overfor løsninger der kun sjældent vil blive brugt, så handler det om at få kaitalomkostningerne ned og accepterer nogle omkostninger per kWh, her udmøntet i forholdsvist dårlig udnyttelse.

Alternativt kan ma jo beregne på effekten af bare at lukke et mindretal af møllerne i de berørte tidsrum.

28
30. juni 2010 kl. 11:38

Hvis Danmark vil være på forkant m.h.t. at vise verden, hvordan en bæredygtig energiforsyning skrues sammen, så er en af de vigtigste nøgler hertil at fokusere på, hvordan det sikres, at el bruges med stor omtanke, dvs. således at vi for mest mulig ud af denne energi.

Det gør vi ikke ved at sætte elpatroner i fjernvarmeværkernes akkumuleringstanke.

27
30. juni 2010 kl. 10:12

Hvis vi for alvor skal have fleksibelt elforbrug i boliger, kræver det en anden afgiftsstruktur end den vi har i dag. En simpel model er at skifte den faste elafgift ud med en procentdel der lægges oven i markedsprisen. Men den model gør statens provenu usikkert, da det så vil afhænge af den gennemsnitlige spotpris (der svinger meget fra år til år), i stedet for energiforbruget der er relativt stabilt.

Prøv at læse rapporten og tilbagevis dens påstand, hvis du mener den ikke er korrekt.

Det der står er, at flukturationen i strømmen sker over så lange perioder, at den mængde strømforbrug borgerne kan udsætte er minimal. Der er ingen der udsætter sin tøjvask, boligopvarmning etc. i f.eks. to dage, fordi de kan spare selv 5 kr per kWh. Hvis du er uenig i skattevæsenets læsning af elproduktionsmønsteret, så download data fra energinet.dk og vis de tager fejl.

Altså skatteministeriet ser helst ingen forandringer i elafgiften, og er altså imod fleksibelt elforbrug hos boligkunderne.</p>
<p>Det fremgår ikke klart hvem der har lavet analysen for skatteministeriet, men der findes desværre mange "energieksperter" der er klar til at levere bestillingsarbejde til den højestbydende.

Kildekritik kan være udemærket men rækker kun så langt. Det erstatter på ingen måde at checke afsenderens påstande efter og se om de direkte lyver om tallene.

Hvis nu det rent faktisk viser sig at prisincitamenter kun har ganske minimal indflydelse på hvordan vi kan udnytte vind-el, så ville det være hul i hovedet at insistere på at gennemføre det, med udgifter kunderne til elmålere og provenutab til staten til følge. Så skal man hellere bruge energien (he) OG pengene på at finde løsninger der rent faktisk virker.

Noget Skat ikke har beregnet er virkningen af at "samkøre" geografisk spredte vindmølleparker, f.eks. over Nordsøen, for at se om det giver mulighed for at udnytte prisforskellen over døgnet. Jeg tvivler, da det sandsynligvis vil udjævne døgnforskellen endnu mere. Men det er værd at prøve.

26
30. juni 2010 kl. 09:07

Hvis vi for alvor skal have fleksibelt elforbrug i boliger, kræver det en anden afgiftsstruktur end den vi har i dag. En simpel model er at skifte den faste elafgift ud med en procentdel der lægges oven i markedsprisen. Men den model gør statens provenu usikkert, da det så vil afhænge af den gennemsnitlige spotpris (der svinger meget fra år til år), i stedet for energiforbruget der er relativt stabilt.

Altså skatteministeriet ser helst ingen forandringer i elafgiften, og er altså imod fleksibelt elforbrug hos boligkunderne.

Det fremgår ikke klart hvem der har lavet analysen for skatteministeriet, men der findes desværre mange "energieksperter" der er klar til at levere bestillingsarbejde til den højestbydende.

25
29. juni 2010 kl. 22:04

[quote]Jeg forestiller at vindkraften og vandkraften i Norge og Sverige ville kunne spille fint sammen. Når blæsten producerer elektricitet, kan man slukke for vandkraften. Og når vinden blæser, tager vandkraften over. Er det ikke den nærliggende og intelligente løsning i vores del af verden?

Der er kun den ubetydelige hage derved at vandturbinegeneratorer og højspændings ledninger skal være dobbelt så store hvis de kun skal køre halvdelen af tiden og iøvrigt yde det samme.Jeg tror forslaget er ubrugeligt for andre end nordsøolie financierede dansketumber.[/quote]

Hvorfor skulle de dog det? For det første er det danske elforbrug en fjerdel af det norske og forskellen imelem dansk og norsk spidsbelastning er langt højere, for det andet skulle det kun håndtere forskellen imellem forbruget og produktionen, for det tredje så ville vi jo aldrig være så dumme at baserer HELE vores energiproduktion på vind. Det ville være en smule oplagt at bruge lagerbart VE, når der var helt vindstille.

24
29. juni 2010 kl. 21:57

[quote]Jeg forestiller at vindkraften og vandkraften i Norge og Sverige ville kunne spille fint sammen. Når blæsten producerer elektricitet, kan man slukke for vandkraften. Og når vinden blæser, tager vandkraften over. Er det ikke den nærliggende og intelligente løsning i vores del af verden?

Jo men hvor meget buffereffekt er der reelt bag dæmningerne. En ting er at der er enorme produktionskapaciteter men noget andet er hvor lang tid kan strømmen tilbageholdes så vandstanden stiger bag dæmningen. [/quote]

Det er jo derfor det virker. Vindproduktionen er størst når broderfolkene tærer nedad på deres reservoirs og mindst når der fyldes op. Jeg tror Søren engang viste at på et normalår, så ville dansk behov for batteri ved 100% vindkraft GANGE TI resultere i en total udfladning af de norske reserviors størrelse hen over året. Altså en FORBEDRING også af den norske forsyningssituation.

Men hvis Søren ser tråden, så kan han måske linke til sine udregninger igen.

23
29. juni 2010 kl. 21:48

Jeg forestiller at vindkraften og vandkraften i Norge og Sverige ville kunne spille fint sammen. Når blæsten producerer elektricitet, kan man slukke for vandkraften. Og når vinden blæser, tager vandkraften over. Er det ikke den nærliggende og intelligente løsning i vores del af verden?

Der er kun den ubetydelige hage derved at vandturbinegeneratorer og højspændings ledninger skal være dobbelt så store hvis de kun skal køre halvdelen af tiden og iøvrigt yde det samme.Jeg tror forslaget er ubrugeligt for andre end nordsøolie financierede dansketumber.

22
29. juni 2010 kl. 21:45

Jeg forestiller at vindkraften og vandkraften i Norge og Sverige ville kunne spille fint sammen. Når blæsten producerer elektricitet, kan man slukke for vandkraften. Og når vinden blæser, tager vandkraften over. Er det ikke den nærliggende og intelligente løsning i vores del af verden?

Det gør rapporten faktisk også en del ud af som den mest oplagte løsning. Den bemærker også at vind og vand i særlig stor grad er tidsmæssigt komplemitære set over året, en pointe der også fremføres herinde, især af Søren Lund.

Det er kun fordi Skats rapportskriver ikke synes det er en god ide at bygge udlandsforbindelser til det helt marginale behov at dypkogeren skal være en del af løsningen.

21
29. juni 2010 kl. 21:39

[quote][quote]der er tungnem?
Hvorfor sende dyr vindmøllestrøm til et biofyret fjernvarmeværk som med statsgaranti taber mellem 20 og 40 % inden det når til forbrugeren?
Hvis det blev brugt i almindelige olie eller gasfyr ,er der ikke noget tab i rør ,og det vil fortrænge et dyrt brændsel?

Fordi fjernvarmeværkerne har akkumuleringstanke.[/quote]

Akkumuleringstanke har jo også tab så det bliver endnu mere forbryderisk med vindmøllestrøm til fjernvarmeværker. Med den nuværende vindmøllebestand kan vi dække cirka en tredjedel af enkelthusinstallationernes behov og det blæser også cirka en tredjedel af tiden.Hvis vindmølle-udbygningen fortsætter er det stadig væk mere rationelt at forsyne disse huse med en let isoleret 1 til 2 kubikmetertank indenfor klimaskærmen og så viser numeriske simulationer at to tredjedele kan dækkes med vindel.Om så resten er olie,gas eller brænde spiller så ikke længere den samme rolle.[/quote]

Spændende forslag og en oplagt ting at beregne på. Jeg vil dog tro at 1 million tanke med dertilhørende teknik hurtigt kan gå hen og blive meget dyrt.

20
29. juni 2010 kl. 21:20

Jeg forestiller at vindkraften og vandkraften i Norge og Sverige ville kunne spille fint sammen. Når blæsten producerer elektricitet, kan man slukke for vandkraften. Og når vinden blæser, tager vandkraften over. Er det ikke den nærliggende og intelligente løsning i vores del af verden?

Jo men hvor meget buffereffekt er der reelt bag dæmningerne. En ting er at der er enorme produktionskapaciteter men noget andet er hvor lang tid kan strømmen tilbageholdes så vandstanden stiger bag dæmningen.

19
29. juni 2010 kl. 21:10

Jeg forestiller at vindkraften og vandkraften i Norge og Sverige ville kunne spille fint sammen. Når blæsten producerer elektricitet, kan man slukke for vandkraften. Og når vinden blæser, tager vandkraften over. Er det ikke den nærliggende og intelligente løsning i vores del af verden?

18
29. juni 2010 kl. 21:10

I et cirkus er der pæne damer og velopdragne dyr at se på.
Det Du beskriver her lyder som fletning af pettigrør på et alderdomshjem.

Jo jo. Men nu er ringen jo ikke sluttet.

I middelalderen kunne den religiøse fanatismens holdes i skak med et par kirker her og der, lidt altersang mm. Et helt igennem nyttesløst frås at bruge enorme kræfter på at bygge en bygning med et tårn.

NU skal hele landet plantes til med møller og fjernvarmerør angmass, solfangersystemer så det vil noget og endelige hr og fru jensen’s husalter af et solcellesystem eller måske en stirligmotor som har opnået alt det statsstøtte som overhovedet tænkes kan. Strøm til 40 kr/Kwh eller mere og givet ved kokosskaller fra Malaysia importeret specielt under certifikat fra vor Herre selv.

Den religiøse fanatisme vil ingen ende tage for det hjælper ikke en tøddel, der kører 100 % lige så meget kul ind i studstrup, avedøre osv efter der er brugt enorme milliardbeløb.

Det er jo heller ej det som det handler om det jo RELIGIØSITET

17
29. juni 2010 kl. 21:03

I et cirkus er der pæne damer og velopdragne dyr at se på.
Det Du beskriver her lyder som fletning af pettigrør på et alderdomshjem.

Nej - det er en realitisk beskrivelse af det danske elsystem anno 2020, hvis ikke Danmark er gået konkurs inden.

16
29. juni 2010 kl. 20:47

</p>
<p>NU installeres el-patroner i LØgstør Fjernvarme.</p>
<p>De samme el-forbrugere som nu betaler møllestrømmen fra Anholt, kan nu støtte den møllestrøm fra Anholt til 1000 kr/mwh når den skal omsættes i el-patroner i løgstør. Og når i øvrigt spot-prisen er negativ med 1700.- kr/mwh så pumper biogasanlægget strøm ud i nettet som betales med 760 kr/mwh.</p>
<p>Og når nettoafregningsordningen her rigtig kommer i gang se <a href="http://www.energiforbrugeren.dk/work/fg21/Jun/Nettoafregning.pdf">http:…;
<p>Så kan hr og fru jensen's VE anlæg pumpe ubrugelig strøm ud i el-nettet som de danske el-forbrugere skal bortskaffe i store dele af produktionstiden. Herefter kan samme el-forbrugere opkøbe meget bekostelige strøm når det passer Hr og Fru Jensen af forbruge denne strøm som de nu gerne vil bruge efter de i vinterperioden eller på andet tidpunkt 'lagrede' denne strøm på nettet GRATIS.</p>
<p>Det cirkus hvor meget øger det mon kulforbruget og det fossil energiforbrug i det hele taget.</p>
<p>

I et cirkus er der pæne damer og velopdragne dyr at se på. Det Du beskriver her lyder som fletning af pettigrør på et alderdomshjem.

15
29. juni 2010 kl. 20:34

Akkumuleringstanke har jo også tab så det bliver endnu mere forbryderisk med vindmøllestrøm til fjernvarmeværker.

Forbryderisk:

NU installeres el-patroner i LØgstør Fjernvarme.

Fjernvarmeværket ønsker biogas se http://xqw.dk/work/fg21/Dec/Ranum.pdf men har dog nogle problemer med godkendelser mm.

Men det lykkes nu nok.

Herefter pumpes 2,5 mw biogasstrøm kontinuerligt ud i el-nettet med støtte fra de danske el-forbrugere: 760 kr/mwh.

De samme el-forbrugere som nu betaler møllestrømmen fra Anholt, kan nu støtte den møllestrøm fra Anholt til 1000 kr/mwh når den skal omsættes i el-patroner i løgstør. Og når i øvrigt spot-prisen er negativ med 1700.- kr/mwh så pumper biogasanlægget strøm ud i nettet som betales med 760 kr/mwh.

Og når nettoafregningsordningen her rigtig kommer i gang se http://www.energiforbrugeren.dk/work/fg21/Jun/Nettoafregning.pdf

Så kan hr og fru jensen's VE anlæg pumpe ubrugelig strøm ud i el-nettet som de danske el-forbrugere skal bortskaffe i store dele af produktionstiden. Herefter kan samme el-forbrugere opkøbe meget bekostelige strøm når det passer Hr og Fru Jensen af forbruge denne strøm som de nu gerne vil bruge efter de i vinterperioden eller på andet tidpunkt 'lagrede' denne strøm på nettet GRATIS.

Det cirkus hvor meget øger det mon kulforbruget og det fossil energiforbrug i det heletaget.

14
29. juni 2010 kl. 20:30

[quote][quote]der er tungnem?
Hvorfor sende dyr vindmøllestrøm til et biofyret fjernvarmeværk som med statsgaranti taber mellem 20 og 40 % inden det når til forbrugeren?
Hvis det blev brugt i almindelige olie eller gasfyr ,er der ikke noget tab i rør ,og det vil fortrænge et dyrt brændsel?

Fordi fjernvarmeværkerne har akkumuleringstanke.[/quote]

Akkumuleringstanke har jo også tab så det bliver endnu mere forbryderisk med vindmøllestrøm til fjernvarmeværker. Med den nuværende vindmøllebestand kan vi dække cirka en tredjedel af enkelthusinstallationernes behov og det blæser også cirka en tredjedel af tiden.Hvis vindmølle-udbygningen fortsætter er det stadig væk mere rationelt at forsyne disse huse med en let isoleret 1 til 2 kubikmetertank indenfor klimaskærmen og så viser numeriske simulationer at to tredjedele kan dækkes med vindel.Om så resten er olie,gas eller brænde spiller så ikke længere den samme rolle.[/quote]

For det første må jeg (endnu en gang) erklære mig enig med Thomas Vesth. Fjernvarme er en stor spiller i løsningen, idet denne distributionsform kan håndtere mange energiformer, ligesom der er betydelige lagringsmuligheder.

Dernæst må jeg gå i rette med ovenstående udsagn fra Niels Abildgaard. Tab i fjernvarmesystemer kan sagtens komme under 20 %. Der findes uden tvivl rundt omkring i landet et par håndfulde fjernvarmeværker og tilhørende net, som har alt for høje varmetab. MEN det er ikke det normale. De større kraftvarmebyer har alle varmetab omkring eller under 20 %, og det er ved nyanlæg ikke umuligt at nå 15-17 % varmetab.

Overskydende elproduktion skal selvfølgelig anvendes på den mest samfundsøkonomiske måde, og det vil være naturligt først at se på store centralt placerede varmepumper, på steder hvor elnettet kan bære belastningen. Forøvrigt skal man jo huske på at der også er et betydeligt tab i elnettet. Sidste års opgørelse fra Energinet.dk viste et samlet tab på godt 7 %.

13
29. juni 2010 kl. 19:24

Fra artiklen:

»En myte, at man bør bruge strøm om natten«

Er det! Måske vi for DK2 (Sjælland) kan finde de historiske data for elspot prisen i de tidlige morgentimer kl 03:00-05:00, prøv også kun at se på lør/søn, og sammenligne med prisen kl 07:00-19:00, se bort fra perioden hvor halvdelen af Sveriges A-kraft svigtede under en ekstrem kuldebølge, se på det sidste par måneder.

Vi hører igen og igen at bilen ofte bruger lige så meget som alle de andre el-apparater i familien, og vi hører at politikerne ønsker vi skal skifte til el-biler.

Er det en myte at vi kan spare valuta ved at fylde el-bilen til noget der ligner en trediedel af prisen?

Når vi øger vores andel af vind så kan vi ikke bruge de historiske data for den nuværende vindkraft, den andel der skal øges er store havmøller på gode placeringer, og de har et helt andet produktions mønster, og hvis disse månedlange klumper i produktionen skulle vise sig, så vil det jo blot lære Svenskerne at de skal sælge deres vandkraft i tide, hvis de gambler så må de stå skoleret for aktionærerne når de efterfølgende kan opnå endnu lavere pris for deres produkt, der er jo grænser for hvor meget vand de kan gemme, og grænser for hvor meget de kan lukke lukke ud, både med hensyn til turbiner og flodernes kapacitet.

Det her er et spørgsmål om lovgivning, der styrer vores adfærd, der vil ikke komme så mange kroner i kassen på direkte energibeskatning, men det vil opvejes ved at gavne beskæftigelsen og handelsbalancen, vil vi det?

12
29. juni 2010 kl. 19:24

[quote]der er tungnem?
Hvorfor sende dyr vindmøllestrøm til et biofyret fjernvarmeværk som med statsgaranti taber mellem 20 og 40 % inden det når til forbrugeren?
Hvis det blev brugt i almindelige olie eller gasfyr ,er der ikke noget tab i rør ,og det vil fortrænge et dyrt brændsel?

Fordi fjernvarmeværkerne har akkumuleringstanke.[/quote]

Akkumuleringstanke har jo også tab så det bliver endnu mere forbryderisk med vindmøllestrøm til fjernvarmeværker. Med den nuværende vindmøllebestand kan vi dække cirka en tredjedel af enkelthusinstallationernes behov og det blæser også cirka en tredjedel af tiden.Hvis vindmølle-udbygningen fortsætter er det stadig væk mere rationelt at forsyne disse huse med en let isoleret 1 til 2 kubikmetertank indenfor klimaskærmen og så viser numeriske simulationer at to tredjedele kan dækkes med vindel.Om så resten er olie,gas eller brænde spiller så ikke længere den samme rolle.

11
29. juni 2010 kl. 19:16

Fordi fjernvarmeværkerne har akkumuleringstanke.

Forbrugeren har varmepumper som kan mangedoble værdien af strømmen.

10
29. juni 2010 kl. 19:12

der er tungnem?
Hvorfor sende dyr vindmøllestrøm til et biofyret fjernvarmeværk som med statsgaranti taber mellem 20 og 40 % inden det når til forbrugeren?
Hvis det blev brugt i almindelige olie eller gasfyr ,er der ikke noget tab i rør ,og det vil fortrænge et dyrt brændsel?

Fordi fjernvarmeværkerne har akkumuleringstanke.

9
29. juni 2010 kl. 18:50

Hvorfor sende dyr vindmøllestrøm til et biofyret fjernvarmeværk

Hvorfor accepterer vi myten om, at den gratis og uendelige vind, skulle være specielt dyr i forhold til milliardinvesteringer i atomkraft, olie- og gasinstallationer?

Der er et eller andet helt galt i staten Danmark i det her økonomiske spil.

Hvor ender alle milliarderne?

8
29. juni 2010 kl. 18:29

Det er sørme blevet tid for revurdering, hos Skat, hos Henrik Lund, hos,hos................................

Jubelstemning afløst af realisme, man tror jo næsten ikke det skrevne.

Men rigtigt set at fjernvarmen er en stor spiller i løsningen, idet denne distributionsform kan håndtere mange energiformer, ligesom der er betydelige lagringsmuligheder.

Men løsningen er altså ikke smålapperier, hvor man en gang imellem bruger elpatroner, en gang imellem naturgas osv. Dette bliver rasende dyrt for fjernvarmebrugerne. Varmepumper synes meget oplagte, men så skal de bruges i højere grad, således at kapitalkravet til det enkelte anlæg kan sænkes. Ellers sagt på en anden måde, det kræver en mere fundamental beslutning om at elektrificere og så evt. kun supplere med varme om vinteren ved biomasse.

Nu mangler vi så bare at få undersøgt atomkraftvarme i den forbindelse, det glæder jeg mig til.

7
29. juni 2010 kl. 17:43

De mener fjernvarmen har eneret på at kunne lave varmtvandsbeholdere af tilstrækkelig størrelse.

Tja - det er nok rigtigt hvis det forudsættes, at vi skal gemme 85'C varmt vand, men varme kan akkumuleres i større omfang og ved lavere temperaturer i jordmasser, hvorfra det kan hentes retur når der senere er behov for rumopvarmning eller varmt brugsvand. Vi må jo ikke glemme: At skatteministeren lige har gjort elpatronloven permanent, hvilket kun er til glæde for fjernvarmeværkerne.

At det hele bunder i et totalt håbløst tilskudscirkus, og forbrugerne blot er at betragte som "malkekvæg".

Uvidenhed og idioti længe leve - hip, hip hurra!

6
29. juni 2010 kl. 17:34

Ja den overskydende el-produktion skal i første omgang bruges til at producere fjernvarme, men IKKE fra el-patroner. Det skal være fra store varmepumper, det ville være direkte dumt at anvende elpatroner med en virkningsgrad på maks. 1 i forhold til varmepumper med en COP på over 3.

Først og fremmest skal varmepumperne erstatte de decentrale naturgas-kraftvarme værker med den laveste virkningsgrad og tilføjes de store værker som har mulighed for mest lagring af varme.

5
29. juni 2010 kl. 17:31

Jeg mener at man bør gøre begge dele. Når der er overskud af vindkraft er strømmen billig. Så må man bruge den på fjernvarmeværkerne. Og i hjemmene bør den erstatte oile, naturgas og brænde. For det er da helt tåbeligt at bruge disse dyrebare recourser på tidspunkter hvor der er overskud af elektricitet. Derfor bør man både etablere varmelagre ved fjernvarmeværkerne og indføre intelligente elmålere.

4
29. juni 2010 kl. 17:08

Skal vi derimod over 40 procent vindkraft i det danske elsystem, så er det ifølge Henrik Lund vigtigt at have transportsektoren med. Derfor finder han det væsentligt at fortsætte med at udvikle intelligente elmålere, der kan integreres med elbiler og varmepumper, men vi har først brug for det på lang sigt.

Men han støtter skats konklusion om at at biler og varmepumper, der skal lades/køre minimum en gang i døgnet, ikke kan hjælpe integrationen af mere vind, fordi problemet med vindkraft ikke er variation over døgnet, men uger og måneder.

Æh?

Vh Troels

3
29. juni 2010 kl. 16:57

De mener fjernvarmen har eneret på at kunne lave varmtvandsbeholdere af tilstrækkelig størrelse.

Det har de måske også. Jeg ved ikke hvor længe man kan forsyne et hus fra et lokalt varmelager.

2
29. juni 2010 kl. 16:18

der er tungnem? Hvorfor sende dyr vindmøllestrøm til et biofyret fjernvarmeværk som med statsgaranti taber mellem 20 og 40 % inden det når til forbrugeren? Hvis det blev brugt i almindelige olie eller gasfyr ,er der ikke noget tab i rør ,og det vil fortrænge et dyrt brændsel?

1
29. juni 2010 kl. 15:59

Så lad dog forbrugeren og elselskaberne selv vælge hvilken model de vil betale afgift efter. Dem der ikke gider betale for en intelligent elmåler kan få det som i dag. Andre kan vælge at betale differenceret takst fordi de har en nyere elmåler.

Alt andet lige, så er det ekstremt usmart med et afgiftssystem som direkte modarbejder intelligent elforbrug.