Mysteriet bag patienters ringe immunforsvar skal opklares på Riget

På afdelinger over hele Rigshospitalet har læger i årevis været vidner til, at nogle patientgrupper bliver syge af infektioner under medicinske behandlinger. Forklaringen er ofte defekter i immunforsvaret, og nu skal et nyt forskningsprojekt komme nærmere på at opdage og forklare, hvorfor immundefekterne opstår.

Projektet har fået 60 mio. kroner fra Danmarks Grundforskningsfond, og vil over de næste 10 år rykke forskningen 'op på den helt store klinge', mener klinisk professor Jens Lundgren, der står i spidsen for projektet.

Immundefekter findes inden for en lang række områder, som hiv, kræft og leddegigt. Også patienter, der skal gennemgå en transplantation og have medicin for ikke at afstøde et nyt organ, går inden for kategorien immundefekt. Blandt levertransplanterede patienter har Rigshospitalet allerede haft stor succes med at opdele især levertransplanterede patienter i grupper med høj risiko for immundefekteter og folk med lav risiko. Opdelingen gav mulighed for hurtigst muligt at sætte gang i en forebyggende behandling.

Hos de levertransplanterede fandt Rigshospitalets læger, at markører i form af protein-niveauer i blodet kort efter transplantationen afslørede, hvilke patienter lægerne skulle være særlig opmærksomme på.

»Vi gik fra, at lægerne havde en fornemmelse af, hvilke patienter som ville udvikle komplikationer, til en mere objektiv metode til at måle, om immundefekter ville opstå,« siger Jens Lundgren, der står i spidsen for projektet, der går under navnet Persimune (Center for Personalized Medicine Managing Infectious Complications in Immune Deficiency).

Knusning af Big Data skal spotte mønstre

Det er succeshistorier som opdagelsen af leverpatienters immundefekter, som Rigshospitalet gerne vil skabe flere af. Den overordnede opskrift er at finde mønstre i den allerede eksisterende suppe af patientinformationer. Det handler med andre ord om Big Data, og Rigshospitalet er allerede i gang med at samle og analysere patientdata på tværs af afdelingerne.

En anden metode til at spotte og håndtere immundefekter er at bruge genteknologi til enten at undersøge, om patienternes gener giver en modreaktion på behandlingen, eller patienten er inficeret med en særlig virus, der skaber immundefekten.

»Vi arbejder bredt med at finde mønstre, der kan forklare problemerne, og ser også på det væld af bakterier og svampe på huden, i maven eller svælget, der måske kan forklare kroppens reaktioner,« siger Jens Lundgren.

Ifølge ham er den store fordel ved projektet, at forskningen foregår på hospitalet, så hypoteser hurtigt kan testes i virkeligheden.

»Vi har så at sige alle hospitalets patienter som vores forskningsplatform, og i modsætning mere specifikke projekter er dette et bredt projekt, et slags gamble, hvor vi satser på at finde mønstre, som kan have store potentialer for en fremtidig behandlingsform,« siger Jens Lundgren.

Rigshospitalet modtager 10 mio. kr. om året de næste seks år, i alt 60 mio. kr., med mulighed for en forlængelse på yderligere fire år på 40 mio. kr.