Myndighederne tøvede tre år med indgreb mod nikkel

Problemerne med nikkel i vandhanerne er langtfra et ukendt fænomen for Miljøministeriet, selvom det først nu, på baggrund af et kommende TV2-program, har besluttet at stramme op på kontrollen med vandhaner og lade afsmitningen af nikkel indgå i godkendelsen.

Allerede i 2004 sendte fire borgmestre fra Vestegnen et brev til daværende miljøminister Hans Christian Schmidt (V), hvor de gjorde opmærksom på nikkelproblemerne.

I brevet pegede borgmestrene blandt andet på, at der i nogle tilfælde blev målt et nikkelindhold i vand fra vandhaner på mellem 100 og 500 ug/l, selvom vandet var nikkelfrit, inden det kom ind i vandhanen.

Under foreningen Vestegnens Vandsamarbejde fandt kommunerne det nyttesløst, at vandværkerne skulle til at rense drikkevandet for dets naturlige indhold af nikkel, når undersøgelser fra Miljøstyrelsen i 2001 viste, at armaturerne afgav nikkelkoncentrationer, der langt overskred grænseværdierne.

Miljøstyrelsen advarede nemlig danskerne mod, at drikke fra vandhanerne med det samme, men derimod vente et kort øjeblik, så det stillestående vand i vandhanerne blev skyllet bort.

Miljøchef foreslog nikkel i VA-ordning i 2004

Det fik blandt andet miljø- og forsyningschef i Hvidovre Kommune, Carsten Raad Petersen, til at foreslå, at nikkelafsmitningen fra armaturer skulle indgå i ordningen for godkendelser for armaturer, så forbrugerne kunne være sikre på at undgå nikkelallergi.

»Konsekvensen blev, at myndighederne droppede at stramme op på nikkelforekomsterne i grundvandet, fordi forslaget jo ikke hang sammen. Men vi pegede jo stadig på, at især det stillestående vand i vandhanerne indeholdt for store mængder nikkel,« siger Carsten Raad Petersen.

Vestegnen opgav eget projekt på grund af pengemangel

I et brev til Vestegnens Vandsamarbejde skrev Hans Christian Schmidt tilbage i marts 2004, at den europæiske standardorganisation CEN arbejdede på en standard for test af metalafsmitning fra materialer til drikkevand, men »inden der kommer en europæisk standard, kan der være behov for at justere den nuværende danske ordning for test af armaturer til også at omfatte nikkel.«

Efterfølgende forsøgte Vestegnens Vandsamarbejde dog at få stablet et projekt på benene i samarbejde med en brancheforening og Teknologisk Institut, men projektet blev droppet, fordi det ikke lykkedes at rejse EU-midler.

Nu har Miljøministeriet i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen så valgt at stramme op på nikkelproblemet på en række punkter. Blandt andet skal der ske en skærpet overvågning af markedet for vandhaner for at sikre, at ulovlige vandhaner ikke ender i danske hjem.

Samtidig vil ETA Danmark, der administrerer godkendelsen for Erhvervs- og Byggestyrelsen, gennemføre regelmæssige stikprøvekontroller af vandhaner.

Emner : Drikkevand