Myndigheder vil kontrollere vandinstallationer for legionella

Illustration: Bigstock

Der kommer fremover mere fokus på den vandbårne legionella-bakterie, som rekordmange danskere døde af sidste år.

Det fremgår af en række svar til Folketinget, som regeringen har givet på baggrund af den kritik, som Ingeniørens afsløringer af legionella-håndteringen herhjemme har medført.

Læs også: Rekordmange dør af bakterier i vandinstallationer

Blandt andet er de ansvarlige ministre blev bedt om redegøre for, hvordan de vil arbejde videre med at mindske risikoen for at blive smittet med legionella. I den forbindelse har sundhedsminister Magnus Heunicke(S) indhentet svar fra flere styrelser m.v.

Det gælder blandt andet Miljøministeriet, som i den forbindelse åbner lidt op for, hvordan EU's revideret drikkevandsdirektiv skal implementeres herhjemme.

Som Ingeniøren tidligere har beskrevet, så er legionella blevet tilføjet som et nyt parameter i direktivet, som medlemslandene bliver forpligtet til at håndtere. Det omfatter blandt andet en officiel grænseværdi for legionella og kontrol af vandsystemet i risikoejendomme.

Læs også: EU lov tvinger Danmark til legionella-prøver

Hidtil har Miljøministeriet ikke ville sætte ord på, hvordan de konkret vil håndtere de nye EU-krav, men i svaret til Folketinget skriver ministeriet, at der i modsætning til i dag fremover vil komme en kontrol af forbrugernes fordelingsnet:

»Miljøministeriet er overordnet ansvarlig for implementering af det nye drikkevandsdirektiv i dansk ret, som finder anvendelse fra 12. januar 2023. Der skal ifølge direktivet foretages en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet senest den 12. januar 2029. I denne risikovurdering indgår kontrol af parameterværdier for legionella. Der arbejdes i øjeblikket på at afklare, hvordan en sådan risikovurdering og kontrol skal gennemføres, og hvilke myndigheder der skal udføre denne risikovurdering og kontrol.«

For lav temperatur

Et andet nyt tiltag bliver en hjemmeside med information om legionella. I marts 2018 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle kigge på det alarmerende høje antal af legionella-smittede herhjemme, og i den forbindelse blev der iværksat fem undersøgelser. Bolig- og Planstyrelsen, der stod i spidsen for det tværministerielle arbejde, skriver i det nye svar til Folketinget, at undersøgelserne indikerer, at mange danske brugsvandsinstallationer drives ved for lave driftstemperaturer:

»Derfor vil styrelsen styrke vejledningsindsatsen yderligere ved at udarbejde en hjemmeside, der skal formidle viden til bygningsejerne. Hjemmesiden vil samtidig blive anvendt til at dele good-practice med kommunerne for at sikre lettilgængelige eksempler, der kan danne inspiration for kommunernes indsats.«

Læs også: Legionella-alarm: Kører med alt for lav temperatur

Herudover understreger Magnus Heunicke, at det tværministerielle arbejde har medført, at de relevante styrelser har haft tæt samarbejde og løbende fokus på Legionella, og at samarbejdet vil fortsætte med inddragelse af bl.a. kommuner og regioner.

»Formålet er at understøtte en prioriteret og vedvarende indsats om en kompleks problemstilling, da forebyggelse af legionella kan vedrøre bygningers installationer såvel som borgeroplysning om sygdommen og forebyggende tiltag, opmærksomhed på sygdommen i sundhedsvæsenet med hensyn til diagnostik og behandling samt overvågning og udbrudshåndtering.«

Tidsplan skred

Regeringen er også blevet bedt om at forholde sig til, om det var rimeligt, at det tværministerielle samarbejde om legionella endte med at tage 3,5 år, hvilket Ingeniøren tidligere har afsløret.

Læs også: Legionella-plan var 3,5 år undervejs: »Total uacceptabelt«

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der har haft det overordnede ansvar for det tværministerielle arbejde, svarer blandt andet, at arbejdet var planlagt til at tage to år, men at »COVID-19-situationen havde lagt beslag på særligt sundhedsmyndighedernes kompetencer og tid, hvilket havde konsekvenser for den forventede tidsplan.«

Ministeren skriver også, at har været tale om et »løbende tværministerielt arbejde med i alt fem større fælles møder, men hvor medlemmerne også har forholdt sig løbende til resultaterne, som de forelå.«

Selv om der ifølge Kaare Dybvad Bek altså løbende er blevet handlet i det tværministerielle samarbejde, så er behovet for at håndtere legionella i den grad stadig til stede. I 2018, da det tværministerielle arbejde startede, blev 205 danskere smittet med legionella herhjemme. Sidste år steg antallet til 263 - og ifølge Statens Serum Instituts overvågningsdata har der været 225 smittede med legionella i de 10 første måneder af 2021.