Myndigheder nøler med alkolåse - over 100 døde i spritulykker

 1. september 2009 lovede den daværende justitsminister Brian Mikkelsen, at dømte spiritusbilister skulle kunne tvinges til at installere alkolåse i deres biler.

Forslaget fik omgående opbakning fra den daværende opposition, men selvom et enigt folketing i juni 2010 gjorde forslaget til lov, er der i dag - snart to år efter afstemningen - stadig ikke en eneste spiritusbilist, der er blevet dømt til at sætte en alkolås i sin bil. Justitsministeriet og Rigspolitiet har nemlig stadig ikke fundet ud af, hvordan loven skal implementeres.

»Selvom det kan virke banalt at få omsat loven til praksis, så er vi nødt til at tjekke det hele af, så vi ikke laver fejl. Vores lovgivning er ikke magen til lovgivningen i andre lande, så vi kan ikke bare kopiere, hvad man eksempelvis har gjort i Sverige,« forklarer politinspektør Allan Nyring fra Rigspolitiets Nationale Beredskabsenhed (NBE).

I mellemtiden er mindst 111 døde og 1.065 kommet til skade i spritulykker. Det viser en statistik om spritulykker, som Vejdirektoratet har udarbedet for Ingeniøren. Tallene dækker spritulykker fra oktober 2009 til september 2011 - som er den seneste måned, Vejdirektoratet har opgjort.

Langsommeligheden møder hård kritik fra regeringens støtteparti, Enhedslisten.

»Det koster både liv og lemmer for hver dag, alkolåsene ikke er på gaden. Vi har forståelse for, at det er kompliceret og at det tager tid at indhente de informationer, som man skal bruge. Men nu har man altså haft et par år til arbejdet, så vores tålmodighed er ved at være slut. Man kan efterhånden spørge, om der ikke er tale om nøl i denne sag,« siger trafikordfører Henning Hyllested.

Han bliver bakket op af ordførerne fra Dansk Folkepartis og Liberal Alliance.

»Vi har presset på for at få alkolåsene i brug, men vi har bare fået en halv søforklaring fra justitsministeren,« siger trafikordfører Kim Christiansen fra DF, mens Leif Mikkelsen fra LA synes at det er bekymrende, at det tager så lang tid at få loven implementeret.

»Når en lov er vedtaget, skal den selvfølgelig føres ud i livet,« siger han.

Da regeringen selv var opposition kunne det ellers ikke gå hurtigt nok med at få indført alkolåsene ikke bare i spritbilisternes biler, men i alle:

I 2009 bakkede Socialdemokraterne således op om et forslag fra Dansk Folkeparti om at indføre alkolåse i alle busser, og da forslaget ikke blev vedtaget overgik Socialdemokraterne både DF's krav til busser og Brian Mikkelsens forslag om spritbilister ved at kræve, at alle danske køretøjer - nye som gamle - skulle have alkolås i 2015.

Men efter valget har det socialdemokratisk ledede Justistministerium stadig ikke oppet sig. I det seneste svar fra Justitsministeriet - som blev givet i oktober sidste år - er den eneste omtale af, hvornår alkolåsene kan blive indført, at det i hvert fald ikke vil ske i denne folketingssamling - som udløber i oktober 2012.

Og da justitsminister Morten Bødskov (A) i går blev grillet om emnet i folketingssalen, var han heller ikke mere konkret.

»Her er der tale om projekter, som er meget omfattende. Det har vi diskuteret mange gange i retsudvalget. Det er meget komplekse systemer og projekter. Nu har jeg siddet herinde så længe og set mange projekter, der har en lignende omfattende karakter - derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi rammer rigtigt første gang. Derfor vil jeg gerne sikre, at alle de spørgsmål, der er rejst under den tidligere regering, er afklarede, inden man begynder at bevæge sig ud på isen med disse projekter.«

Hos Rigspolitiet er der forståelse for politikernes utålmodighed, men Allan Nyring mener ikke, at politiet kan arbejde meget hurtigere.

»Vi er godt klar over, at det haster, men man må også erkende, at det bare tager tid - især når vi skal indhente erfaringer fra andre lande. Og opgaven indgår jo på lige fod med andre prioriterede opgaver.«

Men så må justitsministeren sørge for, at opgaven bliver opprioriteret, siger SF's trafikordfører Anne Baastrup.

»Hvis Rigspolitiets ikke mener, at de har ressourcerne til at priotitere opgaven, så må vi i udvalget sikre, at de får midler til at prioritere det.«

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil nu forsøge at skabe flertal for, at justitsministeren bliver tvunget til lave en bindende tidsplan for implementeringen af alkolåse, siger Henning Hyllested.

»Det er en lidt firkantet måde at gå til værks på, men det er måske det, der skal til, hvis vi skal have det her implementeret. Problemet er jo, at regeringen også bruger det som argument mod yderligere lovgivning om alkolåse, at denne implementering er på vej. Og hvis de bare får lov til at udskyde indførelsen igen og igen, så kan man jo blokere for anden lovgivning i flere år.«

Emner : Biler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Han må vide hvorfor der intet skete i hans ministertid. Det kan måske give forklaringen på, hvorfor der ikke er sket noget endnu, under den nye regering.

 • 0
 • 0

"det tager tid - især når vi skal indhente erfaringer fra andre lande"

Ja, det ER tidsrøvende at ringe eller faxe til politiet i andre lande, at læse avisartikler om emnet eller google på internettet.

Det kan tage flere timer, hvis man vil gøre sit arbejde grundigt. Herfra skal ydtrykkes dyb forståelse for politiets problemer.

 • 0
 • 0

Pjat....

Dette er ikke noget der kan findes på Google eller lige indhentes på en fax. Som det er sagt er det en meget komplex problemstilling, der SKAL belyses fra alle sider. Fuld forståelse herfra at de er grundige; vi skal undgå de sædvanlige lappeløsninger og ramme rigtigt første gang. Det er så nemt at stille sig op og kræve, når man ikke selv har noget i klemme.

 • 0
 • 0

I overskriften/indledningen nævnes at "Dømte spritbilister kan stadig køre uden alkolås" samt at "over 100 døde og over 1.000 blevet invalideret". Dette er skrevet sådan at man meget let kan få det indtryk at der er en sammenhæng.

Det ville klæde en journalist fra Ing at bruge den rigtige statistik til at underbygge sine udsagn, altså den som viser hvor mange som er døde og invalideret pga. at dømte spritbilister ikke har fået installeret alkolåse i deres biler.

Om alle så burde have alkolås eller om det kun er dømte spritbilister er en helt anden diskussion.

 • 0
 • 0

Der er stadig ingen, der har kunnet give mig et eksakt svar på, hvad en alkolås egentlig måler i udåndingsluften. Hvilke gasser? Hvilke dynamiske gasændringer og flowmønstre?

Det er blevet "korrekt" at gå ind for alkolåse, og sagen er tæt på at komme til at ligne en "stænklap-sag" som den, vi havde for mange år siden, hvor vi alle skulle have stænklapper, bare fordi svenskerne havde det. At de svinede mere end ingen stænklapper, var ikke undersøgt.

Hvor let kan alkolåsen omgås?

Hvorfor skal jeg have en alkolås, når jeg aldrig kunne finde på at drikke før jeg kører bil?

Hvis alkolåse indføres, bliver det næste så en kanyle og en tragt på instrumentpanelet, så vi også kan sikre mod diverse stoffer i blod og urin?

 • 0
 • 0

Hvorfor skal jeg have en alkolås, når jeg aldrig kunne finde på at drikke før jeg kører bil?

Det allerførste der står i artiklen er:

 1. september 2009 lovede den daværende justitsminister Brian Mikkelsen, at dømte spiritusbilister skulle kunne tvinges til at installere alkolåse i deres biler.

Læg specielt mærke til ordene "dømte spiritusbilister"...

 • 0
 • 0

Som artiklen er skrevet, fremstår det jo som en skandaløs skalten og valten med menneskeliv, men der mangler noget:

(...)at dømte spiritusbilister skulle kunne tvinges til at installere alkolåse i deres biler

I mellemtiden er mindst 111 døde og 1.065 kommet til skade i spritulykker

Hvor mange af disse skyldes dømte spritbilister? Hvis alle ulykkerne er begået af debutanter, hjælper det jo ikke meget at fremføre statistik som et argument for at få det gennemført.

(Mand, hvor jeg glæder mig til at alle biler styres af computere - så må man for min skyld gerne skulle både blæse og løse integraler for at skifte til manuel styring.)

 • 0
 • 0

det er utrolig sørgeligt, når uskyldige dræbes - bl.a. i trafikken.

men 1) skal bager rettes for smed, dvs skal alle de gode bilister tvinges ud i en masse omkostnings- og tidskrævende falbelader, hver gang en synder, der måske forfejlet har fået kørekort forårsager et dødsfald? 2) er det overhovedet muligt at dæmme op for de få's omgåelse af reglerne? (så længe de har adgang til et køretøj) 3) politikerne moraliserer på vore vegne, de tager altså det moralske initiativ. når man tager moralen fra bilisten, bliver han amoralsk (eksempel: hvorfor kører så mange så hurtigt forbi vejarbejde? mit bud: de er af etaten blevet opdraget til at glemme at tænke. de manger evne til at forestille sig konsekvenserne af en uforudset hændelse)

det er ikke vejen frem at presse en masse teknologiske begrænsninger ned over hovedet på os.

vi har statistikker, der indikerer hvilke grupper, der udgør den største risiko. hvad med at investere lidt mere i uddannelse/efteruddannelse/overvågning af dem? der burde være plads nok til opgaven i det provenue, som vægtafgifter og indregistreringsafgifter indbringer.

og så kunne man med fordel uddanne færdselspolitiet til at prøve med pædagogik, før de skriver bøder ud. hvis bilistens handling styres af hans frygt for bøder, kører han jo kun pænt, når han tror, han kan bllive opdaget. hvis han derimod forstår, at det er vore allesammens veje og at vi alle skal være på dem og derfor må indrette os lidt efter hinanden, begynder han at se på færdselssikkerheden på en langt nere frugtbar måde.

og så er der folk, der ikke skal have kørekort, selvom de er nok så teknisk dygtige.

 • 0
 • 0

I overskriften/indledningen nævnes at "Dømte spritbilister kan stadig køre uden alkolås" samt at "over 100 døde og over 1.000 blevet invalideret". Dette er skrevet sådan at man meget let kan få det indtryk at der er en sammenhæng.

Det ville klæde en journalist fra Ing at bruge den rigtige statistik til at underbygge sine udsagn, altså den som viser hvor mange som er døde og invalideret pga. at dømte spritbilister ikke har fået installeret alkolåse i deres biler.

Helt enig. Det glæder mig at der i det mindste er nogle få, der er vågne nok til at skære igennem EB-retorikken, og fokusere på den reelle del af problemet.

 • 0
 • 0

".......111 døde og 1.065 kommet til skade i spritulykker...."

Med al respekt for statistikker og justitsministeriet, er det fremdeles min opfattelse, at det, der er tale om, er en ikke sikker og ikke videnskabelig registrering foretaget af politi- og redningsfolk ude på skadestederne, hvor de noterer sig, at en fører af et motorkøretøj havde en given målbar promille. Denne registrering, som helt ædrueligt.. (!) burde hedde "død eller tilskadekommet fordi en anden havde kørt forkert/uhensigtsmæssigt/hensynsløst eller lign. Og at der havde kunnet konstateres alkohol i blodet hos skadesvolderen. Men ikke (!) "som følge af spritbilisme" . Pågældende fører af motorkøretøj kan jo vise sig blot at være en af de uhyggeligt mange, der kører som hjernetomme glatnakker. Det er f.eks almindeligt kendt, at en stor del unge, nybagte kørekortsindehavere af hankøn kører aldeles ædru; men som om de havde århundredets kæmpe kæp i øret !

Og så propertionerne, selv om det sikkert er politisk ukorrekt: Der dør i dansk trafik, med og uden promille, omkr. 1,1 person dagligt, mens 2,2 personer tager livet af sig selv, 51 dør dagligt af kræft (ofte som følge af alt for sen indgriben), og (tænk lige på trafikdødstallet) der dør i størrelsesorden 1,6 person hver dag grundet influenza..

 • 0
 • 0

Hej Michael

Problemet er, at der - så vidt vi har kunnet få oplyst - ikke findes en statistik over antallet af ulykker forårsaget af andengangs-spritbilister i Danmark.

Det tætteste, vi kommer på det, er en rapport, som DTU lavede i 2007, hvor de opgjorde, hvor mange gengangere, der var i politiets spirituskontroller fra 1993 til 2004. Ud af 145.818 personer dømt for spirituskørsel var der 21.745 med to eller flere domme for spirituskørsel.

Men det er ikke opgjort hvor mange ulykker, som gengangerne forårsager.

Antager vi, at alle dømte spritbilister blev tvunget til at køre med alkolås (det ville de ikke i virkeligheden, for det er kun spritbilister med relativt høje promiller, der kan idømmes straffen), så ville antallet af spritdomme falde med næsten 15 procent. Og man ville formentlig reducere spritbilismen - og de ulykker spirituskørsel forårsager - endnu mere, for det er jo langt fra alle, der kører med alkohol i blodet, der bliver stoppet.

Alkolåse ville naturligvis ikke kunne forhindre alle ulykkerne forårsaget af spritbilisme, men Vejdirektoratets statistik er den bedste indikation af problemets omfang, som vi har.

Venlig hilsen

Ulrik Andersen Journalist Ingeniøren

 • 0
 • 0

Så blev røde pølser forbudt og siden tilladt, så skulle cola være så gennemsigtig som danskvand o.s.v. Alt sammen fordi "vi" alle sammen ikke fatter alt det gode. Alkohollåse kan (efter min mening) ikke stoppe mere end en promille (no pun intended) af alkoholikere med hang til hastighed samt unge mennesker som tror sig i stand til at kontrollere en bil med 170 km/t og sprit indenbords. Det er en tragedie når en fordrukken spade kører et andet menneske ihjel, men hvad med at forhøje straffen til minimum 8 års fængsel op til 20 års fængsel for spritkørsel, frem for at, endnu engang, lade samfundet sikre alle imod hinanden.

 • 0
 • 0

Fra tid til anden dukker alkolåse op som løsningen på alle problemer angående spritbilister. Det er de ikke! Dels kan de let omgåes, uden større besvær, dels løser de ikke problemerne med medicin - stoffer eller konfuse bilister der slår et tilsvarende antal mennesker ihjel årligt som spritbilister gør.

Jeg har tidligere fortalt folketingsmedlemmer at jeg gerne fortæller offentligt hvordan alkolåse kan omgåes, hvis de skulle få den tåbelige ide at indføre dem generelt i alle Danske biler.

Det er ikke fordi jeg har nogen sympati for spritbilister, men fordi alle ikke skal tages som gidsel på grund at nogle få idioter der ingen hensyn tager til andre i dette samfund.

Man kunne foreslå en mere effektiv løsning, der kunne virke på alle de ovennævnte grupper. Det kunne være et procedure, hvor bilisten ved start skulle udføre en række manøvre samtidigt for at starte bilen. Eksempelvis sætte i gear, holde et par knapper ind samtidigt, før starteren aktiveres. En billig løsning der ikke ville irritere nær så mange mennesker som de ligegyldige alkolåse.

 • 0
 • 0

Flemming Larsen:

Læg specielt mærke til ordene "dømte spiritusbilister"...

Det er jeg helt klar over; men i debatten om alkolåse fremføres det også, at alle bør have det.

 • 0
 • 0

Dirbo Bønnelycke:

Jeg har tidligere fortalt folketingsmedlemmer at jeg gerne fortæller offentligt hvordan alkolåse kan omgåes

Så må du kunne svare mig på ovennævnte spørgsmål (kl 09:03): Hvad og hvordan måler alkolåsen?

 • 0
 • 0

skrot den alko-lås, simpelthen, det er noget overfomynderisk pjat, desuden er den alt alt for let at omgås, eks: stik knægten en tier for at puste i alkolåsen eller kør rundt med en flaske trykluft i bilen. det er en OMMER.

 • 0
 • 0

"Dette er ikke noget der kan findes på Google eller lige indhentes på en fax. Som det er sagt er det en meget komplex problemstilling, der SKAL belyses fra alle sider. Fuld forståelse herfra at de er grundige; vi skal undgå de sædvanlige lappeløsninger og ramme rigtigt første gang."

Nå nej - ligesom man ikke kunne indhente oplysninger om italienske tog, italiensk/canadiske helikoptere, brandmandsradioer osv. osv. fra fax eller artikler af folk der kender til emnet. Det kan jeg da godt se. Det tager selvfølgelig mange år og et universitets-studium for at kunne bestemme at dømte spritbilister skal installere en alkohol-lås i deres bil eller miste kørekortet. Ikke sandt?

Nå, spøg til side - uanset om den kan omgås eller ej VIL en alkohollås have en præventiv virkning på NOGLE spritbilister og dermed kunne forhindre NOGLE dødsfald.

 • 0
 • 0

"- uanset om den kan omgås eller ej VIL en alkohollås have en præventiv virkning på NOGLE spritbilister og dermed kunne forhindre NOGLE dødsfald.

bevis din påstand!

dømte spritbilister kan få lov til at køre igen, blot de går med til at få installeret en alco-lås som 1) nogle folketingsmedlemmer mener, de kan fremstå som moralske i pressen ved at promovere og 2) let kan omgås

hvad er vundet? -og hvad er tabt!

jeg har set nogle 'fugtige' bilister' vige tilbage fra fyraftensbajeren efter at have måttet op til en besværlig køreprøve (og have bestået) og nogle ty til puck maxi'en med mælkekassen på bagagebæreren. det, der er i dag, virker - ikke perfekt, for det findes ikke og de kan desværre ikke fanges på forhånd, men det virker så godt, det er muligt.

jeg fastholder, at vi skal have den udøvende magt til at holde op med at måle egen effektivitet ved antallet af rapporter og påtage sig den pædagogiske rolle. folk skal simpelthen lære igen at tage ansvar for sig selv og deres medmennesker, når de færdes på vores alle sammens veje.

 • 0
 • 0

Ja, du har fuldstændig ret i at folk skal lære at tage ansvar for sig selv og deres medmennesker. Det er så sandt som det er sagt. Har du en god ide til hvordan du vil lære dem det?

Nej, jeg behøver ikke bevise min påstand, for den er ganske indlysende.

Ligesom højere alkoholpriser betyder at det danske samfund får færre alkoholikere (statistisk bevist), at højere bøder betyder at folk får mere respekt for lovene (statistisk bevist), at små klasser er mere overskuelige for små børn (videnskabelig bevist), at små børn har brug for enorme arealer at tumle sig på i stedet for at blive dopet med ADHD-medicin, at dansk og tysk og græsk mentalitet er forskellig - og at det derfor er temmelig dumt at grækerne skal bestemme over dansk lov og dagligdag via EU osv. osv. osv.

 • 0
 • 0

Fordi en hver kan sige at de ikke vil.. og fordi at hvis du ikke har en i kan dømte spiritusbilister jo ellers bare låne din bil og køre videre eller købe bil i kones navn o.s.v... derdudover kan det jo forhindre nogen i overhoved at ende med at blive spiritusbilister først gang ... dem som bliver dømt har jeg mange gang kørt et hav af gange hvor de ikke bliver tager... hvor tit er det lige du køre en tur uden at se en politi bil ? tror jeg har set en politibil hele det her år... Hvis alkolåse indføres, bliver det næste så en kanyle og en tragt på instrumentpanelet, så vi også kan sikre mod diverse stoffer i blod og urin? nu bruger man jo ikke nødvendigvis en kanyle til at teste stoffer ... men kunne faktisk ikke være en dårlig ide og se om man kunne finde en god løsning til det også... men be bør nok også indføre et system som tester om vi er for trætte når vi køre ... for det skulle have den samme virkning som hvis man er lidt småfuld og der sker faktisk også en del ulykker fordi folk simplehen falder i søvn bag rettet

 • 0
 • 0

I overskriften/indledningen nævnes at "Dømte spritbilister kan stadig køre uden alkolås" samt at "over 100 døde og over 1.000 blevet invalideret". Dette er skrevet sådan at man meget let kan få det indtryk at der er en sammenhæng.

Det ville klæde en journalist fra Ing at bruge den rigtige statistik til at underbygge sine udsagn, altså den som viser hvor mange som er døde og invalideret pga. at dømte spritbilister ikke har fået installeret alkolåse i deres biler.

Om alle så burde have alkolås eller om det kun er dømte spritbilister er en helt anden diskussion.

Man kan få små pumper til at puste balloner op med. Det vil tage 10 sek. for en spritter at montere den og derefter starte bilen HVER gang han vil...

Hvad vil man gøre ved d

 • 0
 • 0

Som skrevet står:

51 dør af kræft om dagen. Proportioner mine herrer.

Det her er ikke mere gennemtænkt end knivloven, man presser en vanvittig lov ned over de 99%, som er lovlydige. Den sidste procent, man ville ramme, vil altid være fløjtende ligeglade og finde en måde at omgå det på. Spørgsmålet er mere, om man ikke skal se på, om det overhovedet er en menneskeret at have kørekort, og om det ikke skulle være meget nemmere ar fratage dette. Men lad os nu ikke glemme fakta:

Siden 1988:

Er antallet af spritbilister i trafikulykker halveret.

Er antallet af dræbte i spritulykker faldet 55 procent

Er antallet af alvorligt kvæstede faldet 58 procent

Desforuden er lastbiler involveret i 23% af alle trafikdrab. Men i hvor mange har de rent faktisk skylden og burde de så ikke forbydes? Det samme gælder påstanden om alkohol, hvor mange gange er det rent faktisk alkoholens skyld, og kunne uheldet i det hele taget være undgået?

En anden påstand, som politikerne nok næppe tager til sig, er at sænke afgiften på nye biler (uha nej, så fattes kassen guld) så alle kunne få råd til en ny/nyere bil. Blot at den danske bilpark blev fornyet med gennemsnitligt et år, så kunne trafikdrab sænkes med 30%.

http://ing.dk/artikel/127633-rapport-t-aar...

Men som med knivloven, så er tager man fat om noget populistisk, ikke nældens rod.

Og hvis straffen for at køre uden sele var ubetinget frakendelse af kørekortet, så vi sikrede os at ALLE kørte MED sele, så ville der være ca. 25% færre dræbte. Tilsammen er målet om at halvere dræbte osv. nået.

Tillykke og send os en forskerpris og en ministerløn for dette fremragende arbejde.

 • 0
 • 0

mod centralisme, formynderiskhed og moraliseren på andres vegne kæmper selv kloge forgæves.

hvis vi endelig skal diskutere brug af seler, så kan kriteriet ikke være, at så mange overlever som muligt, men at de overlever til et liv, der er værd at leve!

og det skal de forresten efter min moral selv kunne bestemme, hvis de bare er klar over konsekvenserne.

men vores samfund er indrettet på formynderi på højt plan - nok både pga frygt og uvidenhed. det er jeg bare uenig i, også fordi det er fordummende og fjerner befolkningen fra deres ansvar for dem selv og deres egen adfærd.

 • 0
 • 0

Børge Truelsen:

nu bruger man jo ikke nødvendigvis en kanyle til at teste stoffer ...

Jo man gør. Hvis man vil teste for alle sederende stoffer. Desuden skrev jeg tillige "en tragt".

Dit svar viser i øvrigt, hvor tåbeligt forslaget er.

 • 0
 • 0

Har man ikke også et ansvar for ikke unødigt at lægge samfundet til last?

jo, naturligvis, og her er nøgleordet 'unødigt'. og i min optik har man en moralsk pligt til at finde ballancen mellem at have et 'godt liv' og at være en byrde for andre.

forresten, er det ikke let at forsvare det synspunkt, at politikere, der laver knivlove og lign,, lægger samfundet til last :-P

(hedder det forresten 'lægger' eller 'ligger'?)

 • 0
 • 0

'ligge til last' - jo :)

Problemet er vel dybest set, at hvis alle opførte sig ansvarligt, så ville lovgivning ikke være relevant.

Adfærdsbegrænsende lovgivning er møntet på de uansvarlige, men vil også altid ramme dele af de ansvarlige.

Så egentlig er det ikke politikerne der skal klandres, men de uansvarlige som fremprovokerer indgreb.

Så ved jeg godt, at politikere har en tendens til at forsøge at skjule indkomst til statskassen i samme moment. Dumt! Det vanskeliggør fremtidig regulering alene ud fra lovens officielle formål og skaber basis for kritik.

Men sådan er det desværre over hele linien. Ærlige politikere eksisterer ikke.

 • 0
 • 0

Problemet er vel dybest set, at hvis alle opførte sig ansvarligt, så ville lovgivning ikke være relevant.

Adfærdsbegrænsende lovgivning er møntet på de uansvarlige, men vil også altid ramme dele af de ansvarlige.

Så egentlig er det ikke politikerne der skal klandres, men de uansvarlige som fremprovokerer indgreb.

Godt sagt!

Så ved jeg godt, at politikere har en tendens til at forsøge at skjule indkomst til statskassen i samme moment. Dumt! Det vanskeliggør fremtidig regulering alene ud fra lovens officielle formål og skaber basis for kritik.

Ja, det er virkelig dumt, hvis det er sandt.

Men der er altså også mange, der for eksempel kritiserer parkeringsbøder og påstår de er der for at skabe indtægt til statskassen, selv om virkeligheden er, at det er et forsøg på at få netop de uansvarlige, som ikke kan gennemskue de ganske fornuftige årsager til parkeringsreglerne og som tilmed bryder regler, de ikke forstår, til at parkere mere ansvarligt.

Det bedste ville naturligvis være at uddanne dem i stedet, så de bedre kunne forstå, hvorfor parkeringsreglerne er der. At det handler om ansvarlighed over for sine medmennesker og for samfundet generelt.

(Hvis der mod forventning i dette intelligente forum skulle være nogle, der ikke forstår begrundelserne for parkeringsreglerne, så vil jeg nævne nogle af dem: Det kan være oversigtsforhold, mulighed for at brandslukningskøretøjer kan passere uhindret, ønsker om mindre trafik til stedet, plads til at man kan holde for enden af en gade mens man venter på at kunne køre ud på en tværgående gade, plads til myldretidstrafik, prioritering af bustrafik, plads til cyklister, osv. Ansvarlige mennesker forstår dette, eller har tillid til at dem, der lavede reglerne, netop er mennesker, der har tænkt sig godt om – og disse ansvarlige mennesker følger derfor reglerne, også når de ikke lige forstår i det konkrete tilfælde, hvorfor de er der.

Og nu tog jeg blot parkeringsregler som et eksempel. Mine bemærkninger gælder også andre demokratisk vedtagne regler.

Men sådan er det desværre over hele linien. Ærlige politikere eksisterer ikke.

Nå okay, der gik du vidst lidt langt. :-) Politikerne ved magten afspejler dem, der har stemt på dem. Jeg tror nu nok der findes ærlige politikere, men det er muligt der ikke er så mange, der stemmer på dem. Sandheden kan være ilde hørt, også hos vælgerne.

Det kan i øvrigt være interessant at afprøve, om man selv på sit arbejde udviser samme hudløse ærlighed, som vi ofte afkræver af politikerne. Fortæller vi kunderne alt? Eller holder vi visse oplysninger skjult for at skabe et positivt billede af firmaet og dets produkter hos kunden og dermed tiltrække flere kunder og flere penge?

 • 0
 • 0

Der er mange lande som har indført eller overvejet alkolås, se fx http://nyhedsbrev.transport.dtu.dk/print.a..., over et år gammel. Der må være kommet flere erfaringer siden. Man kan da lære noget af andre landes erfaring, uden at man i Danmark bevidstløst behøver at kopiere, specielt ikke det, der ikke fungerer.

Mon der har påvirket ulykkesstatistikken i de lande, hvor det er indført? I artiklen skelnes der ikke specielt mellem ulykker, hvor en bilist er tidligere dømt for spirituskørsel (og samtidig ansvarlig) og andre ulykker.

 • 0
 • 0

Per Hansen annammer en af dem...parkeringsproblemet.....hvis det offentlige lod være med at udstede flere parkeringstilladelser til byens indbyggere end der reelt er parkeringspladser i den pågældende by, kunne det være at der også var pladser til dem som havde et erinde i den pågældende by......men tilkørende afkræves ublu afgifter der ikke kan opfattes som andet end en bevidst måde at skaffe penge i kommunekassen.

Byernes fædre undlader bevist at bemærke at vej arealer er "blodårer" der skal sørge for at man kan komme frem. De skal ikke "forkalkes" af parkerede biler.

De lukker også øjnene for at kvadratmeterprisen på jord der hvor parkering finder sted i gaderne er tårnhøj.

Tag "Farimagsgaderne" i København med sidegader hvor der parkeres i gaderne. Her er grundprisen så høj, at prisen på et årskort så lav, at det ikke kan forrente værdien af en parkeringsplads.

Der kunne sagtens skaffes plads, hvis byerne byggede parkerings huse i tilstækkeligt omfang og forlangte, at byens borgeres biler tog ophold der, når de ikke var brug.

Det sidste er desværre tilfældet ,for selv om man har bil i København så er det alt for besværligt at bruge bilen for Københavnerne, så de lader bilen stå og cykler rundt hvilket ikke gavner parkeringsproblemet.

Så de "ansvarlige" mennesker modarbejder helt bevidst løsninger, der vil give deres egne borgere de udgifter som de burde betale( i parkeringshuse) med tørrer problemet af på deres gæster.

I Tokyo kan man ikke anskaffe sig et køretøj uden at have rådighed over en privat parkeringsplads.

 • 0
 • 0

Fint indlæg Bjarke selv om det ikke har noget med alkolåse at skaffe.

Med din analogi til vener, mener du så at alle veje i Kbh. skal være ensrettede?

 • 0
 • 0

For at træde i såret men jeg kom til at sende indlægget uden det sidste afsnit.

For at udvide dit biologiske kendskab så er der to typer af årer der går hver sin vej :o) men ingen af dem profiterer af forsnævringer.

Det sidste afsnit lød således.

Man vil ligesom med knivloven straffe hovedparten af befolkningen der opfører sig ordentlig og som ikke kører uden kørekort og stangdrukne med at de skal puste i et rør for at få bilen til at starte. Det er også aldeles ubegavet at tro om drankere at de er teknisk ubegavede og de ikke kan starte køretøjet selv om der en lås. Det vil ikke mindske "spiritusdrabene" der forårsages af folk på morsomme tobakker. Det er myndighedernes opgave at fjerne disse tåber fra vejene......I Sverige er det strafbart at sælge alkohol til dømte spritbilister( hvilket man ikke skulle tro når man besøger landet Valborgs messe aften :o))

Lige som med parkeringen er det en officiel løgn at indførelsen af sådanne låse vil ændre på forholdene. Det ved politikerne udmærket, men de vil ikke ansætte den mængde politi der skal til for at borgerne overholder færdselslovene.............jeg kører hver dag og jeg ser højest en politibil hver 14. dag. Og trafikken hvor jeg bevæger mig , sidder hver tredie med telefonen for øret og tre ud af 10 biler mangler stop og blinklys.

Derfor er alkolåse og "stærekasser" en måde hvorpå politikere tror sig fri for at investere i mennesker i politiuniform.

 • 0
 • 0

er sammenhængen ikke, at DR/tabloidpressen styrer politikerne? nævnte segment af pressen har behov for sensationer og finder derfor sager med et forargeligt aspekt. disse er oftest enkeltsager, der afviger fra normen. når politikerne så handler og måske lovgiver på baggrund af disse sager, lovgives der på baggrund af få outrerede sager. resultatet er derfor ikke sjældent, at vi i bedste fald får større kontrol uden særlig effekt, mindre bevægelsesfrihed for samfundets generelt retskafne borgere, i værste fald en lovgivning, der - skulle eller kunne man overholde den - ville hinde een i at udføre sin daglige gerning. som jeg ser det, har politietaten sammen med den dømmende magt, kraftigt initieret af statsadvokaturen udviklet et modus operandi, der går ud på - ikke at sige fra og påpege de samfundsmæssige konsekvenser for samfundsborgerne, men at afprøve - uden skelen til etik - hvor hårdt det er muligt at straffe gode samfundsborgere indenfor lovens ord. det gør pressen til den største magtfaktor. det gør Christiansborg til nokkefår og - så skræmmende det er - politietaten til samfundets fjende. det var vist ikke det, der var meningen. alt sammen fordi politikerne ryster i bukserne for pressen. det aller værste er, at jeg er tvunget - qua lovgivning! - til at støtte det økonomisk via licensen. jeg er til grin for mine egne penge. privatiser DR! både grundloven, straffeloven, våbenloven og færdselslovgivningen trænger til et gevaldigt eftersyn, men jeg tør sq ikke overlade det til politikere.

 • 0
 • 0

@ Ulrik Andersen

Hej Michael. Problemet er, at der - så vidt vi har kunnet få oplyst - ikke findes en statistik over antallet af ulykker forårsaget af andengangs-spritbilister i Danmark. Det tætteste, vi kommer på det, er en rapport, som...................

Nu er jeg jo een af de Michael'er, du svarer, og jeg må derfor give igen som fortjent : "Det er da den mest tyndbenede (bort-)forklaring, jeg længe har set. Hvis ikke det netop er en journalists opgave at researche diverse data, og stable en artikel på benene baseret på disse data, så har jeg da helt misforstået definitionen på journalist." I min studietid læste 6, af dem jeg boede sammen med i kollegiet, på journalisthøjskolen, og [b]i deres (sarkastiske, hvis nogen er i tvivl) terminologi er en "journalist", der bare (om-)skriver de tekster andre leverer, blot en referent[/b] - ikke en journalist.

 • 0
 • 0

Det fremgår ikke engang, om de dømte spritbilister har forårsaget ulykker. Man kan blive dømt som spritbilist ved at havne i en razzia. Når en hensynsløs bilist kører over for rødt og rammer en uheldig bilist som har 0,6 promille, så tælles det også som en spritulykke.

 • 0
 • 0

Det fremgår ikke engang, om de dømte spritbilister har forårsaget ulykker. Man kan blive dømt som spritbilist ved at havne i en razzia.

Ja, og det er da heldigvis godt. Det gælder jo netop om at få folk dømt inden de laver ulykker.

Når en hensynsløs bilist kører over for rødt og rammer en uheldig bilist som har 0,6 promille, så tælles det også som en spritulykke.

Nu ved jeg ikke hvor du har den påstand fra, og om den er sand.

Men husk at alkohol sløver reaktionsevnen og at ulykken muligvis ikke ville være sket, hvis den fulde bilist havde været ædru, simpelthen fordi vedkommende ville have haft en større chance for at undgå ulykken, fx nå at bremse eller undvige. Også selv om ulykkens primære årsag var, at en anden kørte over for rødt. Dermed kan spritten udmærket have udgjort forskellen på, om der skete en ulykke eller ej, selv om den første fejl blev gjort af en anden.

Det er jo i det hele taget det, der også skal huskes på i trafikken – at man skal være vågen nok til at kunne klare det uforudsete, eller vågen nok til netop at forudse, at ikke alle kører efter reglerne, og dermed være med til at undgå ulykker. Jo mere, man har drukket, jo mindre er man i stand til at gøre det.

Tilsvarende når man er søvnig, læser sms'er, taler i telefon, ikke holder god afstand til forankørende eller kører for hurtigt efter forholdene eller ligefrem overskrider hastighedsgrænserne. Det kan godt være, at det går fint under normale omstændigheder, men reglerne er jo netop til for at mindske risikoen for ulykker under de sjældne unormale omstændigheder.

 • 0
 • 0

jeg vil under ingen omstædigheder gøre mig selv til talsmand for spritkørsel, men på et tidspunkt, hvor vores samfund bevæger sig imod så stor offentlig kontrol, at det bliver samfundsnedbrydende og ansvarsforfladigende for den enkelte, er det vigtigt at differentiere.

derfor, når du er så kategorisk sort-hvid, så må du også redegøre for, hvorfor du - hvis jeg forstår dig ret - mener det berettiget at dømme alle, der har sniffet en dråbe alkohol, uden at de har voldt skade (hvilket de måske IKKE gør, fordi de er i besiddelse af TILSTRÆKKELIG reaktionsevne)

som du selv fremfører: hvad med medicin? hvad med stoffer? hvad med simpel trærhed?

det er og bliver chaufførens ansvar at undlade at volde skade på andre eller deres ejendom. en masse minutiøs detail-lovgivning bortleder blot opmærksomheden fra ansvaret. og hvem siger, at det skal være en menneskeret at have kørekort?

det er godt, at vi får snakket om det formålstjenlige i at være ved sine fulde fem, når man kører, men det skaber en modsat reaktion, når nogle er for fanatiske - og moraliserer for 'religiøst' på andres vegne.

 • 0
 • 0

og så fatter jeg simpelthen ikke, hvorfor folk ikke triller ned i den lokale telefoni-forretning og køber et headset for under det kvarte af bøden for at køre og tale i håndholdt.

...måske fordi den minutiøse detaillovgivning har vænnet mange af med at tænke selvstændigt?

 • 0
 • 0

derfor, når du er så kategorisk sort-hvid, så må du også redegøre for, hvorfor du - hvis jeg forstår dig ret - mener det berettiget at dømme alle, der har sniffet en dråbe alkohol, uden at de har voldt skade (hvilket de måske IKKE gør, fordi de er i besiddelse af TILSTRÆKKELIG reaktionsevne)

Nu ved jeg slet ikke om jeg har lyst til at diskutere med dig, fordi du så tydeligt fordrejer mine ord og derfor mere virker som om du ønsker at få din egen holdning igennem uanset fakta, end du rent faktisk ønsker at søge fornuften. Jeg orker næsten ikke at sige, at jeg altså ikke har sagt, at man skal "dømme alle, der har sniffet en dråbe alkohol". Jeg synes det er træls, at du ikke kan holde debatten på et rationelt, fornuftigt plan og ikke lægge mig ord i munden som jeg overhovedet ikke har sagt og som jeg tror langt de fleste godt kan se jeg ikke har sagt. Der er simpelthen ikke meget ved at diskutere med dig, når du opfører dig så over-aggressivt og følelsesladet.

Du har tydeligvis nogle yderligtgående højreorienterede (og ganske firkantede) holdninger, som du aggressivt prøver at fremføre. Det er træls. Det giver ingen god debat. Den gode debat er når man lytter til den anden, respekterer hvad den anden faktisk siger, ikke lægger andre ord i munden, ikke overdriver, men i stedet kommer med rationelle, fornuftige argumenter og begrundelser for sine holdninger. Måden du diskuterer på er som om du står og banker med en kæp på dine modstandere, som prøver at komme med rationelle argumenter og tale til fornuften. Det er træls. Jeg synes du skal slappe af og lade fornuften komme lidt mere frem.

Men du nævner da nogle fornuftige ting, som loven da også allerede - så vidt jeg er orienteret – omfatter. Man må ikke køre, når man har indtaget medicin eller stoffer, som påvirker ens evne til at føre køretøjet. Og man må heller ikke køre, hvis man er så træt, at det tilsvarende påvirker ens evne til at føre køretøjet forsvarligt. Ja. Det er klart. Sådan har det været længe. Færdselsloven er virkelig ganske fornuftig.

det er og bliver chaufførens ansvar at undlade at volde skade på andre eller deres ejendom.

Ja, det er det.

en masse minutiøs detail-lovgivning bortleder blot opmærksomheden fra ansvaret

Nej, det gør det ikke. Vi bliver nødt til at have en måde at få standset folk før de gør noget, som skader andre. Det er for sent at gøre det, når nogen allerede er kommet til skade. Og mange har slet ikke hjerne til at overskue alt det, der kan gå galt, når man kører bil. Vi sætter hulemennesker ind i en højteknologisk maskine. Derfor må vi have detaillovgivning, som giver politiet mulighed for at stoppe dem, der opfører sig på en måde, som statistikkerne viser er farlig og som har forhøjet risiko for at føre til ulykker. Ja, man stopper dermed også rigtig mange, som måske aldrig ville havne i en ulykke, og det er så prisen, vi betaler, for at kunne køre sikrere på vejene og undgå ulykkerne i stedet for kun at straffe folk efter ulykkerne er sket. En pris, jeg selv meget gerne betaler. Det er helt okay for mig, at jeg ikke må køre beruset, på stoffer, medicineret med visse mediciner, tale i håndholdt telefon (det bør også være forbudt i det hele taget at tale i telefon under kørslen, for undersøgelser viser, at det også påvirker opmærksomheden mærkbart i negativ retning), osv. osv. Det er en pris, vi betaler for at tage hensyn til hinanden og gøre andres liv mere sikkert og fx ikke uforvarende komme til at slå andres børn ihjel. Og det synes jeg er skidesmukt.

Så er der nogle fjolser, der er ligeglade med andre og kun har fokus på sig selv og sin egen sikkerhed og som vil være fri til at tage risici på andres vegne ved fx at køre for hurtigt eller drikke for meget før de kører, og dem har vi så heldigvis politiet til at tage sig af. I et samfund af fornuftige mennesker behøvede vi slet ikke politiet, men ikke alle er desværre så fornuftige og mange er direkte dumme, ofte uden at de ved det selv.

hvem siger, at det skal være en menneskeret at have kørekort?

Helt enig, det bør det ikke være, og det er det heller ikke. Og der er alt for mange der har kørekort for øjeblikket – det er tydeligt at se på vejene. De har ikke ret meget forståelse for risici og kan ikke engang finde ud af noget så relativt enkelt som at følge færdselsreglerne – som ellers skulle være en ekstra hjælp til netop dem, der ikke er så intelligente og fx ikke forstår fysikkens love og har svært ved at se risici. Lovene er der ikke for at beskytte de dumme og uansvarlige, men for at beskytte os andre imod dem. Hvis de kørte på deres helt egen øde ø måtte de for min skyld køre lige så tosset de ville og slå sig så fordærvede de har lyst til. Men er man ude blandt andre mennesker skal man fandeme tage hensyn. Der er nogle der har deres liv kært, ja visse har endda noget så vattet som deres børns liv kært også, og de kan ikke bare holde sig væk fra vejene fordi nogle fanatisk synes de skal have lov at køre ræs eller drikke før de kører.

det er godt, at vi får snakket om det formålstjenlige i at være ved sine fulde fem, når man kører, men det skaber en modsat reaktion, når nogle er for fanatiske - og moraliserer for 'religiøst' på andres vegne.

Det er jeg enig i. Der er alt for mange der fanatisk og 'religiøst' moraliserer om, at der skal være færre love og at de minsandten skal være frie til at gøre som det passer dem, også selv om det kan gå ud over andre menneskers førlighed eller ligefrem liv. Det er træls og skaber naturligvis en modreaktion! :-) Hvis dog blot folk ville droppe fanatismen og være mere fornuftige, balancerede og nede på jorden og i det mindste overholde færdselsreglerne (de er ganske rimelige, balancerede og gennemtænkte), så ville trafikken glide langt nemmere og med meget færre ulykker. Og vi ville spare mange penge til både politi, hospitalsvæsen, reparationer, tabt arbejdsfortjeneste, osv. osv. osv. osv. Og hey, vi lever altså stadig i et demokrati, så færdselsreglerne er tilmed vedtaget i fællesskab.

Og ja, jeg valgte at "misforstå" dig med vilje her til sidst og føre dit angreb lige tilbage til dig selv. Pas på med at kaste med sten når du bor i glashus – jeg behøver blot et let slag med en ketcher for at sende stenen tilbage. ;-)

Og ja, jeg er selv ret "fanatisk" når det gælder at passe på andre mennesker. Jeg har absolut ingen ret til at udsætte andre for fare, blot fordi jeg selv har lyst til at opføre mig tosset eller synes det er sjovt at køre hurtigt. Og jeg synes faktisk det er godt gået af mig at være fanatisk på det område. Det er jeg faktisk stolt af.

 • 0
 • 0

Nej, det gør det ikke. Vi bliver nødt til at have en måde at få standset folk før de gør noget, som skader andre. ... ...Derfor må vi have detaillovgivning, som giver politiet mulighed for at stoppe dem, ....

det lyder som om du er ung og har dine idealer i behold. grundlæggende tror jeg vi er enige om at forsøge at nedbringe antallet af mere eller mindre uansvarlige billister.

jeg er blot gammel og desillutioneret. jeg har gennem et langt liv set, at forståelse af sammenhænge hjælper bedre end regler - og specielt end så mange regler, at ingen enkeltperson - selv ikke jurister - kan overskue dem alle.

jeg har gennem mere end 40 år oplevet at DK har udartet til et værre forbudsland, end vi beskyldte Sverige for i sin tid. og jeg ser, at det er en vej, der ikke har den ønskede effekt.

vi lever desværre i en tidsalder, hvor det mere drejer sig om individet end om samfundet. det bliver svært at gøre op med, for det er - tror jeg - et resultat af min generations opdragelse af vore børn som små egoister (og den får jeg nok på hattepulden for).

det, der ikke er afprøvet, er pædagogik. jeg siger ikke, at den udøvende magt kun skal snakke pædagogisk til de unge brian'er eller til de noget for travle erhvervschauffører - eller den fremadbrusende, selvstændige erhvervskvinde med den strittende tredje finger. men jeg tror, det kunne have en rigtig god effekt, at politiet ikke bare udskrev bøder, men også somme tider forklarede konsekvenserne af, at vore fælles regler overtrædes.

og så er jeg bange for, at du/vi ikke nogensinde opnår en færdsel uden uheld - selv af de grimme.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten