Myndigheder i åbent skænderi om biogas

Energinet.dk, som staten har sat til at drive el- og gasnettet herhjemme, og Energistyrelsen skændes om, hvad der skal ske med den danske biogas.

Biogasproduktionen står til at blive næsten femdoblet herhjemme, hvis regeringens ambition om at udnytte halvdelen af gyllen fra de 27 millioner svin, danske landmænd hvert år producerer, til energi bliver opfyldt.

I dag brænder lokale kraftvarmeværker alt biogas af, men Energinet.dk spår en lys og lovende fremtid for at handle biogas via naturgasnettet. Det kræver dog, at CO2, som udgør omkring en tredjedel af biogassen, fjernes, og at der i en overgangsperiode også tilsættes højpotent propan.

Det koster 1,09 krone per kubikmeter biomethan. Den pris er så høj, at det ikke kan svare sig at opgradere biogassen, så længe den kan brændes af direkte i kraftvarmeværkerne, mener Energistyrelsens biogasspecialist, Søren Tafdrup.

Han er uenig, når infrastrukturchef Søren Juel Hansen, Energinet.dk, angiver mangel på kraftvarmeværker i for eksempel Sønderjylland som en af årsagerne til at sende biogas ud på naturgasnettet.

»Der er rigelig med kraftvarmeværker i Sønderjylland, der kan aftage biogassen. Det vil være klart billigere end at opgradere den og pumpe den ind i naturgasnettet. Vi tror derfor ikke, at opgradering af biogas vil ske i et betydeligt omfang de kommende 10 år,« siger Søren Tafdrup.

»Opgraderingen er rasende dyr. Den er prohibitivt dyr. Det er nødvendigt at finde en anden måde at bruge naturgasnettet på,« lyder det fra Energistyrelsens specialist.

Direkte adspurgt om, hvordan han kan sige det, mens en anden statslig enhed, Energinet.dk, taler varmt for biogas på naturgasnettet, svarer Søren Tafdrup på afdæmpet myndighedssprog.

»Vi har en god dialog med Energinet.dk, hvor vi også drøfter den fremtidige anvendelse af biogas. Aktuelt ser vi forskelligt på realismen i opgradering. Men når vi i løbet af et års tid eller to får gennemarbejdet de faglige problemstillinger i fællesskab, er jeg sikker på, at vi når til nogenlunde samme resultat.«

Heller ikke Søren Juel Hansen, Energinet.dk, er glad for, at uenigheden bliver udstillet i medierne, og hans forklaring på uenigheden er derfor lige så afdæmpet.

»Der er nogle ting, vi mangler at analysere. Det, som må være det interessante er, hvad de investorer, der sidder med nogle konkrete businesscases, finder ud af.«

Dokumentation

Energinet.dk: Forsyningssikkerhed for gas i Danmark

Emner : Biogas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

......sørme være svære. Jeg holder med Søren Tafdrup, hvis der findes en forklaring på, hvorfor CO2 ikke skal fjernes fra biogassen før den brændes af i et kraftvarmeværk, idet denne ekstra CO2,formodentlig forøger en uønsket udledning fra værket.

 • 0
 • 0

Heller ikke Søren Juel Hansen, Energinet.dk, er glad for, at uenigheden bliver udstillet i medierne, og hans forklaring på uenigheden er derfor lige så afdæmpet

Jeg vil indledningsvis takke ing. for at granske lidt i dette her. Jeg opfatter energinets adfærd som god, idet man undersøger dette her til bunds. Men der hvor undersøgelsesniveauet mangler er interessenterne, her ex. os på biogasfyrede varmeværker, som i forvejen aftager. Hvis vi skal bruge mindre biogas og dermed sætte penge til, det er ikke acceptabelt. Og for at illustrere for galt projektet kan gå, så vil man ved vores værk opgradere og sende det på gasnettet, hvorefter vi anvende det på kraftvarmeværket, så kan det vist ikke blive ret meget mere tåbeligt.

Der hvor energinet til gengæld ikke imponerer er en mangeårig undersøgelse af tingene, en periode hvor al anden investering udskydes og store tab påføres os andre i energimarkedet, fordi man nu tror man har fundet et columbusæg.

Og lige i denne her sag har energinet altså ikke fundet et columbusæg, nok nærmere et krokodilleæg.

 • 0
 • 0

I sin tid, inden 1984, var der stor ståhej omkring, hvor dyrt det ville blive at lægge rørene ud til et landsdækkende net. Nu har vi afholdt disse omkostninger, men det er uklart hvor længe naturgassen ville kunne leveres. Lad os dog i energinets navn få en afklaring af, hvad nettet i overgangen skal bruges til? Fysisk er det vigtigt, at rørene er udlagt til at kunne transportere brint (tæt nok)! Men inden da kunne det da også være en god idé at spæde den fossile methan op med vedvarende methan-kilder. At DONG ikke forlængst har gjort det, er jo nok en driftsøkonomisk prioritering, men samfundsøkonomisk ville det da være en gevinst at fordele omkostningerne for nettet over flere funktionsår?

 • 0
 • 0

Det er en unødvendig dramatisering, når Ingeniøren omtaler Energistyrelsens faglige dialog med Energinet.dk som åbent skænderi om biogassen. Der er rigtig nok nogle nuanceforskelle om den mest optimale anvendelse af biogassen, som vi drøfter med Energinet.dk på en pæn og ordentlig måde, der bestemt ikke retfærdiggør brugen af ordet "skænderi". I forhold til spørgsmålet om opgradering af naturgas indgår det i Grøn Vækst aftalen, at der skal sikres tilskudsmæssig ligestilling mellem levering af biogas til kraftvarmeværkerne og opgradering til naturgasnettet. På det grundlag vil det herefter være op til markedets aktører at tage stilling til, hvilken løsning der konkret vil være økonomisk mest fordelagtig. Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen

 • 0
 • 0

Jeg synes ikke der er tale om nuanceforskelle, fordi en opgradering har nogle meget store omkostninger. På vores biogasfyrede værk har vi da den konkrete frygt, at man endnu en gang lovgivningsmæssigt laver noget, der virker modsat hensigten. Såfremt vi på kraftvarmeværket bliver borttaget biogas vil vi lide store tab i vores produktion.

Af andre modrettede eksempler kan nævnes den faste afregningspris fremfor den rigtige markedspris. Bortfjernelse de 8 øre hæmmer også udviklingen af VE på kraftvarmebasis, og der er mange flere "fejllovgivninger" som desværre bygger på for meget skrivebordstilgang.

Men der virker som man et lidt nervøs for åbent at debattere emnet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten